Malmö Universitet jobb i Malmö

Hitta lediga jobb hos Malmö Universitet i Malmö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Malmö.

Professor in Surface Chemistry with Focus on Studies of Biointerfaces

Professor
Läs mer Jun 12
Nytt
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Tandvårdschef

Klinikchef, tandvård/Verksamhetschef, tandvård
Läs mer Maj 28
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Tandvårdschef till Odontologiska fakulteten.??? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet välkomnar härmed sökande till uppdrag som tandvårdschef. Vi söker dig som med stort engagemang vill leda och utveckla verksamheten vid Universitetstandvården. Som tandvårdschef rapporterar du till dekan för fakulteten och ingår i fakultetens ledningsgrupp samt har ett ledningsansvar för tre klinikenhetschefer, tandvårdssamordnare och T4-koordinator. Totalt arbetar ca 80 medarbetare vid Universitetstandvården. Uppdraget kombineras med en tillsvidareanställning som lärare vid fakulteten. 

Tandvårdschefens uppdrag är både strategiskt och operativt. Som tandvårdschef ingår du i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och sektionscheferna. Du ansvarar för infrastrukturen (assisterande personal, rutiner, utrustning, lokaler mm) för att bedriva all klinisk verksamhet utifrån tillämpliga krav inom vårdens område. Tandvårdschefen ansvarar också för att det finns förutsättningar för genomförande av grundutbildningens kliniska utbildning, samt för lärar- och specialistklinik inklusive klinik inom specialistutbildningen. I uppdraget ingår även att i samråd med ämnesföreträdare och forskare skapa förutsättningar för klinisk forskning av hög kvalitet. I tandvårdschefens uppdrag ingår även patientsäkerhetsansvar och vårdgivaransvar delegerat från dekan och Rektor. 

Omfattningen av ledningsuppdraget är 50-75 % och kombineras med egen klinisk verksamhet, lärartjänst eller forskning. 

I rollen som tandvårdschef företräder du arbetsgivaren och har personal-, arbetsmiljö och budgetansvar för Universitetstandvården. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter.

Kvalifikationer??? 
Sökande till uppdraget som tandvårdschef ska vara legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist. Du har chefserfarenhet och gärna erfarenhet av att leda tandvårdsverksamhet. Erfarenhet av arbete inom utbildning och forskning från högskola eller universitet är meriterande. Specialistkompetens och doktorsexamen är meriterande. 

Vi letar efter en trygg och engagerad ledare som har förmåga att skapa delaktighet och att få medarbetare att växa och utvecklas. Du är intresserad av utbildnings-, vård- och forskningsfrågor, du har stor förmåga att se till helheten för fakulteten och du agerar långsiktigt. Du lyssnar in andras åsikter, kommunicerar tydligt och tar tillvara på dina medarbetares kompetens och har god förmåga att driva och slutföra uppdrag med goda resultat.?? 

Arbetsplats? 
Odontologiska fakulteten 
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. 

Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner för undervisning och forskning och en tandvårdsverksamhet benämnd Universitetstandvården. Alla lärare är anställda vid sektionerna men har klinisk handledning av studenter och egen patientbehandling inom Universitetstandvården. Alla tandsköterskor är anställda vid Universitetstandvården som är organiserad i tre klinkenheter med en chef för varje enhet. Universitetstandsvården omfattar även Dentalservice.

Upplysningar??? 
Dekan Per Alstergren, tel: 070 – 828 98 48, per.alstergren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.??? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-08-30. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Detta är ett uppdrag på tre år med möjlighet till förlängning som kombineras med en tillsvidareanställning som lärare vid fakulteten. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.???

Tillträde??? 
2024-12-01 eller enligt överenskommelse.??? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.Andersson-plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Universitetslektor i byggteknik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 12
Nytt
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Postdoktor med inriktning mot polisens förebyggande arbete

Forskarassistent
Läs mer Jun 12
Nytt
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Doktorandprojekt biologiskt nedbrytbara polymerer och vatten

Doktorand
Läs mer Jun 10
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Doktorandprojekt fokus på växelverkan mellan vatten och fasta ytor

Doktorand
Läs mer Jun 10
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i farmaci

Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor
Läs mer Maj 24
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Boendeassistent

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Maj 30
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Är du intresserad av att underlätta relationer mellan människor, driven av utmaningar och brinner för samhällsbyggande? Vill du arbeta i ett team med fokus på service och kvalitet? Då kanske du är personen vi söker!

Avdelningen för Byggnad och Service söker en boendeassistent med Rönngården som huvudfokusområde. Som boendeassistent behöver du ha ett stort socialt engagemang och intresse för människor. Du kan förstå individers förutsättningar och beteenden, men också agera rationellt, mästerligt och känna dig trygg i att fatta beslut och hantera konflikter. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga bostadskontoret samt med övriga hyresgäster.??? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Skapa en gemenskap där hyresgäster lär känna sina grannar

Nå ut till hyresgäster individuellt

Uppmuntra engagemang i aktiviteter

Hjälp hyresgäster att lösa problem

Svara på nödsituationer

Enklare underhållsarbete

Regelbunden kommunikation med vånings representanter


Kvalifikationer??? 
För denna anställning krävs specifikt:

Att den sökande är hyresgäst på Rönnbladsgatan 6A, Malmö.

Särskilt meriterande för denna anställning:

Erfarenhet av likande tjänst

Arbetsplats? 
Rönngården, våning 5-9 (Rönnbladsgatan 6A).

Upplysningar??? 
Therese Löfgren, bostadsadminstratör, 040-6658041, therese.lofgren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-06-13. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Tidsbegränsad anställning, 25 %

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.???  

Tillträde??? 
Enligt överenskommelse.?? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: saco-s@mau.se

SEKO: sekocivil@seko.lu.se

OFR: lutfi.zuta@mau.se

???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare forskarutbildning/ Studieadministratör

Studieadministratör
Läs mer Maj 31
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

 

Vi söker??? 
Handläggare forskarutbildning/ Studieadministratör

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Tjänsten innehåller dels utbildningshandläggning med inriktning mot forskarutbildning, dels studieadministration. Du kommer vara en viktig del av fakultetens administration och ingå dels i institutionens administrativa team, dels i fakultetens team som arbetar med forskningsutbildningsfrågor samt i olika utbildningsadministrativa grupperingar.

Som utbildningshandläggare med inriktning mot forskarutbildning fungerar du som institutionens administrativa nav i frågor som rör processer kring forskarutbildningen. Du arbetar nära institutionens forskarutbildningsansvarig, handledare och doktorander samt med universitetets och fakultetens övriga forskarutbildningsadministration. Exempel på arbetsuppgifter är sekreterare i institutionens handledarkollegium, handläggning av kursplaner och övrig kursadministration samt handläggning av nyrekryteringar av doktorander. Handläggning i Ladok och administration i andra system ingår också.

I rollen som studieadministratör är du är ansiktet utåt mot våra studenter. Du hanterar studentservice via telefon och e-post, mottagning av nya studenter, tillhandahåller information via mail eller studentplattform, registrering i studentdatabasen, administration av kursrapporter, vara behjälplig med intyg osv. Du bevakar institutionens funktionsbrevlåda, är vid behov behjälplig i studentdisken och handläggning av specifika ärenden kan förekomma. Du kommer administrera utbildningar på både grundläggande och avancerad nivå.

Kvalifikationer??? 
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av arbete med utbildningsadministration och gärna också erfarenhet av arbete med forskarutbildning. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och är väl förtrogen med de lagar och förordningar som reglerar universitetets utbildningsverksamhet. Då du har en nyckelroll inom institutionens utbildningsarbete med många kontaktytor, är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra, är lösningsorienterad och är en god kommunikatör. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och i grupp, att du tar egna initiativ, och du att har förmågan att arbeta såväl strategiskt som operativt. Arbetsbelastningen kan under perioder vara hög varför det är viktigt att du kan planera och prioritera i ditt arbete. Då vi arbetar i en internationell, dynamisk omgivning där vi tillsammans utvecklar arbetssätt, digitala verktyg och utbildningsutbud ser vi gärna att du trivs i en sådan miljö. Du uttrycker dig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska såväl som på engelska. Du är bekväm med att lära dig nya digitala verktyg och behärskar både verktyg som används på universitetet som Ladok, Diva och Canvas så väl såväl som Excel och Word. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.?? 

Arbetsplats? 
Malmö universitet söker handläggare med inriktning mot forskarutbildning kombinerat med studieadministratör. Du kommer att vara organiserad vid Gemensamt verksamhetsstöd och arbeta på kansli KS som administrativt stödjer Fakultet kultur och samhälle. Fakulteten är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Upplysningar??? 
Helene Waldeck, administrativ chef, helene.waldeck@mau.se

Niklas Tholin, HR specialist, niklas.tholin@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.?? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2024-06-20.

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Anställningen är en tillsvidareanställning och är en heltidsanställning. Tillträde sker efter överenskommelse.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning.

Tillträde??? 
Tillträde enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare??? 
SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se

???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Studieadministratör vikariat

Studieadministratör
Läs mer Maj 31
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

 

Vi söker??? 
Studieadministratör, vikariat 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Som studieadministratör är du är ansiktet utåt mot våra studenter. Du har kontakt med lärare och ingår i ett team med annan administrativ personal. Du hanterar studentservice via besök, telefon och e-post, mottagning av nya studenter, utskick, registrering, kursrapporter, intyg för utbildningar varav flera på mastersnivå. Du bevakar institutionens funktionsbrevlåda för studenter och det kan även bli aktuellt med handläggning av specifika ärenden. Många av våra kurser och utbildningsprogram ges på engelska och kommunikation med studenter och lärare på dessa sker på engelska.

Kvalifikationer??? 
Vi söker dig som gillar att arbeta som ett administrativt nav i en dynamisk universitetsmiljö. Du har intresse och förmåga att hjälpa andra och är lösningsinriktad. Du är noggrann men har också ett intresse av och förmåga att se din roll och dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang.

Du kommer att ingå i ett mindre team med kollegor, och det är viktigt att du uppskattar att arbeta och utvecklas tillsammans med andra. Samtidigt är det viktigt att du har förmågan att ta egna initiativ och ta ett eget ansvar för att arbetet ska utföras så korrekt som möjligt. Du är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi befinner oss i en händelserik arbetsmiljö, där arbetsinnehåll, samarbetsparter och verktyg kan förändras över tid, vilket vi önskar att du finner positivt och stimulerande.

Du ska ha minst treårig gymnasiekompetens eller motsvarande. Egna studier vid universitet eller högskola är meriterande. Vi har en internationell arbetsmiljö vilket kräver att du har mycket god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av studieadministrativt arbete vid högskola eller universitet, liksom av utbildningsadministrativa verktyg som Ladok. Vi vill att du är van och bekväm med att arbeta i en digital miljö, med många digitala verktyg och förutsätter att är väl förtrogen med exempelvis MS Office. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.

Arbetsplats? 
Malmö universitet söker studieadministratör för tidsbegränsat vikariat. Du kommer att vara organiserad vid Gemensamt verksamhetsstöd och arbeta på kansli KS som administrativt stödjer Fakultet kultur och samhälle. Fakulteten är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Upplysningar??? 
Helene Waldeck, administrativ chef, helene.waldeck@mau.se

Niklas Tholin, HR specialist, niklas.tholin@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2024-06-20

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Anställningarnas omfattning och tillträde enligt överenskommelse. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning.

Tillträde??? 
Enligt överenskommelse.?? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se

???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Universitetslektor i historia och historiedidaktik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 5
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Administratör, deltid tillsvidare

Studieadministratör
Läs mer Maj 31
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

 

Vi söker??? 
Administratör, deltid tillsvidare

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Som administratör kommer du vara ett generellt verksamhetsstöd mot chefer och verksamheter på flera nivåer inom fakulteten. Exempel på uppgifter kan vara att hantera timanställningsavtal, administrera tidrapporter, administrera och introducera nyanställda, sakgranska fakturor, vara stöd i hantering av reseräkningar. Det kan också vara att föra protokoll och minnesanteckningar, samt vara behjälplig vid planerandet av konferenser eller event av olika slag, eller att vara ett stöd i viss forskningsadministration eller mot en forskningsmiljö.

Kvalifikationer??? 
Du som söker ska ha erfarenhet av administrativt arbete. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta i en digital miljö i och behärskar program som word och excel i MsOffice. Har du erfarenhet av för oss relevanta administrativa system som Primula, Proceedo, Lime är det meriterande. Då du delvis kommer att verka i en internationell miljö där både muntlig och skriftlig kommunikation kan ske såväl på svenska som på engelska är det viktig att du har mycket goda kunskaper i båda dessa språk.


Du ska ha intresse för administrativa uppgifter, ha servicekänsla och stort ordningssinne. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter med stöd av övriga medarbetare på kansliet. Då du kommer arbeta som ett nav med många kontaktytor är förmågan till samarbete och goda relationer av stor betydelse. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Arbetsplats? 
Malmö universitet söker en administratör med inriktning mot forskarutbildning kombinerat med studieadministratör. Du kommer att vara organiserad vid Gemensamt verksamhetsstöd och arbeta på kansli KS som administrativt stödjer Fakultet kultur och samhälle. Fakulteten är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Upplysningar??? 
Helene Waldeck, administrativ chef KS, helene.waldeck@mau.se

Niklas Tholin, HR specialist, niklas.tholin@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2024-06-16.

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Anställningarnas tillträde och omfattning är 50% eller enligt överenskommelse. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning.

Tillträde??? 
Tillträde enligt överenskommelse

Fackliga företrädare??? 
SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Universitetsadjunkt i matematik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 24
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Projektforskare i historia med inriktning mot Förintelsestudier

Forskare, humaniora
Läs mer Maj 24
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Forskningsassistent inom maskininlärning

Forskarassistent
Läs mer Maj 29
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetsadjunkt i svenska och engelska till grundlärarprogrammet

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 20
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Doktorand i kriminologi

Doktorand
Läs mer Maj 2
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Amanuens i biomedicinsk vetenskap med inriktning på biofysikalisk kemi

Lärarassistent
Läs mer Maj 24
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetsadjunkt i polisiärt arbete med inriktning mot maktanalys

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 27
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Teaching assistant in biomedical surface science

Lärarassistent
Läs mer Maj 24
Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us 

We are looking for?? 
Teaching assistant in biomedical surface science at faculty of health and society.??  

Work duties?? 
dry powder formulation of proteins, release and activity tests in dissolution bath, data analysis and report writing.? 

Qualifications?? 
Only those admitted to first or second-cycle courses and study programmes may be employed as teaching assistants (Chapter 5, Section 10 of the Higher Education Ordinance). In addition to formal competence, University employees must possess the personal capacities necessary to perform the duties of the position well and to represent the University in the best possible way.??  

Specific requirements for this position:?? 
Experience in autonomous work (e.g, diploma master project) in mesoporous silica particles, loading of protein molecules and its release and activity in simulated biological fluids. ?? 

Faculty, Department and Research environment?? 
The Department of Biomedical Science at the Faculty of Health and Society (www.mau.se/bmv) offers programmes leading to professional qualifications as a Prescriptionist and Biomedical laboratory scientist (both first cycle, 180 credits), a Master's programme, Biomedical Surface Science (second cycle, 120 credits), as well as first and second cycle freestanding courses. The Department negotiates the multifaceted intersection between biology, chemistry, medicine, physics, and technology and the interdisciplinary approach to research and education aims to further develop the theoretical and practical understanding of the complex subject matter.

Drawing on the balance between basic and applied research, the Department has been successful in attracting funding from regional, national, and international research funding bodies. In addition, in the pursuit of possible applications, several industry-funded contract research projects are currently running at the Department.

The research at the Department is also linked to our research centre “Biofilms - Research Center for Biointerfaces” (www.mau.se/brcb), which involves different faculties and combines biomedical science with clinical and translational research in medical, dental, food, and environmental application areas in close collaboration with regional industry. ?? 

Further information?? 
Project related questions: Sabrina Valetti, Docent, sabrina.valetti@mau.se ?? 

Questions regarding employment at Malmö university: HR-specialist Heidi Francke, heidi.francke@mau.se

In our recruitment work, Malmö University has taken a stand regarding recruitment channels and marketing. We therefore decline all offers of advertising and recruitment assistance in connection with this advertisement.?? 

You can read more about the benefits of working in Sweden here:?https://sweden.se/collection/working-in-sweden/???  

Application?? 
You apply for this position via Malmö University's recruitment system by clicking on the "Apply" button. As an applicant, you are responsible for ensuring that your application is completed in accordance with the job advertisement, and that it is submitted to the University no later than 6th June 2024. The application must be written in Swedish, English or any of the Nordic languages. As an applicant, you are responsible for the application and its appendices being translated.?? 

The application must include: 


• Curriculum Vitae 
• Copies of relevant certificates 
• A brief account on a maximum of one page, where you describe your experience, background and competence related to the applied position that makes you the most suitable candidate  

Miscellaneous?? 
The position is for three months at 33% FTE

Malmö University is a workplace and higher education institution that is characterised by an open and inclusive approach, where gender equality and equal terms add value to our activities.??

Malmö University applies individual salary setting.??? 

Start date?? 
As soon as possible?? 

Union representatives?? 
SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-marie.campbell@mau.se

Lärarförbundet: Peter Persson, peter.persson@mau.se

ST/OFR: Aje Carlbom, aje.carlbom@mau.se 

We are looking forward to receiving your application!?? 

#LI-MAU

Ansök nu

Klinisk assistent i protetik vid Odontologiska fakulteten.

Tandläkare
Läs mer Maj 16
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Klinisk assistent i protetik vid Odontologiska fakulteten.??? ??? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 

• Främst handledning av studenters kliniska färdighetsträning men viss undervisning i teoretiska moment inom ämnet kan förekomma
• Klinisk verksamhet (patientbehandling)

Behörighet??? 
Behörig att anställas som klinisk assistent är den som har avlagt tandläkarexamen eller som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom odontologi (Högskoleförordningen 5 kap 10 §). 

Utöver den formella kompetensen ska?universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.? 

För denna anställning krävs specifikt:??? 


• Svensk tandläkarlegitimation och aktuell klinisk skicklighet
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av oralprotetisk rehabilitering
• Datorkunskap och administrativ erfarenhet
• God samarbetsförmåga

Särskilt meriterande för denna anställning:??? 


• God dokumenterad erfarenhet av allmäntandvård och dokumenterat visat intresse för ämnet
• God erfarenhet av oralprotetisk rehabilitering, såväl tandstödd som implantatstödd och avtagbar protetik
• Intresse och erfarenhet av undervisning, särskilt utmaningsutmaningsbaserad

Vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet som pedagogisk förmåga, nyfikenhet och förmåga att engagera till en god lärandemiljö. Vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne för struktur och god planering.

Du är intresserad av en akademisk karriär inom ämnesområdet och du kan tänka dig att i framtiden arbeta som lärare vid odontologisk fakultet

Fakultet, institution och forskningsmiljö???
Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 2
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Oral protetik ingår i sektion 2, tillsammans med ämnesområdena parodontologi, materialvetenskap och teknologi, tandteknikerprogrammet samt käkkirurgi och oral medicin. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte.

Ämnesområdet protetik

Vi bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten oral protetik. Här arbetar ett team av specialister i oral protetik, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare och doktorander. Undervisningen rör utredning och beslutfattande inför protetisk rehabilitering inkluderande terapiplanering, risk- och prognosbedömning samt operativ behandling. Vi bedriver både klinisk och experimentell forskning om bl.a. implantat, dentala material och processtekniker, beslutsfattande och patienters upplevelse av vård. På kliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare eller från specialisttandläkare i regionen eller internt från andra ämnen/avdelningar på Tandvårdshögskolan.

Upplysningar??
Sektionschef Christel Larsson, christel.larsson@mau.se, tel 040-665 85 47.
??? ?? 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan?
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-06-06. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.???? 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 
• Referenser

Övrigt??? 
Anställningen är tidsbegränsad till och med 2024-12-31 enligt högskoleförordningen 5 kap. Tänkt omfattning är deltid, 20%, men kan diskuteras.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? 

Tillträde?
2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare??? 
SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Klinisk assistent till orofacial smärta och käkfunktion

Lärarassistent
Läs mer Maj 21
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Klinisk assistent till orofacial smärta och käkfunktion vid Odontologiska fakulteten.

Innehåll och arbetsuppgifter??? 

• Undervisning med utmaningsbaserat lärande och casemetodik
• Klinisk handledning inom a?mnet orofacial smärta och käkfunktion
• Egen klinisk verksamhet kan bli aktuell beroende pa? tja?nstgo?ringsgrad

Behörighet??? 
Behörig att anställas som klinisk assistent är den som har avlagt tandläkarexamen eller som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom odontologi (Högskoleförordningen 5 kap 10 §). 

Utöver den formella kompetensen ska?universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Stor vikt kommer att fa?stas vid personlig la?mplighet sa?som god samarbetsfo?rma?ga, nyfikenhet och fo?rma?ga att engagera till en god la?randemiljo?. Vi so?ker dig som a?r flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne fo?r struktur och god planering.

För denna anställning krävs specifikt:??? 


• Svensk tandla?karlegitimation
• Aktuell klinisk erfarenhet
• Goda aktuella kunskaper inom orofacial smärta och käkfunktion ffa avseende sjukdomsutveckling, diagnostik och behandling
• God fo?rma?ga att uttrycka sig i tal och skrift pa? svenska

Särskilt meriterande för denna anställning:??? 


• Intresse och erfarenhet av pedagogik och handledning
• Kunskap och erfarenhet av utmaningsbaserat lärande och case metodik
• Erfarenhet av klinisk handledning av tandla?karstudenter inom orofacial smärta och käkfunktion och/eller allma?ntandva?rd
• Dokumenterad kompetens inom allma?ntandva?rd generellt och orofacial smärta och käkfunktion speciellt

Fakultet, institution och forskningsmiljö???
Undervisningen syftar till att fo?rba?ttra oral ha?lsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandla?kare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. Forskningen a?r temabaserad och forskare mo?ts fo?r att studera olika aspekter av oral ha?lsa och sjukdom. Fakultetens forskare inga?r i ba?de nationella och internationella samarbeten med fo?retag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 3
A?mnesomra?det orofacial smärta och käkfunktion

Vi bedriver specialisttandvård, utbildning på grund-, forskar-, och specialistnivå inom bettfysiologi. Den kliniska verksamheten omfattar patienter med orofacial smärta, käkfunktionsstörningar samt sömnstörningar. Forskning inom sker i samarbete med nationella och internationella forskare, folktandvårds-organisationer och privata vårdgivare. ?Klinisk och teoretisk undervisning bedrivs fo?r studenter pa? fo?retra?desevis tandla?karprogrammet. Klinisk verksamhet med behandling av patienter med remiss bedrivs.

Upplysningar??
Sektionschef/universitetslektor Håkan Nilsson, tel. 040-665 89 18

Ämnesföreträdare/Professor Birgitta Häggman Henrikson, tel. 040-665 84 17

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.??

Ansökan?
Du so?ker ansta?llningen via Malmo? universitets rekryteringssystem genom att klicka pa? knappen "Anso?k". Du som so?kande ansvarar fo?r att anso?kan a?r komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den a?r universitetet tillhanda senast 2024-06-05. Din anso?kan ska skrivas pa? svenska, engelska eller na?got av de nordiska spra?ken. Du som so?kande ansvarar fo?r att din anso?kan och dess bilagor o?versa?tts vid behov.

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

Övrigt??? 
Ansta?llningen a?r tidsbegra?nsad till och med 2024-12-31 med mo?jlighet till fo?rla?ngning.

Omfattningen a?r 50%.

Malmo? universitet a?r en arbetsplats och ett la?rosa?te som stra?var efter att ha ett o?ppet och inkluderande synsa?tt, da?r ja?msta?lldhet och lika villkor tillfo?r merva?rde i va?r verksamhet.

Malmo? universitet tilla?mpar individuell lo?nesa?ttning.??? 

Tillträde?
2024-08-19 eller enligt o?verenskommelse.?? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.Andersson-Plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Klinisk assistent i käkkirurgi och oral medicin

Tandläkare
Läs mer Maj 15
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Klinisk assistent i käkkirurgi och oral medicin vid odontologiska fakulteten

 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Främst handledning av studenters kliniska färdighetsträning men viss undervisning i teoretiska moment inom ämnet kan förekomma.

Klinisk verksamhet (patientbehandling) i dentoalveolär kirurgi samt implantatkirurgi

??? 
Behörighet??? 
Behörig att anställas som klinisk assistent är den som har avlagt tandläkarexamen eller som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom odontologi (Högskoleförordningen 5 kap 10 §). 

Utöver den formella kompetensen ska?universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.?  

För denna anställning krävs specifikt:??? 


• Svensk tandläkarlegitimation och aktuell klinisk skicklighet
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av oralkirurgiska ingrepp
• Datorkunskap och administrativ erfarenhet
• God samarbetsförmåga

Särskilt meriterande för denna anställning:??? 


• God dokumenterad erfarenhet av allmäntandvård och dokumenterat visat intresse för ämnet
• God erfarenhet av dentoalveolär kirurgi samt implantatkirurgi
• Intresse och erfarenhet av undervisning, särskilt utmaningsutmaningsbaserad

Vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet som pedagogisk förmåga, nyfikenhet och förmåga att engagera till en god lärandemiljö. Vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne för struktur och god planering.

Du är intresserad av en akademisk karriär inom ämnesområdet och du kan tänka dig att i framtiden arbeta som lärare vid odontologisk fakultet?.

Fakultet, institution och forskningsmiljö???
Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 2
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Käkkirurgi ingår i sektion 2, tillsammans med ämnesområdena parodontologi, materialvetenskap och teknologi, oral protetik och tandteknikerprogrammet. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens och sektionens olika uppdrag liksom inom olika ämnesområden, undervisning och forskning.

Ämnesområdet käkkirurgi och oral medicin

Verksamheten består av ett väl sammansvetsat team av specialister, allmäntandläkare och tandsköterskor. Vi bedriver utbildning på grund- och forskarnivå inom käkkirurgi och oral medicin. Vidare finns en specialistklinik som tar emot remisser från tandvården i Region Skåne. Forskningen bedrivs i samarbete med såväl tandvården utanför fakulteten som med andra vetenskapsområden.

 

Upplysningar??
?Sektionschef Christel Larsson, christel.larsson@mau.se, tel. 040-665 85 47.

Ämnesföreträdare Docent/övertandläkare Cecilia Larsson Wexell cecilia.wexell@mau.se, tel. 040-665 71 16.

??? 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

?? 

Ansökan?
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-06-05. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.???? 

 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 
• Referenser

Övrigt??? 
Anställningen är tidsbegränsad och gäller fram till 2024-12-31 enligt högskoleförordningen 5 kap. Tänkt omfattning är deltid, 60%, men kan diskuteras.

?Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? 

??? 

Tillträde?
2024-09-01 eller enligt överenskommelse. ?? 

?? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se ????

???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Ekonom

Nationalekonom
Läs mer Maj 16
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Ekonom?? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
På ekonomiavdelningen arbetar controllers, system- och redovisningsansvariga, ekonomer, upphandlare och ekonomiadministratörer.
Avdelningen ger internt stöd och service till verksamhetsansvariga inom universitetet.

Ekonomerna på Malmö universitet arbetar inom hela ekonomiprocessen – allt ifrån budget, löpande ekonomihantering till prognoser, uppföljning, analyser och bokslut samt hanterar kalkyler, offerter och avtal och ger forskare hjälp med beräkningar inför forskningsansökningar, men stödjer också universitetets utbildnings-, uppdrags- och forskningsverksamhet med uppföljning och redovisning av forskningsprojekt.

Ekonomiavdelningen är samlad i en gemensam organisation på universitetet och ett uppdrag är att utveckla gemensamma processer och arbetssätt.

Kvalifikationer??? 
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i större organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ekonomi inom universitet/högskola, statlig/offentlig verksamhet och/eller stor organisation.

Du har fördjupade kunskaper i Excel och erfarenhet från arbete i större ekonomisystem. Malmö universitet arbetar i redovisningssystemet Raindance, leverantörsfakturasystemet Proceedo och i HR-systemet Primula men också i BI systemet Hypergene med flera.

Du har också goda datorkunskaper inom övriga delar av Officepaketet. Kunskap om och erfarenhet av olika forskningsfinansiärer och projektekonomi kommer att värdesättas. Arbetet som ekonom hos oss ställer stora krav på självständighet samt samarbets- och initiativförmåga. En förutsättning för att klara arbetet är att du är noggrann, analytisk och har ett systematiskt arbetssätt. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och att du är självgående samt trivs med att ha en internkonsultativ roll.

Arbetsplats? 
Malmö universitets ekonomiavdelning bemannas av ett trettiotal personer och ansvarar för alla ekonomifrågor inom universitetet.
Ekonomiavdelningen ingår i universitetets gemensamma verksamhetsstöd.

Upplysningar??? 
Ingrid Bengtsson-Rijavec, Chef Ekonomiavdelningen, 040-665 19 43, ingrid.bengtsson-rijavec@mau.se


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-06-04. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt. Malmö universitet tillämpar provanställning.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmöuniversitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde??? 
snarast eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare??? 
SACO: rebecka.johansson@mau.se

SEKO: anne.sundel@mau.se

OFR: lutfi.zuta@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vikarierande universitetslektor i kemididaktik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 20
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Doktorandprojekt biologiskt nedbrytbara polymerer och vatten

Doktorand
Läs mer Maj 7
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Doktorandprojekt fokus på växelverkan mellan vatten och fasta ytor

Doktorand
Läs mer Maj 7
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Tentamensvärdar, timanställning

Utbildningsassistent
Läs mer Maj 13
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Tentamensvärdar??? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Inför läsåret 2024/2025 söker vi tentamensvärdar för arbete med salstentamen på Malmö universitet. Utöver papperstentamina genomför vi även digitala salstentamina i allt högre grad och den digitala inriktningen kommer att bli alltmer omfattande. Det är därför mycket viktigt att du har en god datorvana, ett intresse för IT och med lätthet kan lära dig nya system.

Som tentamensvärd har du en viktig uppgift i att säkerställa att tentamen genomförs på ett rättssäkert sätt efter det regelverk som finns vid universitetet. Du sköter praktiska och administrativa uppgifter i samband med tentamen och du informerar studenter i sal på svenska och engelska. Tentamen genomförs både i stora salar och i mindre rum med en eller ett fåtal studenter. Arbetspassens längd varierar, men är oftast ca 6 timmar.

Den som anställs som tentamensvärd kommer att få genomgå en obligatorisk utbildning.  


Kvalifikationer??? 
Vi ser att du är en person som brinner för service och har förmågan att alltid ge ett professionellt bemötande till studenter, lärare och andra, även i pressade situationer. I din roll behöver du kunna vara tydlig och förmedla de regler och rutiner som gäller i olika situationer. Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga och det är viktigt att du tycker om att arbeta i team. Du är kommunikativ, har inga problem med att prata inför stora grupper och vi lägger även stor vikt vid din förmåga att formulera dig väl i tal och skrift. Det är viktigt att du är ordningsam, punktlig och noggrann och känner ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter.

Du har en god datorvana, ett intresse för IT och kan med lätthet lära dig nya system. Du kommer att behöva kunna hantera systemmässiga frågor och lösa problem som uppstår i samband med digital tentamen och guida studenter i systemet.

Det finns inga garantier för att du får arbeta ett visst antal timmar. Antalet salstentamina varierar och vissa perioder är mer intensiva än andra. Det är därför en fördel om du kan kombinera arbetet som tentamensvärd med annan deltidsanställning, högre studier men ej på Malmö universitet, eget företagande eller pension. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som tentamensvärd/tentamensvakt.

Du behöver vara flexibel då tentamenstillfällena sker på vardagar dagtid och kvällar samt lördagar. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta flera dagar i veckan. Ange därför i din ansökan hur många dagar som du tror att du kan vara tillgänglig/vecka för att arbeta som tentamensvärd.

Arbetsplats? 
Anställningen är placerad vid enheten Administrativ service på avdelningen Byggnad och service och som tillhör Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd. Enheten ansvarar för schemaläggning och lokalbokning, tentamensadministration, reception och växel samt konferensverksamhet. Därutöver arbetar sammanlagt ett femtiotal tentamensvärdar på enheten i samband med salstentamen.

Upplysningar??? 
Upplysningar lämnas av enhetschef för Administrativ service, Byggnad och service, Christian Rohman, christian.rohman@mau.se

??? 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-27. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

?? 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Som tentamensvärd på Malmö universitet har du en visstidsanställning i form av en intermittent anställning. Det innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle efter behov och får ekonomisk ersättning per timme du arbetar. För tentamensvärdar gäller en fast timlön.

Arbetet som tentamensvärd är ett myndighetsutövande och innebär ansvar för att studenter som skriver tentamen i universitetets lokaler kan göra det på ett rättssäkert sätt. Du kan därför inte kombinera arbetet med att vara student vid Malmö universitet.?? 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? 

Tillträde??? 
Intermittent anställning enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare??? 
SACO: rebecka.johansson@mau.se

SEKO: sekocivil@seko.lu.se

OFR: lutfi.zuta@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Tandsköterskor till Universitetstandvården

Tandsköterska
Läs mer Apr 23
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Tandsköterskor till Universitetstandvården på Odontologiska fakulteten.

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
På universitetstandvården arbetar vi i team runt patienter och studenter. Som tandsköterska är du med och bidrar till god munhälsa, god klinisk utbildning och till god forskning inom odontologin. De här tjänsterna kommer att ha placering i UTV ämne Parodontologi, Kirurgi, Protetik och allmänvuxentandvård.


Tjänsterna innebär mycket självständigt arbete och egenansvar som du varierar med kollegialt samarbete och kunskapsutbyte.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är klinisk assistans på studentklinik där du tillsammans med handledare stöttar och leder studenterna i deras kliniska undervisning. Du kommer även att ha en del av din kliniska verksamhet förlagd till lärarklinik där du assisterar tandläkare vid all form av behandling. Du kommer också att arbeta med hygien- och steriliseringsarbete samt administrativa uppgifter.

Kvalifikationer???
För denna anställning krävs specifikt: 


• Tandsköterskeexamen
• Grundläggande datorkunskaper
• God förmåga att kommunicera på svenska och som lägst godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, vilket för oss innebär att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du är nyfiken och ser möjligheter i nya situationer och är initiativrik för att göra verksamheten bättre. Det är viktigt för oss att du kan prioritera ditt arbete självständigt och är noggrann och kvalitetsmedveten.

Vi förutsätter att du samarbetar bra med så väl studenter som kollegor, du har ett lyhört och konstruktivt bemötande. För att trivas hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till ditt arbete och dina kollegor och är arbetsgivaren lojal.

Har du tidigare erfarenhet av arbete från ämnen Parodontologi, Kirurgi, Protetik och allmänvuxentandvård är det meriterande. Även pedagogisk erfarenhet är meriterande.

Arbetsplats? 
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning.

Universitetstandvården
Som tandsköterska anställs du i Universitetstandvården (UTV). UTV ansvarar för all klinisk verksamhet vid Odontologiska fakulteten. Vårt uppdrag är att upprätthålla en klinik som säkerställer studenternas behov av klinisk träning och ger förutsättningar för lärarnas kliniska tjänstgöring.

Upplysningar??? 
Klinikenhetschef Susanne Broomé, 040-6658517, susanne.broome@mau.se

?Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-21. Din ansökan ska skrivas på svenska.

Ansökan skall innehålla: 

• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Tjänsterna är heltidstjänster och provanställning på 6 månader gäller.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? ? 

Tillträde??? 
Enligt överenskommelse.??  

Fackliga företrädare??? 
SACO: Vivecka Andersson-Plyming viveca.andersson-plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!??? 

#LI-MAU

Ansök nu

Mentorsamordnare

Kvalitetssamordnare/Kvalitetskoordinator
Läs mer Maj 3
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Mentorsamordnare på avdelningen Studentcentrum?? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Malmö universitet ska erbjuda alla studenter möjlighet att studera på lika villkor i en bra studiemiljö. Studenter med funktionsnedsättning erbjuds riktat pedagogiskt stöd i studiesituationen utifrån sina individuella behov. Ett viktigt stöd är studentmentorer som exempelvis kan stödja med planering och struktur. Det är studentens behov som är avgörande för hur stödet utformas.

I arbetet ingår att samordna mentorsverksamheten på enheten för Pedagogiskt stöd. Detta innefattar i huvudsak rekrytering av nya mentorer, arrangera mentorsträffar, sammankoppling av mentor och student samt följa upp aktiva mentorssamarbeten.

Som mentorsamordnare har du en viktig funktion genom att erbjuda mentorerna vägledning i sina mentorsuppdrag. En del av anställningen kan också innebära att själv vara mentor för ett antal studenter.

Du kommer även att delta i och vara behjälplig vid både mindre och större arrangemang/evenemang tillsammans med kollegor på Studentcentrum, till exempel vid utbildningsmässor i samband med introduktion och rekrytering.

Kvalifikationer??? 
Vi söker en person med akademisk examen inom exempelvis beteendevetenskap, pedagogik eller socialpedagogik. Du har några års arbetslivserfarenhet av att arbeta med gymnasieungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättningar och därigenom kunskaper kring och erfarenhet av tillgänglighetsfrågor. Du är intresserad av människor och har god förmåga att kommunicera med individer, grupper och organisationer. Du trivs med att informera och föreläsa i både mindre och större sammanhang. Det är meriterande med erfarenhet av samordningsverksamhet samt administrativt arbete.

För oss är det också viktigt att du som person har förmåga att lyssna, är tålmodig och strukturerad. Arbetet kräver att du har god förmåga att utveckla nya kontakter och tycker om att samarbeta. Eftersom Malmö universitet verkar i en internationell miljö ser vi gärna att du är van att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Arbetsplats? 
Anställningen är placerad på avdelningen Studentcentrum och enheten för Pedagogiskt stöd. Studentcentrum tillhör Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd och är organiserad i fem enheter: där förutom enheten för Pedagogiskt stöd även ingår Studier, karriär och alumn, International Office, Studenthälsan och Studieadministrativa enheten. Totalt arbetar ca 100 medarbetare på avdelningen.

Upplysningar??? 
Enhetschef vid Pedagogiskt stöd, Studentcentrum: Malin Alfredsson, malin.alfredsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-19. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Anställningen är en tillsvidareanställning omfattande 100 %. Malmö universitet tillämpar provanställning.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.?Ange gärna löneanspråk i din ansökan.?? 

Tillträde??? 
I början av augusti eller enligt överenskommelse.?? 

Fackliga företrädare??? 
Seko: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

Saco-S: Marie Palmnert, marie.palmnert@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Samordnare för pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Kvalitetssamordnare/Kvalitetskoordinator
Läs mer Maj 3
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??  

Vi söker??? 
Samordnare för pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Malmö universitet ska erbjuda alla studenter möjlighet att studera på lika villkor i en bra studiemiljö. Studenter med funktionsnedsättning erbjuds pedagogiskt stöd i studiesituationen. I rollen som samordnare för pedagogiskt stöd arbetar du med planering och samordning av riktat pedagogiskt stöd till studenter med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning. En stor del av arbetet utgörs av kontakt och möten med studenter (fysiska/digitala möten eller möten via telefon).

I arbetet ingår att:

• Kartlägga studiesituationen och fatta beslut om riktat pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av varaktiga funktionsnedsättningar, exempelvis läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar, medicinska funktionsnedsättningar eller syn- och hörselnedsättning.

• Utföra administration relaterat till den myndighetsutövning som arbetet innebär

• Informera om generellt stöd och pedagogiskt stöd till studenter

• Samarbeta med lärare och annan personal från stora delar av universitetets verksamhetsområden

• Stödja och utbilda lärare och annan personal om tillgänglighet, funktionsnedsättningar och pedagogiska stödåtgärder

Kvalifikationer??? 
Vi söker en person med akademisk examen inom exempelvis pedagogik eller beteendevetenskap, minst på kandidatnivå.

Du har minst några års arbetslivserfarenhet av att arbeta med gymnasieungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättningar och därigenom kunskaper kring och erfarenhet av tillgänglighetsfrågor. Det är meriterande med erfarenhet av samtalsmetodik samt administrativt arbete.

Du har flera års erfarenhet av och en god förmåga att kommunicera med individer, grupper och organisationer. Du trivs bra med att föreläsa och informera i både mindre och större sammanhang. Eftersom Malmö universitet verkar i en internationell miljö ser vi gärna att du är van att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

För oss är det också viktigt att du som person är lyhörd och har förmågan att engagera och motivera. Arbetet kräver att du har god förmåga att samarbeta, och att skapa och utveckla nya kontakter.

Arbetsplats? 
Anställningen är placerad på avdelning Studentcentrum och enheten för Pedagogiskt stöd. Studentcentrum tillhör Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd och är organiserad i fem enheter; där förutom enheten för Pedagogiskt stöd även ingår Studier, karriär och alumn, International Office, Studenthälsan och Studieadministrativa enheten. Totalt arbetar ca 100 medarbetare på avdelningen.

Upplysningar??? 
Enhetschef vid Pedagogiskt stöd, Studentcentrum: Malin Alfredsson, malin.alfredsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-19. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Anställningen är en visstidsanställning (vikariat vid föräldraledighet) omfattande 100 % under perioden augusti 2024- september 2025.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Tillträde??? 
I början av augusti eller enligt överenskommelse.? 

Fackliga företrädare??? 
Seko: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

Saco-S: Marie Palmnert, marie.palmnert@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Amanuens i cariologi

Forskarassistent
Läs mer Apr 23
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Amanuens i cariologi vid Odontologiska fakulteten.?? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Undervisning baserad på utmaningsbaserad inlärning. Handledning av tandläkarstuderande på kurs 5 samt övriga förekommande administrativa uppgifter.

Vid sektion 3 finns ämnena cariologi, endodonti samt orofacial smärta och käkfunktion. Inför höstterminen söker vi amanuenser till cariologi.

Behörighet??? 
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (Högskoleförordningen 5 kap 10 §). 

Utöver den formella kompetensen ska?universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.? 

Fakultet och institution
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer som SBU och WHO. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning.

Ämnesområdet cariologi

Inom ämnesområdet cariologi bedrivs såväl grundutbildning, forskning och forskarutbildning som internationell mastersutbildning. Vår verksamhet bedrivs av tandläkare med specialkompetens inom cariologi, kliniska assistenter, adjunkter och tandsköterskor. Vidare finns en klinik med specialkompetens som tar emot remisser från omgivande tandvård. Vår forskning handlar om olika aspekter på kariessjukdomen; från riskbedömning och genetik till behandling av djup karies. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med såväl omgivande tandvård som med andra vetenskapsområden.

Upplysningar??? 
Håkan Nilsson, Sektionschef/Universitetslektor, 040-665 89 19, hakan.nilsson@mau.se

Anders Hedenbjörk Lager, Ämnesföreträdare cariologi, Universitetslektor/övertandläkare, 040-6658834, anders.hedenbjork.lager@mau.se

??? 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-17. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.??? 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

?Övrigt??? 
Anställningen är på?12,5 % och tidsbegränsad under perioden 2024-08-19 – 2024-12-18 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? 

Tillträde??? 
2024-08-19 eller enligt överenskommelse.???? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.Andersson-Plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se   

???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Amanuens i orofacial smärta och käkfunktion

Forskarassistent
Läs mer Apr 23
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Amanuens i orofacial smärta och käkfunktion vid Odontologiska fakulteten.? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Undervisning baserad på utmaningsbaserad inlärning. Handledning av tandläkarstuderande på kurs 3 och kurs 7 samt övriga förekommande administrativa uppgifter.

Vid sektion 3 finns ämnena cariologi, endodonti samt orofacial smärta och käkfunktion. Inför höstterminen söker vi amanuenser till orofacial smärta och käkfunktion.

Behörighet??? 
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (Högskoleförordningen 5 kap 10 §).  

Utöver den formella kompetensen ska?universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.? 

Fakultet och institution ??? 
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer som SBU och WHO. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning.

Ämnesområdet Orofacial smärta och käkfunktion

Avdelningen bedriver specialisttandvård, utbildning på grund-forskar - och specialistnivå inom bettfysiologi. Den kliniska verksamheten omfattar patienter med orofacial smärta, käkfunktionsstörningar samt sömnstörningar. Forskning inom Orofacial smärta och käkfunktion och närliggande ämnen sker i samarbete med nationella och internationella forskare, folktandvårdsorganisationer och privata vårdgivare.

Upplysningar??? 
Håkan Nilsson, Sektionschef/Universitetslektor, 040-665 89 19, hakan.nilsson@mau.se

Birgitta Häggman-Henrikson, Ämnesföreträdare orofacial smärta och käkfunktion, Professor, 070-455 94 01, birgitta.haggman.henrikson@mau.se   

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-17. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.??? 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

?Övrigt??? 
Anställningen är på?12,5 % och tidsbegränsad under perioden 2024-08-19 – 2024-12-18.?

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? 

Tillträde??? 
2024-08-19 eller enligt överenskommelse.?? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se  

???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Doktorand i urbana studier

Doktorand
Läs mer Apr 12
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetsadjunkt i Oral hälsa

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Apr 24
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetsadjunkt i skapande skrivande, tidsbegränsad anställning

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Apr 26
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Studieadministratör, vikariat

Studieadministratör
Läs mer Apr 29
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Vikarierande studieadministratör, 80%

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
I arbetsuppgifterna ingår all typ av utbildningsadministration, så som registreringar, uppföljning, uppdatering av utbildningsinformation, kurshemsidor i lärplattformen Canvas, VFU-administration, kontakt med lärare, studievägledare och studenter. Andra studieadministrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.

Kvalifikationer??? 
För denna anställning krävs specifikt: 

Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning. Du har erfarenhet av studieadministrativt arbete inom utbildningsadministration från universitets - och högskolesektorn. Erfarenhet av att arbeta med lärplattformar inom utbildning och andra administrativa system är meriterande då mycket kommunikation med studenterna sker genom dessa.

Arbetet som studieadministratör innebär många sociala kontakter, varför det är viktigt att ha en mycket väl utvecklad servicekänsla och förmåga att kommunicera på ett lyhört och smidigt sätt. Har du dessutom en förmåga att se innovativa lösningar på olika frågeställningar samt genomföra dessa i samarbete med lärare och kursledare är du rätt person för oss. Som anställd vid Malmö universitet arbetar du i en internationell miljö varför goda kunskaper i engelska är ett krav.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga, ordningssinne, systematisk förmåga och flexibilitet.

Arbetsplats? 
Anställningen är organisatoriskt placerad vid gemensamt verksamhetsstöd, LS kansli. Som studieadministratör ingår du i den studieadministrativa enheten, som tillsammans med andra funktioner på kansliet ger administrativt stöd till fakulteten och dess institutioner.

Upplysningar??? 
För frågor om anställningens innehåll kontakta enhetschef Petra Palm, petra.palm@mau.se 
För allmänna frågor kontakta HR-specialist Niklas Tholin, niklas.tholin@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-13. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

Övrigt??? 
Anställningen är ett vikariat på 80% till och med 2025-06-19.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.???

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? 

Tillträde??? 
Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.?? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Universitetsadjunkter i orofacial smärta och käkfunktion

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Apr 24
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetsadjunkt i oral diagnostik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Apr 17
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker?? 
Universitetsadjunkt i oral diagnostik vid Odontologiska fakulteten.?

Innehåll och arbetsuppgifter?? 

• Teoretisk och klinisk undervisning med utmaningsbaserad inriktning
• Klinisk verksamhet

Behörighet?? 
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. 

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.?? 

För denna anställning krävs specifikt:?? 


• Tandläkarexamen och svensk tandläkarlegitimation
• Dokumenterad aktuell klinisk skicklighet
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
• Datorkunskap och administrativ skicklighet 

Särskilt meriterande för denna anställning:?? 


• Kunskap och erfarenhet av utmaningsbaserad pedagogik
• Kunskap och erfarenhet av klinisk handledning av tandläkarstudenter??? 

Bedömningsgrunder?? 
I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande: 


• Dokumenterad kompetens inom ämnet 
• Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses:  


• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
• Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning 
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Fakultet, institution och forskningsmiljö??
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Ämnesområdet oral diagnostik ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena odontologisk röntgendiagnostik, oral hälsa, ortodonti, pedodonti och samhällsodontologi.

Ämnesområdet oral diagnostik
Inom ämnet oral diagnostik får studenterna lära sig klinisk undersökningsmetodik, diagnostik och behandlingsplanering. Här finns en allmäntandvårdsklinik för lärarnas egen patientbehandling. Som lärare vid oral diagnostik kommer du även att handleda studenter vid AVT-kliniken (Allmän Vuxen Tandvård). Pågående forskningsprojekt omfattar högskolepedagogik och klinisk farmakologi. Forskningen inom pedagogik omfattar utveckling och utvärdering av fakultetens pedagogiska modell (case metodik med flipped classroom) samt utvärdering av examinationsformer och utveckling av en modell för kontinuerlig utvärdering (programmatic assessment). Inom området klinisk farmakologi studeras läkemedelsanvändning inom tandvården med syfte att utvärdera olika preparats effekt och nyttan med behandling.

Upplysningar
Bengt Götrick, sektionschef och ämnesföreträdare, 040-6658427, bengt.gotrick@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.?

Ansökan?
?Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-10. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.??? 

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:?? 


• Curriculum vitae  
• Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.  
• Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7. 
• Professionell/klinisk skicklighet (om det är aktuellt) 
• Akademiskt ledarskap och skicklighet (om det är aktuellt) 

Ansökan skall även innehålla:?? 


• Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg?? 
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning?? 

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.?? 

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.?? 

Ansökningshandlingar?? 

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt. 

Övrigt?? 
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning under 7 månader på 40%.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.?? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.?? 

I anställningen ingår 10 procent kompetensutvecklingstid, vilket kan innefatta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt. ? 

Tillträde??
2024-10-04.

Fackliga företrädare??
SACO: Vivecka Andersson-Plyming viveca.andersson-plyming@mau.se
SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se
OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Forskningsassistent i klinisk farmaci

Forskarassistent
Läs mer Apr 24
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Doktorand i vårdvetenskap

Doktorand
Läs mer Mar 28
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Bostadsadministratör vikariat

Bostadsförvaltare
Läs mer Apr 23
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
Vi söker nu en bostadsadministratör som tillsammans med engagerade och drivande kolleger på Byggnadsavdelningen ska vara med och bidra till att skapa goda förutsättningar för ett bra stöd för universitetets hyresgäster och studenter.

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
I rollen som bostadsadministratör arbetar du med administrativa uppgifter såsom att skicka bostadserbjudande, regelbundna hyresavstämningar samt att följa upp inkomna felanmälningar från universitets hyresgäster. Du ansvarar även för att säkerställa att studenter får råd och stöd för att ta sig in på bostadsmarknaden i Malmö.

Kvalifikationer??? 
För denna anställning krävs specifikt: 


• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift

Särskilt meriterande för denna anställning: 


• Tidigare erfarenhet av en servicerelaterad roll är meriterande
• Erfarenhet av internationella studier är meriterande
• God kunskap i systemen Filemaker, EPI server och Lime

För att lyckas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för service och trivs med att kommunicera på engelska. I rollen som bostadsadministratör pratar du med många studenter dagligen och du räds inte för att ta första steget till ett samtal. Som person är du uppmärksam och tillmötesgående. Du har ett stort intresse för att hjälpa andra, du sätter alltid studenten/hyresgästen i fokus och anstränger dig för att leverera lösningar som gynnar både Malmö universitet och dess hyresgäster. Därtill ser du alltid till teamets bästa och är mån om att skapa ett bra arbetsklimat, där du gärna ställer upp för att stötta dina kollegor vid behov.

Arbetsplats? 
Välkommen till Malmö universitet och avdelningen Byggnad och Service. Vi är tillsammans en del i stödet till universitetets verksamheter och studenter. Vi arbetar verksamhetsnära, både i universitets lokaler och i de fastigheter där våra hyresgäster bor.

Upplysningar??? 
Enhetschef Projekt Thomas Hellenius, thomas.hellenius@mau.se  

Bostadsadministratör Therese Löfgren, therese.lofgren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.???? 

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-07. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-06-01 till 2024-08-31. Omfattning enligt överenskommelse, dock högst 75 procent.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? 

Tillträde??? 
1 juni 2024

Fackliga företrädare??? 
SACO: saco-s@mau.se

SEKO: sekocivil@seko.lu.se

OFR: lutfi.zuta@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Studentkoordinator 25%

Utbildningskoordinator
Läs mer Apr 9
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats
Studentcentrum tillhör Malmö universitet gemensamma verksamhetsstöd där International Office är en av fyra enheter. International Office har ett samordningsansvar för universitetets internationaliseringsarbete. Enhetens huvudsakliga uppdrag består av stöd till mobilitet av in- och utresande studenter på studier och praktik, buddyprogram och andra aktiviteter på hemmaplan, marknadsföring och rekrytering av internationella studenter, samarbetsavtal, personalmobilitet, fakultetsstöd för internationellt utbildningssamarbete samt stöd till universitetsledningen i strategiska frågor kring internationalisering.

Innehåll och arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som studentkoordinator ingår i huvudsak att:


• Koordinera Malmö universitets Buddy Programme. Inom programmet anordnar du sociala aktiviteter under läsåret, ofta på kvällar och helger.
• Utveckla och anordna introduktionen till buddies samt vara ett löpande stöd till buddygrupperna.
• Utveckla, följa upp och utvärdera programmets verksamhet och upplägg.
• Svara på frågor från internationella studenter.
• Vara behjälplig vid terminsstarterna och under introduktionsveckorna för internationella studenter.
• Stödja den övriga verksamheten inom International Office vid behov.

Arbetet är mycket socialt och innebär en nära kontakt med studenter via planering och deltagande i sociala aktiviteter vid kvällar och helger, samtidigt som du kommer att utföra administrativa uppgifter till stöd för verksamheten inom International Office vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en registrerad student vid Malmö Universitet med minst två terminer kvar av din utbildning. Tjänsten som studentkoordinator på 25% är för dig som är intresserad av att få arbetslivserfarenhet vid sidan av dina studier.

Du har god insikt i studentlivet i Malmö och goda kunskaper i både engelska och svenska. Som person är du väldigt kreativ och välorganiserad med en förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du ska kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och hantera olika typer av situationer som berör studenter. Egen internationell erfarenhet är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar
Internationell handläggare Michele Cicchetti michele.cicchetti@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast 2024-05-05.

Övrigt
Anställningen avser två visstidsanställningar enligt studentmedarbetaravtalet på 25 % med tillträde 2024-08-01.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.Fackliga företrädare 

SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se

 

Du ansöker senast 2024-05-05 genom att klicka på knappen nedan.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Professor
Läs mer Jan 29
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetslektor i historia inriktning digitalt historiebruk

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 10
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetslektor i historia och historiedidaktik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 10
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

IT-tekniker med inriktning mot support, minst 1

IT-tekniker/Datatekniker
Läs mer Mar 28
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss?? 

Vi söker??? 
IT-tekniker?inom onsite? 

Innehåll och arbetsuppgifter??? 
Vi söker en driven och erfaren IT-tekniker. Du kommer att arbeta med slutanvändarsupport för PC- och Mac samt mobila enheter. Du kommer att hantera supportärenden gällande verksamhetssystem och universitetets IT-miljö. Du kommer även både tekniskt och pedagogiskt att handleda användare av Malmö universitets IT-tjänster. I arbetsuppgifterna ingår support i våra lärosalar och seminarieverksamhet.

Kvalifikationer??? 
För denna anställning krävs specifikt: 

Vi förutsätter att du har relevant yrkesutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, några års dokumenterad erfarenhet inom området krävs. Du ska ha erfarenhet av tjänsteleveranser inom IT samt Onsite support.

Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med datorer i större nätverksmiljöer. Du bör ha goda kunskaper om Windows och MAC, Microsoft Office/O365, och mobila enheter

Som person förväntas du vara service- och resultatinriktad och förstår värdet av god service. Du ska ha god analytisk och pedagogisk förmåga. Självklart har du ett gediget intresse för teknik och har förmågan att hantera stressiga situationer samtidigt som du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Det är viktigt att du är positiv, engagerad och har ett stort personligt driv. Du behärskar svenska och engelska och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Arbetsplats? 
Anställningen är placerad vid enheten IT-service inom IT-avdelningen som tillhör Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd. IT-verksamheten är en integrerad och utvecklande del av universitetets lärandemiljö.
IT-avdelningen arbetar med support, drift och utveckling av Malmö universitets gemensamma IT-miljö. Målsättningen är att leverera en modern och funktionell IT-miljö för universitetets studenter och personal.

Upplysningar??? 
Enhetschef, Carin Holmgren, 040-665 75 14, carin.holmgren@mau.se????? 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.????  

Ansökan??? 
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-04-24. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 


• Meritförteckning 
• Relevanta betyg och intyg 
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt??? 
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid regleras enligt avtal. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.??? 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.??? 

Tillträde??? 
Tillträde enligt överenskommelse.?? 

Fackliga företrädare??? 
SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se

???? 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i socialt arbete

Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor
Läs mer Apr 5
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetsadjunkt

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Apr 4
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu

Universitetsadjunkt i polisiärt arbete med inriktning mot akutsjukvård

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Mar 21
Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!??

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss??? 

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

 

Malmö University

Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us!

Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us

To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

Ansök nu