Länsstyrelsen i Skåne län jobb i Malmö

Hitta lediga jobb hos Länsstyrelsen i Skåne län i Malmö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Malmö.

Vattenhandläggare restaurering

Miljöhandläggare
Läs mer Dec 7
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen Skåne söker en vattenhandläggare till miljöavdelningens fiske- och restaureringsenhet. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, men möjligheter finns för att även arbeta från vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är tidsbegränsad till den 31 december 2022. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Fiske- och restaureringsenheten arbetar på bred front med vattenfrågor som exempelvis restaurering av vattenmiljöer, fiskevård, vattenbruk, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och kalkning av försurade vatten. Vi driver också LIFE-projektet Life Connects. Vår uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer och bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheten har 15 medarbetare med olika utbildningsbakgrunder, t.ex. limnologi, fiskeribiologi, biologi och juridik.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i enhetens restaureringsgrupp som arbetar med skapande eller restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag. Gruppen hanterar olika former av bidrag för vattenrestaurering, prövar ärenden enligt miljöbalken, arbetar pådrivande och stödjande för att initiera och driva nya projekt, samt tar fram olika kunskaps- och planeringsunderlag. Vi har kontakt med bland annat kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, andra länsstyrelser, Mark- och miljödomstolen, markägare, intresseorganisationer, konsulter, entreprenörer och vattenråd.

I aktuell anställning ingår att förbereda och medverka i samordning och genomförande av den nationella planen (NAP) för miljöanpassning av vattenkraft enligt en fastställd tidsplan. I samverkan med berörda aktörer ska kunskapsunderlag och målbild tas fram för avrinningsområden med vattenkraftverk. Dessutom ingår att granska förslag på miljöanpassningar, såsom faunapassager, utifrån deras påverkan på biologi och miljökvalitetsnormer för vatten. Under 2022 ska redan påbörjade avrinningsområden rapporteras och kommuniceras med verksamhetsutövare och berörda organisationer. Du kommer även att samarbeta med kollegor som arbetar med tillsyn av vattenkraft angående domstolsprövningar för att förse kraftverken med moderna miljövillkor.

Utöver detta kan flera andra av enhetens arbetsuppgifter komma att ingå. Vilka uppgifter och vilken omfattning kommer till viss del att utformas utifrån dina kunskapsområden. De andra arbetsuppgifterna kan vara att:
- Medverka i domstolsprocesser, t.ex. vid domstolsförhandling och arbeta med underlag till miljökvalitetsnormer och Natura 2000 och hotade arter.
- Bedriva egeninitierad tillsyn på andra vandringshinder än de som ingår i NAP.
- Initiera, koordinera och driva vattenvårdsprojekt med fokus på rinnande vatten och ansvara för budget och genomförande.
- Besluta om bidrag, upphandla konsulter, ta fram kunskapsunderlag och information, följa upp projekt och rapportera resultat till Havs- och vattenmyndigheten.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi vill att du har naturvetenskaplig högskoleexamen, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig med inriktning på vatten, gärna restaurering av vatten. Det är meriterande om du har erfarenhet av miljöarbete, gärna inom en myndighet, med både bred erfarenhet av vattenfrågor och särskild erfarenhet av vattenrestaurering, fiskvandring, 11 kap miljöbalken och markägarkontakter.

Som myndighetsrepresentant i arbetet med att miljöanpassa vattenkraften behöver du vara både lyhörd och kommunikativ, både i tal och skrift. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att samarbeta med andra. Arbetet sker utifrån gemensam tidsplan i gruppen och du behöver därför kunna ta egna initiativ och ha en god förmåga att prioritera och arbeta effektivt och strukturerat. Körkort krävs.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Servicetekniker

Kontorsvaktmästare
Läs mer Nov 25
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en servicetekniker till serviceenheten. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö men en viss tjänstgöring på vårt andra kontor i Kristianstad kan bli aktuell. Anställningen är tidsbegränsad på sex månader, med viss möjlighet till förlängning. Tillträde sker 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Serviceenheten har verksamhet i Malmö och Kristianstad och tillhör avdelningen för verksamhetsstöd. Serviceenheten ansvarar för bl.a. intern säkerhet, upphandling, skötseln av myndighetens lokaler, intern kontorsservice samt vaktmästeri.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och avdelningen för verksamhetsstöd? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som servicetekniker på serviceenheten ansvarar du bland annat för löpande tillsyn och skötsel av kontorslokaler, löpande felavhjälpning, posthantering, diverse reparationer, montering och iordningsställande av inventarier, löpande hantering av mötesteknik och annan teknisk utrustning, systematiskt brandskyddsarbete, administrering av larm och låssystem, diverse beställningar och fakturahantering, kopiering samt andra förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Tunga lyft kan förekomma i arbetet.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har gymnasieutbildning. B-körkort är ett krav då körning i tjänsten kan bli aktuellt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som vaktmästare. Du har god it-vana, intresse för teknik och har lätt för att växla mellan enklare administrativa arbetsuppgifter till praktiska arbeten.

Du är positiv, engagerad med hög servicekänsla. Du har en förmåga att skapa goda relationer och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har förmåga att prioritera och ta eget ansvar. Du är en lagspelare och kan bemöta såväl kollegor som externa aktörer på ett serviceinriktat sätt.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Klimat-och energistrateger

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Nov 11
• Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker två eller flera klimat- och energistrateger till Miljöstrategiska enheten vid Miljöavdelningen. Det kan bli aktuellt med en eller flera visstidsanställningar på ett år. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Osäkerheten om antalet anställningar har att göra med att nu föreslagen budget från regeringen inte är beslutad. Anställningen är tillsvidare med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Miljöstrategiska enheten arbetar med miljömål, miljöövervakning, klimat- och energifrågor samt miljöledning. Enheten består i dag av 17 personer med hög kompetens från olika naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga utbildningar. Inom klimat- och energiområdet arbetar vi bland annat med stödsystemet Klimatklivet, regional samverkan inom Klimatsamverkan Skåne, med regional klimat- och energistrategi, EU-projekt om fossilbränslefria kommuner och andra projekt inom klimat- och energiområdet. Som klimat- och energistrateg arbetar du tillsammans med andra i samma roll på enheten med det klimat- och energistrategiska arbetet på myndigheten.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter kan bli att arbeta med stödsystemet Klimatklivet, i klimat- och energiprojekt med kommuner eller företag finansierade av Energimyndigheten eller EU, strategiskt arbete såsom stöd till kommunernas klimat- och energiplanering, skriva remissvar till bl.a. departement, ge stöd till andra enheter på länsstyrelsen i klimat- och energifrågor, hålla presentationer och ta fram strategiska dokument, mallar eller stöd.

Arbetsuppgifterna omfattar både omvärldsbevakning, analys, administration så som upphandling och registrering, planering, interna och externa möten samt kommunikation.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har examen från en minst treårig universitetsutbildning i första hand med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, gärna med inriktning eller påbyggnad mot klimat- och energifrågor. Vi söker dig som har en bred kompetens av klimat- och energiarbete, särskilt inom offentlig sektor och gärna från länsstyrelse. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och/eller projektsamordning. Det är meriterande om du har hanterat ansökningar och rapporter i Klimatklivet. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att driva nätverk med kommuner eller företag eller har specialkunskap inom något klimat- och energiområde, så som vindkraft, solenergi, biogas, elnät, elektrifiering, transportfrågor etc. För den som söker visstidsanställning är kraven lägre och om du uppfyller kraven på utbildning, kan visa på ett intresse inom klimat- och energiområdet, exempelvis genom kandidat- eller masteruppsats, så kan du komma ifråga för en sådan anställning.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och behärskar samtliga office-program. Du är en drivande och effektiv person som håller tidsplaner. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Naturvårdshandläggare

Biolog
Läs mer Nov 3
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en eller flera naturvårdshandläggare till naturprövningsenheten på miljöavdelningen. Anställningarna är placerade på vårt kontor i Malmö, men med hela Skåne som arbetsfält. Minst en av anställningarna är en tillsvidareanställning. Då tillämpar vi sex månaders provanställning. Andra tidsbegränsade anställningar kan också bli aktuella, och dessa kommer då att omfatta 6 månader eller mer. Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse.

Naturprövningsenheten är en del av miljöavdelningen och består av 16 medarbetare som arbetar med prövning och tillsyn enligt 7 och 8 kapitlet i miljöbalken dvs. biotopskydd, strandskydd, naturreservat, nationalparker, Natura 2000 och artskydd samt samråd enligt 12 kapitlet miljöbalken. Vi bevakar även art- och områdesskydd i övriga ärenden som hanteras av Länsstyrelsen. Vi strävar efter en effektiv och rättssäker handläggning i syfte att uppnå en hållbar samhällsutbyggnad med stort hänsynstagande till våra regionala miljökvalitetsmål.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att handlägga ärenden som rör tillstånd och dispenser inom art- och områdesskydd samt anmälan om samråd för påverkan av naturmiljön. Du har ett stort eget ansvar för utredning, bedömning och beslut, men kommer att ingå i ett gott arbetsteam med många kunniga och erfarna kollegor att stämma av med. Även arbete med tillsyn kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en högskoleutbildning i biologi, miljövetenskap eller motsvarande med inriktning mot naturvård och ekologi. Det är meriterande om du har läst miljörätt samt har erfarenhet av prövning och tillsyn enligt miljöbalken i offentlig verksamhet. Även erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina är meriterande. B-körkort är ett krav.

Som handläggare hos oss tar du stort ansvar för ditt eget arbete och det är därför viktigt att du trivs med att utföra ditt arbete självständigt. Handläggningen gynnas också av samarbete med andra och du behöver därför ha god samarbetsförmåga samt tycka om att diskutera olika perspektiv med dina kollegor. Du är van vid att göra bedömningar och vid att både fatta och skriva väl avvägda beslut. Effektivitet och rättssäkerhet är ledord i din hantering av ärenden. Arbetet innebär också mycket kontakt med verksamhetsutövare, allmänhet, myndigheter samt kommuner och din kommunikativa förmåga är därför viktig för att nå ut med beslut och budskap.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Beredskapshandläggare med riskhanterings- och/eller räddn.tjänstkompetens

Brandingenjör
Läs mer Nov 3
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.
Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".
Länsstyrelsen söker en beredskapshandläggare till enheten för samhällsskydd och beredskap på samhällsbyggnadsavdelningen.
Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med krishantering. Det betyder förebyggande och förberedande arbete för att bygga upp Länsstyrelsen förmåga att hantera samhällsstörningar, höjd beredskap och ytterst krig. Vi ska också hålla oss informerade om situationen i Skåne och arbeta för att olika aktörer i länet samverkar i förberedelser inför och under större händelser.
I vårt arbete ingår planering för att kunna minimera skadorna på samhället genom risk- och sårbarhetsanalyser, kartläggningar och handlingsstrategier inför olika typer av händelser. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är centralt i vårt arbete. I arbetet ingår även stöd till kommunerna i deras förberedande arbete inför samhällsstörningar. Det innebär täta kontakter med kommunernas beredskaps- och eller säkerhetssamordnare. Vi samverkar med ett femtiotal aktörer som Region Skåne, 33 skånska kommuner, statliga myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer. På enheten arbetar ca 25 personer.
Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Det kommer att finnas möjlighet att arbeta på kontoret i Kristianstad. Enligt överenskommelse med arbetsgivaren kommer även distansarbete att vara möjligt. Resor inom länet förekommer frekvent och arbetet kommer ibland föra dig till möten, övningar, utbildningar och vid behov skarp hantering, även utanför länet.
För komplett annons, se Jobba hos oss | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Ansök nu

Tillsynshandläggare

Officer
Läs mer Nov 3
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.
Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".
Under året väntas beslut om att fyra Länsstyrelser i landet med start den 1 december 2021 ska få fördjupade uppdrag att bedriva tillsyn av kommuner, regioner, myndigheter på regional nivå samt vissa företag som bedriver säkerhetsskyddskänslig verksamhet. Länsstyrelsen i Skåne föreslås bli en av dessa länsstyrelser. Rekryteringarna görs under förutsättning att detta beslut tas.
Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med krishantering. Det betyder förebyggande och förberedande arbete för att bygga upp Länsstyrelsen förmåga att hantera samhällsstörningar, höjd beredskap och ytterst krig. Vi ska också hålla oss informerade om situationen i Skåne och arbeta för att olika aktörer i länet samverkar i förberedelser inför och under större händelser.
I vårt arbete ingår planering för att kunna minimera skadorna på samhället genom risk- och sårbarhetsanalyser, kartläggningar och handlingsstrategier inför olika typer av händelser. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är centralt i vårt arbete. I arbetet ingår även stöd till kommunerna i deras förberedande arbete inför samhällsstörningar. Det innebär täta kontakter med kommunernas beredskaps- och eller säkerhetssamordnare. Vi samverkar med ett femtiotal aktörer som Region Skåne, 33 skånska kommuner, statliga myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer. På enheten arbetar ca 25 personer.
Länsstyrelsen söker 1-3 tillsynshandläggare till enheten för samhällsskydd och beredskap på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö men resor inom främst Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län kan bli aktuella. Anställningarna är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Det kommer att finnas möjlighet att arbeta på kontoret i Kristianstad. Enligt överenskommelse med arbetsgivaren kommer även distansarbete att vara möjligt.
För komplett annons, se Jobba hos oss | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Ansök nu

Projektkoordinator LIFE CONNECTS

Ekolog
Läs mer Nov 2
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen Skåne söker en projektkoordinator till miljöavdelningens Fiske- och restaureringsenhet. Enheten arbetar på bred front med att återställa akvatiska livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvalitet, stärka fiskbestånd och biologisk mångfald. Målsättningen är ett hållbart utnyttjande av våra fiske- och vattenresurser. Enheten består av 15 personer med olika naturvetenskapliga inriktningar. Anställningen är tillsvidare med första tänkbara tillträde den 1 december 2021. Projektkoordinatoruppdraget är tidsbegränsat till fyra år, och varar till och med den 31 juli 2025. Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö.

Om projektet
Projektet ”LIFE CONNECTS” syftar till förbättringar av ekosystemfunktioner och tjänster genom att livsmiljöer återställs och vattenkvalitet förbättras i sju vattendrag i södra Sverige. Projektet är ett så kallat LIFE+ Nature projekt som drivs av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med sex partners vilka sammantaget utgör en personalgrupp på ca 20 personer. Projektet startade den 1 augusti 2019 och har en total budget på 10 M€. EU-kommissionen och Havs- och Vattenmyndigheten är projektets huvudsakliga finansiärer. Projektpartners utgörs av tre nationella myndigheter (Länsstyrelsen Skåne, Kalmar och Havs- och vattenmyndigheten), Karlstads universitet, Klippans kommun och Sydkraft/Uniper, samt Sportfiskarna.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Projektet är ämnesöverskridande och spänner över naturvetenskap (främst ekologi och hydromorfologi), information/kommunikation och ekonomi (ekosystemtjänster). Arbetsfältet inbegriper Skåne, Blekinge och Kalmar län och restaureringsåtgärder kommer att genomföras i Rönne å, Verkeån, Helge å, Mörrumsån, Alsterån, Emån och Virån.

Tjänsten innebär att säkerställa kostnadseffektivitet genom att koordinera åtgärder så att olika moment genomförs synkroniserat enligt givna tids- och budgetramar för att därmed uppfylla projektets mål och syften. Projektkoordinatorn utgör tillsammans med projektledaren länken mellan projektledning, projektpartners och andra aktörer kopplade till projektet, exempelvis konsulter och forskare. Tjänsten innebär att tillsammans med projektledare och projektekonom ingå i projektledningen

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Du som söker anställningen ska ha naturvetenskaplig högskoleexamen med inriktning mot akvatisk ekologi eller motsvarande. Du ska tidigare ha koordinerat projekt och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom LIFE-projekt. Utöver svenska ska du behärska engelska väl i tal och skrift då det är projektets officiella språk. Arbetslivserfarenhet från myndighet är meriterande eftersom projektet drivs via Länsstyrelsen Skåne. Eftersom projektet har en tydlig koppling till forskningsvärlden ser vi gärna att du också har forskningserfarenhet med koppling till rinnande vatten och tillämpad ekologi.

Som koordinator är det viktigt att du har förmåga att knyta kontakter och skapa ett väl fungerande nätverk som matchar projektets syften och dess medarbetare. Din kommunikativa förmåga måste vara dokumenterat god. Tjänsten ställer vidare krav på en god kontroll och en förmåga att samordna och hantera olika aktiviteter parallellt. Vi utgår ifrån att du behärskar IT-verktyg och mjukvara nödvändiga för att kunna koordinera projektet och ge stöd åt medarbetare. Körkort krävs.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Samordnare

Administrativ assistent
Läs mer Nov 2
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en samordnare till enheten för ärendestöd. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för ärendestöd är ett kompetent gäng bestående av administrativa assistenter, specialister och arkivarier med ansvar för registrering av ärenden, utlämnande av handlingar samt arkiv. Vi arbetar för att effektivisera ärendeprocessen samt bidra till en rättssäker ärendehantering i enlighet med gällande lagstiftning. Enheten ingår tillsammans med HR-, ekonomi- och serviceenheten i avdelningen för verksamhetsstöd.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och avdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
I samordnarrollen ingår bland annat schemaläggning, semesterplanering, utarbeta rutiner och att bereda olika beslutsunderlag för enheten. Du kommer också att vara behjälplig vid introduktion av nyanställda. Vid behov går du in och hjälper dina kollegor med att registrera ärenden, hanterar dokument och lämnar ut handlingar. Innehållet i rollen som samordnare kommer att utformas och utvecklas tillsammans med enhetschef.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som chefsstöd och med registratur i offentlig verksamhet. Det är ett krav att du har en dokumenterad eftergymnasial kurs inom juridik, förvaltningskunskap, offentlighet och sekretess, alternativt att du har skaffat dig denna kunskap genom ditt arbetsliv och att vi kan bedöma den som likvärdig. Det är viktigt att du är en mycket van datoranvändare och har god erfarenhet av Office-paketet. Det är meriterande att du har erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina samt att du har deltagit i att utveckla och utbilda i administrativa processer.

Som person är du trygg, stabil samt har en god självinsikt och integritet. Du är en god relationsbyggare och kommunikatör och arbetar aktivt utifrån uppfattningen att kommunikation är grunden för en god samverkan. Du har ett gott ordningssinne och förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. Du har god initiativförmåga, är lösningsorienterad och kan skifta mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas i arbetet krävs det att du har en känsla för service, tycker om att arbeta i team och ta ansvar för dina egna och gruppens arbetsuppgifter. Du ska vara svensk medborgare.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Miljöhandläggare med inriktning mot miljötillsyn

Miljöhandläggare
Läs mer Nov 2
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Vi söker nu en miljöhandläggare till miljötillsynsenheten – en av nio enheter inom miljöavdelningen. Enheten består av 18 medarbetare som alla arbetar med ärendehandläggning och operativ tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och Seveso-verksamheter. Enheten har även tillsyn enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Det händer också att enheten får arbetsuppgifter genom oplanerade och tillfälliga regeringsuppdrag. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Miljöavdelningen är myndighetens största avdelning och arbetar huvudsakligen med tillsyn och prövning enligt miljöbalken, skydd, skötsel och förvaltning av statligt skyddade områden, energi-, klimat- och miljöstrategiskt arbete, kunskapssammanställning och miljöövervakning. Avdelningen ansvarar även för handläggning av miljöersättningar enligt landsbygdsprogrammet och fiskeristöd enligt EU’s fiskeripolitik.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn inom 9 kap. miljöbalken. Vi har tillsynsansvar över bland annat förbränningsanläggningar, kemiska industrier, infrastruktur, avfallsbolag, djurhållande verksamheter, verkstadsindustrier, avloppsreningsverk, livsmedelsindustrier m.m.

Du kommer att ha tillsynsansvar för egna tillsynsobjekt. I tillsynsrollen ingår bland annat att genomföra tillsynsbesök, handlägga ärenden, granska och bedöma rapporter, skriva förelägganden och ha kontakt med verksamhetsutövare, konsulter, kommuner och allmänhet. Du ingår samtidigt i en eller två branscher på enheten med flera miljöhandläggare där ni tillsammans hanterar frågor om bland annat tillsynsvägledning till länets kommuner, remisser, bedömningar i tillsynsärenden etc.

Som handläggare på miljötillsynsenheten utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

För rollen som miljöhandläggare krävs en relevant naturvetenskaplig akademisk utbildning, t.ex. miljöingenjör, miljövetenskap, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Vidare är det ett krav med erfarenhet av arbete med tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Denna erfarenhet ska ha omfattat förbränningsanläggningar samt täkter. B-körkort är även det ett krav.

Vi förväntar oss att du har förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Tillsynsrollen ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv och kan väva samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. God förmåga att formulera sig i tal och skrift är viktigt. Ett gott omdöme utifrån din profession är en förutsättning för att bli framgångsrik i din yrkesroll här. Vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål och tar ett gemensamt ansvar för arbetet på enheten. Det är därför särskilt viktigt att du tar en aktiv del i samarbetet med dina kollegor.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Enhetskoordinator till enheten för samhällsskydd och beredskap

Sekreterare
Läs mer Okt 15
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en enhetskoordinator till enheten för samhällsskydd och beredskap på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med krishantering. Det betyder förebyggande och förberedande arbete för att bygga upp Länsstyrelsen förmåga att hantera samhällsstörningar, höjd beredskap och ytterst krig. Vi ska också hålla oss informerade om situationen i Skåne och arbeta för att olika aktörer i länet samverkar i förberedelser inför och under större händelser.

I vårt arbete ingår planering för att kunna minimera skadorna på samhället genom risk- och sårbarhetsanalyser, kartläggningar och handlingsstrategier inför olika typer av händelser. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är centralt i vårt arbete. I arbetet ingår även stöd till kommunerna i deras förberedande arbete inför samhällsstörningar. Det innebär täta kontakter med kommunernas beredskaps- och eller säkerhetssamordnare. Vi samverkar med ett femtiotal aktörer som Region Skåne, 33 skånska kommuner, statliga myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer. På enheten arbetar ca 25 personer.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som enhetskoordinator ingår bland annat att:

• leda den dagliga driften av ärendemottagande, ärendefördelning och ärendeuppföljning inklusive remisser, internremisser, inkomna frågor i sakområdena, inkomna ansökningar etc.,
• stötta enheten i att upprätthålla kontakter och struktur med berörda enheter som vi samarbetar med internt. (Miljöprövning, Miljötillsyn, Rättsenheten, Samhällsplanering, Verksamhetsstöd m fl),
• stötta arbetsgrupperna på enheten med mötesstruktur och informationsdelning samt bedöma vad som behöver lyftas för beslut hos enhetschefen,
• delta i planering och uppföljning av budget,
• administrera majoriteten av den långsiktiga verksamhetsplaneringen samt uppföljning av denna,
• administrera bokningar av enhetens lönesamtal, medarbetarsamtal, enhetsmöten,
• hantera semesterlistor och beredskapslistor inför semester och större helger/lovperioder,
• uppföljning av frånvaro,
• chefsstöd i förhållande till kalender och schemakrockar,
• avstämningar med externa aktörer rörande dagordningar och praktiska frågor kring planering av möten och aktiviteter,
• skriva minnesanteckningar till externa och interna möten.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som vi kan bedöma om likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta som chefstöd samt med kvalificerad administration, personalplanering och ärendeuppföljning. Du har erfarenhet av att arbeta med Officepaketet och OneNote. Det är meriterande om du har kunskaper om länsstyrelsens roll i krisberedskap och totalförsvar samt erfarenhet av att arbeta i de samverkansstrukturer som används i länet inom dessa områden. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ärende- och handläggningssystemet Platina. B-körkort är ett krav.

Som person är du strukturerad, driven och kommunikativ. Du är rak, tydlig och kan arbeta självständigt samt har förmågan att hantera komplexa samarbetsstrukturer.

Du kommer ingå i länsstyrelsens krisledningsorganisation. Du behöver därför vid behov kunna hantera pressade situationer och lösa problem i högt tempo utan att tappa samarbetsförmåga och förmåga att bidra till helheten.

Svenskt medborgarskap är ett krav.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Förprövningshandläggare

Agronom
Läs mer Sep 23
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en förprövningshandläggare till enheten för landsbygd miljö på landsbygdsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde 1 januari 2022, eller enligt överenskommelse.

Enheten för landsbygd miljö arbetar med kompetensutveckling som riktar sig till lantbruks- och trädgårdsnäringen. Vi granskar ritningar till nya djurstallar innan de byggs och slutbesiktigar de färdigbyggda stallarna. Vi ger tillsynsvägledning till kommunerna inom lantbruksnäringen och bedriver tillsyn avseende flyghavre och biodling.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med handläggning av förprövning av stallbyggnader med stöd av djurskyddslagen. Du kommer även att besiktiga uppförda djurstallar innan de tas i bruk. I arbetet kommer du förutom att samverka med dina förprövnings- och djurskyddskollegor att samverka med länsveterinär och jurister på länsstyrelsen. I rollen ingår också ansvar för att följa utvecklingen inom forskning och lagstiftning kopplat till förprövning, djurhälsa och djurskyddslagen.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som är högskoleutbildad med bygg-/husdjurskompetens eller motsvarande och har goda kunskaper om djurskyddslagstiftningen. Erfarenhet av Länsstyrelsens förprövningshandläggning och slutbesiktningar av de färdigbyggda stallarna är ett krav. Erfarenhet av lantbrukets processer och dess djurhållning är mycket meriterande.

För att lyckas i rollen behöver du både kunna arbeta självständigt och i team. En viktig egenskap är också att kunna balansera kvalitet och kvantitet så att du är effektiv i din dagliga hantering av ärenden. Som person är du strukturerad, initiativtagande, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du har förmåga att uttrycka dig väl både i tal och i skrift. Kunskaper i och erfarenhet av att arbeta med hela Officepaketet, ärendehanteringssystem som Platina och med webbinformation är värdefullt. Körkort krävs för tjänsten.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Utvecklare inom ett rikt odlingslandskap

Agronom
Läs mer Sep 23
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en utvecklare till enheten för landsbygd miljö på landsbygdsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde 1 januari 2022, eller enligt överenskommelse.

Enheten för landsbygd miljö arbetar med kompetensutveckling som riktar sig till lantbruks- och trädgårdsnäringen. Vi granskar ritningar till nya djurstallar innan de byggs och slutbesiktigar de färdigbyggda stallarna. Vi ger tillsynsvägledning till kommunerna inom lantbruksnäringen och bedriver tillsyn avseende flyghavre och biodling.


ARBETSUPPGIFTER
Ungefär hälften av tiden kommer du att arbeta med kompetensutveckling inom ett rikt odlingslandskap med särskilt fokus på betesmarker och dess utveckling. Du kommer att ha ansvar för att genomföra kurser och enskilda rådgivningar inom ämnet. Resterande del av tiden kommer du att arbeta med kontroll av EU-stöden. I rollen ingår också ansvar för att följa utvecklingen inom forskning och lagstiftning kopplat till ett rikt odlingslandskap.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom lantbruk eller naturvetenskap med inriktning mot biologi/naturvård. Vi vill att du har erfarenhet av Länsstyrelsens arbete både med kompetensutveckling och av fältkontroll av EU:s jordbrukarstöd. Du behöver också vara väl insatt i regelverket för stöden. Du har även god praktisk erfarenhet av lantbrukets processer och dess betesdjur.

För att lyckas i rollen behöver du både kunna arbeta självständigt och i team. En viktig egenskap är också att kunna balansera kvalitet och kvantitet så att du är effektiv i din dagliga hantering av ärenden. Som person är du strukturerad, initiativtagande, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du har förmåga att uttrycka dig väl både i tal och i skrift. Kunskaper i och erfarenhet av att arbeta med hela Officepaketet är nödvändigt för rollen. Körkort krävs för tjänsten.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Miljöhandläggare till miljöprövningsenheten

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 1
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en miljöhandläggare till miljöprövningsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Miljöprövningsenheten är en av 9 enheter på miljöavdelningen och arbetar främst med:
- prövning av miljöfarlig verksamhet i Skåne (A- och B-verksamheter) och Blekinge (B-verksamheter)
- handläggning av anmälningar och ansökningar till avfallstransporter
- överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter
- luftvårdsfrågor.
Genom tillståndsprövning och förebyggande rådgivning till länets större industrier och andra som påverkar miljön arbetar vi för en god miljö i Skåne och Blekinge.

Enheten består idag av 17 engagerade medarbetare som alla har bred och gedigen erfarenhet och kompetens inom miljöområdet. Vi söker nu en förstärkning för arbete med hantering av avfallstransportärenden, ekonomiska säkerheter och administrativa uppgifter, såsom exempelvis att sköta uppdatering av verksamhets- och uppföljningssystem.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att granska, begära kompletteringar och fatta beslut i anmälnings- och ansökningsärenden avseende avfallstransporter. I uppgiften ingår även hantering av ekonomiska säkerheter samt att hjälpa enheten med handläggning av andra ärenden. Rollen innebär mycket administrativt arbete i form av registrering, diarieföring och utskick samt att ansvara för jourtelefonen för avfallstransporter.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en högskoleutbildning, gärna med inriktning ekonomi eller naturvetenskap, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Du ska ha god datorvana i Office programmen samt kunna tala och skriva på engelska. Det är meriterande om du har tidigare arbetserfarenhet av ärendehandläggning, gärna med ärenden kopplade till hantering av avfallstransporter, ekonomiska säkerheter samt erfarenhet av administrativt arbete. Har du tidigare erfarenhet av registrering och diarieföring i diarieföringssystemet Platina är det en fördel. Det är meriterande om du har andra språkkunskaper än svenska och engelska.

Som person är du noggrann samt arbetar strukturerat och systematiskt. För att trivas med arbetsuppgifterna är det viktigt att du har en känsla för service, tycker om att arbeta i team och att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Det är en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Tillsynshandläggare alkohol och tobak

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 23
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker ytterligare en tillsynshandläggare till enheten för social hållbarhet på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, med viss möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Anställningen är tillsvidare. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för social hållbarhet med ca 20 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete.
ARBETSUPPGIFTER
Som tillsynshandläggare för alkohol och tobak är dina arbetsuppgifter att bedriva tillsyn av och stödja kommunerna i deras arbete. Det ingår att svara på frågeställningar från kommunerna på ett rättssäkert och pedagogiskt sätt. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer. Det kan till exempel innebära att du identifierar och driver frågor, skapar kontaktvägar, sprider metodik och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog.

Tillsynshandläggarna arbetar i samverkan med samordnarna för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och det brottsförebyggande uppdraget, samt med tillsynshandläggare på övriga länsstyrelser i Sverige. Arbetet innebär en del resor inom Sverige.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Till den här rollen söker vi dig som har en akademisk utbildning inom juridik eller ekonomi, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig, motsvarande minst kandidatexamen. Du har god förståelse för och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och god kännedom om statlig och kommunal verksamhet. Du kan tillgodogöra dig juridisk text och omsätta den till råd och stöd till andra tillsynsmyndigheter. Det är meriterande om du har erfarenhet av statligt eller kommunalt tillsynsarbete och av att arbeta med alkohol- och tobakslagstiftningen.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Arkivarie

Arkivarie
Läs mer Sep 17
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".
Länsstyrelsen Skåne söker en erfaren arkivarie till Enheten för ärendestöd. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, men viss tjänstgöring är aktuell i Kristianstad.

Enheten för ärendestöd är ett kompetent och glatt gäng bestående av administrativa assistenter, specialister och arkivarie med ansvar för registrering av ärenden, utlämnande av handlingar samt arkiv. Vi arbetar för att effektivisera ärendeprocessen samt bidra till en rättssäker ärendehantering i enlighet med gällande lagstiftning. Enheten ingår tillsammans med HR-, ekonomi- och serviceenheten i avdelningen för verksamhetsstöd. Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och avdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Tillsammans med din kollega ska du utföra ordnings- och förteckningsarbeten, inventera arkiv samt leda arbetet med leveranser och omflyttningar av material. Du är delaktig i att lämna ut allmänna handlingar och göra sekretessprövningar i samarbete med verksamheterna. I tjänsten ingår att ansvara för att utreda och verkställa gallring av såväl analoga som digitala handlingar både på egen hand och i enlighet med nationella riktlinjer. Du kommer att vara sakkunnig inom arkiv- och dokumenthantering och arbeta med att utveckla och effektivisera processer och rutiner inom arkiv- och informationshanteringen på myndigheten.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet av arbete som arkivarie inom offentlig sektor. Du är väl bekant med ordnings- och förteckningsarbete samt har god kännedom om arkiv- och offentlighetslagstiftningen genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Vi ser även att du har erfarenhet av arbete med sekretessprövning. Det är viktigt att du är en mycket van datoranvändare och har god erfarenhet av Office-paketet.

Vi vill att du har högskoleutbildning om minst 60 hp/40 p arkivvetenskap, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig

För att trivas i arbetet krävs det att du har en känsla för service och tycker om att arbeta i team. Vi ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Eftersom arbetet innebär många externa och interna kontakter är det viktigt att du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga på svenska, såväl i tal som i skrift. För tjänsten krävs att du är svensk medborgare.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585)

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Förvaltningshandläggare

Förvaltningsjurist
Läs mer Sep 10
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en förvaltningshandläggare till förvaltningsjuridiskaenheten på förvaltningsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Förvaltningsjuridiska enhetens uppdrag omfattar ett flertal olika sakområden. Våra arbetsuppgifter består av handläggning av tillstånd, tillsyn och överklagande av annat myndighetsbeslut. Uppdraget spänner från övrig förvaltning till trafikföreskrifter till veterinära frågor.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och förvaltningsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.
ARBETSUPPGIFTER
Främst kommer du att handlägga ärenden inom övrig förvaltning. Området omfattar ärenden om: medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, näringsrättsliga frågor, stiftelser, deponeringar, bevakningsföretag, ordningslagen, delgivning, förordnanden samt jakt och viltvård. Inledningsvis kommer du att hantera ärenden inom något eller några områden men successivt kan du komma att få bredda din handläggning till att omfatta flera ämnesområden.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

För att på ett bra sätt kunna ta dig an arbetsuppgifterna vill vi att du har en akademisk examen inom juridik, samhällsvetenskap, ekonomi eller statskunskap men även andra akademiska utbildningar kan vara av intresse om vi uppfattar dem som relevanta. Även tidigare erfarenhet av handläggning inom offentlig förvaltning alternativt notarietjänstgöring eller erfarenhet som föredragande vid domstol är meriterande.

Eftersom arbetet innehåller en stor del skrivande och kontakter med olika parter, krävs det att du har en god förmåga att uttrycka dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt både i tal och skrift.

Enheten hanterar stora ärendevolymer så det är kritiskt att du är van vid att balansera kvalitén i ditt arbete med tids- och resursåtgång. Vi tror att du tidigare har haft roller där du varit tvungen att överblicka en större mängd material och snabbt sålla ut de för frågan viktiga delarna. Du är också van vid att arbeta mot deadlines och samtidigt upprätthålla en god kvalité.

Arbetet understöds av digitala processer där ärenden kommer in, handläggs och avslutas i våra digitala ärendehanteringssystem. Av den anledningen förutsätter vi att du fort kan komma in i våra rutiner och snabbt bli bekväm med IT-systemen.

Eftersom besök på annan plats förekommer, utan möjlighet till transport via kollektivtrafik, är B-körkort ett krav.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Projektledare för satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Sociolog
Läs mer Sep 10
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för sam­hällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som ut­vecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveck­ling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.
Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".
Länsstyrelsen söker en projektledare till enheten för social hållbarhet på samhällsbyggnadsavdelningen.
Länsstyrelserna ska på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Sådan verksamhet innebär en nära samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis samt åklagarkammaren. Regionala resurscentra finns i några län och nu har turen kommit till Skåne att undersöka förutsättningarna för att utveckla en sådan verksamhet. Projektet ska göras i nära samordning med, och bygga på, den pågående satsningen Resursteam Heder Skåne (RTH Skåne), där Malmö stad är huvudman.
Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, med viss möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Anställningen är tidsbegränsad tom sista december 2022 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
För komplett annons, se Jobba hos oss | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Ansök nu

Kvalificerad utredare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 6
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker nu en kvalificerad utredare till Länsledningens kansli med placering i Malmö. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

I Länsledningens kansli samlas det länsledningsnära stödet i en enhet direkt under länsledningen. Enhetens uppgifter är av samordnande, stödjande och rådgivande karaktär. Enheten består i dagsläget av 5 personer och utgörs av funktioner som arbetar nära länsledningen, så som landshövdingens sekreterare, stabshandläggare, utredare och residenskoordinator/husfru.

Inom enheten hanteras bland annat uppgifter som att:
• Genomföra utredningar, strategiska analyser och omvärldsbevakning.
• Ta fram kunskaps- och talunderlag samt nomineringar.
• Hantera remisser avseende yttranden till regeringen
• Förbereda, samordna och följa upp ledningsgruppens möten samt andra interna och externa möten som berör länsledningen.
• Ta fram beslutsunderlag avseende delegations- och arbetsordning, policys och rutiner.
• Ombesörja residenset med tillhörande uppgifter, så som koordinering av evenemang mm

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
• Utifrån länsledningens behov genomföra kvalificerade och fördjupande utredningar

• Genomföra strategiska analyser, etablera och leda ett strategiskt nätverk bestående av specialister/strategisk kompetens från övriga verksamheter

• Koordinera och i vissa fall handlägga remisser från regeringen och Regeringskansliet samt att utifrån ett helhets- och ledningsperspektiv bistå och medverka i övrig remisshantering

• I övrigt arbeta med förekommande uppgifter inom enhetens ansvarsområde

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har god kännedom om strukturer och beslutsled i regeringens styrning av myndigheter. Du har arbetat inom statlig förvaltning/myndighet och har med fördel även erfarenhet av kontakter med regeringskansliet. Du har en högskoleutbildning inom, för uppdraget, relevant område.

Uppdraget kräver såväl god samarbetsförmåga som ett individuellt initiativtagande och driv. För att lyckas och trivas i uppdraget ser vi att du har en god organisatorisk förmåga, och är bra på att skapa och tydliggöra helhet och struktur. Du är lösningsorienterad och pedagogisk med en god kommunikativ förmåga. Du arbetar med öppen och rak kommunikation och förstår vikten av ett bra bemötande, såväl internt som externt. I övrigt har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på din förmåga att se frågor ur ett helhetsperpektiv för att kunna leverera relevanta besluts-/kunskapsunderlag. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Kommunikatör till förvaltningsobjekt

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Sep 6
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsernas nationella utveckling och förvaltning av IT-stöd, e-tjänster, manualer, gemensamma mallar och samverkansytor är organiserade enligt länsstyrelsernas förvaltningsmodell i tretton olika förvaltningsobjekt inom ramen för vår gemensamma portföljstyrning och digitala program som samordnas av Gemensamma kansliet. Respektive förvaltningsobjekt arbetar strategiskt och operativt med att utveckla och förvalta de delar som ingår i respektive förvaltningsplan. Intern och extern kommunikation är en viktig del i arbetet.

Förvaltningsobjekt Miljöskydd, Natur, Vatten & miljömål samt Gemensamma kansliet söker en gemensam kommunikatör. Din anställning blir på Länsstyrelsen Skåne, men du kommer att ges möjlighet till en arbetsplats på Länsstyrelsen Västra Götaland. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer som kommunikatör att arbeta med att stödja länsstyrelsernas interna och externa kommunikation och har en bred kompetens inom strategiskt kommunikationsarbete, webb, grafisk produktion och digitala verktyg. I arbetet ingår även att säkerställa frågor kopplat till tillgänglighet, dataskydd och informationssäkerhet inför publicering.

I ditt arbete kommer du att ha ansvar för några av våra externa produktioner som t.ex. samverkansytor, sharepoints, wordpress och nyhetsbrev. I arbetet ingår även att ta fram strategier och kommunikationsplaner inom ramen för respektive förvaltningsobjekt och det digitala programmet. Du förväntas producera innehåll till intranät och externwebb. Du är van vid att gå från idé till färdig produktion och kan planera för publicering av innehåll till rätt kanaler vid rätt tillfälle. Myndighetens behov av digitala lösningar ökar vilket innebär att du har förståelse för den digitala arenan och kan anpassa innehåll till digitala kanaler.

Förvaltningsobjektens experter arbetar självständigt men också i tätt samarbete med förvaltningsledare, projektledare och objektspecialister.

Som medarbetare är du en del av miljöavdelningens kansli. Du ges möjlighet till samarbete med vår kommunikationsenhet i frågan om kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din kompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Du som söker har högskoleutbildning inom kommunikationsområdet samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kommunikation. Vi tror att du har vana av att ha en koordinerande roll med erfarenhet av kommunikativa verktyg inom förvaltning och utveckling av IT-stöd samt att arbeta utifrån tydliga mål och deadlines.

Du kan arbeta självständigt men också samarbeta i team när det krävs. Vi värdesätter att du har lätt för att samarbeta, är flexibel och lyhörd både i förvaltnings- och utvecklingsteam och i samarbete med berörda sakverksamheter. Du är en självgående, drivande och lösningsorienterad person som trivs med många kontaktytor.

Arbetet inom olika förvaltningsobjekt kräver bredd som kommunikatör. Som kommunikatör kan du tydliggöra det komplexa med enkla budskap och hjälpa verksamheten med att förmedla nyheter om våra digitala förvaltningsprodukter. Vi vill att du har erfarenhet av att skriva texter och publicera på webb och intranät.

Du är serviceinriktad och lyhörd, eftersom du kommer att jobba i nära samarbete med flera förvaltningsobjekt inom olika sakområden inom länsstyrelserna. Vidare är du modig och utmanande i den kreativa processen, utåtriktad och flexibel och har en förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Erfarenhet inom statlig verksamhet är meriterande.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Vattenhandläggare

Miljöhandläggare
Läs mer Aug 26
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en vattenhandläggare till vattenenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vattenenheten är uppdelad i en vattenstrategisk grupp och en vattenverksamhetsgrupp. Enheten har ett nära samarbete med fiske- och restaureringsenheten. Tillsammans arbetar vi brett med vattenfrågor i länet kring t.ex. restaurering av vattenmiljöer, fiske, tillsyn och prövning av vattenverksamhet, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), skydd av dricksvatten, samt framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag, miljöövervakning och vattenförvaltning. Vår gemensamma uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer samt att bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheterna har tillsammans cirka 30 medarbetare med olika utbildningsbakgrund. Hos oss arbetar bland annat personer som är limnolog, marinbiolog, fiskeribiolog, naturgeograf, miljövetare, kemist, naturvårdsingenjör, agronom, jägmästare, geovetare, landskapsvetare och miljöinspektör.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Enhetens vattenverksamhetsgrupp arbetar med vattenverksamhetsärenden enligt miljöbalken. Våra ärenden kan röra många olika typer av verksamheter som påverkar vatten: utfyllnad, grävning t.ex. vid restaurering av vattendrag, vattenkraftverk, dammsäkerhet, markavvattning, dikningsföretag, kusterosion, vattenskydd vid t.ex. större väg- och byggprojekt samt uttag av yt- eller grundvatten för industri, dricksvatten eller bevattning.

En av våra mångkunniga vattenhandläggare går nu vidare till andra uppdrag och därför söker vi en ersättare. Du kommer att ingå i vattenverksamhetsgruppen och ha olika ytvattenfrågor som ditt huvudsakliga arbetsområde, men kommer även ta del av gruppens övriga arbetsområden. I arbetet kommer du i kontakt med bland annat kommuner och kommunala bolag, företag, markägare, konsulter, SGU, Trafikverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, andra länsstyrelser samt allmänheten.

Följande ärendetyper förekommer: Anmälningsärenden från verksamhetsutövare om planerade projekt, tillsyn av efterlevnad av vattendomar, förebyggande tillsyn och samarbete vid t.ex. stora infrastrukturprojekt samt anmälningar från allmänheten. Du kommer att delta i samråd inför tillståndsprövningar samt att representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar av vattenverksamhet i Mark- och miljödomstolen. Beroende på din bakgrund förväntar vi oss att du specialiserar dig och blir en av gruppens experter inom ett eller flera av våra arbetsområden.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: Arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning på vatten, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Du måste ha kunskaper om prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det är meriterande om du har myndighetserfarenhet av prövning och tillsyn enligt miljöbalken, särskilt vattenverksamhet. B-körkort är ett krav.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ och har god förmåga att prioritera samt att kommunicera på ett pedagogiskt sätt. Du måste vara modig och säker i din myndighetsroll eftersom ärendena du ska hantera ofta är komplexa med många intressekonflikter. Du har förmåga att sätta in frågor i ett bredare sammanhang, med kopplingar till andra sakfrågor.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585)

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Miljöhandläggare för arbete med förorenade områden

Miljöhandläggare
Läs mer Aug 25
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen förstärker nu sin grupp som arbetar med förorenade områden och söker därför minst en miljöhandläggare med kompetens inom förorenade områden till enheten för förorenade områden och avfallstransporter på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tidsbegränsad till 2022-06-30, men med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Inom miljöavdelningen ingår sakområdena miljöskydd, miljöprövning, vatten och naturvård. Här finns både myndighetsuppgifter och strategiskt utvecklingsarbete, spännande arbetsuppgifter för dig som vill påverka vår miljö. Enheten för förorenade områden och avfallstransporter arbetar i huvudsak med efterbehandlingsfrågor genom tillsyn och statliga bidrag samt tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som miljöhandläggare i EBH-gruppen består arbetet av en rad olika frågor kopplade till förorenade områden. I tjänsten ingår bland annat att, i samverkan med övriga EBH-handläggare, uppdatera och svara på frågor om Länsstyrelsen databas över förorenade områden (EBH-stödet). Arbetet omfattar även kontakt med länets kommuner och allmänheten kring frågor som rör ämnesområdet. Beroende på erfarenhet och intresse kan det även vara aktuellt att driva andra projekt inom efterbehandlingsområdet och att arbeta med tillsynsärenden enligt 10 kap. miljöbalken.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån kompetens inom ditt sakområde.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en för anställningen relevant akademisk utbildning. Du har erfarenhet av förorenade områden och frågor förknippade med det. Erfarenhet av arbete med tillsyn av miljöfarliga verksamheter är meriterande. Särskilt meriterande är det om denna erfarenhet är från tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. I rollen som miljöhandläggare är det viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du är positiv och utvecklingsinriktad i samarbetet med dina kollegor då vi som grupp diskuterar riktlinjer och principer och arbetar mot gemensamma mål.

Du kommer att knyta mycket kontakter med verksamhetsutövare, kommuner och allmänhet vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Som person är du strukturerad och flexibel. Du kan lätt växla mellan olika arbetsuppgifter och omprioritera vid behov.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Samordnare för Länsstyrelsen arbete med områdesskydd

Biolog
Läs mer Aug 9
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en samordnare för gruppen som arbetar med områdesskydd på naturskyddsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde 2021-11-01 eller enligt överenskommelse.

Naturskyddsenheten ansvarar för flera uppgifter inom samhällets naturvårdsarbete såsom områdesskydd, Natura 2000-områden, åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), grön infrastruktur, bekämpning av invasiva främmande arter, lokala naturvårdsinsatser (LONA) och vilt- och rovdjursförvaltning.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär i huvudsak ansvar för och samordning av arbetet med områdesskydd.
Din arbetsgrupp består av ca 10 medarbetare och ditt huvudfokus är att bilda eller revidera naturreservat eller andra former av formellt skydd av natur.

Gruppen har också översiktligt ansvar för Natura 2000-områden och bevarandeplaner, handläggning av LONA-ärenden samt för vägledning åt kommunerna i samband med bildande kommunala områdesskydd.

I uppdraget som samordnare ingår att planera och leda gruppens samlade arbete. Som samordnare fördelar du inkommande ärenden och uppgifter i gruppen och har huvudansvar för planering av formellt skydd i länet. Du har även ansvar för länets budget för markåtkomstmedel samt kontakt med Naturvårdsverket i olika frågor. Du har ett nära samarbete med och rapporterar till enhetschefen. Annan ärendehandläggning inom enhetens verksamhet kan också komma att ingå. Arbetet är utåtriktat och du kommer att ha mycket kontakt med olika externa parter såsom markägare, arrendatorer, skogsbolag, allmänheten, andra myndigheter samt olika organisationer och media.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.


Vi söker dig som har:

- natur- eller miljövetenskaplig högskoleutbildning, med inriktning mot ekologi och naturvård, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig
- erfarenhet av samordnarfunktion
- erfarenhet av naturvårdsarbete
- goda art- och biotopkunskaper relevanta för svensk naturvård och artbevarande
- erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
- goda kunskaper om lagstiftningen som berör naturvård och områdesskydd
- goda kunskaper om det digitala handläggarstödet VIC natur
- B-körkort

Vidare är det meriterande om du har:

- erfarenhet av offentlig upphandling,
- kunskaper och erfarenhet av att arbeta i GIS
- goda kunskaper om Skånes natur

Arbetet omfattar ett stort mått av kommunikation och vi ser gärna att du i samarbete med andra är öppen för intryck samtidigt som du delar med dig av din kompetens och dina perspektiv, såväl inom som utanför myndigheten. I detta sammanhang är det viktigt att du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och är duktig på att formulera dig samt att du kan göra ditt budskap tydligt för andra.

Som person är du ansvarstagande, initiativtagande, strukturerad och flexibel, med förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du har förmåga att prioritera, hålla dig till satta tidsramar och komma till avslut med det du har påbörjat. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Förvaltningshandläggare med inriktning mot allmänna val

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 19
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en förvaltningshandläggare med inriktning mot allmänna val till rättsenheten på förvaltningsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tidsbegränsad till ca 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Rättsenheten består idag av ca 28 personer som bland annat hanterar prövning av överklaganden av olika kommunala beslut, främst enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Rättsenheten ger även juridiskt stöd till övrig verksamhet inom myndigheten.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och förvaltningsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen är regional valmyndighet i Skåne. Som förvaltningshandläggare med inriktning mot allmänna val kommer du främst att arbeta med administrativa uppgifter relaterat till de allmänna valen 2022, till exempel hantering av valsedelsbeställningar. I arbetsuppgifterna ingår även att stödja rättsenhetens övriga arbete, exempelvis beredning av ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen samt andra administrativa kontorsuppgifter. Du kommer att ha många kontakter både internt och externt. Övertidsarbete kommer att bli aktuellt under vissa perioder.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har gymnasieutbildning med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Erfarenhet av administrativt arbete och god datorvana är ett krav.

Det är meriterande om du
• är van att arbeta i Excel och/eller har erfarenhet av Platina,
• har erfarenhet från arbete inom offentlig sektor med god kännedom om förvaltningslagstiftningen,
• har arbetat med allmänna val vid en kommun eller länsstyrelse.

Som person är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad samt inspireras av att vara med i utvecklingsarbete. Vidare är du lösningsfokuserad och har en god förmåga att kommunicera i tal och i skrift. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och driver verksamheten framåt. Det är därför en förutsättning att du är bra på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och håller uppsatta mål och deadlines. I perioder kommer det att vara hög arbetsbelastning och det är därför viktigt att du kan planera och anpassa ditt arbete därefter och att du har en hög grad av flexibilitet.

Svenskt medborgarskap är ett krav.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Integrationsutvecklare som vill bidra till samhällsnytta

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 6
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker minst en integrationsutvecklare till enheten för samhälletablering och integration på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Anställningen är tidsbegränsad till och med april 2022. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för samhällsetablering och integration har 11 medarbetare som arbetar för ett inkluderande Skåne. Vi verkar för att stärka integrationen i Skåne och främja asylsökande och nyanländas etablering i samhället. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå. Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Arbetet genomförs bland annat inom ramen för Partnerskap Skåne och i samverkan mellan flera enheter vid Länsstyrelsen, samt genom samverkan både regionalt, nationellt och internationellt.

I arbetet ingår att arbeta brett med de uppdrag och arbetsuppgifter vi har inom enheten, vilket innebär att analysera, planera, genomföra och följa upp olika insatser. Det kan bestå i samverkan med kommuner och andra aktörer, genomförande av lärandeinsatser, handläggning av ärenden och att utveckla metoder och arbetssätt. Arbetet är på en strategisk och operativ nivå, men det ingår även administrativa arbetsuppgifter. Du förväntas arbeta självständigt men också samordna ditt arbete med övriga medarbetare i teamet och med närliggande uppdrag på Länsstyrelsen.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Du har erfarenhet av och kunskap om frågor som rör samhällsetablering och integration samt erfarenhet av att arbeta inom kommun, region eller statlig myndighet. Du har sakkompetens och erfarenhet inom ett eller flera av de områden som berör integrationsprocessen, såsom arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning, boendesociala frågor, tidiga insatser, ensamkommande barn, samhällsorientering eller utveckling av kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända.

Det är en fördel om du har en god kännedom om vad det innebär att arbeta i offentlig sektor, om den statliga värdegrunden och om mänskliga rättigheter. Erfarenhet av samverkan med kommuner är meriterande liksom kunskap om andra aktörers arbete med samhällsetablering och integration. Det är även meriterande om du har en analytisk förmåga och erfarenhet av att sammanfatta rapporter, sammanställa statistik och skriva olika former av beslutsunderlag.

Som person har du en förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat. Du är van att ha många kontaktytor och har en förmåga att prioritera och arbeta flexibelt. Du har god samarbetsförmåga, eftersom en stor del av ditt arbete innebär samverkan internt och externt. En förutsättning för arbetet är att du är trygg i att arbeta i en politiskt styrd organisation och har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Jurister

Förvaltningsjurist
Läs mer Jul 16
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för sam¬hällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som ut¬vecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveck¬ling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.
Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker två jurister till rättsenheten på förvaltningsavdelningen. En av anställningarna är tillsvidare. Den andra anställningen är ett vikariat på ca ett år med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Rättsenheten består idag av ca 30 personer som bland annat hanterar prövning av överklaganden av olika kommunala beslut, främst enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Rättsenheten ger även juridiskt stöd till övrig verksamhet inom myndigheten.
Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och förvaltningsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.
ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta självständigt med att huvudsakligen handlägga varierande kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden inom olika områden. I arbetsuppgifterna kan även ingå juridisk rådgivning till andra enheter inom organisationen samt andra sidouppgifter.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har
• en juristexamen (jur kand eller motsvarande),
• minst två års aktuell erfarenhet av kvalificerad ärendehandläggning inom offentlig förvaltning.

Det är meriterande om du har
• aktuell erfarenhet av ärendehandläggning och prövning av överklaganden inom miljöbalken eller plan- och bygglagen,
• erfarenhet av självständigt beslutsfattande inom offentlig verksamhet
• goda kunskaper i offentlighet och sekretess
• goda kunskaper i förvaltningsrätt

Vi förväntar oss att du som medarbetare på Länsstyrelsen tar ansvar för ditt arbete och ditt resultat i förhållande till uppsatta mål, samtidigt som du hjälper dina kollegor och bidrar till arbetsgruppens samlade arbete. En förutsättning för detta är att du är bra på att samarbeta. För att fullt ut kunna bidra till verksamhetens resultat kan du sätta dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang och prioritera utefter detta. Du klarar av att arbeta med en väl avvägd balans mellan kvalitet, tids- och resursåtgång. Eftersom arbetet innebär en hel del interna och externa kontakter är det viktigt att du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, både i tal och i skrift. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du följer gällande rutiner och att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut.

Vi arbetar ständigt med att bli mer effektiva och du förväntas aktivt delta i detta arbete genom att bidra till verksamhetsutveckling. I arbetet kan ingå platsbesök och det är därför en fördel om du har B-körkort.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Enhetschef till enheten för statliga investeringsstöd

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 28
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker enhetschef till enheten för statliga investeringsstöd inom samhällsbyggnadsavdelningen.

Enheten för statliga investeringsstöd är en av åtta enheter på samhällsbyggnadsavdelningen och består idag av ca 60 medarbetare. Enheten bidrar till samhällsnytta och en hållbar utveckling i Skåne genom handläggning av energi- och bostadsstöd till privatpersoner och företag. Genom tillfälliga stöd bidrar enheten till att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av covid-19. För att hantera det stora inflödet av ärende med anledning av covid-19 har enheten fått göra tillfälliga personalförstärkningar och kommer under året vara uppåt 70 medarbetare, för att preliminärt efter årsskiftet landa på ca 15 medarbetare. Det sistnämna beror på pandemins utveckling och regeringens ställningstaganden. Enhetens grunduppdrag är att handlägga och besluta i ärende rörande olika investeringsstöd, som till exempel stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, stöd till äldrebostäder, renoveringsstöd och stöd till solceller. Enheten har även en funktion för efterkontroll för att hantera felaktiga utbetalningar. Enheten beslutar årligen om statliga investeringsstöd som motsvarar drygt en halv miljard kronor.

Din arbetsplats blir på vårt kontor i Kristianstad eller Malmö, med möjlighet att arbeta hemifrån. Anställningen är tillsvidare. Uppdraget som enhetschef är liksom Länsstyrelsens övriga chefsförordnanden tidsbegränsat (inom ramen för en tillsvidareanställning som specialist). Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Som chef på Länsstyrelsen Skåne, har du tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. I rollen som arbetsgivare är du arbetsgivarens företrädare och du utvecklar och tillämpar arbetsgivarpolitiken. I rollen som ledare agerar du genom ditt personliga ledarskap och leder din arbetsgrupp på ett tydligt sätt. I din roll som verksamhetsansvarig tar du ansvar för arbetsgruppens samlade arbete.

Som enhetschef hos oss ansvarar du för såväl din enhets verksamhet som det övergripande perspektivet för myndigheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och du rapporterar till chefen för samhällsbyggnadsavdelningen. Du har fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.

Enhetens medarbetare består till huvuddelen av handläggare och som chef leder du enhetens dagliga arbete samt planerar och följer upp verksamhetens arbete och resultat. Du genomför utvecklings- och lönesamtal samt ansvarar för arbetsmiljön. Tillsammans med enhetens medarbetare arbetar du målorienterat och driver ett systematiskt arbete med utveckling av verksamheten. Som chef kommer du också ingå i nationella uppdrag kopplat till enhetens uppdrag.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en för uppdraget relevant akademisk utbildning, exempelvis inom det samhällsvetenskapliga området. Du har dokumenterad erfarenhet av uppdrag som chef med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Uppdraget kräver en mycket god förståelse för vad det innebär att arbeta i en statlig myndighet.

Det är mycket meriterande om du har kunskap och erfarenhet från processorienterat arbetssätt från en större organisation som hanterat stora mängder av ärenden. Vidare är det meriterande att ha erfarenhet från ärendeproduktion och att göra avvägningar mellan effektivitet, enhetlighet och rättssäkerhet. Vi ser gärna att du har god erfarenhet av tillämpningen av förvaltningslagen och att tolka olika förordningar, samt att du har erfarenhet av arbete med felaktiga utbetalningar. Uppdraget ställer höga krav på servicenivån till företag och allmänhet.

Som ledare engagerar, involverar och utvecklar du dina medarbetare och skapar ett gott arbetsklimat i din grupp. Du är öppen, lyhörd och respekterar andras synsätt, kunskap och erfarenheter och ditt ledarskap är tydligt och anpassat utifrån verksamhetens behov. Du har en mycket god självkännedom och förstår din påverkan på andra. Du har även en god förmåga att se på samhällsutveckling ur ett rättighetsbaserat helhetsperspektiv.

Du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, främst på svenska, men också på engelska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda på distans via digitala mötesformer. Du förstår vikten av ett bra bemötande gentemot såväl interna som externa kontakter. Det är en fördel om du har b-körkort.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

EU-controller

Controller
Läs mer Aug 3
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en EU-controller till ekonomienheten på avdelningen för verksamhetsstöd. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tidsbegränsad till och med 31 januari 2022 med ett planerat tillträde i september 2021, eller enligt överenskommelse.

Ekonomienheten hanterar ekonomistyrningsfrågor, övergripande ekonomi- och budgetfrågor, ekonomiadministrativt stöd till verksamheten, redovisningsfrågor, fakturering, statlig lönegaranti och övrig löpande ekonomiadministration. På enheten finns 20 medarbetare.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och avdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdragets huvudsakliga fokus är att i samarbete med projektledare genomföra en slutredovisning av ett större projekt inom EU:s finansieringsprogram LIFE Nature. Projektet slutredovisas vid årsskiftet. Utöver EU-projektet kan uppdraget även komma att innefatta andra uppgifter inom redovisning och controlling.

Du kommer att tillhöra ekonomienhetens controllerteam, men även stötta redovisningsteamet i olika frågor.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter är en framgångsfaktor.

För det här uppdraget är det avgörande att du är civilekonom samt har flerårig erfarenhet av projektverksamhet inom EU:s finansieringsprogram LIFE Nature. Du behöver också ha erfarenhet av statlig redovisning samt ekonomisystemet Agresso.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Tillsynshandläggare alkohol och tobak

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 17
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker ytterligare en tillsynshandläggare till enheten för social hållbarhet på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, med viss möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Anställningen är tidsbegränsad till 12 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för social hållbarhet med ca 20 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.ARBETSUPPGIFTER
Som tillsynshandläggare för alkohol och tobak är dina arbetsuppgifter att bedriva tillsyn av och stödja kommunerna i deras arbete. Det ingår att svara på frågeställningar från kommunerna på ett rättssäkert och pedagogiskt sätt. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer. Det kan till exempel innebära att du identifierar och driver frågor, skapar kontaktvägar, sprider metodik och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog.

Tillsynshandläggarna arbetar i samverkan med samordnarna för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och det brottsförebyggande uppdraget, samt med tillsynshandläggare på övriga länsstyrelser i Sverige. Arbetet innebär en del resor inom Sverige.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Till den här rollen söker vi dig som har en akademisk utbildning inom juridik eller ekonomi, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig, motsvarande minst kandidatexamen. Du har god förståelse för och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och god kännedom om statlig och kommunal verksamhet. Du kan tillgodogöra dig juridisk text och omsätta den till råd och stöd till andra tillsynsmyndigheter. Det är meriterande om du har erfarenhet av statligt eller kommunalt tillsynsarbete och av att arbeta med alkohol- och tobakslagstiftningen.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 17
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en utvecklingsledare till enheten för social hållbarhet på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, med viss möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Anställningen är tidsbegränsad tom april 2022. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för social hållbarhet med ca 20 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnads avdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har i uppdrag att i Skåne stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som inkluderar frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, förtyck, prostitution samt människohandel. Du kommer vara en del i ett team som driver detta arbete. Du kommer ha ett särskilt ansvar för ett uppdrag om att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Västerbotten. Du förväntas arbeta självständigt men också samordna ditt arbete med övriga medarbetare i teamet och med närliggande uppdrag på länsstyrelsen.

I arbetet ingår bland annat att:
• planera och genomföra det regionala arbetet med uppdraget att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende
• kartlägga kommuners insatser för att möjliggöra för våldsutsatta personer att bo kvar i den egna bostaden genom att den som utsatt närstående för våld flyttar
• kartlägga vilka hinder som finns för kommuner att erbjuda hjälp med att ordna stadigvarande boende för våldsutsatta personer, och sprida goda exempel som identifieras till andra kommuner
• analysera och sammanställa en rapport för Skåne enligt de mallar och instruktioner som ges av den nationella samordnaren.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, genusvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av och kunskap om frågor som rör mäns våld mot kvinnor och erfarenhet av att arbeta inom kommun, region eller statlig myndighet. Du har kunskap och erfarenhet om barnrätt, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Erfarenhet av utrednings- och kartläggningsarbete är meriterande liksom kunskap om socialtjänstens arbete med våldsutsatta och kunskap om bostadssociala frågor.

Som person har du en förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat. Du är van att ha många kontaktytor och har en förmåga att prioritera och arbeta flexibelt. Du har god samarbetsförmåga, eftersom en stor del av ditt arbete innebär samverkan internt och externt. En förutsättning för arbetet är att du är en trygg administratör och har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Kommunikatör med fokus på digitala möten

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 10
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Allt eftersom Länsstyrelsen Skånes organisation har utvecklat digitala arbetssätt har behovet av kommunikationsstöd vid digitala möten, konferenser, events och livesändningar ökat. Vi söker därför en kommunikatör med fokus på digitala möten till vår kommunikationsenhet. Din arbetsplats blir vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Kommunikationsenheten arbetar strategiskt och operativt med att utveckla och upprätthålla Länsstyrelsens interna och externa kommunikation. Enheten består av sex medarbetare och har en bred kompetens inom strategiskt kommunikationsarbete, webb, rörlig bild, grafisk produktion, sociala medier, digitala verktyg och press-och mediearbete.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och verksamheten? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en kommunikatör som kan fortsätta driva utvecklingen av digitala möten på strategisk och operativ nivå på ett målinriktat, kreativt och effektivt sätt. Rollen innebär att ta fram förslag till upplägg av digitala möten, agera rådgivare till verksamheten om både teknik och innehåll samt genomföra digitala interna och externa möten, livesändningar, konferenser och utbildningar, dvs gå från idé till färdig produkt. Du kommer också att hantera den nyinrättade studio där många både interna och externa möten produceras. Eftersom rörlig bild är en viktig del av enhetens arbete och har en nära koppling till produktionen av digitala möten ser vi gärna att du som söker har kunskap och erfarenhet av att producera film- och videomaterial.

Kommunikationsenhetens medarbetare arbetar självständigt men också i tätt samarbete. En långsiktig planering ligger till grund för allt kommunikationsarbete, men det är ibland snabba ryck med snäva tidsramar och då gäller det att kunna prioritera om och tillsammans hitta nya och innovativa lösningar. För långsiktiga insatser arbetar vi med kommunikations- och livscykelplanering som säkerställer att våra kommunikationsinsatser når önskad effekt.

I ditt arbete samarbetar du med myndighetens alla enheter på Länsstyrelsens kontor i Malmö och Kristianstad.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kommunikationsområdet samt dokumenterad flerårig erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med digitala möten, livesändningar och konferenser. Du har erfarenhet av att arbeta med rörlig bild, vilket innefattar allt från ljud, bild, redigering och färdigställande av filmprodukten. Arbetet kräver att du kan hantera tekniska lösningar för att sända digitala möten, filmproduktion samt studio- och kamerateknik.

Som medarbetare är du en del av vårt kommunikationsteam, vilket kräver bredd som kommunikatör. Vi vill att du har erfarenhet av att leda kommunikationsprojekt, skriva texter och publicera på webb och sociala medier. Erfarenhet av att arbeta inom en statlig myndighet är meriterande. Du behöver vara svensk medborgare.

Som person är du van vid att arbeta självständigt och driva egna projekt. Du är serviceinriktad, lyhörd och har en förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter. Vidare är du utåtriktad, modig och utmanande i den kreativa processen. Du är mån om att kontinuerligt följa den tekniska utvecklingen i omvärlden för att vi ska kunna ligga i framkant. Du ser det som naturligt att röra dig mellan teknik- och kommunikationsområdet för att uppnå den bästa digitala slutprodukten.

Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Vattenhandläggare restaurering

Miljöhandläggare
Läs mer Maj 31
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".
Länsstyrelsen söker en vattenhandläggare till fiske- och restaureringsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, men möjlighet finns även att arbeta från vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Fiske- och restaureringsenheten arbetar med fiskefrågor och på bred front med vattenfrågor som exempelvis restaurering av vattenmiljöer, fiskevård, vattenbruk, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), lokala naturvårdsprojekt (LONA) inom våtmarkssatsningen, miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet och kalkning av försurade vatten. Vi driver också LIFE-projektet Life Connects. Vår uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer och bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheten har 15 medarbetare med olika utbildningsbakgrunder, t.ex. limnologi, fiskeribiologi, biologi, och juridik.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i enhetens restaureringsgrupp som arbetar med skapande och restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag. Gruppen hanterar olika former av bidrag för vattenrestaurering och förbättrad vattenkvalitet, prövar ärenden enligt miljöbalken, arbetar pådrivande och stödjande för att initiera nya projekt, samt tar fram olika kunskaps- och planeringsunderlag. Restaureringsgruppen arbetar även med åtgärder i egen regi, särskilt avseende restaurering och fria vandringsvägar i rinnande vatten. Ambitionen i restaureringsgruppen är att göra största möjliga miljönytta med de resurser som är tillgängliga.

Vi har kontakt med bland annat kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, andra länsstyrelser, Mark- och miljödomstolen, markägare, konsulter och vattenråd.

I aktuell anställning kan alla restaureringsgruppens arbetsuppgifter beröras, och kommer bland annat styras av kompetens och erfarenhet hos den sökande. Den aktuella tjänsten kommer bland annat att fokusera på att följa projekt i landsbygdsprogrammet från idé till färdig våtmark eller vattenåtgärd. Du behöver då kunna bedöma miljönyttan, genomförbarheten och kostnadseffektiviteten i våtmarksprojekten, handlägga dem och följa upp dem genom slutbesiktning i fält. Du kommer också att hantera utbetalningar av stödet. Restaureringsgruppen deltar också i nationella samarbetsgrupper för att utveckla arbetet i landsbygdsprogrammet framöver. Utöver landsbygdsprogrammet kan anställningen också innefatta hantering av LOVA-stöd som söks av externa aktörer i länet. LOVA-stödet har fokus på att minska övergödningen och har en stark koppling till åtgärdsprogrammet enligt vattenförvaltningen. Arbetet innefattar bedömning av miljönyttan och kostnadseffektiviteten hos olika projekt, samt handläggning och uppföljning. Arbetet bedrivs främst från kontoret, men kräver också delvis fältarbete.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleexamen med inriktning på biologi, limnologi, miljövetenskap, agronomi eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet av miljöarbete, gärna inom en myndighet, med både bred erfarenhet av vattenfrågor och särskild erfarenhet av arbete med våtmarker, hydrologi, bidragshantering, markägarkontakter, miljöbalken, projektledning eller åtgärdssamordning. B-körkort är ett krav.

Du kommer i hög grad arbeta självständigt, men även i grupp. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra. Som person är du framåt och kan ta egna initiativ, har en god förmåga att prioritera samt att arbeta effektivt och strukturerat. Du känner dig trygg i din yrkeskompetens och har ett miljöengagemang. Du har förmågan att se på saker ur ett strategiskt perspektiv, samtidigt som du kan arbeta med frågor på detaljnivå. I rollen som vattenhandläggare förekommer det mycket kontakt med externa parter och det är därför viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och kan framföra ditt budskap på ett pedagogiskt sätt, både i tal och skrift. Vi kommer även att lägga särskild vikt vid hur du med din kompetens kan komplettera våra arbetsgrupper.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Klimat- och energistrateger

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Maj 21
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker minst en klimat- och energistrateg till Miljöstrategiska enheten vid Miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse.

Miljöstrategiska enheten har regeringens uppdrag att leda och samordna det klimat- och energistrategiska arbetet, miljömålsuppdraget och miljöövervakningen i länet. Inom klimat- och energi arbetar vi med investeringsstödet Klimatklivet, driver ett flertal projekt, däribland EU-projekt, sitter med i flera regionala sammanhang för att driva klimat- och energiarbetet framåt, ansvarar för klimat- och energistrategin och är för närvarande ordförande i Klimatsamverkan Skåne. Vi arbetar internt med andra enheter för att implementera klimat- och energifrågorna i verksamheten.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och Miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter som kan bli aktuella är att arbeta med stödsystemet Klimatklivet, i projekt om klimat- och energi mot företag och kommuner. Arbetsuppgifterna omfattar både administration, planering, interna och externa möten samt kommunikation. Som strateg kommer du att arbeta i nära samarbete med kollegor från andra enheter.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning som motsvarar minst 3-årig högskola eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har även erfarenhet av klimat- och energiarbete inom offentlig sektor. Vidare är du duktig på digitala verktyg. Du känner dig även trygg med att formulera dig skriftligt på svenska och att genomföra muntliga presentationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av eller kunskap om ett eller flera av dessa områden: handläggning av Klimatklivet, projektledning, industriella processer, biogas/ solenergi/vindkraft/vätgas, energistatistik, transporter, elektrifiering, cirkulär ekonomi, energieffektivisering, samhällsplanering, tillsyn/prövning, kommunal energiplanering och/eller klimat- och energiarbete inom industrin. I din ansökan vill vi att du berättar vilket eller vilka av ovannämnda områden du har erfarenhet av.

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Ekonomiassistent

Ekonomiassistent
Läs mer Maj 3
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en ekonomiassistent till enheten för ekonomistyrning på avdelningen för verksamhetsstöd. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare med ett planerat tillträde 1 september 2021, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Enheten för ekonomistyrning hanterar ekonomistyrningsfrågor, övergripande ekonomi- och budgetfrågor, ekonomiadministrativt stöd till verksamheten, redovisningsfrågor, fakturering, statlig lönegaranti och övrig löpande ekonomiadministration. På enheten finns 20 medarbetare.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och avdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Som ekonomiassistent ingår du i enhetens redovisningsteam som består av 6 personer.
Teamet ansvarar för redovisning, leverantörsreskontra, kundreskontra, inbetalningar och e-handel. Du kommer primärt att arbeta med myndighetens inbetalningar, men som ekonomiassistent är du en viktig del i hela teamets verksamhet och kommer i olika omfattning att arbeta med uppgifter inom ovan nämnda områden.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter är en framgångsfaktor.

Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Det är meriterande med några års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller motsvarande samt om du har erfarenhet från statlig verksamhet och därmed har kunskap om statliga redovisningsprinciper. Det är även meriterande om du har erfarenhet av inköps- och fakturasystemet VISMA Proceedo samt ekonomisystemet Agresso.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Miljöhandläggare med inriktning mot miljötillsyn

Miljöhandläggare
Läs mer Apr 27
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en miljöhandläggare till miljötillsynsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Miljötillsynsenheten är en av nio enheter inom miljöavdelningen. Enheten består av 18 medarbetare som alla arbetar med ärendehandläggning och operativ tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och Seveso-verksamheter. Enheten har även tillsyn enligt Lagen om allmänna vattentjänster.

Miljöavdelningen är Länsstyrelsens största avdelning och arbetar huvudsakligen med tillsyn och prövning enligt miljöbalken, skydd, skötsel och förvaltning av statligt skyddade områden, energi-, klimat- och miljöstrategiskt arbete, kunskapssammanställning och miljöövervakning. Avdelningen ansvarar även för handläggning av miljöersättningar enligt landsbygdsprogrammet och fiskeristöd enligt EU’s fiskeripolitik.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare på miljötillsynsenheten utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn inom 9 kap. miljöbalken. Vi har tillsynsansvar över bland annat förbränningsanläggningar, kemiska industrier, infrastruktur, avfallsbolag, verkstadsindustrier, avloppsreningsverk, livsmedelsindustrier m.m.

Du kommer att ha tillsynsansvar för egna tillsynsobjekt. I tillsynsrollen ingår bland annat att genomföra tillsynsbesök, handläggning av ärenden, granskning och bedömning av rapporter, skriva förelägganden och att ha kontakt med verksamhetsutövare, konsulter, kommuner och allmänhet. Du ingår samtidigt i en eller två branscher på enheten med flera miljöhandläggare där ni tillsammans hanterar frågor om bland annat tillsynsvägledning till länets kommuner, remisser, bedömningar i tillsynsärenden etc.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

För rollen som miljöhandläggare krävs en relevant naturvetenskaplig akademisk utbildning, t.ex. miljöingenjör eller naturvetare eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Vidare är det ett krav med erfarenhet av arbete med miljöskydd eller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Det är meriterande om denna erfarenhet har omfattat avfalls- och avfallsförbränningsbranschen samt täkter. B-körkort är ett krav.

Vi förväntar oss att du har förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Tillsynsrollen ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv och kan väva samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. God förmåga att formulera sig i tal och skrift är viktigt. Ett gott omdöme utifrån din profession är en förutsättning för att bli framgångsrik i din yrkesroll här. Vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål och tar ett gemensamt ansvar för arbetet på enheten. Det är därför särskilt viktigt att du tar en aktiv del i samarbetet med dina kollegor.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Jurister

Förvaltningsjurist
Läs mer Apr 16
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta självständigt med att huvudsakligen handlägga varierande kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden inom olika områden. I arbetsuppgifterna kan även ingå juridisk rådgivning till andra enheter inom organisationen samt andra sidouppgifter.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har
• en juristexamen (jur kand eller motsvarande),
• minst två års aktuell erfarenhet av kvalificerad ärendehandläggning inom offentlig förvaltning.

Det är meriterande om du har
• aktuell erfarenhet av ärendehandläggning och prövning av överklaganden inom miljöbalken eller plan- och bygglagen,
• goda kunskaper om offentlighet- och sekretesslagen.
• erfarenhet från domstol

Vi förväntar oss att du som medarbetare på Länsstyrelsen tar ansvar för ditt arbete och ditt resultat i förhållande till uppsatta mål, samtidigt som du hjälper dina kollegor och bidrar till arbetsgruppens samlade arbete. En förutsättning för detta är att du är bra på att samarbeta. För att fullt ut kunna bidra till verksamhetens resultat kan du sätta dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang och prioritera utefter detta. Du klarar av att arbeta med en väl avvägd balans mellan kvalitet, tids- och resursåtgång. Eftersom arbetet innebär en hel del interna och externa kontakter är det viktigt att du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, både i tal och i skrift. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du följer gällande rutiner och att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut.

Vi arbetar ständigt med att bli mer effektiva och du förväntas aktivt delta i detta arbete genom att bidra till verksamhetsutveckling. I arbetet kan ingå platsbesök och det är därför en fördel om du har B-körkort.

Svenskt medborgarskap är ett krav. Vidare kräver dessa tjänster godkänd säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass 2.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Arkeologihandläggare

Arkeolog
Läs mer Apr 15
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en arkeologihandläggare till Kulturmiljöenheten på Samhällsbyggnadsavdelningen. Enheten har 14 medarbetare samt enhetschef och arbetsgruppen består i dagsläget av sju arkeologer och en kulturgeograf. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Eventuellt kan det även bli aktuellt med ytterligare en tidsbegränsad anställning, ange i ansökan om du i så fall även är intresserad av detta. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

På Kulturmiljöenheten arbetar vi aktivt för att länets kulturmiljöer ska kunna bevaras, användas och utvecklas. Det gör vi genom tillsyn och tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen. Vi fördelar även bidrag till värdefulla kulturmiljöer och deltar med vår kunskap i en stor mängd ärenden enligt annan lagstiftning där kulturmiljön berörs. Inom det arkeologiska fältet arbetar vi med att utveckla praktik och forskning i samklang med det omgivande samhället. Vi har många kontakter såväl internt som externt.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och Samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer huvudsakligen att arbeta med tillståndsprövning enligt 2 kapitlet i kulturmiljölagen. Arbetet består exempelvis av att utforma förfrågningsunderlag, granska undersökningsplaner och fatta beslut i samband med arkeologiska åtgärder. Även tillståndsprövning i samband med skogsbruk kan bli aktuellt. Du kommer också att arbeta med internremisser i ärenden inom andra sakområden där kulturmiljöaspekter berörs.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi förväntar oss att du som söker har
• en universitets- eller högskolexamen eller motsvarande kunskaper i arkeologi,
• stor erfarenhet av det uppdragsarkeologiska systemet och erfarenhet av att arbeta
enligt uppdragsarkeologins verkställighetsföreskrifter,
• en förmåga att sätta fornlämningar och arkeologiska undersökningar i både ett
forskningsperspektiv och ett vidare samhällsperspektiv,
• erfarenhet av och är väl insatt i kulturmiljövården som helhet - dess lagstiftning,
arbetssätt och organisation samt
• B-körkort.

Det är meriterande med
• erfarenhet av arbete på länsstyrelse
• erfarenhet av upphandlingsförfarandet inom uppdragsarkeologin.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut och att du kan sätta ditt arbete i ett större samhällssammanhang. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Stödhandläggare som vill bidra till samhällsnytta – visstidsanställning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 19
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen Skåne söker upp till 11 stödhandläggare till enheten för statliga bostadsstöd vid samhällsbyggnadsavdelningen. Antalet tjänster beror på ärendeinflöde under våren 2021. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö eller Kristianstad, med möjlighet att arbeta hemifrån under pågående pandemi. Anställningen är tidsbegränsad till fyra månader, eller som längst till den 31 december 2021. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi söker dig som vill bidra till samhällsnytta och en hållbar utveckling i Skåne genom energi- och bostadsstöd till privatpersoner och företag. Vi är en tillfällig organisation som kommer vara ett 70-tal medarbetare som årligen beslutar om statliga stöd som motsvarar drygt 600 miljoner kronor per år. Vi handlägger även nya och samhällsviktiga stöd för att mildra den ekonomiska krisen med anledning av Covid-19. Anställningen är en tillfällig förstärkning till enheten under sommaren och i händelse av ett stort ärendeinflöde till hösten. Enheten ska permanentas under 2021 och kommer att omfatta ett 10-tal medarbetare efter årsskiftet, varvid det kommer att ske stora förändringar inom verksamheten inför 2022.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som stödhandläggare kommer du att ingå i ett befintligt team som arbetar med något eller några av de stöd vi handlägger inom enheten. Det innebär ett självständigt arbete med handläggning där du granskar inkomna ansökningar och fattar beslut om stöd. Vi arbetar enhetligt, rättssäkert och effektivt, där tolkning och tillämpning av gällande lagar, förordningar och vägledningar är en viktig del i handläggningen. Arbetet innehåller administrativa arbetsuppgifter, kontakt med sökande och kontroll för att undvika felaktiga utbetalningar. I din roll som stödhandläggare bidrar du till verksamhetens utveckling och vårt gemensamma lärande.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration, ekonomi eller juridik, eller annan utbildning som vi tillsammans med arbetslivserfarenhet kan bedöma som likvärdig. Erfarenhet av handläggning och administrativa arbetsuppgifter är meriterande och vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet. Har du arbetat med ekonomi, redovisning och kontroll är det meriterande.

Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av aktuella ärendeslag inom enheten, samt erfarenhet av Länsstyrelsens olika ärendehanteringssystem (LISA, Platina, Bofinc och Svanen). Har du erfarenhet av handläggning av andra ärendeslag inom Länsstyrelsen eller närliggande områden inom andra statliga myndigheter är det en fördel. Arbetet förutsätter att du är duktig på att kommunicera och att du tycker om att ha många kontaktytor. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Som person är du lugn, förtroendeingivande och har förmåga att arbeta strukturerat utifrån gällande rutiner, riktlinjer och regelverk. För att lyckas i din roll måste du kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för ditt arbete och dina uppgifter och att du har förmåga att strukturera ditt arbete för att bli effektiv.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

I den här rekryteringen använder vi en extern konsult som genomför urval och intervjuer. Det innebär att om du är aktuell för intervju så kommer du att bli kontaktad av Viktoria Villén.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

HR-generalist

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Apr 13
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en HR-generalist till HR-enheten på avdelningen för verksamhetsstöd. I dagsläget består enheten av sex medarbetare samt HR-chef och arbetar med att stödja organisationen och våra chefer i frågor som omfattar hela HR-området. Din arbetsplats och placering blir på vårt kontor i Malmö, men vi även har kontor i Kristianstad. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och avdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

På Länsstyrelsen arbetar drygt 30 chefer som genom sina medarbetare driver och utvecklar verksamheten. I rollen som HR-generalist är du alltid en tydlig arbetsgivarföreträdare och ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor stötta cheferna i deras chefsuppdrag samt att säkerställa, upprätthålla men också utveckla myndighetens HR-processer och arbetsgivarpolitik.

HR-enheten arbetar med uppgifter av såväl operativ som förvaltande karaktär, men också med utvecklingsorienterade frågor. Tyngdpunkten däremellan kan variera över tid och medarbetare på enheten behöver därför ha en förmåga att vid behov revidera tidigare prioriteringar utifrån förändrade strategiska ställningstaganden. Du kommer att arbeta brett inom hela HR-fältet, initialt med fokus på rekrytering och HR-administrativa processer. HR-enheten är en av fyra enheter på avdelningen för verksamhetsstöd. Att bidra till ett effektivt och ökande samarbete mellan HR-enheten och övriga stödfunktioner inom myndigheten, är en naturlig del av arbetet på enheten.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har högskoleutbildning med huvudsaklig inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, alternativt annan utbildningsbakgrund kombinerad med kunskap inom arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med arbetslivserfarenhet från HR-fältet. Du är en van rekryterare och har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete från offentlig sektor eller större privat organisation. Du är van vid att arbeta med kompetens-försörjningsfrågor och processkartläggning av administrativa flöden från en större tjänstemannaorganisation. Du har en förmåga att se samband mellan HR, ekonomi och andra interna stödfunktioner och en vilja att utveckla processer och arbetsmetoder utifrån dessa samband. Du har erfarenhet av att tillsammans med kollegor lösa arbetsuppgifter samtidigt som du känner dig trygg med att arbeta självständigt.

Som medarbetare hos oss krävs det att du har förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Länsstyrelsen Skånes komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna ge rätt stöd till våra chefer. Inom våra ansvarsområden arbetar vi på HR-enheten med en transperens gentemot varandra och delar löpande med oss av erfarenheter och progression i aktuella uppgifter. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du har en väl utvecklad förmåga till samarbete och kommunikation. Du har förmåga att utifrån ditt dagliga HR-arbete bidra till HR-enhetens strategiska ställningstaganden. För att vara en bra arbetsgivarföreträdare krävs att du har ett stort mått av självkännedom och integritet men samtidigt är ödmjuk i din framtoning.

Du behöver kunna kommunicera väl på svenska i både tal och skrift. Då vi har verksamhet på olika platser i Skåne är det en fördel om du har b-körkort.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Stödhandläggare med erfarenhet av samordning av statliga stöd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 13
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen Skåne söker 4-6 stödhandläggare med erfarenhet av samordnande arbetsuppgifter till enheten för statliga bostadsstöd vid samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö eller Kristianstad, med möjlighet att arbeta hemifrån under pågående pandemi. Anställningen är tillsvidare, med provanställning i 6 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi söker dig som vill bidra till samhällsnytta och en hållbar utveckling i Skåne genom energi- och bostadsstöd till privatpersoner och företag. Vi är en tillfällig organisation som kommer vara ett 70-tal medarbetare som årligen beslutar om statliga stöd som motsvarar drygt 600 miljoner kronor per år. Vi handlägger även nya och samhällsviktiga stöd för att mildra den ekonomiska krisen med anledning av Covid-19. Enheten ska permanentas under 2021 och kommer att omfatta ett 10-tal medarbetare efter årsskiftet, varvid det kommer att ske stora förändringar inom verksamheten inför 2022.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som stödhandläggare kommer du att ingå i och vara samordnare för ett befintligt team som arbetar med något eller några av de stöd vi handlägger inom enheten. Det innebär ett självständigt arbete med handläggning där du granskar inkomna ansökningar och fattar beslut om stöd, samtidigt som du arbetar nära enhetens ledning för att bidra till planering och samordning av verksamheten. Vi arbetar enhetligt, rättssäkert och effektivt, där tolkning och tillämpning av gällande lagar, förordningar och vägledningar är en viktig del i samordnarrollen. Arbetet innehåller administrativa arbetsuppgifter, samverkan i nationella nätverk, kontakt med sökande och kontroll för att undvika felaktiga utbetalningar. I din roll som stödhandläggare med ett samordnaruppdrag bidrar du till verksamhetens utveckling och vårt gemensamma lärande.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration, ekonomi eller juridik, eller annan utbildning som vi tillsammans med arbetslivserfarenhet kan bedöma som likvärdig. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av handläggning av statliga stöd, gärna inom området för energi- och bostadsstöd. Det är även ett krav på dokumenterad erfarenhet från samordnande arbetsuppgifter (samordnare/teamledare/gruppchef/liknande).

Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av aktuella ärendeslag inom enheten, samt erfarenhet av Länsstyrelsens olika ärendehanteringssystem (LISA, Platina, Bofinc och Svanen). Har du erfarenhet av handläggning av andra ärendeslag inom Länsstyrelsen eller närliggande områden inom andra statliga myndigheter är det en fördel. Arbetet förutsätter att du är duktig på att kommunicera och att du tycker om att ha många kontaktytor. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Som person är du lugn, förtroendeingivande och har förmåga att arbeta strukturerat utifrån gällande rutiner, riktlinjer och regelverk. För att lyckas i din roll måste du kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för ditt arbete och dina uppgifter och att du har förmåga att strukturera ditt arbete för att bli effektiv.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

I den här rekryteringen använder vi en extern konsult som genomför urval och intervjuer. Det innebär att om du är aktuell för intervju så kommer du att bli kontaktad av Viktoria Villén.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Stödhandläggare som vill bidra till samhällsnytta

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 13
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen Skåne söker 2-4 erfarna stödhandläggare till enheten för statliga bostadsstöd vid samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö eller Kristianstad, med möjlighet att arbeta hemifrån under pågående pandemi. Anställningen är tillsvidare, med provanställning i 6 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi söker dig som vill bidra till samhällsnytta och en hållbar utveckling i Skåne genom energi- och bostadsstöd till privatpersoner och företag. Vi är en tillfällig organisation som kommer vara ett 70-tal medarbetare som årligen beslutar om statliga stöd som motsvarar drygt 600 miljoner kronor per år. Vi handlägger även nya och samhällsviktiga stöd för att mildra den ekonomiska krisen med anledning av Covid-19. Anställningen är en tillfällig förstärkning till enheten under sommaren och i händelse av ett stort ärendeinflöde till hösten. Enheten ska permanentas under 2021 och kommer att omfatta ett 10-tal medarbetare efter årsskiftet, varvid det kommer att ske stora förändringar inom verksamheten inför 2022.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som stödhandläggare kommer du att ingå i ett befintligt team som arbetar med något eller några av de stöd vi handlägger inom enheten. Det innebär ett självständigt arbete med handläggning där du granskar inkomna ansökningar och fattar beslut om stöd. Vi arbetar enhetligt, rättssäkert och effektivt, där tolkning och tillämpning av gällande lagar, förordningar och vägledningar är en viktig del i handläggningen. Arbetet innehåller administrativa arbetsuppgifter, kontakt med sökande och kontroll för att undvika felaktiga utbetalningar. I din roll som stödhandläggare bidrar du till verksamhetens utveckling och vårt gemensamma lärande.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration, ekonomi eller juridik, eller annan utbildning som vi tillsammans med arbetslivserfarenhet kan bedöma som likvärdig. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av handläggning av statliga stöd, gärna inom området för energi- och bostadsstöd. Har du arbetat med ekonomi, redovisning och kontroll är det meriterande.

Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av aktuella ärendeslag inom enheten, samt erfarenhet av Länsstyrelsens olika ärendehanteringssystem (LISA, Platina, Bofinc och Svanen). Har du erfarenhet av handläggning av andra ärendeslag inom Länsstyrelsen eller närliggande områden inom andra statliga myndigheter är det en fördel. Arbetet förutsätter att du är duktig på att kommunicera och att du tycker om att ha många kontaktytor. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Som person är du lugn, förtroendeingivande och har förmåga att arbeta strukturerat utifrån gällande rutiner, riktlinjer och regelverk. För att lyckas i din roll måste du kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för ditt arbete och dina uppgifter och att du har förmåga att strukturera ditt arbete för att bli effektiv.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

I den här rekryteringen använder vi en extern konsult som genomför urval och intervjuer. Det innebär att om du är aktuell för intervju så kommer du att bli kontaktad av Viktoria Villén.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Naturvårdshandläggare

Miljöhandläggare
Läs mer Apr 1
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker två naturvårdshandläggare till naturprövningsenheten på miljöavdelningen. Båda anställningarna är placerad på vårt kontor i Malmö, men med hela Skåne som arbetsfält. En av anställningarna är en tillsvidareanställning. Då tillämpar vi sex månaders provanställning. Den andra anställningen är tidsbegränsad till 31 december 2021, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Naturprövningsenheten är en del av miljöavdelningen och består av 16 medarbetare som arbetar med prövning och tillsyn enligt 7 och 8 kapitlet i miljöbalken dvs. biotopskydd, strandskydd, naturreservat, nationalparker, Natura 2000 och artskydd samt samråd enligt 12 kapitlet miljöbalken. Vi bevakar även art- och områdesskydd i övriga ärenden som hanteras av Länsstyrelsen. Vi strävar efter en effektiv och rättssäker handläggning i syfte att uppnå en hållbar samhällsutbyggnad med stort hänsynstagande till våra regionala miljökvalitetsmål.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att handlägga ärenden som rör tillstånd och dispenser inom art- och områdesskydd samt anmälan om samråd för påverkan av naturmiljön. Du har ett stort eget ansvar för utredning, bedömning och beslut, men kommer att ingå i ett gott arbetsteam med många kunniga och erfarna kollegor att stämma av med. Även arbete med tillsyn kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en högskoleutbildning i biologi, miljövetenskap eller motsvarande med inriktning mot naturvård och ekologi. Det är meriterande om du har läst miljörätt samt har erfarenhet av prövning och tillsyn enligt miljöbalken i offentlig verksamhet. Även erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina är meriterande. B-körkort är ett krav.

Som handläggare hos oss tar du stort ansvar för ditt eget arbete och det är därför viktigt att du trivs med att utföra ditt arbete självständigt. Handläggningen gynnas också av samarbete med andra och du behöver därför ha god samarbetsförmåga samt tycka om att diskutera olika perspektiv med dina kollegor. Du är van vid att göra bedömningar och vid att både fatta och skriva väl avvägda beslut. Arbetet innebär också mycket kontakt med verksamhetsutövare, allmänhet, myndigheter samt kommuner och din kommunikativa förmåga är därför viktig för att nå ut med beslut och budskap.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Kontrollant

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 31
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en kontrollant till djur- och livsmedelsenheten på landsbygdsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är ett föräldraledighetsvikariat tom april 2022. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Djur- och livsmedelsenheten arbetar med livsmedelssäkerhet ur många aspekter. Vi arbetar med smittskydd, tillsyn av djurhälsopersonal, livsmedels- och foderfrågor, men även omhändertagande av djur, tillsyn av hundar och katter samt kontroller av djurmärkning, tvärvillkor m.m. Arbetet består både av kontroller, rådgivning och samordning med andra myndigheter.
Hos oss får du ett varierat och viktigt arbete med engagerade kollegor!

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och landsbygdsavdelningen verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som kontrollant hos oss kommer du framförallt att arbeta med kontroller inom primärproduktion av livsmedel och foder. Detta innebär att du åker ut till lantbrukare och kontrollerar att de följer de regler som gäller för jordbruksproduktion.
Det kan också vara aktuellt att utföra tvärvillkorskontroller där du utifrån checklistor kontrollerar att lantbrukaren uppfyller grundvillkoren för EU-stöd. Grundvillkoren spänner över en rad olika områden, så som växtnäring, växtskydd, hormonanvändning, foder, djurskydd m.fl.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har högskoleexamen inom det agrara området eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Det är meriterande om du även har kompetens inom djurskyddsområdet. Erfarenhet av arbete inom lantbruksområdet är ett krav liksom b-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning eller tillsynsarbete vid myndighet.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Handläggare för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 18
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Vill du vara med och utforma framtidens miljötillstånd? Länsstyrelsen förstärker nu sin grupp som arbetar med miljöprövning med ytterligare miljöhandläggare till miljöprövningsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare, med tillträde snarast enligt överenskommelse. Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning.

Miljöprövningsenheten är en av nio enheter på miljöavdelningen och arbetar främst med:
- samråd och tillståndsprövning av miljöfarliga A- och B-verksamheter i Skåne och tillståndsprövning av miljöfarliga B-verksamheter i Blekinge,
- hantering av anmälan och prövning av ansökan till avfallstransporter,
- överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.

Genom tillståndsprövning och förebyggande rådgivning till länets större industrier och andra som påverkar miljön arbetar vi för en god och hållbar miljö i Skåne och Blekinge.

Enheten består idag av 15 engagerade medarbetare som alla har en bred och gedigen erfarenhet och kompetens inom miljöområdet.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som miljöhandläggare på miljöprövningsenheten innebär främst beredning av olika typer av miljöbalksärenden såsom helprövning, ändring av befintliga tillståndsbeslut, prövotidsredovisningar, ändring av villkor, återkallelse och upphävande av tillståndsbeslut m.m. åt Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne. Det innebär även att medverka vid samråd med verksamheter som avser att söka tillstånd, att skriva beslut avseende miljöpåverkan, att skriva länsstyrelsens yttranden i prövningsärenden samt handläggning av ärenden om avfallstransporter och kemikalieöverlåtelser. Vi deltar även i olika former av övergripande utvecklingsarbete avseende miljöpåverkan från miljöfarliga verksamheter.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleexamen, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig, t.ex. juristexamen och har erfarenhet av arbete med miljöfarliga verksamheter. Har du dessutom erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom miljöområdet är det meriterande liksom erfarenhet av handläggning av prövning enligt miljöbalken. Särskilt meriterande är lång erfarenhet av arbete med miljökvalitetsnormer för vatten, bullerfrågor, avfallsverksamhet, risk och säkerhetsfrågor samt förbränningsanläggningar.

Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har en god förmåga att arbeta självständigt. Du bidrar till en engagerande miljö och jobbar med ständiga förbättringar för dig och dina kollegor. Du har förmåga att hantera komplexa ärenden där en avvägning mellan olika miljöfrågor och andra samhällsintressen behöver göras. Du kommer att ha mycket kontakter med verksamhetsutövare och allmänhet, vilket ställer krav på att du är en god kommunikatör och har en god förmåga att göra Länsstyrelsens budskap begripligt för andra i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Handläggare för tillsyn enligt penningtvättslagen

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 18
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker två handläggare för tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism till förvaltningsavdelningens rättsenhet. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningarna är tillsvidare och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Rättsenheten består idag av ca 30 personer som bland annat hanterar prövning av överklaganden av olika kommunala beslut. För närvarande arbetar sex medarbetare med penningtvättsfrågor.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och förvaltningsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har tillsyn över vissa verksamheter enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Tillsynen har en riskbaserad utgångspunkt och våra insatser prioriteras och utformas utifrån riskanalyser. I arbetet ingår att planera och utföra olika tillsynsinsatser i form av skrivbordskontroller och platsbesök. I denna tillsyn kontrolleras att verksamhetsutövare har riskbedömningar och rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. En annan uppgift är att informera verksamhetsutövare och andra berörda om penningtvättsregelverket och vilket ansvar den enskilde företagaren har. Det ingår även i uppdraget att samverka med andra myndigheter och driva ett samordnat arbete för effektivisering av åtgärderna mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Detta innebär att samverkan och samarbete med andra länsstyrelser och myndigheter ingår som en naturlig del i arbetet och att du kommer att ha många kontakter med företag, myndigheter och andra berörda. Du kommer att verka i södra Sverige, vilket innebär att du ska vara beredd på att resa i ditt arbete.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi, juridik eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig samt minst två års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete vid en myndighet. Vi vill att du har erfarenhet av att jobba med utbildning eller kunskapsförmedling. Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i engelska. Utöver ovan ställda krav ser vi gärna att du har erfarenhet av tillsynsarbete/kontroller/inspektioner och att du är van att driva arbetet framåt. Även erfarenhet av arbete med penningtvättfrågor är meriterande.

Som medarbetare hos oss har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Du har en vilja och förmåga att hålla dig uppdaterad i olika samhällsfrågor som berör verksamhetsområdet. Du har god analytisk förmåga och kan ta till dig och på ett pedagogiskt sätt förmedla vidare komplexa samband. Vidare har du en god förmåga att kommunicera i tal och i skrift. Eftersom du kommer att ha många kontakter med företag, myndigheter och andra berörda och det ingår att genomföra utbildningar, är det viktigt att du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och är van att prata inför grupper. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och driver verksamheten framåt. Det är därför en förutsättning att du är bra på att samarbeta och har hög integritet. Samtidigt är du fokuserad, noggrann och självständig.

B-körkort och svenskt medborgarskap är ett krav.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Planhandläggare – Detaljplaner

Planarkitekt
Läs mer Mar 5
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en planhandläggare till enheten för samhällsplanering på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare efter 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för samhällsplanering består av cirka 17 personer som är sysselsatta med frågor
som berör byggandet i Skåne. Vi hanterar allt ifrån översiktsplaner, detaljplaner, regionala
kommunikationsfrågor och bostadsförsörjning samt arkitektonisk sakkunskap i överklagade bygglovsärenden.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
För att på bästa sätt kunna möta de utmaningar som Skånes utveckling medför söker vi nu en
planhandläggare. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter huvudsakligen
gällande detaljplaner. Utöver det kommer du att arbeta med vägledning och rådgivning inom Plan- och bygglagen. I arbetet ingår även att kontinuerligt delta i enhetens utvecklingsarbete. Arbetet sker i brett samarbete med andra kompetensområden inom Länsstyrelsen och med andra myndigheter.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har:
• akademisk examen som arkitekt, planeringsarkitekt, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig

• ett par års arbetslivserfarenhet av arbete med samhällsplanering

• goda kunskaper i Plan- och bygglagen samt angränsande lagar

Erfarenhet av samhällsplanering i kommun är meriterande.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du en förmåga att ta initiativ. Du behöver trivas med att arbeta självständigt och driva dina egna processer på ett utvecklingsinriktat sätt. Du är vidare van vid att fatta egna beslut men för att lyckas vet du också att det är viktigt att samarbeta med andra. Detta betyder att du tar ansvar för ditt arbete och dina uppgifter samtidigt som du samordnar dig med kollegor som har andra kompetenser. Du bidrar tillsamman med dina kollegor till ett bra arbetsklimat på enheten.

Eftersom arbetet innebär en hel del externa kontakter är det viktigt att du har ett strukturerat och kundorienterat arbetssätt samt en förmåga att skapa och förvalta goda relationer. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift. Det innebär att du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Handläggare gällande riskhanteringsplaner

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 8
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en handläggare till arbetet med riskhanteringsplaner enligt Översvämningsdirektivet till enheten för samhällsplanering på samhällsbyggnadsavdelningen. Arbetet kommer ske i samarbete med enheten för samhällsskydd och beredskap. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tidsbegränsad till 31 december 2021. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Enheten för samhällsplanering består av cirka 17 personer som är sysselsatta med frågor som berör byggandet i Skåne. Vi hanterar allt ifrån översiktsplaner, detaljplaner, regionala kommunikationsfrågor och bostadsförsörjning samt arkitektonisk sakkunskap i överklagade bygglovsärenden.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.ARBETSUPPGIFTER
Inom arbetsområdet klimatanpassning arbetar Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna med att ta fram riskhanteringsplaner för de 7 områden som MSB har föreslagit i Skåne. Under 2021 ska du fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för de åtgärder som föreslås för respektive riskhanteringsplan enligt Översvämningsdirektivet. Du kommer att arbeta i ett klimatanpassningsteam och handledning sker från projektledare från enheten för samhällsplanering och medarbetare från enheten för samhällsskydd och beredskap. I arbetet kan också ingå andra arbetsuppgifter inom området klimatanpassning.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Du är miljövetare eller ingenjör med examen från högskola eller universitet inom klimat- och miljöområdet med kompetens inom GIS och MKB. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av arbete med MKB kopplat till fysisk planering. Vi förutsätter också att du har kunskap och intresse för frågor som handlar om hur samhället kan påverkas av ett förändrat klimat. Det är ett krav att du har B- körkort.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Naturinformatör

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 2
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en naturinformatör till naturvårdsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö men möjlighet finns att arbeta från något av våra andra kontor. Anställningen är en visstidsanställning till och med 31 mars 2022. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Naturvårdsenheten ansvarar för förvaltning och skötsel i de tre nationalparkerna och i de cirka 270 statliga naturreservaten. Enheten samordnar också friluftslivsuppdraget, bedriver naturpedagogisk verksamhet samt guidar besökare vid våra tre naturum, på Kullaberg, Stenshuvud och Söderåsen. I enhetens arbete ingår även fastighetsförvaltning vilket omfattas av ansvar för byggnader, arrenden och nyttjanderätter på uppdrag av Naturvårdsverket.

Vi har idag ett antal medarbetare som arbetar med naturinformation på våra tre statliga naturum samt övergripande för hela enheten. Vi ser ett behov av att utöka bemanningen avseende kommunikation samt framtagande av skyltar till våra naturreservat.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att producera skyltar genom att skapa tryckoriginal, beställa och skriva avtal avseende illustrationer, översättningar och tryckoriginal. Arbete i GIS för att skapa kartor för olika behov. Arbetet innebär också att arbeta med information och kommunikation ut till våra besökare i de skyddade områdena, där nudging är en metod som vi vill införa.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har:
- kunskap och erfarenhet av kommunikation, till exempel genom arbete som kommunikatör eller informatör,
- utbildning i InDesign,
- utbildning i Illustrator,
- utbildning i ArcGIS / kartarbete,
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska,
- naturvårdskompetens, till exempel genom utbildning eller erfarenhet av naturvårdsarbete,
- B-körkort.

Det är meriterande om du har:
- kunskaper om Photoshop,
- kunskaper om allemansrätt och friluftsliv,
- språkkunskaper utöver svenska och engelska,
- erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Du är van att arbeta med kommunikationsmaterial till såväl formella instanser som till publika målgrupper både i tryckt och digital form. Du har erfarenhet av operativt arbete så som redigering av webb, hantering av sociala medier samt framtagande av fysiskt kommunikationsmaterial.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Du kan arbeta både självständigt och i grupp. Rollen kräver samverkan och dialog med olika intressentgrupper såväl inom offentlig sektor som inom näringsliv och ideell föreningsverksamhet, det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och kan framföra ditt budskap på ett pedagogiskt sätt, både i tal och skrift. Du har förmåga att omprioritera, avsluta ärenden samt hålla deadlines. Du kan dela med dig av dina kunskaper både internt på Länsstyrelsen och externt. Som person är du ansvarstagande, initiativtagande, strukturerad och flexibel, med förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Naturvårdshandläggare med inriktning ÅGP och naturtyper

Miljöhandläggare
Läs mer Feb 16
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker minst en naturvårdshandläggare till naturskyddsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tidsbegränsad till 31 december 2021 med eventuell möjlighet till förlängning. Under samma tidsperiod kommer vi eventuellt även ha behov av att anställa ytterligare naturvårdshandläggare på deltid. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Naturskyddsenheten ansvarar för flera uppgifter inom samhällets naturvårdsarbete såsom områdesskydd, Natura 2000-områden, åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), grön infrastruktur, bekämpning av invasiva främmande arter, lokala naturvårdsinsatser (LONA) och vilt- och rovdjursförvaltning. Du kommer ingå i gruppen som arbetar med ÅGP.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med åtgärder inom ramen för de regionala och nationella åtgärdsprogramen för hotade arter och naturtyper. Tyngdpunkten inom ditt arbete ligger på att genomföra konkreta åtgärder inom åtgärdsprogrammen. Inom ramen för arbetet kan även ingå arbetsuppgifter som handlar om uppdraget med att förstärka förutsättningar för vilda pollinatörer. Annan ärendehandläggning inom enhetens verksamhet kan också komma att ingå. Arbetet är utåtriktat och du kommer att ha mycket kontakt med olika externa parter som markägare, arrendatorer, skogsbolag, allmänheten, andra myndigheter, olika organisationer och media. Arbetet kräver perioder av fältarbete.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en natur- eller miljövetenskaplig högskoleutbildning, med inriktning mot ekologi och naturvård, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Du ska ha goda art- och biotopkunskaper relevanta för svensk naturvård och artbevarande samt tidigare erfarenheter av praktiskt fält- och inventeringsarbete. B-körkort är ett krav.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete med åtgärdsprogram för hotade arter, framför allt att genomföra konkreta åtgärder i samarbete med privata markägare. Det är även meriterande om du har erfarenhet av naturvårdsarbete i sydsvenska skogliga miljöer, rikkärr och av arbete med pollinatörer. Du bör ha kunskaper och erfarenhet av att arbeta i GIS-program samt kunskaper om miljöbalken. Det är även meriterande att ha erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet och med offentlig upphandling.

Arbetet omfattar ett stort mått av kommunikation och vi ser gärna att du i samarbete med andra är öppen för intryck samtidigt som du delar med dig av din kompetens och dina perspektiv, såväl inom som utanför myndigheten. I detta sammanhang är det viktigt att du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och är duktig på att formulera dig samt kan göra ditt budskap tydligt för andra. Du behöver även kunna formulera dig väl på engelska i skrift.

Som person är du ansvarstagande, initiativtagande, strukturerad och flexibel, med förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du har förmåga att prioritera, hålla dig till satta tidsramar och komma till avslut med det du har påbörjat. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Naturvårdshandläggare med inriktning invasiva främmande arter

Miljöhandläggare
Läs mer Feb 16
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en naturvårdshandläggare till naturskyddsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Naturskyddsenheten ansvarar för flera uppgifter inom samhällets naturvårdsarbete såsom områdesskydd, Natura 2000-områden, åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), grön infrastruktur, bekämpning av invasiva främmande arter (IAS), lokala naturvårdsinsatser (LONA) och vilt- och rovdjursförvaltning. Du kommer ingå i gruppen som arbetar med IAS samt Vilt och rovdjur.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer tillsammans med samordnaren för IAS arbeta med inventering och kartläggning, planering av bekämpningar, informationsinsatser samt dialog med allmänhet och företag. I tjänsten ingår även administration och samordning av den interna arbetsgruppen kring IAS. Annan ärendehandläggning inom enhetens verksamhet kan också komma att ingå. Arbetet är utåtriktat och du kommer att ha mycket kontakt med olika externa parter såsom kommuner, markägare, arrendatorer, skogsbolag, allmänheten, andra myndigheter, olika organisationer och media. Arbetet kräver perioder av fältarbete.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en natur- eller miljövetenskaplig högskoleutbildning, med inriktning mot naturvård eller ekologi, eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Arbetet ställer krav på goda art- och biotopkunskaper som är relevanta för svensk naturvård och artbevarande. Du behöver även har goda kunskaper om EUs regler för IAS samt gällande nationell lagstiftning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med inventering och bekämpning av IAS. Du bör ha goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta i GIS-program. Det är även meriterande att ha erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet samt med offentlig upphandling. B-körkort är ett krav.

Arbetet omfattar ett stort mått av kommunikation och det är därav viktigt att du är duktig på att formulera dig och göra ditt budskap tydligt för andra i skrift. Du behöver även kunna formulera dig väl på engelska.

Som person är du ansvarstagande, initiativtagande, strukturerad och flexibel, med förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du har förmåga att prioritera, hålla dig till satta tidsramar och komma till avslut med det du har påbörjat. Du kan dela med dig av dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt i både tal och skrift. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Friluftslivssamordnare

Landskapsarkitekt
Läs mer Feb 16
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en friluftslivssamordnare till naturvårdsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö med möjlighet att arbeta från våra andra kontor. Anställningen är en visstidsanställning till och med 30 september 2021. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Naturvårdsenheten ansvarar för förvaltning och skötsel i de tre nationalparkerna och i de cirka 270 statliga naturreservaten. Enheten samordnar också friluftslivsuppdraget, bedriver naturpedagogisk verksamhet samt guidar besökare vid våra tre naturum, på Kullaberg, Stenshuvud och Söderåsen. I enhetens arbete ingår även fastighetsförvaltning vilket omfattas av ansvar för byggnader, arrenden och nyttjanderätter på uppdrag av Naturvårdsverket.

Vi har idag en tjänst inom friluftslivsuppdraget och vill under 2021 som är friluftslivets år utöka bemanningen för att kunna genomföra åtgärder i handlingsplanen för Skånes friluftsliv och samordna Friluftslivets år på ett bra sätt.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att i samverkan med kollegor på länsstyrelsen samt externa myndigheter och organisationer genomföra aktiviteter som är beslutade enligt vår handlingsplan för friluftsliv i Skåne. Dessa åtgärder genomsyras av samverkan, kommunikation samt GIS-arbete. Arbetsuppgifterna innebär att lyfta friluftsliv inom samhällsplaneringen. Du kommer bl a att uppdatera och utveckla karttjänsten Skånskt friluftsliv samt medverka till att ta fram en regional friluftsplan som kan användas som stöd inom samhällsplanering.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som är utbildad till landskapsarkitekt eller har annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig utbildning. Du har GIS-kunskaper och har erfarenhet av friluftslivsarbete samt samhällsplanering.

Det är meriterande om du har kunskaper om allemansrätt och äganderätt. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att leda, planera och genomföra möten samt om du har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Du kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har god kommunikativ förmåga och kan framföra ditt budskap på ett pedagogiskt sätt, både i tal och skrift. Du har förmåga att omprioritera, avsluta ärenden samt hålla deadlines. Du kan dela med dig av dina kunskaper både internt på Länsstyrelsen och externt. Som person är du ansvarstagande, initiativtagande, strukturerad och flexibel, med förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu