Malmö: Expert 25 %

Hitta ansökningsinfo om jobbet Expert 25 % i Malmö. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Malmö inom den kategorin.

Publicerad: 2021-11-25 // Varaktighet: Deltid

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen
LUDC har en stor samling biobanker och databaser med helgenomsdata länkat till nationella register med information rörande sjukdomsuppkomst och sjukdomsförlopp, såväl som länkat till register rörande behandling och respons på behandling.

Centret har egna plattformar för de flesta molekylära genetiska metoder och metabolomik. Omics-information kombinerat med utförlig fenotypdata möjliggör att vi kan använda oss av ”systems medicine” för att förstå komplexiteten av diabetes. En viktig del för LUDC är att utveckla individanpassad behandling för att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med diabetes.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som expert. Anställningen är tidsbegränsad under 12 månader med tillträdesdatum 2022-01-01. Omfattning 25 % av heltid. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att verka som mentor inom LUDCs forskningsmiljö och förväntas interagera med LUDCs yngre och mer seniora forskare på regelbunden basis.

Vi förväntar oss att kandidaten är utmärkt på att interagera med olika forskare samt vill bidra till LUDCs gemensamma mål.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Läkarexamen
- PhD inom diabetes och professorskompetent
- Omfattande erfarenhet av forskning inom Diabetes av dokumenterad relevans för fältet (i.e. omfattande publikationslista med arbete publicerat i högrankade tidskrifter, omfattande antal citeringar, vetenskapliga priser, H-index)
- Omfattande erfarenhet av ledning av forskningsmiljö
- Extensiv erfarenhet av mentorskap av yngre och seniora forskare. Kunskap och erfarenhet av translationellt arbete och innovation
- Erfarenhet av preklinisk och klinisk undervisning, på grund och avancerad nivå
- Omfattande erfarenhet av att vara editor för vetenskapliga tidskrifter relevanta för ämnet
- Erfarenhet av att vara rådgivare och granskare av forskning inom ämnet
- Utmärkt på skriftlig och muntlig kommunikation på engelska och svenska

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av arbete i en internationell miljö
- Erfarenhet av arbete med coachning av forskare
- Erfarenhet av utvärdering av forskningscentra
- Erfarenhet av forskning inom experimentell diabetologi och ö-cells biologi, med focus på metabolism-sekretion koppling, mitokondrie-signalering, reglering av insulin exocytos, glucagon secretion, IP3 och calcium-signalering.
- Erfarenhet av experimentell cell (primära och celllinjer) och med djurmodeller av diabetes

Vi kommer även att lägga vikt på personliga kvaliteter, till förmån för personer som är flexibla, sociala och med vana att arbeta tillsammans, vana att ta initiativ och arbeta på ett väldokumenterat sätt.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Malmö som Professor

Nedan visas andra jobb i Malmö som Professor.

Professor/övertandläkare i odontologisk röntgendiagnostik

Läs mer Maj 4
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb

Ansök nu

Professor i autoimmuna sjukdomar

Läs mer Apr 19
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Anställning
En anställning som professor i autoimmuna sjukdomar särskilt diabetes och celiaki, förenad med anställning som specialistläkare/överläkare, heltid, tillsvidare.

Placering tills vidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst egen forskning men även forskarutbildning och såväl preklinisk som klinisk undervisning på grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningar samt medverkan i ledningsuppdrag som finns inom Medicinska fakulteten. Andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som professor inkluderar sammankopplad administration, interna och externa förtroendeuppdrag, nationellt och internationellt Inom ramen för specialist/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring samt att bistå med stöd till ansvariga chefer inom sektion/verksamhetsområde på Skånes Universitetssjukhus. Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 §. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Den sökande ska vara specialistkompetent i intermedicin, barnmedicin eller närliggande klinisk specialitet. Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat mycket stor vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är det meriterande om den blivande innehavaren innehar huvudmannaskap för forskningsanslag beviljade i nationell eller internationell konkurrens. Erfarenhet av translationell och i vården implementerbar forskning är meriterande. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå. Dokumenterad ledarskapsförmåga, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället har betydande meritvärde. Dokumenterad klinisk självständighet och erfarenhet av att leda kliniskt arbete ska anses meriterande. Vid anställning av lärare gäller vad  som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar.

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, kristina.akesson@med.lu.se och prefekt Patrik Midlöv tel. + 46 40 39 13 63, patrik.midlov@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46222 71 11, helene.berggren@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-05-31. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Expert inom klinisk kardiovaskulär forskning

Läs mer Apr 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.Om forskargruppen

Inom forskargruppen för internmedicin - epidemiologi bedrivs forskning inom de kardiometabola, kardiovaskulära, renala samt gastro-intestinala områdena med en rad självständiga forskare och doktorander.

Den kardiometabola forskningen inriktar sig på studier av tidigt vaskulärt åldrande samt dess samband med insulinresistens, metabola avvikelser och typ 2 diabetes. Där finns såväl klassiska epidemiologiska som genetiska aspekter. I ”Malmö Offspring Study” (MOS) undersöks dessa samband över tre generationer (www.med.lu.se/mos). Mer information om vem som ingår i forskargruppen finns https://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/internal-medicine--epidemiology(f897024d-82ba-4210-bf41-155cdf03f705)/persons.html#0. Forskargruppen leds av professor och överläkare Anders Gottsäter. Anställningen är placerad på sjukhusområdet i Malmö.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker nu en expert inom klinisk kardiovaskulär forskning för en tidsbegränsad anställning i 12 månader med omfattningen 20 % av heltid. Önskat tillträdesdatum är 1 november 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Som expert kommer du att aktivt medverka i institutionens forskning inom klinisk kardiovaskulär forskning. Bland arbetsuppgifterna ingår arbete med att avsluta screeningfas av Malmö Offspring Study samt övervaka och stödja kvalitetsgranskningsarbetet inom denna studie. Du kommer även att vara biträdande handledare åt doktorander inom forskningsområdet. Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Docentkompetens inom allmänmedicin, internmedicin eller kardiologi
- Goda kunskaper inom kardiovaskulär forskning och organisering av stora befolkningsstudier
- Erfarenhet av att organisera stora befolkningsstudier samt utvärdera dessa
- Mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntlig som skriftlig
- Mycket goda kunskaper i engelska, såväl muntlig som skriftlig  

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är kunnig, öppen, resultatinriktad och samarbetsvillig.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av klinisk kardiovaskulär forskning och befolkningsstudier
- Goda kunskaper inom kardiovaskulära sjukdomar och diabetes samt riskfaktorer för dessa sjukdomar i befolkningen
- Erfarenhet av kliniska behandlingsstudier inom det kardiovaskulära och metabola området

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Professor i urban kulturhistoria

Läs mer Mar 10
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Professor i urban kulturhistoria

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här. 

Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vår forskning kan klustras i följande områden:

Housing, Real Estate and Urban Renewal; Transport, Mobilities and Urban Business Development; Risk Management and Urban Ecology; and Work and Organisational Psychology and Organisation Studies.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Vi studerar även organisationer och ledarskap med en tvärvetenskaplig kritisk ansats, med särskilt fokus på relationer.

Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen har förutom en forskarutbildning och masterprogram i urbana studier, kandidatprogram inom stadsplanering, miljövetenskap och fastighetsvetenskap, samt program och kurser inom organisation och ledarskap på kandidat och masternivå. Läs mer om institutionen för urbana studier här.

Institutet för studier i Malmös historia

IMH ägnar sig åt urbanhistorisk forskning, samt att förmedla och skapa historisk forskning på sätt som inkluderar och aktiverar Malmöborna. Från det att institutet påbörjade sin verksamhet 2010 har målsättningarna varit att skapa urbanhistorisk forskning med internationella perspektiv samt att skapa historiska dialoger i vilka forskare och stadens medborgare deltar på lika villkor.

Genom sin styrgrupp och sitt vetenskapliga råd är IMH kopplat till vetenskaplig expertis, aktörer inom kommunen, kulturinstitutioner och folkbildande organisationer. IMH har samtidigt en internationell profil, och samverkar med urbanhistoriska forskare och institutioner runtom i världen. Läs mer om Institutet för studier i Malmös historia här.

Institute for Urban Research

Läs om Institute for Urban Research här.

 

För att läsa mer om tjänsten och ansökan klicka här:

https://web103.reachmee.com/ext/I005/1015/job?site=6?=SE&validator=df9f5539db53eab37b3e3087d2a2669b&job_id=1799

Ansök nu

Andra jobb i Malmö från Lunds Universitet

Nedan visas andra jobb i Malmö från Lunds Universitet .

Postdoktor inom bioinformatik/biostatistik

Forskarassistent
Läs mer Dec 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen

Forskargruppen för thoraxkirurgi-bioinformatik driver flera stora nationella och internationella projekt vilka fokuserar pa? att öka förståelsen för utvecklingen av kronisk avstötning efter hjärttransplantation och vilka immunologiska och icke-immunologiska faktorer som har en avgörande betydelse.

Målet är att minska risken för avstötning genom individuellt anpassad behandling. Gruppen använder artificiell intelligens (AI) för analys och modellering. Gruppen publicerar i ledande tidskrifter såsom JACC, Journal of Heart and Lung Transplantation and European heart journal. Enheten leds av universitetslektor Johan Nilsson och består av biträdande forskare och flera doktorander. Gruppen är placerad på BMC i Lund, men tillhör institutionen för translationell medicin, Malmö.

Vi är nu i behov av att utöka vår enhet med en skicklig, ambitiös och motiverad postdoktor. Därför söker vi efter en talangfull biostatistiker/bioinformatiker med kunskaper inom maskininlärning. Anställningen är på heltid under tre år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning för postdoktor. Önskat tillträdesdatum är den 1 februari 2022, eller enligt överenskommelse.

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta inom ett projekt som syftar till att förstå? hur olika riskfaktorer hos mottagare och donator påverkar utfallet efter en hjärttransplantation. Du kommer ansvara för uppbyggnaden av infrastruktur (linux server med GPU) för att kunna analysera materialet. I arbetet ingår även att delta i forskargruppens dagliga arbete, insamling av patient data, hjälpa till med handledningen av doktorander och studenter, samt arbeta med att producera material till forskningspublikationer.

 

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

 

Vid anställning som postdoktor beaktas främst den vetenskapliga förmågan och som sökande ska du ha en gedigen bakgrund inom åtminstone ett av följande områden:

- Biostatistisk och bioinformatik, med erfarenhet av att kombinera multiomics dataset inklusive array- och sekvensdata fo?r genuttryck, DNA-metylering, metabolomics och ”in silico functional annotation”.
- Maskininlärning, med erfarenhet av deep learning, gärna inom biostatistik.
- Erfarenhet av o?verlevnadsanalys, interaktionsmodellering och prediktionsanalyser.

 I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- Doktorsexamen inom biostatistisk, bioinformatik, medicin eller datorvetenskap
- goda skriftliga fa?rdigheter i engelska
- Erfarenhet att använda Shell script, R och Stata samt kunskap om andra programmeringsspra?k som Python och/eller Perl
- Erfarenhet av att arbeta i Linux och/eller MacOS miljö
- Erfarenhet av att skriva och kommunicera vetenskap
- God förmåga till självständigt arbete

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Utöver god samarbetsförmåga, eget driv, social kompetens och kommunikationsförmåga är det viktigt att du har känner entusiasm för att arbeta med att ge analystiskt stöd till pågående projekt samt är intresserad av att vara delaktig i ett dynamiskt och kreativt team.  

 

Meriterande för anställningen är:

- Bevisad fo?rma?ga att arbeta med sna?va tidsfrister
- Erfarenhet av att sko?ta och organisera datorlab, labbo?cker och protokoll och ha en god organisatorisk fo?rma?ga
- Erfarenhet av att handleda/undervisa studenter
- Vana av att samarbeta med internationella samarbetspartners

Kunskap om epidemiologiska metoder och kardiometabolisk sjukdom är starkt meriterande, men inte en no?dva?ndighet.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i scenkonst med programansvar

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.Bakgrund
Teaterhögskolan i Malmö är i behov av kompetensförstärkning inom områdena scenkonst som kritisk praktik, scenkonst med fokus på socialt engagemang samt performativ praxis.

Institutionens nya internationella masterprogram, som startar i januari 2023, har sin teoretiska såväl som praktiska bas i teater, performance och socialt engagerad konst. Programmet syftar till utforskande av scenkonst som plattform för kunskapsbildning. För uppgiften att driva detta program behöver institutionen en programansvarig med starka internationella nätverk inom området scenkonst som kritisk praktik. Till följd av ett utökat antal doktorander vid institutionen finns även ett behov av utökad handledarkompetens på forskarutbildningsnivå. Teaterhögskolan ser alltså ett långsiktigt behov av att förstärka personalen med en universitetslektor inom ämnesområdet scenkonst som kritisk praktik. Mer information om det nya internationella masterprogrammet finns https://www.thm.lu.se/utbildning-0/masters-programme-performing-arts-critical-practice.Arbetsuppgifter 
Anställningen innefattar programansvar, undervisning, handledning och examination på Teaterhögskolans nya mastersprogram. En viktig del av arbetet handlar om att leda och utveckla utbildningsprogrammet och kurserna på avancerad nivå samt att stödja och utveckla de redan existerande partnerskap med regionala kulturinstitutioner som ingår i programmet.

I arbetsuppgifterna ingår även medverkan vid antagning av studenter till programmet under hösten 2022 och handledning av enskilda doktorander samt övrigt deltagande i institutionens forskarutbildning. I anställningen ingår administrativt arbete.Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i scenkonst är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller motsvarande, visat konstna?rlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som a?r av betydelse med ha?nsyn till ansta?llningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställningen krävs:

- pedagogisk skicklighet och förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande,
- mycket goda ämneskunskaper inom området scenkonst som kritisk praktik med socialt fokus
- dokumenterad erfarenhet från utvecklingsarbete inom konstnärliga utbildningar,
- internationell yrkesverksamhet av relevans för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår.

I övrigt krävs att den sökande har mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på engelska. För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor, eller motsvarande. Om särskilda skäl finns, exempelvis om den sökande i sin tidigare anställning inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet om högskolepedagogisk utbildning uppnås.Se den fullständiga annonsen och ansök via: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:442135/


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskare inom molekylärgenetisk reproduktionsmedicin

Forskarassistent
Läs mer Dec 6
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen
Vid forskargruppen Molekylärgenetisk Reproduktionsmedicin bedrivs forskning inom orsaker till
sjukdomar i reproduktionssystemet hos både kvinnor och män.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området infertilitet och prostatacancer. Gruppen leds av professor Yvonne Lundberg
Giwercman och består av forskande och teknisk personal.Verksamheten är lokaliserad till Lunds Universitet, CRC, i Malmö. https://portal.research.lu.se/sv/organisations/molecular-genetic-reproductive-medicine-malmÃ?¶ kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Anställningen är tidsbegränsad under perioden: 2022-01-01 - 2022-09-30 och omfattningen är 15 %.

Arbetsuppgifter

Rådgivning och handledning i samband med genomförande av forskningsprojekt inom det dansk/svenska samarbetet ”ReproUnion:2” gällande gonadotropinhormon och deras receptorer.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Läkarexamen
- Akademisk meritering på docentnivå.
- Erfarenhet av djurexpermintella metoder.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Med detta avses god samarbetsvilja, noggrannhet samt laganda.

Meriterande för anställningen är:

-  Expertis inom reproduktionsforskning med fokus på effekter av gonadotropinbehandling.Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör vid experimentell infektionsmedicin

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Dec 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om forskargruppen
Experimentell infektionsmedicin är en forskargrupp inom institutionen för translationell medicin i Malmö ledd av professor Anders P Håkansson.

Gruppen är verksam inom forskning som gäller experimentell och medicinsk mikrobiologi och immunologi med fokus på förståelse för och utveckling av alternativa strategier mot infektioner i luftvägarna, men arbetar även med cell- och molekylärbiologi.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som forskningsingenjör. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2022-02-01 till och med 2022-03-31. Omfattning 100 %.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser arbete som syftar till att färdigställa experiment inom två projekt avseende antibakteriella komponenter i mjölk samt rollen av bakteriemetabolism vid infektioner med luftvägspatogenen Streptococcus pneumoniae. I första projektet kommer experiment kring den antimikrobiella mekanismen av HAMLET, ett proteinkomplex från bröstmjölk, utföras i olika bakteriefysiologiska modellsystem. I andra projektet kommer rollen av olika kolhydrater för biofilmformation, metabolism och bakterievirulens utvärderas i olika modellsystem in vitro och in vivo.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Mastersexamen inom mikrobiologi, molekylärbiologi eller närliggande områden.
- Relevanta bakgrundskunskaper och erfarenhet av bakterie- och cellodling, mätningar av tillväxt, metabolisk aktivitet, och genuttryck i bakterier.
- Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder såsom kloning, uttryck och rening av rekombinanta proteiner samt även rening av proteiner från komplexa lösningar via olika kromatografisystem.
- Erfarenhet av cellodling av cellinjer samt hantering och differentiering av primära immunceller.
- Erfarenhet av metodologi för biofilmformation och strukturella studier (fluorescens- och elektronmikroskopi) av biofilmer.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är ambitiös, noggrann och självständig.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av arbete med luftvägspatogenen Streptococcus pneumoniae och deras metabolism och genetik.
- Relevanta bakgrundskunskaper av infektionsförsök in vivo.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Laboratorieingenjör vid klinisk mikrobiologi

Laboratorieingenjör, kemi
Läs mer Dec 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om forskargruppen
Forskargruppen klinisk mikrobiologi bedriver forskning inom mikrobiologi.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området vaccin-utveckling. Gruppen leds av professor Kristian Riesbeck och består av forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Institutionen för Translationell medicin i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: http://research.med.lu.se/kristian-riesbeck 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som laboratorieingenjör. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-31. Omfattning 100 %.

Arbetsuppgifter
ELISA, affinitetskromatografi, diverse olika molekylärbiologiska tekniker inkl. kloning, transformation, transfektion, transkriptionsassays, odla bakterier och cellinjer samt basal bioinformatik. Protein-framställning i både eukaryota och prokaryota expressionssystem. Kunna göra funktionella biologiska experiment med bakterier och epitelceller. Flödescytometriska (FACS) analyser kommer att göras. Eventuellt genomföra enklare djurförsök (möss) och vaccinationsstudier.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- MSc.
- BSc.
- Fil mag.
- Utbildning och praktisk erfarenhet inom grundläggande molekylär mikrobiologi, molekylär biologi/ biokemi eller klinisk mikrobiologi/ bakteriologi.
- Dokumenterad erfarenhet av att odla bakterier och eukaryota celler.
- Erfarenhet av att klona, uttrycka proteiner samt rena dessa.

Meriterande för anställningen är:

- Praktisk erfarenhet av djurförsök samt erfarenhet av klinisk mikrobiologi.
- Utbildning inom biokemi eller praktisk erfarenhet av det ämnesområdet.
- Basal kunskap inom bioinformatik är också meriterande.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom epigenetik och diabetes

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Dec 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen

Tjänsten är på enheten för epigenetik och diabetes på Lund Universitets diabetes center (LUDC), vilket är en världsledande forskningsmiljö finansierat med av stöd från Strategic Research Foundation (SSF) och Vetenskapsrådet (EXODIAB; Excellence of Diabetes Research in Sweden).

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker härmed en forskningsingenjör för en allmän visstidsanställning under fyra månader på heltid. Önskat tillträdesdatum är 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Som forskningsingenjör inom forskargruppen ansvarar du för FACS sortering av humana öar samt analys av genuttryck och DNA metylering i alfa och beta-celler.

Arbetsuppgifterna inkluderar att analysera DNA metylering och genuttryck i FACS sorterade beta- och alfa-celler från humana öar från pankreas.  

Den sökande kommer planera forskning, genera genkonstrukt, odla och transfektera celler, analysera genuttryck, DNA metylering, och metabola fenotyper. Den sökande kommer även genomföra statistisk analys av epigenetisk data samt resultat från försök i odlade celler. Den sökande kommer genomföra valideringsanalys av epigenetiska och expressions-resultat. Data kommer summeras och den sökande kommer skriva manuskript. Den sökande kommer också ha andra uppgifter såsom administration och handledning baserat på behov i gruppen.

Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen inom relevant område.
- Goda kunskaper inom typ 2 diabetes och epigenetik.
- Goda kunskaper inom statistik. Goda kunskaper i engelska, ex. förmåga att skriva och publicera engelskspråkiga artiklar.
- Förmåga att odla beta-celler och FACS sortera humana öar.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Exempel på detta är god förmåga att samarbeta med andra forskare, god förmåga att arbeta självständigt och utveckla metoder för metabol analys av beta-celler samt god förmåga att handleda andra inom dessa områden.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av att överuttrycka och ”knocka” gener i human öar samt beta celler.
- God kunskap inom miRNA.
- Goda kunskaper inom cellodling samt att odla och studera humana öar.
- Erfarenhet av att studera metabola faktorer såsom ATP produktion samt syreförbrukning i celler där genuttryck manipulerats.
- God erfarenhet av att studera betydelsen av miRNA vid insulinfrisättning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu