Lunds Universitet jobb i Malmö

Hitta lediga jobb hos Lunds Universitet i Malmö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Malmö.

Postdoktor inom bioinformatik/biostatistik

Forskarassistent
Läs mer Dec 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen

Forskargruppen för thoraxkirurgi-bioinformatik driver flera stora nationella och internationella projekt vilka fokuserar pa? att öka förståelsen för utvecklingen av kronisk avstötning efter hjärttransplantation och vilka immunologiska och icke-immunologiska faktorer som har en avgörande betydelse.

Målet är att minska risken för avstötning genom individuellt anpassad behandling. Gruppen använder artificiell intelligens (AI) för analys och modellering. Gruppen publicerar i ledande tidskrifter såsom JACC, Journal of Heart and Lung Transplantation and European heart journal. Enheten leds av universitetslektor Johan Nilsson och består av biträdande forskare och flera doktorander. Gruppen är placerad på BMC i Lund, men tillhör institutionen för translationell medicin, Malmö.

Vi är nu i behov av att utöka vår enhet med en skicklig, ambitiös och motiverad postdoktor. Därför söker vi efter en talangfull biostatistiker/bioinformatiker med kunskaper inom maskininlärning. Anställningen är på heltid under tre år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning för postdoktor. Önskat tillträdesdatum är den 1 februari 2022, eller enligt överenskommelse.

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta inom ett projekt som syftar till att förstå? hur olika riskfaktorer hos mottagare och donator påverkar utfallet efter en hjärttransplantation. Du kommer ansvara för uppbyggnaden av infrastruktur (linux server med GPU) för att kunna analysera materialet. I arbetet ingår även att delta i forskargruppens dagliga arbete, insamling av patient data, hjälpa till med handledningen av doktorander och studenter, samt arbeta med att producera material till forskningspublikationer.

 

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

 

Vid anställning som postdoktor beaktas främst den vetenskapliga förmågan och som sökande ska du ha en gedigen bakgrund inom åtminstone ett av följande områden:

- Biostatistisk och bioinformatik, med erfarenhet av att kombinera multiomics dataset inklusive array- och sekvensdata fo?r genuttryck, DNA-metylering, metabolomics och ”in silico functional annotation”.
- Maskininlärning, med erfarenhet av deep learning, gärna inom biostatistik.
- Erfarenhet av o?verlevnadsanalys, interaktionsmodellering och prediktionsanalyser.

 I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- Doktorsexamen inom biostatistisk, bioinformatik, medicin eller datorvetenskap
- goda skriftliga fa?rdigheter i engelska
- Erfarenhet att använda Shell script, R och Stata samt kunskap om andra programmeringsspra?k som Python och/eller Perl
- Erfarenhet av att arbeta i Linux och/eller MacOS miljö
- Erfarenhet av att skriva och kommunicera vetenskap
- God förmåga till självständigt arbete

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Utöver god samarbetsförmåga, eget driv, social kompetens och kommunikationsförmåga är det viktigt att du har känner entusiasm för att arbeta med att ge analystiskt stöd till pågående projekt samt är intresserad av att vara delaktig i ett dynamiskt och kreativt team.  

 

Meriterande för anställningen är:

- Bevisad fo?rma?ga att arbeta med sna?va tidsfrister
- Erfarenhet av att sko?ta och organisera datorlab, labbo?cker och protokoll och ha en god organisatorisk fo?rma?ga
- Erfarenhet av att handleda/undervisa studenter
- Vana av att samarbeta med internationella samarbetspartners

Kunskap om epidemiologiska metoder och kardiometabolisk sjukdom är starkt meriterande, men inte en no?dva?ndighet.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i scenkonst med programansvar

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.Bakgrund
Teaterhögskolan i Malmö är i behov av kompetensförstärkning inom områdena scenkonst som kritisk praktik, scenkonst med fokus på socialt engagemang samt performativ praxis.

Institutionens nya internationella masterprogram, som startar i januari 2023, har sin teoretiska såväl som praktiska bas i teater, performance och socialt engagerad konst. Programmet syftar till utforskande av scenkonst som plattform för kunskapsbildning. För uppgiften att driva detta program behöver institutionen en programansvarig med starka internationella nätverk inom området scenkonst som kritisk praktik. Till följd av ett utökat antal doktorander vid institutionen finns även ett behov av utökad handledarkompetens på forskarutbildningsnivå. Teaterhögskolan ser alltså ett långsiktigt behov av att förstärka personalen med en universitetslektor inom ämnesområdet scenkonst som kritisk praktik. Mer information om det nya internationella masterprogrammet finns https://www.thm.lu.se/utbildning-0/masters-programme-performing-arts-critical-practice.Arbetsuppgifter 
Anställningen innefattar programansvar, undervisning, handledning och examination på Teaterhögskolans nya mastersprogram. En viktig del av arbetet handlar om att leda och utveckla utbildningsprogrammet och kurserna på avancerad nivå samt att stödja och utveckla de redan existerande partnerskap med regionala kulturinstitutioner som ingår i programmet.

I arbetsuppgifterna ingår även medverkan vid antagning av studenter till programmet under hösten 2022 och handledning av enskilda doktorander samt övrigt deltagande i institutionens forskarutbildning. I anställningen ingår administrativt arbete.Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i scenkonst är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller motsvarande, visat konstna?rlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som a?r av betydelse med ha?nsyn till ansta?llningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställningen krävs:

- pedagogisk skicklighet och förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande,
- mycket goda ämneskunskaper inom området scenkonst som kritisk praktik med socialt fokus
- dokumenterad erfarenhet från utvecklingsarbete inom konstnärliga utbildningar,
- internationell yrkesverksamhet av relevans för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår.

I övrigt krävs att den sökande har mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på engelska. För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor, eller motsvarande. Om särskilda skäl finns, exempelvis om den sökande i sin tidigare anställning inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet om högskolepedagogisk utbildning uppnås.Se den fullständiga annonsen och ansök via: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:442135/


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskare inom molekylärgenetisk reproduktionsmedicin

Forskarassistent
Läs mer Dec 6
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen
Vid forskargruppen Molekylärgenetisk Reproduktionsmedicin bedrivs forskning inom orsaker till
sjukdomar i reproduktionssystemet hos både kvinnor och män.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området infertilitet och prostatacancer. Gruppen leds av professor Yvonne Lundberg
Giwercman och består av forskande och teknisk personal.Verksamheten är lokaliserad till Lunds Universitet, CRC, i Malmö. https://portal.research.lu.se/sv/organisations/molecular-genetic-reproductive-medicine-malmÃ?¶ kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Anställningen är tidsbegränsad under perioden: 2022-01-01 - 2022-09-30 och omfattningen är 15 %.

Arbetsuppgifter

Rådgivning och handledning i samband med genomförande av forskningsprojekt inom det dansk/svenska samarbetet ”ReproUnion:2” gällande gonadotropinhormon och deras receptorer.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Läkarexamen
- Akademisk meritering på docentnivå.
- Erfarenhet av djurexpermintella metoder.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Med detta avses god samarbetsvilja, noggrannhet samt laganda.

Meriterande för anställningen är:

-  Expertis inom reproduktionsforskning med fokus på effekter av gonadotropinbehandling.Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör vid experimentell infektionsmedicin

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Dec 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om forskargruppen
Experimentell infektionsmedicin är en forskargrupp inom institutionen för translationell medicin i Malmö ledd av professor Anders P Håkansson.

Gruppen är verksam inom forskning som gäller experimentell och medicinsk mikrobiologi och immunologi med fokus på förståelse för och utveckling av alternativa strategier mot infektioner i luftvägarna, men arbetar även med cell- och molekylärbiologi.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som forskningsingenjör. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2022-02-01 till och med 2022-03-31. Omfattning 100 %.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser arbete som syftar till att färdigställa experiment inom två projekt avseende antibakteriella komponenter i mjölk samt rollen av bakteriemetabolism vid infektioner med luftvägspatogenen Streptococcus pneumoniae. I första projektet kommer experiment kring den antimikrobiella mekanismen av HAMLET, ett proteinkomplex från bröstmjölk, utföras i olika bakteriefysiologiska modellsystem. I andra projektet kommer rollen av olika kolhydrater för biofilmformation, metabolism och bakterievirulens utvärderas i olika modellsystem in vitro och in vivo.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Mastersexamen inom mikrobiologi, molekylärbiologi eller närliggande områden.
- Relevanta bakgrundskunskaper och erfarenhet av bakterie- och cellodling, mätningar av tillväxt, metabolisk aktivitet, och genuttryck i bakterier.
- Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder såsom kloning, uttryck och rening av rekombinanta proteiner samt även rening av proteiner från komplexa lösningar via olika kromatografisystem.
- Erfarenhet av cellodling av cellinjer samt hantering och differentiering av primära immunceller.
- Erfarenhet av metodologi för biofilmformation och strukturella studier (fluorescens- och elektronmikroskopi) av biofilmer.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är ambitiös, noggrann och självständig.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av arbete med luftvägspatogenen Streptococcus pneumoniae och deras metabolism och genetik.
- Relevanta bakgrundskunskaper av infektionsförsök in vivo.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Laboratorieingenjör vid klinisk mikrobiologi

Laboratorieingenjör, kemi
Läs mer Dec 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om forskargruppen
Forskargruppen klinisk mikrobiologi bedriver forskning inom mikrobiologi.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området vaccin-utveckling. Gruppen leds av professor Kristian Riesbeck och består av forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Institutionen för Translationell medicin i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: http://research.med.lu.se/kristian-riesbeck 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som laboratorieingenjör. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-31. Omfattning 100 %.

Arbetsuppgifter
ELISA, affinitetskromatografi, diverse olika molekylärbiologiska tekniker inkl. kloning, transformation, transfektion, transkriptionsassays, odla bakterier och cellinjer samt basal bioinformatik. Protein-framställning i både eukaryota och prokaryota expressionssystem. Kunna göra funktionella biologiska experiment med bakterier och epitelceller. Flödescytometriska (FACS) analyser kommer att göras. Eventuellt genomföra enklare djurförsök (möss) och vaccinationsstudier.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- MSc.
- BSc.
- Fil mag.
- Utbildning och praktisk erfarenhet inom grundläggande molekylär mikrobiologi, molekylär biologi/ biokemi eller klinisk mikrobiologi/ bakteriologi.
- Dokumenterad erfarenhet av att odla bakterier och eukaryota celler.
- Erfarenhet av att klona, uttrycka proteiner samt rena dessa.

Meriterande för anställningen är:

- Praktisk erfarenhet av djurförsök samt erfarenhet av klinisk mikrobiologi.
- Utbildning inom biokemi eller praktisk erfarenhet av det ämnesområdet.
- Basal kunskap inom bioinformatik är också meriterande.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom epigenetik och diabetes

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Dec 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen

Tjänsten är på enheten för epigenetik och diabetes på Lund Universitets diabetes center (LUDC), vilket är en världsledande forskningsmiljö finansierat med av stöd från Strategic Research Foundation (SSF) och Vetenskapsrådet (EXODIAB; Excellence of Diabetes Research in Sweden).

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en forskningsingenjör för en allmän visstidsanställning under fyra månader på heltid. Önskat tillträdesdatum är 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Som forskningsingenjör inom forskargruppen ansvarar du för FACS sortering av humana öar samt analys av genuttryck och DNA metylering i alfa och beta-celler.

Arbetsuppgifterna inkluderar att analysera DNA metylering och genuttryck i FACS sorterade beta- och alfa-celler från humana öar från pankreas.  

Den sökande kommer planera forskning, genera genkonstrukt, odla och transfektera celler, analysera genuttryck, DNA metylering, och metabola fenotyper. Den sökande kommer även genomföra statistisk analys av epigenetisk data samt resultat från försök i odlade celler. Den sökande kommer genomföra valideringsanalys av epigenetiska och expressions-resultat. Data kommer summeras och den sökande kommer skriva manuskript. Den sökande kommer också ha andra uppgifter såsom administration och handledning baserat på behov i gruppen.

Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen inom relevant område.
- Goda kunskaper inom typ 2 diabetes och epigenetik.
- Goda kunskaper inom statistik. Goda kunskaper i engelska, ex. förmåga att skriva och publicera engelskspråkiga artiklar.
- Förmåga att odla beta-celler och FACS sortera humana öar.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Exempel på detta är god förmåga att samarbeta med andra forskare, god förmåga att arbeta självständigt och utveckla metoder för metabol analys av beta-celler samt god förmåga att handleda andra inom dessa områden.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av att överuttrycka och ”knocka” gener i human öar samt beta celler.
- God kunskap inom miRNA.
- Goda kunskaper inom cellodling samt att odla och studera humana öar.
- Erfarenhet av att studera metabola faktorer såsom ATP produktion samt syreförbrukning i celler där genuttryck manipulerats.
- God erfarenhet av att studera betydelsen av miRNA vid insulinfrisättning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Kommunikatör 50 %

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen
Lund University Diabetes Centre (LUDC; www.

ludc.lu.se) är ett av världens största diabetescenter med cirka 300 anställda (forskare och övrig personal) som arbetar för att förebygga diabetes samt förbättra diagnostik och behandling av diabetes. För att nå dessa mål arbetar vi vid centret för att kombinera expertis inom genetik, epidemiologi, bioinformatik, molekylär- och cellbiologi, fysiologi, klinisk diabetes och endokrinologi. LUDC har en stor samling biobanker och databaser med helgenomsdata länkat till nationella register med information rörande sjukdomsuppkomst och sjukdomsförlopp, såväl som länkat till register rörande behandling och respons på behandling. Centret har egna plattformar för de flesta molekylära genetiska metoder och metabolomik. Omics data kombinerat med utförliga fenotypdata möjliggör att vi kan använda oss av ”systems medicine” för att förstå komplexiteten av diabetes. En viktig del för LUDC är att utveckla individanpassad behandling för att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med diabetes.

Inom LUDC värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker härmed en driven kommunikatör för diabetesportalen.se, och andra plattformars räkning.
Anställningen är tidsbegränsad under 12 månader med tillträdesdatum 2022-01-01. 
Omfattning 50 % av heltid. 

Arbetsuppgifter
Skriva om diabetes-relaterade forskningsnyheter samt featurematerial. Diabetesportalens målgrupp är intresserad allmänhet, patienter och anhöriga därav att texterna ska vara populärvetenskapligt hållna. Uppslag till nyheterna kommer från internationella eller nationella medicinska tidskrifter.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Utbildning i journalistik/kommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenheter.
- Tidigare omfattande och dokumenterad erfarenhet av att läsa vetenskapliga medicinska artiklar och att bearbeta dem på ett journalistiskt sätt inför publicering samt ha en känsla för målgruppens intressen och kunskapsnivå.
- Språket på diabetesportalen är svenska men för anställningen krävs även goda kunskaper i engelska.
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett krav. Du ska därför tidigare ha arbetat som medicinjournalist och har erfarenhet av vad det innebär att vara redaktör för en medicinsk forskningssajt.
- Flerårig och dokumenterad erfarenhet av att ha skrivit diabetesrelaterade nyheter och artiklar och har förståelse för diabetesrelaterad forskning är ett krav.
- Erfarenhet av att ha arbetat i akademisk forskningsmiljö och ha förståelse för forskningens villkor och processer. 

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, självständig och att du har en "näsa" för nyheter inom området. 

Meriterande för anställningen är: 

- Erfarenhet från tidigare arbete vid Lunds universitet är också ett plus.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis. 

Villkor 
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand vid centrum för Primärvårdsforskning (som avser licentiatexamen)

Doktorand
Läs mer Nov 18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om forskargruppen
Vid Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) bedrivs forskning inom ett antal forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet, bl.

a. hjärt-kärlsjukdom, geriatrik och prevention/folkhälsa. CPF är ett flerprofessionellt forskningscentra och vilar organisatoriskt på två huvudmän; Lunds universitet och Region Skåne, men finansieras även av externa forskningsmedel. Verksamheten är lokaliserad på Clinical Research Center (CRC) i Malmö.


Vid Centrum för Primärvårdsforskning värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som doktorand som leder till en licentiatexamen (120 högskolepoäng som motsvarar 2 år på heltid eller 4 år på deltid). Beräknad start: Januari 2022.

Arbetsuppgifter
Avhandlingen är planerad som en sammanläggningsavhandling och innehåller två delarbeten. 
I anställningen ingår arbete med datainsamling, analys av data samt sammanställning av rapporter. Inom ramen för anställningen igår även genomförande av forskarutbildningskurser och deltagande i forskningsseminarier.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Distriktssköterskeexamen (MSc).
- Arbetslivserfarenhet från barnhälsovård. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du tar personligt initiativ och ansvar för din forskning och ständigt utvecklar din förmåga och kunskaper för att driva projektet vidare. 

Meriterande för anställningen är: 

- Erfarenhet av undervisning vid högskola/universitet, särskilt inom specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning distriktssköterska alt. barnsjuksköterska.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning två år enligt HF 5 kap 7§.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Expert 25 %

Professor
Läs mer Nov 25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen
LUDC har en stor samling biobanker och databaser med helgenomsdata länkat till nationella register med information rörande sjukdomsuppkomst och sjukdomsförlopp, såväl som länkat till register rörande behandling och respons på behandling.

Centret har egna plattformar för de flesta molekylära genetiska metoder och metabolomik. Omics-information kombinerat med utförlig fenotypdata möjliggör att vi kan använda oss av ”systems medicine” för att förstå komplexiteten av diabetes. En viktig del för LUDC är att utveckla individanpassad behandling för att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med diabetes.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som expert. Anställningen är tidsbegränsad under 12 månader med tillträdesdatum 2022-01-01. Omfattning 25 % av heltid. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att verka som mentor inom LUDCs forskningsmiljö och förväntas interagera med LUDCs yngre och mer seniora forskare på regelbunden basis.

Vi förväntar oss att kandidaten är utmärkt på att interagera med olika forskare samt vill bidra till LUDCs gemensamma mål.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Läkarexamen
- PhD inom diabetes och professorskompetent
- Omfattande erfarenhet av forskning inom Diabetes av dokumenterad relevans för fältet (i.e. omfattande publikationslista med arbete publicerat i högrankade tidskrifter, omfattande antal citeringar, vetenskapliga priser, H-index)
- Omfattande erfarenhet av ledning av forskningsmiljö
- Extensiv erfarenhet av mentorskap av yngre och seniora forskare. Kunskap och erfarenhet av translationellt arbete och innovation
- Erfarenhet av preklinisk och klinisk undervisning, på grund och avancerad nivå
- Omfattande erfarenhet av att vara editor för vetenskapliga tidskrifter relevanta för ämnet
- Erfarenhet av att vara rådgivare och granskare av forskning inom ämnet
- Utmärkt på skriftlig och muntlig kommunikation på engelska och svenska

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av arbete i en internationell miljö
- Erfarenhet av arbete med coachning av forskare
- Erfarenhet av utvärdering av forskningscentra
- Erfarenhet av forskning inom experimentell diabetologi och ö-cells biologi, med focus på metabolism-sekretion koppling, mitokondrie-signalering, reglering av insulin exocytos, glucagon secretion, IP3 och calcium-signalering.
- Erfarenhet av experimentell cell (primära och celllinjer) och med djurmodeller av diabetes

Vi kommer även att lägga vikt på personliga kvaliteter, till förmån för personer som är flexibla, sociala och med vana att arbeta tillsammans, vana att ta initiativ och arbeta på ett väldokumenterat sätt.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Schemaläggare inom utbildningsadministrationen, Musikhögskolan

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Nov 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är schemaläggning och lokalplanering.

Du samarbetar med vår ansvariga schemaläggare och med våra båda utbildningskanslier. Du har också ett nära samarbete med teknik- och serviceenheten samt med övrig utbildningsadministration.

Musikhögskolans schemaläggningsarbete är en komplicerad process då merparten av alla studenter och lärare ska schemaläggas varje läsår. Undervisningen sker ibland individuellt, men även i större och mindre grupper. Schemaläggningen görs i programmet TimeEdit. Det förberedande arbetet sker i ett FileMakerbyggt verktyg för studieplanering då Musikhögskolan har ett flertal mindre undergrupper inom ramen för de utbildningar som ges. Schemaläggning och lokalplanering ingår för närvarande som en del av Gemensamma enheter där även Bibliotek, Ekonomi, HR, Internationalisering, IT, Teknik och Service samt Information och Konsertproduktion ingår.

I arbetsuppgifterna ingår att:
-  lägga grundplaneringen för nästa läsårs schemaläggning,
-  administrera studieplaneringsverktyget,
-  introducera nya medarbetare bl a i lokalbokningssystemet,
-  delta i möten vid Lunds universitet som rör schemaläggning, lokalbokningsfrågor och antagning,
-  fånga upp löpande önskemål kring bokning/ombokning av lokaler,
-  bevaka utbildningarna och de förändringar i utbildningsutbudet som sker,
-  delta i utveckling och förbättring av processer och verktyg för schemaläggning och lokalbokning,
-  alla i övrigt förekommande uppgifter i samband med schemaläggning och lokalbokning
-  föra dialog med studenter och lärare.

På Musikhögskolan används många olika programvaror, bl a MS Office, FileMaker, m fl. Vidare finns ett flertal webbaserade system på Lunds universitet.

Kvalifikationer
För anställningen krävs
- erfarenhet av avancerad schemaläggning,
- goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg,
- utbildning i musik på högskolenivå och erfarenhet av musikområdet,
- god datorvana erfarenhet av arbete med Office-paketet (främst Word och Excel),
- god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande om du har
- erfarenhet av arbete med system som TimeEdit och FileMaker,
- god kännedom om Musikhögskolan i Malmö och våra utbildningar,
- erfarenhet och kunskap av att koppla musikgenrer och instrument till lokalbehov
- erfarenhet av arbete inom någon studentorganisation.

Den vi söker är strukturerad och noggrann, har lätt att till sig nya digitala verktyg, har god förmåga att självständigt planera och organisera arbetet. Du har god social kompetens och lätt för att samarbeta med olika målgrupper.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Musikhögskolan kommer att beakta den som, efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna att leda, genomföra och utveckla de efterfrågade arbetsuppgifterna, och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor
Anställningens omfattning är 25% och den är tidsbegränsad under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare vid Experimentell Infektionsmedicin

Forskarassistent
Läs mer Nov 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om forskargruppen
Vid Experimentell Infektionsmedicin Malmö bedrivs forskning inom experimentell immunologi med fokus på luftvägsinfektioner och bröstcancer.

Verksamheten är lokaliserad på Translationell Medicin i Malmö.


Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en driven och självständig biträdande forskare för arbete med att färdigställa experiment inom minst två projekt avseende immunförsvarets roll vid metastaserande bröstcancer. Anställningen är tidsbegränsad under 6 månader (omfattning 100%). Önskat tillträde januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser arbete som syftar till att färdigställa experiment och analyser inom två projekt och uppstart av ett projekt rörande immunförsvarets roll vid metastaserande bröstcancer (MBC).

I ett projekt har nivåerna av 90 onko-immunologiskt relevanta faktorer analyserats i serum från patienter med nydiagnostiserad MBC. Data har delvis analyserats av en bioinformatiker, men behöver sammanställas och sammanfattas i ett manus.

I ett andra projekt analyseras immunceller i brösttumörer och matchande dottertumörer i lymfkörtlar och andra organ med hjälp av immunhistokemi. Nivåer och lokalisationer av specifika immuncellpopulationer såsom T-lymfocyter och makrofager ska bestämmas, analyseras i förhållande till kliniska parametrar samt sammanställas.

I ett tredje, långsiktigt projekt, analyseras immunceller i blodprov från patienter med MBC. Då dessa prover endast inkommer sporadiskt kommer arbetet med detta projekt ske parallellt med de övriga två.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Doktorsexamen inom tumörimmunologi eller närliggande områden.
- Relevanta bakgrundskunskaper om bröstcancer från ett immunologiskt och cellbiologiskt perspektiv.
- Erfarenhet av immunohistokemi och flödescytometri samt analyser av dessa.
- Erfarenhet av SPSS eller liknande statistikprogram samt analys av biomarkördata i kliniska cancerkohorter.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är ambitiös, noggrann, välorganiserad och självständig.

Meriterande för anställningen är: 

- Erfarenhet av arbete med primära humana immunceller samt assays för att studera deras fenotyp och funktion.


- Erfarenhet av att sammanställa och skriva vetenskapliga arbeten inom tumörimmunologi och kliniska cancerkohorter.

Vilkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare inom experimentell patologi

Forskarassistent
Läs mer Nov 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen

Vid forskargruppen för Experimentell patologi bedrivs forskning inom området cancer och då speciellt nya sätt att motverka cancerspridning och bildandet av metastaser.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom detta område och resultaten ifrån detta arbete har lett till flera kliniska prövningar av en ny läkemedelskandidat som är tänkt att stoppa metastasbildning. Gruppen leds av professor Tommy Andersson och består av forskare på postdoktoral nivå och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på CRC i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://www.cell-exp-pathology.lu.se.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en noggrann biträdande forskare för arbete med forskning inom området WNT5A signalering i melanomceller. Anställningen är två år med omfattningen heltid med preliminärt startdatum den 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Tjänsten omfattar praktiskt experimentellt forskningsarbete inom området WNT5A signalering i melanomceller och hur detta påverkar cellernas intracellulära signalering och vidare dess rörelseförmåga. Innehavaren kommer att självständigt utföra framförallt cellbiologiska signaleringsexperiment som kompletteras QPCR, western-blot och konfokala mikroskop analyser och migrations och invasions assays. Den sökande kommer att ansvara för och själv genomföra det experimentella arbetet samt analysera resultaten ifrån dessa experiment samt rapportera dessa till forskargruppschefen. 

Kvalifikationer 

För anställningen krävs: 

- Doktorsexamen inom området experimentell tumörbiologi
- Erfarenhet av WNT5A signalering i melanomceller
- Erfarenhet av odling och cellbiologiskt arbete med tumörceller
- Erfarenhet av Western blot, QPCR, tumörcells invasion och konfokal mikroskopi med analys
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Stort vikt kommer att läggas vid att du som person är noggrann.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av dataanalys av tumörcellers migration/invasion, statistiska analyser samt design av slutliga figurer av erhållna resultat
- Erfarenhet av att generera tumörceller med resistens mot cancerläkemedel
- Erfarenhet av att bearbeta och sammanfatta resultat i rapporter, muntliga presentationer och författa vetenskapliga artiklar. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor inom medicinsk strålningsfysik/MRI

Forskarassistent
Läs mer Okt 27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.Om forskargruppen

Vid forskargruppen Medicinsk strålningsfysik, Malmö bedrivs forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet medicinsk strålningsfysik där man studerar och vidareutvecklar tekniker för diagnostik och behandling med joniserande och icke-joniserande strålning för bästa möjliga användning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning.

Forskargruppen leds av professor Lars E Olsson och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad till Diagnostiskt centrum i Malmö, där tjänsten är förlagd men detta projekt kommer att bedrivas i både Malmö och vid Strålbehandlingsavdelningen i Lund. Här kan du läsa mer om vår forskning: https://www.msf-malmo.lu.se/.

Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker nu en postdoktor inom medicinsk strålningsfysik. Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Preliminärt tillträdesdatum är 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Den första uppgiften är att utveckla en metod som med artificiell intelligens möjliggör generering av syntetiska CT-bilder från MR-bilder av patienter med höftimplantat från GE-plattformen (3.0 T). Det innebär bland annat optimering av MR-protokoll och modifiering/programmering av pulssekvenser för reducering av artefakter från metallimplantaten. Den andra uppgiften, som eventuellt kan förläggas på 7T är att utveckla funktionella MRI-tekniker för karakterisera tumörer (t ex hypoxi). Arbetet läggs upp som studier, som ska rapporteras i peer review granskande tidskrifter. I tjänsten kan även ingå handledning av studenter eller doktorander, undervisning inom MR samt att delta i det gemensamma arbetet för att utveckla verksamheten vid forskargruppen. Även andra arbetsuppgifter inom forskargruppen kan förekomma.

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst vetenskaplig förmåga beaktas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- Doktorsexamen inom medicinsk strålningsfysik eller annat relevant område
- Innehavaren ska påvisa mycket goda kunskaper om MRI-fysik
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Andra viktiga personliga egenskaper för tjänsten är noggrannhet och flexibilitet.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av kvantitativa MRI-metoder, avancerad bildanalys, pulsprogrammering och programmering i t ex Matlab och Python.
- God förmåga till teoretisk och praktisk handledning av studenter och forskarstuderande.
- Legitimation som sjukhusfysiker

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV och examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Administrativ assistent inom geriatrik

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Nov 10
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Forskargruppen

Vid forskargruppen för Geriatrik bedrivs forskning inom äldreområdet.

Forskningen baseras huvudsakligen på välundersökta befolkningsbaserade kohorter i Malmö. Gruppen leds av professor Sölve Elmståhl och gruppen inklusive fältpersonal som arbetar med datainsamling utgör ca 25 personer. Verksamheten är lokaliserad på CRC i Malmö. På följande länk kan Du läsa mer om vår forskning https://www.geriatrik.lu.se/.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en administrativ assistent/undersköterska på heltid under 18 månader. Tjänsten är en allmän visstidsanställning med tilltänkt startdatum 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter
Som administrativ assistent i forskargruppen kommer Du att arbeta inom projektet fallpreventionsmottagning i en roll som motsvarar en undersköterskas. I Dina arbetsuppgifter ingår ansvar för kallelse, utskick, rekrytering och bokning av deltagare till projektet, genomgång och komplettering av frågeformulär och inmatning av data i separat databas. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Allmänna kvalifikationskrav för befattning som administrativ assistent/undersköterska är genomförd undersköterskeutbildning och dokumenterad längre erfarenhet av arbete på mottagning och erfarenhet av forskningsstudier.
- Erfarenhet av uppföljning samt rekrytering av deltagare till forskningsprojekt och genomgång och komplettering av frågeformulär.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Du behöver vara noggrann och strukturerad samt känna ett medansvar för medarbetare och projekt.

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad längre erfarenhet av arbete på mottagning och erfarenhet av forskningsstudier.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent inom nutritionsepidemiologi

Laboratorieassistent
Läs mer Nov 15
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Forskargruppen

Vid forskargruppen Nutritionsepidemiologi bedrivs forskning om kostens betydelse för hälsan, speciellt kring betydelse av kolhydratkvalitet och sockerkonsumtion.

Gruppen leds av docent Emily Sonestedt och består av forskande och teknisk personal och för närvarande är fyra doktorander verksamma i forskargruppen. Verksamheten är lokaliserad på CRC i Malmö. https://lu.varbi.com/center/tool/position/447409/edit/tab:2/[https:/portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/nutrition-epidemiology(9d693c82-4d18-46e0-aa1e-df665bc4254d).html]och https://lu.varbi.com/center/tool/position/447409/edit/tab:2/[nutriton-blogg.lu.se]kan du läsa mer om vår spännande forskning.


Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker härmed en projektassistent för en anställning på heltid under sex månader. Tilltänkt startdatum är 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Som projektassistent i projektet ”Dairy consumption and cardiometabolic risk” ingår databearbetning av material från stora nutritionsepidemiologiska studier, t.ex. Malmö Kost Cancer studien, samt att skriva artiklar för publicering i internationell tidskrift med peer-review. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- MSc i nutrition samt erfarenhet av arbete med nutritionsepidemiologiska studier.Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Utvald person behöver kunna arbeta självständigt, samt ha en god förmåga att samarbeta i grupp.

Meriterande för anställningen är:

- God kännedom om mjölk och hjärtkärlsjukdomar.
- Kunskaper i SPSS, Stata eller annat databearbetningsprogram.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Medarbetare i kostymateljén på Teaterhögskolan i Malmö 60%

Kostymtecknare
Läs mer Nov 9
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.Tjänsten är en del av den tekniska och administrativa personalen vid Teaterhögskolan och ingår i en liten  produktionsgrupp om tekniker, ateljéföreståndare och producent med administrativ chef som närmaste chef.

Utbildningarnas sceniska projekt ligger nära professionell nivå men fortfarande med ett pedagogiskt fokus. Vi söker dig som har helhetskunnande inom scenografi-, rekvisita och kostymproduktion för teater.Arbetsuppgifter

Du arbetar tillsammans med ateljéföreståndaren i kostymateljén och arbetar med flertalet pedagogiska arbeten på skolan. Utbildningens sceniska projekt ligger nära professionell nivå men fortfarande med ett pedagogiskt fokus. I tjänsten ingår allt från tillverkning till inköp, utlåning, underhåll och service av kostym, rekvisita, möbler och lokaler.

Du är ett stöd för studenterna och ska kreativt bistå med tillverkstekniska lösningar på konstnärliga problem. I tjänsten ingår att ha en viss undervisning för studenter. Kvalifikationer

Du är social och har ett öppet sinne för människors olikheter. Som person är du strukturerad, ordningsam och har förmåga att driva flera parallella projekt och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetet är delvis självständigt vilket ställer krav på förmåga att planera och självständigt lösa dina arbetsuppgifter inom ramen för uppdraget.- dokumenterad utbildning och erfarenhet av teatersömnad, tillskärning och mönsterkonstruktion.
- behärska både dam- och herrskrädderi, inklusive tillskärning och ha god materialkännedom samt gedigen kunskap av tillverkning av rekvisita.
- vara kreativ och ha intresse för och kunskaper om rekvisita-tillverkning.
- Ett självgående arbetssätt är ett krav.
- B-körkort ett krav.
- God svenska och engelska i tal och skrift
- Goda kunskaper i Office 365Meriterande

- Erfarenhet av kostymteckning är ett plus.
- Pedagogisk erfarenhet och konstnärlig praktik är meriterande.Villkor

Arbete under kvällar och helger förekommer.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Övrigt

Intervjuer planeras att genomföras i vecka 48. 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektledare

Organisationsutvecklare
Läs mer Nov 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.Kravprofil

Konstnärliga fakulteten i Malmö består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan, Inter Arts Center och ett fakultetskansli.

De tre institutionerna är idag lokaliserade på flera olika platser i Malmö. Just nu pågår ett projekt för att samlokalisera den Konstnärliga fakulteten på ett gemensamt campus i Varvsstaden i Malmö. Projektet, som nu befinner sig i förstudie-fasen, förväntas pågå i ytterligare sex år, då de nya lokalerna beräknas vara klara för inflyttning. Nu söker vi en projektledare som kan leda fakultetens arbete med detta spännande projekt. Du kommer vara placerad på fakultetskansliet och arbeta tätt tillsammans fakultetsledning, med representanter från institutionerna och LU Byggnad.

Arbetsuppgifter

Projektledaren, som rapporterar till styrgruppen, leder verksamhetens del i samlokaliseringsprojektet. Detta innebär att samordna arbetet och driva projektet mot en kostnadseffektiv och välfungerande lösning som ger mervärde till verksamheten. Projektledaren är fakultetens kontaktperson gentemot universitets beställar-organisation LU Byggnad, och ska samordna fakultetens samlade lokalbehov. Projektledaren leder projektgruppen och bereder möten med styrgruppen. Därutöver ska projektledaren arbeta tillsammans med institutionerna och inhämta information som är viktiga för projektet, samt representera fakulteten inom och utanför Lunds universitet i arbetet med samlokaliseringen. Projektledaren ansvarar också för att strategier, underlag (exempelvis avseende budget, ekonomi och upphandling av inventarier och utrustning) och rapporter arbetas fram. Slutligen ingår det i arbetsuppgifterna att bevaka och samordna arbetet med avveckling av nuvarande lokaler.

I takt med att projektet utvecklar sig kommer rollen att utvecklas och förändras.

Kvalifikationer

- Relevant akademisk utbildning
- Kunskap och erfarenhet av förutsättningar för konstnärlig utbildning och forskning
- Erfarenhet av projektarbete och förändringsprojekt
- Förtrogenhet med offentlighetsrättsliga lagar och regler som styr vår verksamhet
- God kommunikativ och språklig förmåga i både tal och skrift

Du kommer att samla information, leda arbetsgrupper, fördela arbetsuppgifter och förankra information, och behöva förhålla dig till skarpa deadlines. Detta kräver ett strukturerat arbetssätt och att du är drivande och lyhörd. Som person är du också prestigelös, flexibel, lösningsorienterad och har god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är ordningsam och kvalitetsmedveten och har god förmåga att självständigt organisera ditt arbete.

Du har mycket god samarbetsförmåga och är mån om ett gott samarbete med företrädare för institutionerna, med kollegor och ledning genom ett positivt förhållningssätt.

Meriterande

- Erfarenhet av att leda större förändringsprojekt som innehåller byggnation och/eller lokalplanering
- Kännedom om Lunds universitet samt där förekommande administrativa systemÖvrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskare inom medicinsk strålningsfysik

Forskarassistent
Läs mer Nov 4
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.Om forskargruppen

Vid forskargruppen Medicinsk strålningsfysik, Malmö bedrivs forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet medicinsk strålningsfysik där man studerar och vidareutvecklar tekniker för diagnostik och behandling med joniserande och icke-joniserande strålning för bästa möjliga användning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Forskargruppen leds av professor Lars E Olsson och består av både forskande och teknisk personal. Professor Christopher Rääf har drivit forskning inom omgivningsradiologi och ansvarat för forskargruppens radiometrilaboratorium. Verksamheten är lokaliserad till Diagnostiskt centrum i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://www.msf-malmo.lu.se/

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en erfaren forskare för en tidsbegränsad anställning i 12 månader. Anställningens omfattning är 20% av heltid. Tillträdesdatum är 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Som erfaren forskare kommer du att vara expertstöd inom uppdrag knutna till mobil gammaspektrometri och strålskydd. Du kommer även att ha en aktiv roll som representant för dessa projekt i nordiska och europeiska samarbeten. 

Utöver dessa arbetsuppgifter kommer du även att vara biträdande handledare för en forskarstuderande. Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen inom medicinsk strålningsfysik med inriktning mot fältgammaspektrometri
- Stor erfarenhet av att organisera utredningar och övningar kring radiologiska och nukleära nödsituationer
- Stor sakkunskap och erfarenhet av att arbeta inom området strålskydd och beredskap
- Vana av att samarbeta mot myndigheter på nationell och internationell nivå.

Särskild vikt kommer att läggas vid vissa personliga egenskaper. Vi söker dig som kan uttrycka dig tydligt både i skrift och tal och är intresserad av undervisning och pedagogik.

Följande anses också vara meriterande:

- Erfarenhet av undervisning
- ADR-körkort för kategori 7-transporter

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer samt CV.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom proteinkemi

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Okt 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.ForskargruppenForskargruppen, som leds av professor Anna Blom, fokuserar på medfödd immunitet, i synnerhet komplementsystemet, inom hälsa och sjukdom.

Mer information om forskargruppen finner du https://www.protein-chemistry.lu.se. 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi söker nu en forskningsingenjör inom projektet fokuserad på cancer. Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid. Önskat tillträdesdatum är 2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Projektet kommer att genomföras i forskargruppen som leds av professor Anna Blom. Arbetsuppgifterna består främst i att bedriva forskning kring rollen av regulatorer av komplementsystemet i cancerutveckling där djurmodeller har avgörande roll. Även ansvaret för gruppens avancerade mikroskopanalyser inklusive utbildning av nya användare ingår. Handledning av studenter kan förekomma likaså presentation av resultat på konferenser. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen i livsvetenskaper eller liknande ämne. En person som innehar en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen är behörig att anställas.
- Vetenskaplig kompetens och laborativ erfarenhet inom cancerområde bevisad genom publikationer i internationella peer-granskade tidskrifter.
- Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Den sökande bör vara mycket motiverad och ambitiös, och förväntas bidra kreativt till projektet. Arbetsuppgifterna kräver att du har förmåga att samarbeta, arbeta självständigt samt inneha de erfarenheter och färdigheter som bedöms relevanta för att framgångsrikt genomföra projektet. Vi förutsätter att du har god kommunikationsförmåga samt intresse att samarbeta med alla gruppmedlemmar och hjälpa dem med metodutveckling samt instruera om olika typer av utrustning.


Meriterande för anställningen är:

- Mycket goda kunskaper inom flertalet av följande metoder: cellodling av primära celler och celllinjer inklusive bakterier (P2 säkerhetsnivå), flödescytometri inklusive cell sortering, cancer-specifika cellassay (tex migration, invasion, apoptos, resistens mot kemoterapi, tumorspheres), molekylärbiologiska tekniker (genetiska manipulationer mha Crisp/Cas-9 systemet, avancerad kloning, kvantitativ RT-PCR), proteinanalyser (kvantitativ western blotting), mikroskopi (fluorescens, konfokal, STORM, live imaging), uttryck av rekombinanta proteiner samt analys av interaktioner mellan proteiner (immunoprecipitering, proximity ligation assay, ELISA).
- Erfarenhet av djurmodeller (möss) relevanta för studier av cancer och infektioner.
- Mycket goda kunskaper av avancerade statistiska analyser av experimentella och kliniska data.
- Goda kunskaper av bioinformatiska analyser av mRNA nivåer och variation i genomisk DNA.
- Mycket goda kunskaper av relevanta dataprogram som t.ex. SPSS, FlowJo, Prism, Affinity (eller motsvarande) samt tidigare användning av elektronisk labbok.
- Tidigare postdoc erfarenhet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Kommunikatör, Musikhögskolan

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Okt 25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.Till denna dynamiska miljö söker vi nu en kommunikatör till enheten Bibliotek/Information/Konserter (BIK).

BIK svarar för Musikhögskolans bibliotek, information och kommunikation internt och externt samt för konsert- och evenemangsproduktion. Enheten ger nära och ämnesanpassad service till studenter, lärare, forskare och andra anställda. Enheten arbetar med digitala och tryckta resurser för att stödja verksamheten och för att kommunicera Musikhögskolans verksamhet till det omgivande samhället. Som kommunikatör arbetar du tillsammans med åtta andra personer på enheten.

Arbetsuppgifter
- Strategiskt och operativt kommunikations- och marknadsföringsarbete med flera olika uppdragsgivare inom institutionen och i nära samarbete med övriga medarbetare såväl inom enheten som övriga delar inom den Konstnärliga fakulteten. Att vara lyhörd för organisationens behov, är en viktig del av arbetet.
- Analys, planering, genomförande och uppföljning av kommunikations- och marknadsföringsinsatser.
- Arbeta strategiskt med att bygga Musikhögskolan i Malmö som varumärke.
- Självständigt arbete med och utveckling av institutionens webbsidor och övriga kommunikationskanaler.
- Även andra förekommande arbetsuppgifter vid enheten.

Arbete under kvällar och helger kan förekomma.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:
- Högskoleutbildning med inslag av strategisk kommunikation eller motsvarande.
- Erfarenhet av såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete i en stor organisation, helst offentlig.
- Goda kunskaper i grafisk formgivning, layout och bildhantering, även kunskaper inom film och foto.
- Erfarenhet av arbete som webbredaktör och annan digital kommunikation där sociala medier ingår.
- God förmåga att bryta ned komplex information till begriplig kommunikation anpassad till målgruppens behov och sammanhang.
- Skicklighet som skribent på svenska och god erfarenhet av kommunikation på engelska.

Meriterande för anställningen:
- Erfarenhet av marknadsföring inom utbildnings-, kultur- eller musikverksamhet.
- Musikkunskaper.

Som person är du självgående, pedagogisk, kreativ, lyhörd, samarbetsinriktad och strukturerad. Du har förståelse för universitetets kultur och karaktär, både som utbildnings- och arbetsplats.

Musikhögskolan kommer att beakta den som, efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna att leda, genomföra och utveckla de efterfrågade arbetsuppgifterna, och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom genetik för venös tromboembolism

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Okt 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Om forskargruppen
Vid forskargruppen Allmänmedicin, kardiovaskulär medicin och genetik bedrivs forskning inom genetik för venös tromboembolism.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av professor Bengt Zöller. 


Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som forskningsingenjör inom området genetik för venös tromboembolism. Anställningen är en tillsvidareanställning (omfattning 80 %) med preliminärt startdatum 2022-01-01. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Arbetsuppgifter
Tjänsten finansieras av ett pågående forskningsprojekt inom venös thromboembolism där arbetsuppgifterna integrerar laborativ verksamhet och bioinformatisk-statistisk analys av stora datamängder. Projektet sker i samarbete med Högskolan Kristianstad. Verksamheten är lokaliserad till CRC i Malmö och till Högskolan Kristianstad.

Kvalifikationer 
För anställningen krävs:

- En civilingenjörsexamen med inriktning mot beräkning, simulering och optimering eller motsvarande. 
- En laborativt inriktad molekylärbiologisk utbildning, exempelvis molekylärbiolog eller biomedicinsk analytiker.
- Erfarenhet av programmering i Perl, Python och Java.
- Dokumenterad erfarenhet av nästa generations och Nanopore sekvensering, digital PCR och programmering av labrobotar.
- Dokumenterad vana vid analys av stora datamängder i R samt programmering.

Meriterande för anställningen är:

- Pågående eller avslutad doktorandutbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning inom venös thromboembolism och koagulationsområdena.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare inom experimentell kardiovaskulär forskning

Forskarassistent
Läs mer Okt 28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Om forskargruppen

Forskargruppen Kardiovaskulär forskning – immunitet och ateroskleros, baserad på Clinical Research Centre i Malmö, fokuserar på immunologiska processer involverade i kardiovaskulär sjukdom.

Genom att använda djurmodeller, in-vitro studier och stora biobanker av humant material ämnar vi att utveckla nya behandlingar och biomarkörer som kan användas i klinisk praxis. Vi är särskilt intresserade av hjärtinfarkt, inflammatoriska hjärtsjukdomar, åderförkalkning och stroke. Vi uppmuntrar till ett brett samarbete mellan våra gruppmedlemmar och strävar efter en utvecklande och stimulerande arbetsplats för alla. Vi stimulerar och stödjer yngre forskare i gruppen att etableras som självständiga forskare. Mer information om vem som ingår i forskargruppen finns här.

Vi söker en driven och motiverad biträdande forskare till ett projekt i världsklass som utvecklar en immunmodulerande behandling mot hjärtinflammation. Anställningen är på heltid under två år. Önskat tillträdesdatum är den 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Syftet med vår unika behandling är att dämpa inflammationen och förbättra hjärtfunktionen i sjukdomar som hjärtinfarkt, myokardit och sepsis. In-vivo och in-vitro experiment kommer att användas för att definiera de underliggande immunologiska mekanismerna och för att vidareutveckla behandlingen mot klinisk användning. Projektet erbjuder en viktig möjlighet att bli involverad i ett projekt med hög potential för framtida kliniskt genomslag.

Som biträdande forskare kommer du att arbeta i direkt samarbete med Dr. Alexandru Schiopu, den seniora forskare som leder projektet, och med de andra gruppmedlemmarna. Du förväntas att självständigt kunna initiera, planera och utföra experiment, koordinera samarbeten, handleda studenter, genomföra statistiska analyser, tolka data och presentera resultaten i publikationer och vid internationella möten. 

Projektet involverar arbete med:

- Musmodeller av hjärtinfarkt, myokardit och sepsis
- Single cell RNA sekvensering (scRNAseq)
- Cellodling och behandling – immunceller, kardiomyocyter, fibroblaster, endotellceller
- Analyser av cellfunktion, genuttryck, signaleringsvägar
- Analyser av mitokondriefunktion
- Flödescytometri
- Histologi

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen inom ett område som är relevant för projektet
- God erfarenhet av experimentellt djurarbete, företrädesvis modeller av kardiovaskulär forskning, samt god erfarenhet av in-vitro cellodlingsexperiment med cellinjer och primära celler
- Erfarenhet av flödescytometri
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är motiverad, driven och genuint intresserad av grundforskning.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av scRNAseq
- Tidigare erfarenhet av musmodeller av hjärtinfarkt, myokardit eller sepsis
- Goda teoretiska kunskaper inom immunologi
- Goda kunskaper om mikrokirurgi, immunohistokemi, mikroskopi, ELISA, RT-PCR, Western Blot, single-cell analys
- Mycket god erfarenhet av in-vitro metoder
- God erfarenhet av cellsignalering
- Tidigare arbete med mitokondrier
- Tidigare arbete med kardiomyocyter

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer (inklusive tidigare självständiga projekt, tekniska färdigheter), samt dina forskningsintressen och framtida karriärplaner.
- CV - inklusive namn och kontaktinformation till två tidigare handledare
- Kopia av examensbevis (PhD diplom eller ekvivalent).
- Komplett publikationslista.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biomedicinsk analytiker inom diabetes och celiaki

Biomedicinsk analytiker
Läs mer Sep 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Forskargruppen
Vid forskargruppen Enheten för Diabetes och Celiaki bedrivs forskning inom autoimmuna
sjukdomar.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området pediatrisk
autoimmunitet, med fokus på predisponerande genetiska och miljöfaktorer. Gruppen leds av
Daniel Agardh och består av forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på
CRC i Malmö. https://www.teddy.lu.se/ kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra
relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och
stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för
arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska
säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en biomedicinsk analytiker för en allmän visstidsanställning på heltid under elva månaders tid, fram till 2022-09-30. Tilltänkt startdatum är 2021-11-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Som anställd inom forskargruppen ansvar du för laborativa och administrativa uppgifter. I
dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen registrering av studiedeltagare, provinsamling och
provanalys. Du kommer vara del av ett team som hjälps åt med studierekrytering samt antikroppsanalys. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli
aktuella.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Legitimerad biomedicinsk analytiker.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är
självständig, noggrann, har god organisations- och samarbetsförmåga, god social förmåga
samt är resultatorienterad och handlingskraftig.

Meriterande:

- Erfarenhet utav laboratoriearbete.
- God språklig förmåga i svenska, både muntlig och skriftlig.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Laboratorieassistent inom diabetes och celiaki, upp till två anställningar

Laboratorieassistent
Läs mer Sep 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Forskargruppen

Vid forskargruppen Enheten för Diabetes och Celiaki bedrivs forskning inom autoimmuna sjukdomar.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området pediatrisk autoimmunitet, med fokus på predisponerande genetiska och miljöfaktorer. Gruppen leds av Daniel Agardh och består av forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på CRC i Malmö. https://www.teddy.lu.se/ kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker nu upp till två stycken laboratorieassistenter för en allmän visstidsanställning på heltid till TRIAD-studien som sker inom ramen för DiaUnion-projektet. DiaUnion är ett projekt som syftar till att stärka forskningen av typ 1 diabetes och relaterade autoimmuna sjukdomar i Öresundsregionen. TRIAD är en av nyligen startade studier i DiaUnion och syftar till att studera förekomsten av sjukdomarna diabetes, celiaki (glutenintolerans) och sköldkörtelinflammation hos bla a skånska barn födda 2013-2014 och 2006-2007 genom sceening.

Denna tjänst passar dig som har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning och ett intresse för forskning och som vill få en bättre inblick i detta inför tilltänkta högskolestudier. Tjänsten är en allmän visstidsanställning på heltid under elva månader, fram till 2022-09-30, med tilltänkt startdatum 1 november 2021  eller enligt överenskommelse. Vi söker upp till 2 personer att utföra detta arbete.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen av att skicka ut informationsbrev och provmaterial till studiedeltagare, registrering av samtyckesformulär och provinsamling. Du kommer vara del av ett team som hjälps åt med studierekryteringen till TRIAD-studien. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Mycket god förmåga att formulera sig både skriftligt såväl som muntligt på svenska.

- Kunna genomföra dataregistrering i enklare mjukvaruprogram.

- Förmåga att hantera prover av biologiskt material.

 

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är självständig, noggrann, har god organisations- och samarbetsförmåga, god social förmåga samt är resultatorienterad.


Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet utav administrativa uppgifter och provhantering i laboratoriemiljö är en merit.

- Naturvetenskaplig gymnasieexamen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biomedicinsk analytiker inom reproduktionsmedicin

Biomedicinsk analytiker
Läs mer Sep 28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.Forskargruppen

Vid forskargruppen Molekylär Reproduktionsmedicin bedrivs forskning inom reproduktion.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom den delen av området som relaterar till orsaker och långtidskomplikationer till ofrivillig barnlöshet (infertilitet). Gruppen leds av professor Aleksander Giwercman och består av forskande kliniker och icke-kliniker samt teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad vid CRC och Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö. https://lu.varbi.com/center/tool/position/431910/edit/tab:2/[https:/portal.research.lu.se/portal/en/organisations-researchgroups/reproductive-medicine-malmoe(8d3a35c7-5915-428f-ae1c-b826e7ca603d).html#Overview]kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter

Denna tjänst ingår i ett team som inkluderar två forskningssjuksköterskor och två biomedicinska analytiker utöver denna tjänst. Teamet hjälps åt med rekrytering och undersökning av patienter till studien samt med provtagning och förberedelse för biobanking. De biomedicinska analytikernas ansvar inkluderar först och främst:

- Blodprovstagning på patienter som rekryteras till studien.
- Preparering av biologiskt material för biobank
- Flödescytometrisk analys av spermie-DNA-integritet
- Analys av inflammationsmarkörer i serumKvalifikationer

För anställningen krävs:

- Legitimerad biomedicinsk analytiker med intresse för klinisk forskning.
- Vana vid datoranvändning i dagligt arbete.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Kandidaten behöver vara självständig, noggrann, ha en god organisations-och samarbetsförmåga samt social förmåga. Kandidaten behöver även vara resultatorienterad och handlingskraftig.


Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av biobanksarbete
- Tidigare användning av flödescytometer och/eller pipetteringsrobot
- Goda språkkunskaper i engelska i både tal och skrift.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Administrativ projektassistent inom mikrobiologisk bioinformatik

Laboratorieassistent
Läs mer Okt 4
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Forskargruppen

Vid forskargruppen för Diabetes och kardiovaskulär sjukdom – genetisk epidemiologi bedrivs forskning inom kost, gener, tarmens bakterier och deras samband till kardiometabola sjukdomar.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området kost och genetik. Gruppen leds av professor Marju Orho-Melander och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Clinical Research Center (CRC) i Malmö.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker här med en driven administrativ projektassistent för arbete att bistå forskare i forskargruppen med deras förberedelse till bioinformatiska analyser på tarmmikrobiota data. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 6 månader med önskat tillträdes datum den 1 november 2021 eller enligt överenskommelse.

 

Arbetsuppgifter

Som administrativ projektassistent inom forskargruppen skall du vara behjälplig åt forskare inom forskargruppen i deras förberedelser till analyser om tarmbakteriedata och annat data i stora kohorter. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen att assistera forskare och forskarstuderande i deras bioinformatiska analyser och machine learning analyser, och i deras projekt som handlar om integrering av olika typ av omics data. Även andra förekommande administrativa forskningsprojektrelaterade arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

 

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- MSc i mikrobiologi eller motsvarande och
- MSc i bioinformatic eller motsvarande och
- God kompetens i programmering med Python och grundläggande kunskaper i R.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, samarbetsvillig och har lätt att lära dig nya kunskaper.

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare erfarenheter om machine learning
- Tidigare kunskaper och/eller arbete inom molekylär bakteriologi

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis. 

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor inom experimentell kardiovaskulär forskning

Forskarassistent
Läs mer Sep 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Om forskargruppen

Forskargruppen Kardiovaskulär forskning – immunitet och ateroskleros, baserad på Clinical Research Centre i Malmö, fokuserar på immunologiska processer involverade i kardiovaskulär sjukdom.

Genom att använda djurmodeller, in-vitro studier och stora biobanker av humant material ämnar vi att utveckla nya behandlingar och biomarkörer som kan användas i klinisk praxis. Vi är särskilt intresserade av hjärtinfarkt, inflammatoriska hjärtsjukdomar, åderförkalkning och stroke. Vi uppmuntrar till ett brett samarbete mellan våra gruppmedlemmar och strävar efter en utvecklande och stimulerande arbetsplats för alla. Vi stimulerar och stödjer yngre forskare i gruppen att etableras som självständiga forskare. Mer information om vem som ingår i forskargruppen finns här.

Vi söker en driven och motiverad postdoktor till ett projekt i världsklass som utvecklar en immunmodulerande behandling mot hjärtinflammation. Anställningen är på heltid under två år. Önskat tillträdesdatum är den 1 november 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Syftet med vår unika behandling är att dämpa inflammationen och förbättra hjärtfunktionen i sjukdomar som hjärtinfarkt, myokardit och sepsis. In-vivo och in-vitro experiment kommer att användas för att definiera de underliggande immunologiska mekanismerna och för att vidareutveckla behandlingen mot klinisk användning. Projektet erbjuder en viktig möjlighet att bli involverad i ett projekt med hög potential för framtida kliniskt genomslag.

Som postdoktor kommer du att arbeta i direkt samarbete med Dr. Alexandru Schiopu, den seniora forskare som leder projektet, och med de andra gruppmedlemmarna. Du förväntas att självständigt kunna initiera, planera och utföra experiment, koordinera samarbeten, handleda studenter, genomföra statistiska analyser, tolka data och presentera resultaten i publikationer och vid internationella möten. 

Projektet involverar arbete med:

Musmodeller av hjärtinfarkt, myokardit och sepsis Cellodling och behandling – immunceller, kardiomyocyter, fibroblaster, endotellceller Analyser av cellfunktion, genuttryck, signaleringsvägar Analyser av mitokondriefunktion Flödescytometri Histologi

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.

Vid anställning som postdoktor ska främst vetenskaplig förmåga beaktas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- Doktorsexamen inom ett område som är relevant för projektet
- God erfarenhet av experimentellt djurarbete, företrädesvis modeller av kardiovaskulär forskning, samt god erfarenhet av in-vitro cellodlingsexperiment med cellinjer och primära celler
- Erfarenhet av flödescytometri
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är motiverad, driven och genuint intresserad av grundforskning.

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare erfarenhet av musmodeller av hjärtinfarkt, myokardit eller sepsis
- Goda teoretiska kunskaper inom immunologi
- Goda kunskaper om mikrokirurgi, immunohistokemi, mikroskopi, ELISA, RT-PCR, Western Blot, single-cell analys
- Mycket god erfarenhet av in-vitro metoder
- God erfarenhet av cellsignalering
- Tidigare arbete med mitokondrier
- Tidigare arbete med kardiomyocyter

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer (inklusive tidigare självständiga projekt, tekniska färdigheter), samt dina forskningsintressen och framtida karriärplaner.
- CV - inklusive namn och kontaktinformation till två tidigare handledare
- Kopia av examensbevis (PhD diplom eller ekvivalent).
- Komplett publikationslista.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Agenda 2030: Postdoktor inom biodiversitet och hälsa

Forskarassistent
Läs mer Aug 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Utlysning av postdoktorstjänster med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling: Naturbaserade lösningar i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna med startdatum 2022-01-01.

Projektinformation

I detta projekt kommer forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, LTH, och Medicinska fakulteten tillsammans utveckla ett konceptuellt ramverk för hur naturbaserade lösningar – insatser som möjliggör skydd, hållbart nyttjande och restaurering av naturliga eller skötta ekosystem – kan generera synergier och mildra svåra avvägningar mellan bevarande av biologisk mångfald, klimatåtgärder, folkhälsa och mänskligt välmående. I ramverket kommer vi använda kunskap om biologisk mångfald, ekologiska processer, miljöpsykologi, och epidemiologi för att hitta en gemensam väg framåt för att bemöta dessa globala utmaningar i praktiken. Vi rekryterar nu tre postdoktorer som tillsammans kommer att koordinera forskningen i projektet.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt, som från sin start kommer att integrera de olika forskningsdisciplinerna genom att de medverkande forskarna informerar om sina respektive forskningsfält och gemensamt identifierar möjliga länkar mellan olika effektmått och relevanta företeelser. Detta görs för att utveckla en gemensam förståelse för hur de olika effektmåtten hänger ihop mekanistiskt och en förståelse för uppgiften i fråga. Inledningsvis kommer projektgruppen att systematiskt kartlägga befintliga evidens för hur avvägningar och synergier mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa kan påverkas av naturbaserade lösningar.

Postdoc-tjänsten (2 år) vid Medicinska fakulteten kommer att placeras vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, och kommer att fungera som koordinator för den epidemiologiska expertisen inom projektet. För denna uppgift söker vi en epidemiolog, folkhälsovetare eller liknande, med god förståelse för vetenskapliga metoder för kunskapssyntes, ett stort intresse för tvärvetenskaplig forskning, ett engagemang för att utveckla evidensbaserade och multifunktionella lösningar på globala utmaningar om hållbarhet och folkhälsa, och en motivation att bidra till utvecklingen av ett nytt forskningsfält inom klimat-biologisk mångfald-folkhälsa. En viktig aspekt av detta är hur socioekonomiska förhållanden, livsstil och andra faktorer på individ- och folkhälsonivå interagerar med den byggda och naturliga miljön i vid bemärkelse för att öka risken för eller skydda mot kroniska sjukdomar, inklusive fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och andra associerade hälsoproblem.

För information om kvalifikationer, bedömningsgrunder, villkor och ansökan vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:422401/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i konstnärlig forskning i ämnet teater

Doktorand
Läs mer Aug 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.Teaterhögskolan i Malmö utlyser en doktorandanställning inom ramen för forskning i scenkonst (regi, dramaturgi, scenisk gestaltning, scenografi, ljusdesign, ljuddesign, kostymdesign, objektteater, olika former av Live Art) med fokus på hållbarhet.

Doktorandstudiernas utformning arrangeras gemensamt av Teaterhögskolan i Malmö och Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet.

Om Agenda 2030 forskarskolan

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera hållbarhetsmålen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Forskarskolan Agenda 2030 ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper. 

Om den lediga anställningen

Kandidaten kommer att vara knuten till forskningsprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö. Hen kommer samtidigt att delta i tvärvetenskapliga kurser, seminarier, konferenser och studieresor som arrangeras av Forskarskolan Agenda 2030. Tillsammans har dessa aktiviteter stor potential att utarbeta nya former av samarbete och arbete för förändring på ett gränsöverskridande sätt inom ramen för olika discipliner. Uto?ver forskarutbildningen förväntas doktorander i begra?nsad utstra?ckning att medverka i undervisning, utvecklingsuppgifter och administration enligt 5 kap. 2 § ho?gskolefo?rordningen (1993: 100).

Behörighet

Grundla?ggande beho?righet till utbildning pa? forskarniva? har den som har

– avlagt en examen pa? avancerad niva?
– fullgjort kursfordringar om minst 240 ho?gskolepoa?ng, varav minst 60 ho?gskolepoa?ng pa? avancerad niva?, eller
– pa? na?got annat sa?tt inom eller utom landet fo?rva?rvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Sa?rskild beho?righet till den konstna?rliga forskarutbildningen i teater pa? forskarniva? har den som har

– avlagt grundexamen om minst 240 ho?gskolepoa?ng inom utbildningsprogram fo?r ska?despelare eller annan scenisk utbildning eller ha da?rmed ja?mfo?rbar erfarenhet av konstna?rligt arbete, och
– har utfo?rt konstna?rligt arbete av sa?dan sja?lvsta?ndig karakta?r att den so?kandes la?mplighet fo?r denna del av utbildningen kan bedo?mas

Urvalskriterier

De främsta urvalskriterierna a?r 1) den so?kandes la?mplighet fo?r konstna?rligt forskningsarbete och fo?rma?ga att tillgodogo?ra sig forskarutbildningen vid THM och 2) en tydlig koppling till Agenda 2030.

Enligt den första av dessa huvudsakliga kriterier, bedömer antagningsnämnden i synnerhet

den so?kandes plan och syfte fo?r ett ta?nkt arbete den so?kandes la?mplighet fo?r konstna?rligt forskningsarbete projektets konstna?rliga kvalitet och genomfo?rbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra a?rs utbildning pa? heltid) forskningsplanens kvalitet med avseende pa? relevans, originalitet, forskningsfra?gor, anknytning till och relevans fo?r det kollektiva kunskapsomra?det samt metodbeskrivning, och institutionens o?nskema?l om inriktning och mo?jligheter till handledning

I enlighet med det andra huvudsakliga kriteriet bedömer antagningsnämnden särskilt den sökandes holistiska förhållningssätt till Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

Grunden fo?r urval bland de so?kande a?r den so?kandes meriter vid anso?kningstillfa?llet. Att en so?kande bedo?ms kunna fa? tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodora?knad fo?r utbildningen fa?r inte vid urval ge en so?kande fo?retra?de framfo?r andra so?kande.

Efter ett fo?rsta urval genomfo?rs intervjuer med de mest meriterade so?kande. Vid behov kan antagningsna?mnden bega?ra kompletterande handlingar.

Denna annons utgör en förkortad version. Läs noggrant igenom hela annonsen här innan du ansöker: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:424205/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i mediateknik och ensemble

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Sep 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.Arbetsuppgifter
Undervisning i ensemble/biinstrumentensemble (pop/rock), låtskrivande för singer-songwriterstudenter, konstnärligt projekt samt digital inspelningsteknik och andra mediateknikkurser.

Behörighet
För anställningen krävs lärarexamen i musik eller motsvarande. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet, ha didaktiska och metodiska färdigheter samt breda och gedigna kunskaper inom mediateknikområdet, ensemblemusicerande på huvud-och biinstrument. Du ska ha förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet samt förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade. Som en del av den pedagogiska skickligheten ingår högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kompetens.

Bedömningsgrund
Omfattande dokumenterad erfarenhet av undervisning inom området mediateknik och varierande ensemblekurser i olika skolformer. Den sökande bör ha avancerade kunskaper och färdigheter i att använda modern teknologi i såväl musikskapande som i inspelningssammanhang. Erfarenhet av undervisning inom områdena i högre musikutbildning är meriterande. 


Instruktioner för ansökan
Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar
som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Länk till den akademiska meritportföljen
https://lu.app.box.com/s/29u65uwqa659d55zjtzdjlh3fno9kwcz/file/765474094074

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand inom Agenda 2030, klinisk infektionsmedicin

Doktorand
Läs mer Aug 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.Forskarskolan

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan Agenda 2030 ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan har doktorander anslutna till universitetets alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i två av de universitetsgemensamma
tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som har utvecklats med utgångspunkt i de utmaningar som definieras i de globala målen. Kurserna ger dig stora möjligheter att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbeten och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i andra aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt bidra till den globala hållbarhetsagendan och till att förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer. Du kan läsa mer om forskarskolan https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen Klinisk infektionsmedicin. Inom denna forskargrupp bedrivs forskning om infektionssjukdomar med stor betydelse för global hälsa, i första hand hiv och tuberkulos. Forskargruppen har etablerat samarbete med flera andra medicinska specialiteter, särskilt medicinsk mikrobiologi. Forskningsaktiviteterna bedrivs till stor del vid en forskningsenhet i Etiopien (Adama LU Research Site; knuten till LU samt till ett statligt etiopiskt forskningsinstitut). Gruppen leds av professor Per Björkman, och innehåller 5-6 doktorander samt flera disputerade forskare. Verksamheten är baserad vid institutionen för translationell medicin i Malmö. De laborativa delarna av verksamheten bedrivs vid laboratorier på BMC, Lund, som förestås av samarbetande forskare inom medicinsk mikrobiologi.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en doktorand för en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Projektplan

Projektets övergripande syfte är att bidra till att uppnå målet om eliminering av hiv som folkhälsoproblem till 2030. Projektet baseras på en prospektiv kohort av personer med hiv som rekryteras och följs vid hälsoenheter i Etiopien. Det innefattar tre delstudier rörande koppling mellan socio-demografiska förhållanden, hiv-transmission och läkemedelsresistens. Projektet innefattar både kliniska och laborativa komponenter och kommer att utnyttja såväl molekylärbiologiska som epidemiologiska metoder. 

Arbetsuppgifter

- Forskning enligt projektplan.
- Deltagande i utbildningsmoment inom ramen för forskarskolan Agenda 2030 samt obligatoriska utbildningsmoment för doktorander inom Medicinska fakulteten.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Mastersexamen i medicinska eller biomedicinska vetenskaper.
- Erfarenhet av laborativt arbete.
- Utmärkta kunskaper i engelska (muntlig och skriftlig kommunikation).
- Beredskap att tillbringa längre perioder på plats vid forskningsenheten i Etiopien (minst 3 månader årligen).Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Den sökande ska ha en god förmåga att samarbeta, behöver vara strukturerad, flexibel samt stresstålig.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av internationellt arbete (i första hand i låginkomstländer).
- Erfarenhet av arbete vid forskningsenheten Adama LU research site och/eller annat arbete med anknytning till forskning i Etiopien.
- Kunskap och erfarenhet av forskning inom infektionsmedicin.
- Erfarenhet av molekylärbiologisk forskning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Schemaläggare inom utbildningsadministrationen, Musikhögskolan

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Sep 13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är schemaläggning och lokalplanering.

Utöver detta är resterande arbetsuppgifter främst kopplade till utbildningsadministration, för närvarande av musiklärarutbildningens fristående kurser.

Schemaläggning
Musikhögskolans schemaläggningsarbete är det en komplicerad process då merparten av alla studenter och lärare ska schemaläggas varje läsår. Undervisningen sker ibland individuellt, men även i större och mindre grupper. Schemaläggningen görs i programmet TimeEdit. Det förberedande arbetet sker i ett FileMakerbyggt verktyg för studieplanering då Musikhögskolan har ett flertal mindre undergrupper inom ramen för de utbildningar som sker. Schemaläggning och lokalplanering ingår för närvarande som en del av Gemensamma enheter där även Bibliotek, Ekonomi, HR, Internationalisering, IT, Teknik och Service samt Information och Konsertproduktion ingår.

I arbetsuppgifterna för schemaläggnings- och lokalplaneringsdelen ingår att:
- lägga grundplaneringen för nästa läsårs schemaläggning,
- administrera studieplaneringsverktyget,
- introducera nya medarbetare bl a i lokalbokningssystemet,
- delta i möten vid Lunds universitet som rör schemaläggning, lokalbokningsfrågor och antagning,
- fånga upp löpande önskemål kring bokning/ombokning av lokaler,
- bevaka utbildningarna och de förändringar i utbildningsutbudet som sker,
- delta i utveckling och förbättring av processer och verktyg för schemaläggning och lokalbokning,
- alla i övrigt förekommande uppgifter i samband med schemaläggning och lokalbokning.

Fristående kurser
I arbetet med fristående kurser jobbar du nära utbildningskanslierna och de lärare som ansvarar för fristående kurser. Du ansvarar för ärenden och kontakter med antagningsenheten vid Lunds universitet och antagning.se. Arbete kring antagnings, statistik med mera görs i det digitala systemet NyA.

I arbetsuppgifterna för administration av fristående kurser ingår att:
- administrera Musikhögskolans fristående kurser via våra antagningssystem,
- offentliggöra Musikhögskolans fristående kurser via hemsida och katalog i digital och tryckt form.

Du har ett nära samarbete med teknik- och serviceenheten samt med övrig utbildningsadministration. På Musikhögskolan används många olika programvaror, bl a MS Office, FileMaker, m fl. Vidare finns ett flertal webbaserade system på Lunds universitet.

 

Kvalifikationer
För anställningen krävs
- erfarenhet av avancerad schemaläggning,
- goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg,
- utbildning i musik på högskolenivå och erfarenhet av musikområdet,
- god datorvana erfarenhet av arbete med Office-paketet (främst Word och Excel),
- god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande om du har
- erfarenhet av arbete med system som TimeEdit, FileMaker och NyA,
- kännedom om Musikhögskolan i Malmö och våra utbildningar,
- erfarenhet och kunskap av att koppla musikgenrer och instrument till lokalbehov.

Den vi söker är strukturerad och noggrann, har lätt att till sig nya digitala verktyg, har god förmåga att självständigt planera och organisera arbetet. Du har god social kompetens och lätt för att samarbeta med olika målgrupper.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Musikhögskolan kommer att beakta den som, efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna att leda, genomföra och utveckla de efterfrågade arbetsuppgifterna, och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor inom geriatrik

Forskarassistent
Läs mer Aug 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Forskargruppen

Vid forskargruppen för Geriatrik bedrivs forskning inom äldreområdet.

Forskningen baseras huvudsakligen på välundersökta befolkningsbaserade kohorter i Malmö. Gruppen leds av professor Sölve Elmståhl och gruppen inklusive fältpersonal som arbetar med datainsamling utgör ca 25 personer. Verksamheten är lokaliserad på CRC i Malmö. På https://www.geriatrik.lu.se/ kan Du läsa mer om vår forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter

Arbetet innefattar vetenskaplig produktion inom området geriatrisk epidemiologi, särskilt området kognition samt hantering av databaser, register och multifaktoriell statistik.

Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Dokumenterad erfarenhet av befolkningsstudier och kognitiv testmetodologi.
- Forskarutbildning med doktorsexamen i medicinska vetenskaper.
- Vetenskaplig dokumentation och minst fem publikationer inom området geriatrik och kognition.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Den sökande behöver vara noggrann och känna medansvar för medarbetare, projekt och forskare, kunna arbeta självständigt med att analysera och färdigställa manuskript samt ha goda färdigheter och pedagogisk förmåga att handleda på forskarutbildningsnivå.

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad handledning på forskarutbildningsnivå samt erfarenhet som postdoktor eller motsvarande erfarenhet.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Instruktioner till ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt ett examensbevis eller motsvarande för doktorsgrad som är fullgjort inom tre år innan sista ansökningsdatum för annonserad tjänst. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha fullgjorts tidigare än tre år bak i tiden.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand inom klinisk mikrobiologi

Doktorand
Läs mer Aug 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.Forskargruppen
Bedriver forskning inom mikrobiologi inom det medicinska området: cell- och molekylärbiologi, klinisk laboratoriemedicin, epidemiologi, cancer och immunologi.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Arbetsuppgifter
ELISA, affinitetskromatografi, diverse olika molekylärbiologiska tekniker inkl. kloning, transformation, transfektion, transkriptionsassays, odla bakterier och cellinjer samt basal bioinformatik. Protein-framställning i både eukaryota och prokaryota expressionssystem. Kunna göra funktionella biologiska experiment med bakterier och epitelceller. Flödescytometriska (FACS) analyser kommer att göras.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer
För anställningen krävs: 

- MSc, fil mag.
- Den sökande ska ha utbildning och praktisk erfarenhet inom grundläggande molekylär mikrobiologi, molekylär biologi/ biokemi eller klinisk mikrobiologi/ bakteriologi.
- Det är ett krav att den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att odla bakterier och eukaryota celler. Likaså ska den sökande ha erfarenhet av att klona, uttrycka proteiner samt rena dessa.

Meriterande för anställningen är: 

- Utbildning inom biokemi, molekylärbiologi eller praktisk erfarenhet av det ämnesområdet är meriterande. Basal kunskap inom bioinformatik är också meriterande.
- Det är en merit om sökanden har praktisk erfarenhet av cellulär immunologi.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand inom medicinsk strålningsfysik

Doktorand
Läs mer Aug 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.Om forskargruppen

Vid forskargruppen Medicinsk strålningsfysik, Malmö bedrivs forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet medicinsk strålningsfysik där man studerar och vidareutvecklar tekniker för diagnostik och behandling med joniserande och icke-joniserande strålning för bästa möjliga användning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Forskargruppen leds av professor Lars E Olsson och består av både forskande och teknisk personal. Professor Christopher Rääf har drivit forskning inom omgivningsradiologi och ansvarat för forskargruppens radiometrilaboratorium. Verksamheten är lokaliserad till Diagnostiskt centrum i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://www.msf-malmo.lu.se/.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi söker nu en doktorand till vårt doktorandprojekt “Mobile radiometry for decision support for decontamination measures in residential areas”. Tjänstens omfattning är heltid med tillträde i september 2021 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Syftet med doktorandprojektet är främst att fastställa hur vanligt förekommande radiometrisystem kan kvantifiera effektiviteten för olika radiologiska saneringsåtgärder och de avstyrda stråldoserna till invånarna i de drabbade områdena. Doktorandens specifika uppgift blir inledningsvis att installera plattformen GEANT 4 både lokalt och i anslutning till Lunds universitets lokala datorkluster LUNARC, för att bygga upp en modell över olika radioaktiva beläggningar i typiska nordeuropeiska bostadsområden. Därefter ska ett antal simuleringar genomföras för att beräkna mätresponsen hos ett antal vanligt förekommande radiometriska instrument knutna till den nationella beredskapen, inklusive obemannade luftburna mätsystem, och hur dessa relateras till olika potentiella saneringsåtgärder. Vidare ska doktoranden genom GEANT4 simuleringar relatera hur olika saneringsåtgärder påverkar ålders- och könsberoende avstyrda stråldoser och cancerrisker till fiktiva invånare i det modellerade landskapet.

Arbetsuppgifter

Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och obligatoriska kurser. Ovannämnda forskningsuppgifter ska sammanställas i enskilda arbeten för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

I tjänsten ingår andra arbetsuppgifter med 20 % omfattning, vilket består av deltagande i obligatoriskt laboratorieunderhåll (inklusive externa övningar i fält) och kvalitetskontroll av forskargruppens mobila radiometrisystem som ingår i den nationella strålskyddsberedskapen.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Mastersexamen inom antingen medicinsk strålningsfysik, kärnfysik, teknisk fysik eller liknande område
- Erfarenhet av eller kunskap inom programmering, till exempel Python
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
- Goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är självständig och lösningsfokuserad.

Meriterande för anställningen är:

- God erfarenhet av plattformen GEANT
- Dokumenterade goda färdigheter i svenskt tal och skrift.
- Europeisk B-körkort.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, diplom på din mastersexamen och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev).

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare inom läkemedelsrelaterade problem bland äldre

Forskarassistent
Läs mer Aug 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Om forskargruppen

Vid forskargruppen för allmänmedicin och samhällsmedicin bedrivs forskning inom läkemedelsrelaterade problem hos äldre.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av professor Patrik Midlöv och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Clinical Research Centre i Malmö. https://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/family-medicine-and-community-medicine(e245072b-b5e8-4a38-8e99-369ac12f353e).html#Ã?Â?versikt kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi söker en motiverad biträdande forskare för en tidsbegränsad anställning i 4 månader med omfattningen heltid. Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Forskningsprojektet har för syfte att utforska de fundamentala mekanismerna bakom problem relaterade till medicinering med fokus på leverskador hos äldre patienter som tar flertalet mediciner. Detta projekt undersöker ändringar inom medicinsk metabolism, metabolisk inkompetens, kapacitetsmätande av avgiftande enzymer, mediciners interaktioner samt hur dess relation till kliniska resultat.

Som biträdande forskare kommer du att använda sig av ett stort spann av beräkningsmodeller (docking, chemoinformatics, homology modeling and refinement, molecular dynamics simulations, and computational enzymology) för att karaktärisera den skadliga agent och studera de molekylära mekanismerna bakom superscription medicinering, OTC-mediciner samt läkeörter och kosttillskott.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Doktorsexamen inom beräkningsbiologi eller närliggande område.
- Mycket goda kunskaper inom metoder att beräkna enzymer, ex. QM/MM, EVB m.fl.
- Goda kunskaper inom både proteinstruktursmodellering samt dockning av mindre molekyler.
- Erfarenhet av att prediktera giftighetsnivåer.
- Erfarenhet av programmering/skriptning
- Flerårig arbetslivserfarenhet inom relevanta arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Sökande ska vara självständig genom hela forskningsprocessen samt vara driven och ha god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av programmeringsprogrammen Dock 3.7, Modeller samt Molaris.
- Mycket goda kunskaper inom både skriftlig såväl som muntlig engelska.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, CV och examensbevis.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bioinformatiker vid LUDC

Laboratorieassistent
Läs mer Jul 6
Om forskargruppen
Lunds Universitet Diabetes Centrum (LUDC; www.

ludc.med.lu.se) utlyser härmed en tjänst som bioinformatiker. LUDC är ett av världens största diabetes centra med cirka 300 anställda (forskare och övrig personal) som arbetar för att förebygga diabetes samt förbättra diagnostik och behandling av diabetes. För att nå dessa mål arbetar vi vid centret för att kombinera expertis inom genetik, epidemiologi, bioinformatik, molekylär och cell biologi, fysiologi och klinisk diabetes och endokrinologi. LUDC har en stor samling biobanker och databaser med helgenomsdata länkat till nationella register med information rörande sjukdomsuppkomst och sjukdomsförlopp, såväl som länkat till register rörande behandling och respons på behandling. Centret har egna plattformar för de flesta molekylära genetiska metoder och metabolomik. Omics-information kombinerat med utförlig fenotypdata möjliggör att vi kan använda oss av ”systems medicine” för att förstå komplexiteten av diabetes. En viktig del för LUDC är att utveckla individanpassad behandling för att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med diabetes.

Arbetsuppgifter
Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som bioinformatiker vid LUDC. Anställning är tidsbegränsad på 2 år (100%) med preliminärt startdatum 1 oktober 2021.

Den framgångsrika sökanden kommer att ingå i enheten för bioinformatik vid LUDC, som inkluderar bioinformatiker, biostatistiker, en data manager, dataingenjör och datatekniker (https://www.ludc.lu.se/resources/ludc-bioinformatics -enhet). Enheten tillhandahåller bioinformatik, biostatistik och beräkningsstöd till alla som är anslutna till LUDC, samt tillgång till en high-performance computational environment. Stödet inkluderar deltagande i långsiktiga forskningsprojekt, analyser i kortvariga projekt, samråd och utbildning.

För att främja LUDCs uppdrag, letar vi nu efter en entusiastisk och begåvad person för att stärka enhetens expertis inom bioinformatik. En framgångsrik kandidat kommer att vara involverad i alla aspekter av utveckling, implementering och hantering av computational/bioinformatic pipelines, för att stödja analyser av olika typer av data, inklusive men inte begränsat till genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, metagenomik och kliniska data.

En annan viktig del av det arbete som kandidaten kommer att utföra inkluderar kvalitetskontroll, bearbetning och analys av data för Human Tissue Laboratory (HTL), en nyckelresurs för LUDC-forskare. HTL samlar in humana vävnadsprover för forskningsändamål och utför centrala analyser av dessa material, tillgängliga för kollegor vid LUDC och Uppsala universitet.

Vi förväntar oss att den framgångsrika sökanden är en erfaren bioinformatiker som kan implementera custom pipelines för olika omics-analyser. Sökanden förväntas också ha utmärkt kommunikationsförmåga, en vilja att interagera med andra forskare, tolka förfrågningar och leverera bioinformatiklösningar till icke-bioinformatiker. Dessutom förväntas den sökande delta i utbildningen av LUDC-personal och forskare i valet och användningen av bioinformatikverktyg.

Bioinformatikfältet är brett och utvecklas med imponerande hastighet. Därför förväntas sökanden till tjänsten att oberoende följa fältets utveckling, arbeta med att förbättra befintliga pipelines och presentera alternativa lösningar på hur man bäst använder tillgängliga data och resurser.

Kvalifikationer
Vid anställning gäller följande bedömningsgrund:

- PhD i bioinformatik, matematik, molekylärbiologi, statistik, datavetenskap eller annat närliggande disciplin, med en beprövad track-record när det gäller att tillämpa kvantitativa metoder för dataanalys samt erfarenhet av programmering och datakluster.
- Kunskap i att arbeta med next generation sequencing pipelines och erfarenhet med hantering, analys och annotering av mycket stora biologiska sekvenserings datasets (e.g. RNA-seq, SNPs arrays, WGS, ChIP-seq, ATAC-seq), bade i exploratory- och pipelined fashions.
- Erfarenhet av dataanalys och data mining för att identifiera trender och producera betydelsefulla data visualiseringar.
- Erfarenhet av att arbeta med olika bioinformatics tools och statistika metoder (e.g. DESeq, edgeR, GATK, PLINK, STAR, BWA, Salmon, Kallisto, FastQC).
- Proficiency i R och kunskap och erfarenhet från åtminstonde ett annat relevant programmeringsspråk (e.g. Python, Perl, Java).
- Erfarenhet av webbaserade bioinformatiska verktyg och offentliga domändatabaser med biologiska data.
- Hög kapabel att delta i samarbete med ett tvärvetenskapligt team, som kan inkludera laboratorieforskare, läkare, epidemiologer, bioinformatiker, statistiker och dataanalytiker.
- Vi kommer även att uppmärksamma personliga egenskaper och gynna individer som är självmotiverade och flexibla, och som har förmåga att arbeta självständigt på ett väldokumenterat sätt, och förmåga att prioritera och följa deadlines.
- Dokumenterat utmärkt på skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

Andra föredragna färdigheter och meriterande för ansökan är:

- Erfarenhet av att arbeta med reproducerbara forskningsverktyg (e.g. RMarkdown, Git, Conda, Snakemake).
- GitHub profile with code examples är en fördel.
- Erfarenhet med att arbeta med multi-omics dataintegration.
- Erfarenhet med att arbeta med metagenomic och single-cell dataanalys.
- Kunskap i maskininlärningsalgoritmer och frameworks, såsom scikit-learn, Keras, Tensorflow kan anses som en fördel.
- Utmärkta kommunikations egenskaper (både muntliga och skriftliga), som inkluderar muntliga och posterpresentationer.
- Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.

Instruktioner för ansökan
En komplett ansökan innehåller:

- Personligt brev
- CV
- Publikationslista
- Kontaktinformation för 3 referenser  

Vi räknar med att behov av att täcka de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att finnas kvar även efter anställningsperioden.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikarierande djurtekniker

Försöksdjurskötare/Försöksdjurstekniker
Läs mer Aug 9
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Om enheten

Centre for Comperative Medicine (CCM) är en del av Biomedicinskt Centrum vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Enhetens övergripande uppgifter är att erbjuda fakultetens forskare en god service avseende in vivo-verksamhet och att upprätta en god djurvälfärd.

Vikarierande djurtekniker sökes

Vi söker nu en djurtekniker på 100 % för ett vikariat mellan den 1 september 2021 till och med den 30 september 2022. Anställningen är placerad på CRC i Malmö. Arbetstiden är schemalagd och helgtjänstgöring ingår. 

Rekryterande chef kommer att granska ansökningarna och kalla till intervjuer efter den 16 augusti.

Arbetsuppgifter

Som djurtekniker kommer du att delta i det dagliga arbetet vilket avser:

- tillsyn av djur och avelsarbete, bur- och vattenbyte, rengöring av djurrum samt övriga utrymmen enligt de höga hygieniska rutiner som verksamheten tillämpar.
- att verka för en god djurhållning och att försöksetiska principer efterföljs.
- uppackning av djurleveranser, journalföring, ID-märkning, provtagning och injektioner.

Utbildning i djurhantering ingår enligt lagkrav.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Du ska vara minst 18 år
- Du har tidigare erfarenhet av arbete med djur och van vid att hantera dom
- Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- En god kunskap om och förståelse för de hygienregler och rutiner som krävs i verksamheten
- Du förstår och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
- Då arbete kan vara fysiskt ansträngande krävs att du har en god fysik.

Vi la?gger stor vikt vid personliga egenskaper som att kunna arbeta sja?lvsta?ndigt, noggrant och flexibelt. Du ska kunna ta egna initiativ fo?r att lo?sa problem som kan uppsta? i verksamheten. Vidare har du en god samarbetsfo?rma?ga och ett positivt fo?rha?llningssa?tt.

Meriterande för anställningen är:

- En relevant teknisk utbildning/kompetens
- B-körkort.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innefatta ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller ställda kvalifikationer, samt ett CV.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i psykiatri

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i psykiatri förenad med anställning som specialistläkare/överläkare, med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsgrupper som finns inom en medicinsk fakultet. En viktig del är att medverka i undervisningen inom läkarutbildningen. Innehavaren förväntas även vara beredd att ta ledningsansvar inom läkarprogrammet, framför allt vad gäller psykiatri men andra övergripande uppdrag kan också förekomma. Läkarprogrammet har i nuläget verksamhet i Helsingborg, Lund och Malmö samt kliniska placeringar vid ytterligare andra sjukhus. Innehavaren bör därför vara beredd på att arbetsuppgifter kan förekomma på mer än en ort. Därutöver förväntas innehavaren delta i grund- och avancerad utbildning samt i forskarutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. Innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå. Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha
inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Den sökande ska vara legitimerad läkare och specialistkompetent i psykiatri.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten.
Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet av relevans för ämnet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Meriterande är erfarenhet av undervisning i psykiatri. Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga.
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens i psykiatri. Meriterande är internationellt nätverksarbete och egna erhållna större forskningsanslag.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor:https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

Övrig information
Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel: +46 46 222 80 84, epost: kristina.akesson@med.lu.se och prefekt Patrik Midlöv tel. + 46 40 391 363, epost: patrik.midlov@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46 222 71 11, helene.berggren@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-08-16. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i konceptuell scenkonst

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.Ämne

Konceptuell scenkonst.

Arbetsuppgifter

- Undervisning och handledning pa? kurserna Teaterns Teori och praktik samt Konceptuell scenkonst. Undervisningens fokus ligger på formulerandet av koncept och sedan insamling, komposition och gestaltning av sceniskt material för att realisera konceptet. I undervisningen ingår också att låta studenterna sätta sin praktik i relation till annan samtida scenkonst.
- Administrativa uppdrag som schemaläggning, klassmöten och planering av och fo?r gästlärare i tätt samarbete med utbildningsledaren.

Beho?righet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Övriga krav:

- Egen konstna?rlig verksamhet inom scenkonstfältet,
- Erfarenhet att handleda konstnärliga projekt,
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i ba?de tal och skrift.

För anställningen krävs också att du har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns, exempelvis om du i din tidigare anställning inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Du ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet om högskolepedagogisk utbildning uppnås.

Bedo?mningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt gäller följande bedömningsgrunder:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Meriterande a?r:

- Erfarenhet av handledning och undervisning pa? ho?gskoleniva? inom ansta?llningens a?mnesomra?de,
- Erfarenheter av planering och utvärdering av utbildning eller konstnärlig verksamhet,
- Fo?rma?ga att engagera och inspirera studenter till eget la?rande,
- God kännedom om den samtida scenkonsten såväl nationellt som internationellt,
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Vid bedo?mningen av so?kande ska sa?rskild vikt fa?stas vid konstna?rlig och pedagogisk skicklighet, i lika ma?n. Va?rderingen av den pedagogiska skickligheten grundas pa? visad god fo?rma?ga att genomfo?ra och utva?rdera utbildning, varvid erfarenhet inom det aktuella a?mnesomra?det a?r sa?rskilt meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder för anställning av lärare regleras i Lunds universitets anställningsordning; https://rektor.blogg.lu.se/files/2019/06/Anstallningsordning_2019.pdf

Instruktioner för ansökanLunds universitet har antagit anvisningar fo?r vad anso?kan ska inneha?lla. Anva?nd mallen i den akademiska meritportfo?ljen som kan ha?mtas pa? fakultetens hemsida; https://www.konstnarliga.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss

Ansökan ska laddas upp som PDF-filer i rekryteringssystemet Varbi.


Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 1 juli 2023, enligt Högskoleförordningen 4:10 (konstnärlig verksamhet). Omfattning 40%.

Universitetet tillämpar individuell lo?nesa?ttning. Ange ga?rna lo?neanspra?k i din anso?kan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i konceptuell scenkonst

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.Ämne

Konceptuell scenkonst.

Arbetsuppgifter

- Undervisning och handledning pa? kurserna Teaterns Teori och praktik samt Konceptuell scenkonst. Undervisningens fokus ligger på formulerandet av koncept och sedan insamling, komposition och gestaltning av sceniskt material för att realisera konceptet. I undervisningen ingår också att låta studenterna sätta sin praktik i relation till annan samtida scenkonst.
- Administrativa uppdrag som schemaläggning, klassmöten och planering av och fo?r gästlärare i tätt samarbete med utbildningsledaren.

Beho?righet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Övriga krav:

- - Egen konstna?rlig verksamhet inom scenkonstfältet,
- - Erfarenhet att handleda konstnärliga projekt,
- - Goda kunskaper i svenska och engelska, i ba?de tal och skrift.

För anställningen krävs också att du har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns, exempelvis om du i din tidigare anställning inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Du ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet om högskolepedagogisk utbildning uppnås.

Bedo?mningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt gäller följande bedömningsgrunder:

- goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Meriterande a?r:

- Erfarenhet av handledning och undervisning pa? ho?gskoleniva? inom ansta?llningens a?mnesomra?de,
- Erfarenheter av planering och utvärdering av utbildning eller konstnärlig verksamhet,
- Fo?rma?ga att engagera och inspirera studenter till eget la?rande,
- God kännedom om den samtida scenkonsten såväl nationellt som internationellt,
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Vid bedo?mningen av so?kande ska sa?rskild vikt fa?stas vid konstna?rlig och pedagogisk skicklighet, i lika ma?n. Va?rderingen av den pedagogiska skickligheten grundas pa? visad god fo?rma?ga att genomfo?ra och utva?rdera utbildning, varvid erfarenhet inom det aktuella a?mnesomra?det a?r sa?rskilt meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder för anställning av lärare regleras i Lunds universitets anställningsordning; https://rektor.blogg.lu.se/files/2019/06/Anstallningsordning_2019.pdf

Instruktioner för ansökanLunds universitet har antagit anvisningar fo?r vad anso?kan ska inneha?lla. Anva?nd mallen i den akademiska meritportfo?ljen som kan ha?mtas pa? fakultetens hemsida; https://www.konstnarliga.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss

Ansökan ska laddas upp som PDF-filer i rekryteringssystemet Varbi.


Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 1 juli 2023, enligt Högskoleförordningen 4:10 (konstnärlig verksamhet). Omfattning 40%.

Universitetet tillämpar individuell lo?nesa?ttning. Ange ga?rna lo?neanspra?k i din anso?kan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor inom proteinkemi

Forskarassistent
Läs mer Jul 15
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.Forskargruppen

Forskargruppen, som leds av professor Anna Blom, fokuserar på medfödd immunitet, i synnerhet komplementsystemet, inom hälsa och sjukdom.

Mer information om forskargruppen finner du https://www.protein-chemistry.lu.se. 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi söker nu en postdoktor inom projektet fokuserad på cancer. Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är 2021-11-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Projektet kommer att genomföras i forskargruppen som leds av professor Anna Blom. Arbetsuppgifterna består främst i att bedriva forskning kring påverkan som komplementsystem och framförallt dess hämmare har på cancerutveckling. Även ansvaret för flödescytometri-utrustning inklusive utbildning av nya användare ingår. Handledning av studenter kan förekomma likaså presentation av resultat på konferenser. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i livsvetenskaper eller liknande ämne.
- Vetenskaplig kompetens och laborativ erfarenhet inom cancerområdet styrkt genom publikationer i internationella peer-granskade tidskrifter.
- Mycket goda kunskaper inom både skriftlig och muntlig engelskaPersonliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Den sökande bör vara mycket motiverad och ambitiös, och förväntas utveckla en hög grad av oberoende och bidra kreativt till projektet. Arbetsuppgifterna kräver att du har förmåga att samarbeta, arbeta självständigt samt de erfarenheter och färdigheter som bedöms relevanta för att framgångsrikt genomföra projektet. Vi förutsätter att du har god kommunikationsförmåga samt intresse att samarbeta med alla gruppmedlemmar.


Meriterande för anställningen är:

- Mycket goda kunskaper av så många som möjligt av följande metoder: cellodling av primära celler och cellinjer, flödescytometri inklusive cellsortering, cancer-specifika cellassay (tex migration, invasion, apoptos, resistens mot kemoterapi), molekylärbiologiska tekniker (DNA och RNA rening, kvantitativ RT-PCR), proteinanalyser (western blotting, immunopreciptation), mikroskopi (fluorescens, konfokal).
- Mycket goda kunskaper inom avancerad bioinformatiskt analys av mRNA-uttryck samt statistiska analyser av experimentell data.
- Erfarenhet av cancerdjurmodeller (möss).
- Mycket goda kunskaper inom relevanta dataprogram som tex FlowJo, Prism, Affinity (eller motsvarande) samt tidigare användning av elektronisk labbok.
- Tidigare postdoc erfarenhet.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Instruktioner till ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt ett examensbevis eller motsvarande för doktorsgrad som är fullgjort inom tre år innan sista ansökningsdatum för annonserad tjänst. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha fullgjorts tidigare än tre år bak i tiden.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Driftledare, CRC, vid Centre for Comparative Medicine

Försöksdjurskötare/Försöksdjurstekniker
Läs mer Jul 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Centre for Comparative  Medicine (CCM) är en infrastruktur inom den medicinska fakulteten vid LU som gör det möjligt för forskare att utföra avancerad medicinsk forskning med hjälp av primärt mus och råtta.

CCM:s verksamhet är i detalj reglerad av svensk lag och författning.
CCM:s grundläggande värden är Service, Kompetens, Omsorg och Respekt. Inom enheten värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer till varandra. Mer information om CCM finns här: https://www.medicine.lu.se/research-and-research-studies/house-infrastructure/list-research-infrastructures/centre-comparative-medicine

Vi söker nu en erfaren driftledare (DL) 100% för att leda och utveckla CRCs avdelning.  Anställningen är en tillsvidare tjänst på heltid med tillträdesdatum 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är i Lund.

Rekryterande chef kommer att granska ansökningarna och kalla till intervjuer efter den 16 augusti.

Arbetsuppgifter
Som driftledare på CRC ansvarar du för den löpande driften på avdelningen. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:

- förse avdelningen med personal utifrån de behov som finns och den kompetens som krävs.
- administration av all dokumentation samt annat administrativt arbete kopplat till avdelningen såsom personaluppgifter, SOPar.
- att etablera arbetsrutiner och tillvägagångssätt på avdelningen
- att se till att regler och rutiner för avdelningen efterföljs.

Du rapporterar till driftchefen för CCM.

DL fungerar som representant för avdelningen och dess personal och ansvarar så att kommunikation och informationsflöde mellan personal och ledningen fungerar väl. DL är ansvarig för att LUs arbetsmiljöpolicy följs och att en bra arbetsmiljö finns på avdelningen. DL har ett visst personalansvar och i samarbete med Driftchefen koordinerar personalplanering för verksamheten, granska timlistor, ob-räkningar och anskaffa vikarier.  Arbetet ska utförs enligt de utarbetade arbetsprocesserna som är framtagna inom organisationen. DL ska vara insatt i den ekonomisk bilden på avdelningen.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs att kandidaten:

- är godkänd i hantering av försöksdjur enligt lagkrav
- har en relevant teknisk utbildning/kompetens
- har dokumenterade erfarenhet av att arbeta med avel av komplicerade genetiska musstammar
- har dokumenterade erfarenhet av arbetslednings- och personalhantering
- har dokumenterade erfarenhet av att arbeta inom en barriäravdelning
- har en god planeringsförmåga
- har god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, skriftligt och muntligt

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom att du är målinriktad med driv och engagemang, att du har en positiv ’vi löser detta’ attityd, att du är handlingskraftig och tydlig, dock med hänsyn till personalens välmående, och att du kan skapa ett bra team med god teamkänsla genom att vara inspirerande och motiverande.

Meriterande för anställningen är:

- kvalifikationer inom ledarskapsutbildning

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis. Du kommer även att få svara på ett antal kvalificeringsfrågor (eller urvalsfrågor).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Servicetekniker, 25 %, vid Centre for Comparative Medicine

Sjukhusvaktmästare
Läs mer Jul 6
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Centre for Comparative Medicine (CCM) a?r en del av Biomedicinskt Centrum vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Enhetens o?vergripande uppgifter a?r att erbjuda fakultetens forskare en god service avseende in vivo verksamhet och att uppra?ttha?lla en god djurva?lfa?rd.

Vi so?ker nu en servicetekniker, 25%, med ansvar för tvätt, fo?r en tillsvidareanställning med tillträde 30 augusti 2021. Provanställning kan komma att tillämpas. Tja?nsten a?r placerad i Malmö. Arbetstiden a?r schemalagd.

Rekryterande chef kommer att granska ansökningarna och kalla till intervjuer efter den 16 augusti.

Som servicetekniker kommer du att ansvara för att tvätten på avdelningen sköts på ett korrekt sätt.

- Samla upp tvätt från avdelningen
- Tvätta / vika kläder
- Fylla på i omklädningsrum

Kvalifikationskrav

- Du ska vara minst 18 a?r.
- Du har tidigare erfarenhet av arbete med hantering av tvätt.
- En god kunskap om och förståelse fo?r de hygienregler och rutiner som kra?vs pa? avdelningen.

Vi la?gger stor vikt vid personliga egenskaper som att kunna arbeta sja?lvsta?ndigt och noggrant på ett strukturerat sätt. Du ska kunna ta egna initiativ fo?r att lo?sa problem som kan uppsta? i verksamheten. Vidare har du en god samarbetsfo?rma?ga och ett positivt fo?rha?llningssa?tt.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Djurtekniker vid Centre for Comparative Medicine

Försöksdjurskötare/Försöksdjurstekniker
Läs mer Jul 6
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Centre for Comparative Medicine (CCM) a?r en del av Biomedicinskt Centrum vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Enhetens o?vergripande uppgifter a?r att erbjuda fakultetens forskare en god service avseende in vivo verksamhet och att uppra?ttha?lla en god djurva?lfa?rd.

Vi so?ker nu en djurtekniker, 100%, fo?r en tidsbegränsad anställning från och med 1 september 2021 till och med 31 mars 2022. Tja?nsten a?r placerad i Malmö. Arbetstiden a?r schemalagd och helgtja?nstgo?ring inga?r.

Rekryterande chef kommer att granska ansökningarna och kalla till intervjuer efter den 16 augusti.

Som djurtekniker kommer du att delta i det dagliga arbetet vilket avser

- tillsyn av djur och avelsarbete. Bur- och vattenbyte, rengo?ring av djurrum samt o?vriga utrymmen enligt de ho?ga hygieniska rutiner som verksamheten tilla?mpar.
- att verka fo?r god djurha?llning och att fo?rso?ksetiska principer efterfo?ljs.
- uppackning av djurleveranser, journalfo?ring, ID-ma?rkning, provtagning och injektioner.

Utbildning i djurhantering inga?r enligt lagkrav.

Kvalifikationskrav

- Du ska vara minst 18 a?r.
- Du fo?rsta?r och kan uttrycka dig va?l ba?de muntligt och skriftligt pa? svenska och engelska.
- Du har tidigare erfarenhet av arbete med djur och a?r van vid att hantera dem.
- Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
- En god kunskap om och förståelse fo?r de hygienregler och rutiner som kra?vs pa? avdelningen.
- Då arbetet kan vara fysiskt ansträngande krävs att du har en god fysisk.

Vi la?gger stor vikt vid personliga egenskaper som att kunna arbeta sja?lvsta?ndigt, noggrant och flexibelt. Du ska kunna ta egna initiativ fo?r att lo?sa problem som kan uppsta? i verksamheten. Vidare har du en god samarbetsfo?rma?ga och ett positivt fo?rha?llningssa?tt.

Meriterande

• En relevant teknisk utbildning/kompetens.
• Ko?rkort till bil.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsadministratör inom reproduktionsmedicin

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Jun 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.Forskargruppen

Vid forskargruppen Molekylär Reproduktionsmedicin bedrivs forskning inom reproduktion.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom den delen av området som relaterar till orsaker och långtidskomplikationer till ofrivillig barnlöshet (infertilitet). Gruppen leds av professor Aleksander Giwercman och består av forskande kliniker och icke-kliniker samt teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad vid CRC och Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö. https://lu.varbi.com/center/tool/position/404469/edit/tab:2/[https:/portal.research.lu.se/portal/en/organisations-researchgroups/reproductive-medicine-malmoe(8d3a35c7-5915-428f-ae1c-b826e7ca603d).html#Overview]kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en driven forskningsadministratör för en heltidstjänst under en tidsbegränsad anställning om 13 månader. Önskat tillträdesdatum är 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Forskningsadministratören ingår i ett team inkluderande två forskningssjuksköterskor och två biomedicinska analytiker. Teamet hjälps åt med rekrytering och undersökning av patienter till studie av ofrivilligt barnlösa par samt med provtagning och förberedelse för biobanking. Administratörens ansvar inkluderar huvudsakligen att sköta telefonkontakt med de par som överväger att delta i studien; förbereda skriftligt material, blodprovremisser och provtagningssätt som skickas till projektdeltagarna; förbereda för mottagningar för forskningspatienter; ta hand om arkivering av provsvar samt sköta andra administrativa funktioner. Arbetsuppgifterna inkluderar därmed en kombination av patientvård och administration.   Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Genomförd utbildning till undersköterska.
- Erfarenhet av arbete som undersköterska.
- Vana av datoranvändning i dagligt arbete.
- Goda svenskkunskaper i både i tal och skrift.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är självständig, noggrann, har god organisations-och samarbetsförmåga samt social förmåga och är resultatorienterad och handlingskraftig.

Meriterande för anställningen är:

- Goda språkkunskaper i engelska i både tal och skrift.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Djurtekniker, vikariat, vid Centre for Comparative Medicine

Försöksdjurskötare/Försöksdjurstekniker
Läs mer Jun 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Centre for Comparative Medicine (CCM) a?r en del av Biomedicinskt Centrum vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Enhetens o?vergripande uppgifter a?r att erbjuda fakultetens forskare en god service avseende in vivo verksamhet och att uppra?ttha?lla en god djurva?lfa?rd.

Vi so?ker nu en djurtekniker fo?r ett vikariat på ett år med tillträde 1 augusti år 2021. Tja?nsten a?r placerad i Malmö. Arbetstiden a?r schemalagd och helgtja?nstgo?ring inga?r.

Som djurtekniker kommer du att delta i det dagliga arbetet vilket avser

- tillsyn av djur och avelsarbete. Bur- och vattenbyte, rengo?ring av djurrum samt o?vriga utrymmen enligt de ho?ga hygieniska rutiner som verksamheten tilla?mpar.
- att verka fo?r god djurha?llning och att fo?rso?ksetiska principer efterfo?ljs.
- uppackning av djurleveranser, journalfo?ring, ID-ma?rkning, provtagning och injektioner.

Utbildning i djurhantering inga?r enligt lagkrav.

Kvalifikationer

Krav

- Du ska vara minst 18 a?r.
- Du fo?rsta?r och kan uttrycka dig va?l ba?de muntligt och skriftligt pa? svenska och engelska.
- Du har tidigare erfarenhet av arbete med djur och a?r van vid att hantera dem.
- Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
- En god kunskap om och förståelse fo?r de hygienregler och rutiner som kra?vs pa? avdelningen.
- Då arbetet kan vara fysiskt ansträngande krävs att du har en god fysik.

Vi la?gger stor vikt vid personliga egenskaper som att kunna arbeta sja?lvsta?ndigt, noggrant och flexibelt. Du ska kunna ta egna initiativ fo?r att lo?sa problem som kan uppsta? i verksamheten. Vidare har du en god samarbetsfo?rma?ga och ett positivt fo?rha?llningssa?tt.

Meriterande

- En relevant teknisk utbildning/kompetens.
- Ko?rkort till bil.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskare inom folkhälsovetenskap

Forskarassistent
Läs mer Jun 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Forskargruppen

Vid avdelningen för Socialmedicin och Global Hälsa (SMGH) arbetar vi med globala folkhälsofrågor inom utbildning, forskning och kapacitetsutveckling i samverkan med det globala samhället.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker en driven forskare för arbete inom folkhälsovetenskap. Anställningen är tidsbegränsad på 30% under ett år med önskat tillträdes datum den 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

 

Arbetsuppgifter

Som forskare inom forskargruppen kommer arbetsuppgifterna bestå av forskning med speciellt fokus på socialepidemiologi med inriktning på arbetsmarknad och hälsa, psykosocial arbetsmiljö och sexuell hälsa. Arbetsuppgifterna kommer även att bestå av delaktighet i forskargruppens kapacitetsutvecklingsprogram avseende metodfrågor, särskilt hantering av relevanta databaser. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

 

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap, eller motsvarande
- Erfarenhet av socialepidemiologisk forskning med inriktning på arbetsmarknad och hälsa, psykosocial arbetsmiljö och sexuell hälsa.
- Dokumenterad erfarenhet av hantering av databaser och författande av vetenskapliga rapporter och artiklar inom områdena arbetsmarknad och hälsa, psykosocial arbetsmiljö och sexuell hälsa.
- God förmåga att kunna uttrycka sig på engelska i både tal och skrift

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, men samtidigt flexibel. Du har god samarbetsförmåga samt tycker om att jobba i team i en mångkulturell miljö.

 Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av processen bakom befolkningsinriktade surveyundersökningar samt länkning av data från offentliga register och av processen att söka forskningsetiska tillstånd
- Erfarenhet av samarbete med andra forskargrupper avseende de ovan nämnda forskningsområdena

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis. Du kommer även att få svara på ett antal kvalificeringsfrågor.

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent inom klinisk minnesforskning

Forskarassistent
Läs mer Jun 15
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Om forskargruppen

Vid forskargruppen för klinisk minnesforskning bedrivs forskning inom demenssjukdomar.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av professor Oskar Hansson och består av forskande och teknisk personal. På denna länk kan du läsa mer om vår spännande forskning: http://www.biofinder.se. Verksamheten är lokaliserad på Minneskliniken i Malmö, samt på BMC i Lund. Anställningen är placerad i Malmö och leds där av Docent Malin Wennström.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en projektassistent för en tidsbegränsad anställning med omfattningen 75% av heltid. Önskat tillträdesdatum är 1 juli 2021 eller enligt överenskommelse, med sista anställningsdag 15 januari 2022.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att utföras i ett projekt som ämnar närmre studera om kroppsegna autoantikroppar kan fungera såsom biomarkörer för förändringar relaterade till Alzheimers sjukdom och typ 2 diabetes. Som projektassistent inom forskargruppen kommer du i huvudsak arbeta med metodutveckling (ELISA), analys av hjärn- och blodprover (IHC och ELISA) samt genomföra cellkulturstudier. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Masterexamen inom neurobiologi eller inom annat relevant ämne
- Erfarenhet av att utveckla autoantikropps ELISA
- Erfarenhet av att arbeta med cellkulturer
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. För anställningen krävs att du är kommunikativ, noggrann, nyfiken och engagerad i ämnet. Vi ser gärna att du har ett intresse för att skriva.

Meriterande för anställningen är:

- Kunskap kring demenssjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom
- Kunskap om typ 2 diabetes
- Kunskap om IAPP

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer samt CV.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Expert inom diabetes och celiaki

Forskare, farmakologi
Läs mer Jun 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Forskargruppen

Vid forskargruppen Enheten för diabetes och celiaki, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö bedrivs forskning inom främst autoimmun diabetes, celiaki och thyreodit, men även andra mindre vanligt förekommande autoimmuna sjukdomar som narkolepsi.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området diabetes och celiaki. Gruppen leds för närvarande av adjungerad professor Daniel Agardh och består av forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Clinical Research Center i Malmö. https://www.lu.se/lucat/group/v1000489 kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön. 

Vi söker härmed en expert på 40 % för en allmän visstidsanställning under ett års tid. Önskat startdatum är 2021-09-01.

Arbetsuppgifter
Som expert kommer du att aktivt medverka i institutionens forskning om autoimmuna sjukdomar, särskilt utveckling av nya diagnostiska metoder. Bland arbetsuppgifterna omfattas även att bidra till handledning av doktorander i diabetes och immunologi. Även andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Professorskompetens inom medicinsk vetenskap.
- Mycket goda kunskaper om och långvarig erfarenhet av utveckling av immunologiska metoder för diagnostik av autoimma sjukdomar.
- Mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntlig som skriftlig.
- Mycket goda kunskaper i engelska, såväl muntlig som skriftlig. Personliga egenskaper (ange 3-5 egenskaper):

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är noggrann, har en god förmåga att samverka med personer inom andra ämnesområden och en god förmåga att arbeta självständigt.


Meriterande för anställningen är:

- Långvarig erfarenhet att leda stora forskargrupper i internationell konkurrens.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu