Malmö: Utvecklingssekreterare med fokus på strategiska arbetsmarknadsfrågor

Hitta ansökningsinfo om jobbet Utvecklingssekreterare med fokus på strategiska arbetsmarknadsfrågor i Malmö. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Malmö inom den kategorin.

Publicerad: 2021-11-25 // Varaktighet: Heltid

Ref: 20212938

Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega till Innovation och utveckling, som är en av enheterna på avdelningen Omvärld och näringsliv. I uppdraget ingår framför allt att handlägga ärenden av olika slag såsom utredningar, remisser och motioner. Fokus kommer främst att ligga på arbetsmarknadsfrågor på strategisk nivå, men du kommer också att vara involverad i andra frågeställningar som ingår i avdelningens ansvarsområde.

Du driver och ansvarar för egna utredningar och skriver fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen, självständigt eller i arbetsgrupper som du leder eller deltar i. Du kommer även att ingå i flera sammanhang där vi tillsammans arbetar med utveckling inom specifika områden med särskilt fokus på arbetsmarknadsfrågor. Att driva eller delta i olika typer av större eller mindre projekt ingår i tjänsten.

Det är i mötet mellan olika perspektiv och erfarenheter som utveckling sker och vi arbetar gärna och ofta över gränser i och utanför vår organisation. Exempel på samarbeten för den här rollen sker med till exempel andra delar av Malmö stad, och med externa parter som Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner med flera, och här kommer du ha en viktig roll i att ta hand om de goda relationer och nätverk som finns men också att utveckla nya samarbeten.

Välkommen till en idérik miljö där vi tillsammans leder arbetet för att främja hållbar tillväxt i Malmö!

 

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du relevant akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller likvärdigt, och flerårig erfarenhet av att självständigt handlägga och bereda underlag för politiska beslut inom främst kommun eller region. Du behöver ha erfarenhet av arbete med strategiska arbetsmarknadsfrågor och vara väl insatt i nationell arbetsmarknadspolitik. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med kompetensförsörjningsfrågor ur samhällsperspektiv, samt med näringslivs- och tillväxtfrågor.

Som person bör du trivas i komplexitet och breda sammanhang. Du är utvecklingsinriktad och öppen för nya perspektiv och idéer vilket du själv även gärna bidrar med i olika sammanhang. Då du förväntas att självständigt driva dina processer med ibland snäva tidsfrister krävs att du är självgående och ansvarstagande med god planeringsförmåga och förmåga att hantera parallella uppdrag. Eftersom en väsentlig del av arbetet handlar om att hantera och sortera i information och att producera kvalitativa handlingar behöver du vara analytiskt lagd och ha mycket goda kunskaper i svenska i förståelse, tal och skrift.

Inte minst behöver du vara en god relationsbyggare som tar initiativ till kontakter och nätverk. Du involverar och lyssnar, och är bekväm med att leda processer och arbetsgrupper.

I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Om arbetsplatsen
Avdelningen omvärld och näringsliv leder stadens arbete med att främja hållbar tillväxt. Här finns bland annat stadens övergripande omvärldsfrågor, internationellt arbete, besöksnäring, arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och beredskap, migration och stöd till den idéburna sektorn.

På stadskontoret arbetar du nära stadens ledning med frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling. Som kommunstyrelsens förvaltning är vårt uppdrag att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Det gör vi genom att arbeta strategiskt inom flera olika områden. Tillsammans med kollegor i staden, Malmöbor och aktörer i vår omvärld bidrar vi gemensamt till att skapa en trygg och hållbar stad präglad av vilja, öppenhet och mänsklig värme.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.


Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Malmö som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Malmö som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning.

Handläggare till enheten för överförmyndarärenden

Läs mer Nov 26
Ref: 20213115

Arbetsuppgifter
Enheten för överförmyndarärenden söker nu handläggare våra två team.

I ansökningsteamet kommer du att utreda och handlägga ärenden rörande enskildas behov av ställföreträdare. Det innebär bland annat att granska inkomna handlingar och driva fram utredningar till beslut. I teamet utreder du även behov av byte av ställföreträdare. Teamet ansvarar även för all rekrytering och utbildning av nya ställföreträdare.

I granskningsteamet kommer du att handlägga och fatta beslut i pågående ärenden om ställföreträdarskap. Det innebär bland annat att granska redovisningshandlingar och fatta beslut om arvodering till ställföreträdare. I arbetet ingår också att handlägga ansökningar om olika typer av tillstånd som ställföreträdarna behöver i sina uppdrag samt utreda brister i uppdraget som ställföreträdare. På enheten finns även ett barnteam.

Arbetet innebär såväl myndighetsutövning som administration. Arbetet innebär också kontakter med enskilda, ställföreträdare, anhöriga, myndigheter samt interna och externa samarbetspartners. Som en naturlig del av arbetet ingår verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Enheten är inne i en intensiv utvecklingsfas som vi hoppas du vill vara en del av. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som:


• har examen från högskola/universitet på minst kandidatnivå med inriktning mot ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ, är handlingskraftig och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i tal och i skrift

Det är meriterande om du har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat myndighetsbeslut som har påverkat individer samt har erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer

Vi erbjuder dig en varierande tjänst där du får vara del av ett spännande uppdrag som gör skillnad för våra malmöbor.

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Enheten för överförmyndarärenden ansvarar för tillsynen över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Enheten fattar också beslut om tillstånd till dessa ställföreträdares olika åtgärder, utser ställföreträdare och beslutar om arvode till ställföreträdare. Enheten utreder också behov av ställföreträdarskap och yttrar sig till tingsrätten i dessa ärenden. Enheten ansvarar även för att rekrytera personer till uppdrag som ställföreträdare och att se till att ställföreträdarna får tillräcklig utbildning för att klara sina uppdrag. Hela enhetens verksamhet sker med stöd av delegation från överförmyndarnämnden.

Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Övrigt
Till intervjun får du gärna ha funderat lite kring två referenspersoner som du skulle kunna lämna uppgifter på, helst tidigare chefer. Innan anställning behöver du uppvisa en giltig ID-handling (nationellt id-kort eller pass) och relevant examensbevis.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Ansök nu

Vi söker en strateg med inriktning på samhällsutveckling och omvärld

Läs mer Nov 19
Ref: 20213068

Arbetsuppgifter
Kvalitets- och utvecklingsenhetens uppdrag är att samordna och utveckla fastighets- och gatukontorets övergripande styr- och ledningsprocesser. Vi arbetar med och ansvarar för förvaltningens strategiska riktning, verksamhetsplanering, interna kontroll och systematiska kvalitetsarbete.

Nu söker vi en strateg som ska arbeta med samordning, utredning och utveckling av förvaltningsgemensamma frågor och utvecklingsområden. Tjänsten är ett vikariat på ett år.

Som strateg samordnar du förvaltningens Forum för strategisk förmåga, som består av chefer, och utför uppdrag kopplade till forumet. Du håller samman arbetet med av strategiska frågor mot nästa mandatperiod och leder också en arbetsgrupp kopplad till forumet, där strategiskt stöd från övriga avdelningar ingår.

Du deltar för fastighets- och gatukontorets del i olika stadsövergripande samarbeten, ofta tillsammans med miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

I uppdraget ingår samordning mellan förvaltningens tre olika forum. Där samarbetar du nära med övriga samordnare och ser till att det finns en helhetsbild över förvaltningens övergripande utvecklingsarbete samt en gemensam plan och kommunikation.

I jobbet ingår att hålla samman förvaltningens bidrag till stadens omvärldsanalys, samt att se till att stadens analys kan brytas ned och anpassas till tekniska nämndens och fastighets- och gatukontorets behov.

Som strateg utför du också utredningar av olika slag. Det kan vara utredningar som förvaltningsledningen eller en enskild avdelning behöver hjälp med. Du handlägger vid förekommande fall också ärenden till nämnden och till förvaltningens ledningsgrupp, både inom ditt eget område och mer generella ärenden, som remisser och motioner.

Du arbetar nära tillsammans med resten av enheten för att skapa en helhet i styr- och ledningssystemet på förvaltningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har dokumenterad utbildning i ex verksamhetsutveckling, strategiskt utvecklingsarbete, förändringsledning eller processledning.

Du har ett par års erfarenhet av arbete med en politiskt styrd organisation där du har arbetat med samordning, utredning och strategiskt arbete kopplat till olika utvecklingsfrågor. Har du erfarenhet av att arbeta i en kommunal organisation är detta meriterande och likaså om du har erfarenhet av verksamhet som ingår i tekniska nämndens ansvar.

Då tjänsten har många kontaktytor, både internt och externt, krävs det att du är kommunikativ och har mycket god förmåga att upprätta välfungerande samarbeten. Du kommer att arbeta självständigt vilket innebär att du behöver ha god förmåga att identifiera arbetsuppgifter och driv för att se till att processer både sätts igång och slutförs. På uppdrag av chefen för kvalitet och utveckling kommer au att leda andra inom ramen för de processer du samordnar, vilket ställer krav på god förmåga att förstå roller och ansvar i en linjeorganisation.

Du behöver även ha god förmåga att producera och strukturera information och presentationer, samt att kunna presentera och förmedla information och kunskap i större och mindre sammanhang. Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är därför ett krav. Du är en god organisatör som skapar struktur och tydlighet och som trivs i en samordnande roll med många perspektiv och förutsättningar att förhålla sig till. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om arbetsplatsen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m. 

Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.

Ansök nu

Utredare inom stora företag

Läs mer Nov 15
Skulle du tycka att det var spännande att jobba med komplexa beskattningsfrågor? Som utredare på Storföretagsenhet 2 får du ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar med olika skattefrågor.

Om jobbet
Dina arbetsuppgifter som utredare på storföretagsenhet 2 innebär att du arbetar med utredningar kopplat till stora företag och koncerner. I ditt arbete kommer du att möta frågor inom hela eller delar av skatteområdet. Arbetet är utmanande, varierat och sker ofta i en internationell kontext.

Arbetsuppgifterna kan innebära registrering, kvalitetssäkring och utredning av flera skatteslag för samma företag och utredningarna bedrivs självständigt eller i samarbete med andra utredare. Arbetet omfattar förebyggande åtgärder samt väglednings- och utbildningsinsatser. Du är lyhörd för förändringar i omvärlden och driver på utvecklingen inom området vad gäller regel- och metodfrågor.

Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Är du intresserad kan du även delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter.

Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Du arbetar på en av våra sektioner på Storföretagsenhet 2 med placering i Malmö.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara utvecklingsorienterad och bekväm med att fatta beslut
- vara helhetsorienterad och kunna se orsakssamband
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom ekonomi, alternativt ha motsvarande kunskaper förvärvade genom arbete inom Skatteverket
- aktuell arbetslivserfarenhet från ekonomi-, redovisnings- eller revisionsarbete alternativt aktuell erfarenhet från arbete inom flera beskattningsverksamheter på Skatteverket

Det är önskvärt att du har arbetat med frågor inom bolagsbeskattning. Det är även önskvärt att du arbetat med frågor inom internationell beskattning.

Bra att veta


Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

Handläggare till Korttidsuppdraget - Tillväxtverket

Läs mer Nov 1
Är du en person som brinner för att göra en viktig samhällsinsats för företagen i Sverige under dessa svåra tider? Är du i början av din karriär och vill utvecklas eller är du erfaren inom revision och vill ingå i ett tillfälligt projekt hos oss under 2021/2022. Nu söker vi fler handläggare till arbetet med korttidsuppdraget.

Tillväxtverket är den myndighet som på regeringens uppdrag, handlägger och ger ekonomiskt stöd till företag som under den nuvarande pandemin, tvingats till korttidspermitteringar.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

Du kommer att tillhöra avdelningen Korttidsarbete som har ansvaret för att handlägga och granska inkomna ansökningar från företag som begär ekonomiskt stöd på grund av att de har tvingats till permitteringar.   

Om tjänsten

I rollen ingår att handlägga och granska ansökningar om stöd till företag som tvingats till korttidspermitteringar. Tillväxtverket har tagit fram en handläggningsrutin utifrån de riktlinjer och regler som har meddelats från regeringen, som anger vilka krav som ska vara uppfyllda för att stöd ska kunna beviljas och betalas ut. Arbete kommer i sin helhet att bedrivas hemifrån under hela arbetsperioden, därmed ser vi att du är van och bekväm med att jobba på distans.

Din placeringsort kommer antingen vara Stockholm, Malmö eller Östersund. Arbetet kommer att bedrivas på distans i sin helhet. Du behöver ha möjlighet att hämta ut dator och telefon på ett av dessa kontor. 

Vi söker dig som har:


• Utbildning från universitet eller högskola motsvarande minst 3 år inom ekonomi, juridik, statsvetenskap eller annat område som Tillväxtverket bedömer som relevant för tjänsten.
• Förmåga att snabbt kunna läsa och sätta dig in i olika slags material med ekonomiskt och juridiskt innehåll.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Möjlighet att jobba helt på distans under hela arbetsperioden.
• Det är positivt om du har erfarenhet av revisionsarbete.
• Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Anställningsform och sista ansökningsdag

Tjänsten är en visstidsanställning som löper med start från och med 17 januari och till den 31 maj 2022. Det kan finnas möjlighet till förlängning. Sista ansökningsdag är den 14 november 2021. Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt.

Rekryteringsprocessen kommer att innebära att Tillväxtverket tar hjälp av en extern partner i vissa steg. Du kommer att få genomföra tester och inkomma med referenser, intyg och betyg om du går vidare i processen. Bakgrundskontroll kan bli aktuellt.

Mer information och kontakt

För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ewa Thylén, 08-681 92 78. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-strateg Astrid Pettersson, 08-681 93 58. Fackliga företrädare är Ulrika Åberg, Saco 08-681 77 39 och Johan Thorell, ST, 08-681 66 01.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Ansök nu

Andra jobb i Malmö från Malmö kommun

Nedan visas andra jobb i Malmö från Malmö kommun .

Kockar till kostenheten inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen!

Kock, storhushåll
Läs mer Nov 9
Ref: 20212900

Välkommen till Kostenheten!

Nu söker vi kockar som vill arbeta i vår vikariebank som timavlönad vikarie och/eller månadsvikarie.

God, vällagad och näringsriktig mat är en viktig del av omvårdnaden och välbefinnandet hos matgäster inom hälsa- vård och omsorgsförvaltningen. Varje dag är viktigast och mat är både höjdpunkter och guldstunder. Som kock i kostenheten har du matgäster som behöver riktigt bra mat varje dag, året om. Vi i Malmö stad har ett kaxigt mål – att bli bäst i Sverige på mat till äldre.  

För att nå dit söker vi dig som vill vara med att bidra till detta mål!

Arbetsuppgifter
Kostenheten har ca 55 medarbetare som i 9 kök dagligen lagar och serverar mat till äldre. Det är både till dem som har sitt hem i särskilt boende eller dem som besöker någon av våra restauranger på mötesplatserna. Även matlådor till matgäster inom hemtjänsten tillhandahålls från kostenheten. Som kock i vikariebanken får du möjlighet att arbeta i alla kostenhetens kök, både i större tillagningskök och ensamkök. 

Du är underställd sektionschefen som ansvarar för flera kök. Vårt mål är nöjda matgäster vilket kräver en ständig dialog och öppenhet mot alla våra gäster. Våra menyer består huvudsakligen av husmanskost men även modernare rätter erbjuds.

Som kock hos oss har du varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Du jobbar dagtid och tillagar en bred variation av mat och specialkost. I arbetsuppgifterna ingår egenkontroller, beställningar, att ta emot varuleveranser med mera. Även städning och renhållning av kökets utrymmen ingår i arbetsuppgifterna.

Vi erbjuder ett meningsfullt och viktigt arbete i köket inom äldreomsorgen!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock med avslutad 3-årig (alt.2-årig äldre) gymnasieutbildning med inriktning restaurang och livsmedelsprogrammet eller eftergymnasial utbildning till kock som bedöms likvärdig. Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet av yrket sedan tidigare.

Du har ett genuint matintresse och en stor passion för matlagning från grunden med kunden i fokus. Du gillar förändring och utveckling, du är kreativ, flexibel, lösningsfokuserad och tycker om att arbeta i team. Du har god kunskap om såväl råvaror som vikten av hygienrutiner och specialkost. Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Genom god förmåga att samarbeta och anpassa dig till förändringar blir du en bra lagspelare. Du kan arbeta både självständigt och i grupp.

Datorvana krävs för att du ska kunna arbeta i våra digitala systemstöd. Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. 

Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett

När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.

Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.

Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag


Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.


Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, timvikariat eller månadsvikairat
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 5
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.

Ansök nu

Funktionsstödsförvaltningen söker fler engagerade personliga assistenter

Personlig assistent
Läs mer Nov 22
Ref: 20213069

Arbetsuppgifter
Nu söker funktionsstödsförvaltningen och verksamheten för Personlig assistans nya medarbetare som vill få möjligheten att göra skillnad för Malmöbor med behov av stöd och service. 

Som personlig assistent ger du stöd och omvårdnad till våra brukare enligt föreliggande beslut om insatsen. Utförandet sker efter brukarnas behov och önskemål så arbetsuppgifterna hos olika brukare kan därför variera.

I uppdraget ingår omvårdnad, stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Insatserna syftar till att främja brukarens integritet, självbestämmande och delaktighet i samhället enligt LSS-lagens intentioner. Du samverkar med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och vi ser gärna att du har genomgått omvårdnadsprogrammet och/eller har en pågående högskoleutbildning inom beteendevetenskap, pedagogik, socialt arbete, psykiatri eller omvårdnad. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder och av att arbeta med utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt bemötande.

Vi söker dig som har ett professionellt bemötande, är lyhörd och utför ditt uppdrag med brukaren i fokus. Du behöver också ha god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och kunna ta egna initiativ. Hänsyn kommer också tas till brukarnas speciella önskemål och behov.

Om arbetsplatsen
Vi erbjuder ett varierande arbete med olika arbetstider och du kommer arbeta i personlig assistans-grupp. På din arbetsplats arbetar du för allas rätt att fungera olika. Genom stöd, service och omvårdnad möjliggör vi tillsammans att Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning kan leva ett självständigt och gott liv. 

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten
Anställningsform: Timanställning eller vikariat
Omfattning: Månads- eller timanställning

Tillträde: Enligt överenskommelse Vi tillämpar fortlöpande urval. Arbetstid enligt schema. Varierar mellan dag-, kvälls-, helg- och nattjänstgöring

Övrigt
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. 

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.

Ansök nu

Förskollärare sökes till Vildrosens förskola

Lärare i förskola/Förskollärare
Läs mer Nov 29
Ref: 20213145

Om arbetsplatsen
Nu har du chansen! Det är mycket ovanligt med lediga tjänster på Vildrosens förskola, men nu har vi en plats ledig eftersom barnantalet på förskolan ökat efter en ventilationsrenovering.

Har du ett stort samhällsengagemang? Då är Vildrosens förskola arbetsplatsen för dig! Vildrosen ligger i ett socioekonomiskt utmanande område där förskolan är extra betydelsefull. Som förskollärare här har du möjlighet att göra stor skillnad för barnens framtid och för Malmö.

Vildrosens förskola ligger precis vid Rosengårds station och Zlatan Court. Utbildningen på hos oss kännetecknas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet med barnens nyfikenhet, förundran och tidigare erfarenheter i fokus.

På förskolan finns en språkavdelning där 6 platser är avsedda för barn med språkstörning. Hela förskolans utbildning och undervisning genomsyras av en hög medvetenhet kring barns språkutveckling.

Under läsåret 21/22 ligger ett extra fokus på Agenda 2030 kopplat till normer och värden och barns lek samt digitalt meningsskapande, vilket lett till spännande projekt bland barngrupperna.

I vårt förskoleområde sker ett nära samarbete och förskollärare ges möjlighet att reflektera med såväl förskollärare på sin egen förskola som med förskollärare från de tre andra förskolorna i området.

För att trivas hos oss bör du vara nyfiken på barn och barns utforskande och öppen för att projekten tar nya vägar som vi vuxna inte kunnat förutse. Ledningen för förskolan är influerade av Reggio Emilias pedagogik och människosyn och jobbar gärna med pedagogiska frågor genom filosofi och 100 språklighet.

Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär


Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.

Som förskollärare på Vildrosen förväntas du ta ett stort ansvar för det pedagogiska ledarskapet i undervisningen. Du kommer att arbeta i en engagerad personalgrupp där barnens bästa är i fokus och där utförandet av utbildningen sker både strukturerat och oplanerat.

Du kommer att samarbeta både med förskollärare på enheten men du kommer även att möta förskollärare från andra förskolor i rektorns område. Bland annat har vi Förskollärarforum en till två gånger per termin med fokus på förskollärares ledarskap. Under vårterminen kommer du att delta i en bokcirkel utifrån valbara böcker med inriktning på Agenda 2030 och social hållbarhet.

De nära ledningsfunktionerna samt rektor har en hög tillit till varje medarbetare och inflytande är prioriterat.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Ansök nu

Projektledare inom digitalisering sökes till förskoleförvaltningen

Projektledare, IT
Läs mer Dec 7
Ref: 20212659

Nu söker vi två projektledare till flera spännande projekt för digitalisering i Malmö stads förskoleförvaltning där vi just nu bygger en helt ny enhet för kommunikation och digitalisering.

Du blir en nyckelperson i förvaltningens digitaliseringssatsning och får i den här rollen bra förutsättningar att påverka hur vi jobbar i Malmö de närmsta åren. En del av dina områden kan även ge möjligheter att arbeta på nationell nivå i frågor som vi har gemensamt med andra storstäder. Vi har ett uppdrag där resultatet spelar roll för tusentals människor och deras vardag och det är en stark drivkraft för oss alla. Gärna också för dig.

Arbetsuppgifter
Förskoleförvaltningen i Malmö kommer under de närmaste åren att driva ett antal större och mindre projekt kring digitalisering. Det kan handla om allt från behovsinventeringar, till upphandlingar av komplexa lösningar som skall integreras i stadens infrastruktur. Din roll blir att driva projekt från idé till uppnådd nytta. Tillsammans med intressenter från både den pedagogiska och administrativa verksamheten i förvaltningen ser du till att vi fångar upp behov och levererar lösningar som verkligen gör nytta. 

Du får räkna med att alla processer kring styrning och planering ännu inte är på plats. För rätt person finns det därmed möjlighet att vara med och bygga upp något bra från grunden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att jobba med större projekt inom IT/digitalisering och en relevant utbildning eller certifiering inom projektledning.

För att klara uppdraget har du sannolikt arbetat några år med flera av följande områden:


• Projektledning
• Styrning och dokumentation
• Kravhantering
• Upphandling
• Implementeringar och utrullningar
• Komplexa IT-miljöer med många olika lösningar

Du måste kunna leda ditt eget arbete och vara självgående i dina uppdrag, men du behöver även vara en god kommunikatör och bygga egna nätverk, både inom förvaltningen och Malmö stad. Många av dina uppdrag drivs tillsammans med kollegor på enheten och vi söker därför dig som trivs i samarbete med andra, som är lyhörd för verksamhetens behov och som är strukturerad i ditt arbete. 

Om arbetsplatsen
Just nu rekryterar vi flera spännande roller till vår nya enhet för kommunikation och digitalisering. Enheten består i dag av ett IT-team och ett kommunikatörsteam, och nu bygger vi ett nytt team med strateger och projektledare för att driva digitaliseringen inom förvaltningen. Vi har en ny chef på plats med många idéer, och totalt är vi ca 15 personer på enheten. Vi jobbar gärna digitalt men trivs också tillsammans på kontoret mitt i Malmö på Lugna gatan 82.

Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4700 medarbetare som varje dag möter cirka 17 000 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 200 förskolor. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där många spännande initiativ och idéer tar fart. När det gäller förskola vänds många blickar mot förskoleförvaltningen i Malmö stad. Det gillar vi.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

I den här rekryteringen använder vi urvalsfrågor istället för personligt brev. Frågorna ser du när du loggar in för att ansöka. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt
Vi söker två projektledare, en tjänst är tillsvidare och den andra är en projektanställning på 12 månader. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Ansök nu

Lärare åk. 4-6 i SV/SO/Eng till Bulltoftaskolan

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Dec 7
Ref: 20213249

Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 4-6 till?Bulltoftaskolan!? Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i åk 4-6 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I ditt uppdrag kan det även komma att bli aktuellt med ett mentorskap mot några av våra elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras?studieutveckling?och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens?studieutveckling?genom regelbundna utvecklingssamtal.

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med bred behörighet eller behörig i flera ämnen. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa?studiero?och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.?

Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.?Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med?våra elever, deras?vårdnadshavare och?alla dina?kollegor?på skolan.??? Välkommen med din ansökan!?

Om arbetsplatsen
Bulltoftaskolan ingår tillsammans med Karlshögskolan och Mölletoftaskolan i Bulltofta rektorsområde som är beläget i nordöstra Malmö i närheten av Bejers park. Inom rektorsområdet finns det cirka 500 elever fördelat mellan de tre skolorna. På Bulltoftaskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Det finns en klass i varje årskurs i åk F–3 på Bulltoftaskolan och från årskurs 4 bildas tre paralleller då elever från Bulltoftaskolan, Karlshögskolan och Mölletoftaskolan slåss ihop. På Bulltofta rektorsområde kommer du vara med och bidra till vårt utvecklingsarbete. Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också! 

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 84 skolor, 6000 medarbetare och 34000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare.
Omfattning: Heltid.
Antal tjänster: 1.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Övrigt
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg – Belastningsregistret. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.

Ansök nu

Digitaliseringsstrateg sökes till förskoleförvaltningen

Enterprise Architect
Läs mer Dec 7
Ref: 20212658

Är du trygg i din kunskap och har jobbat ett tag, men känner att du saknar möjlighet att spela roll för andra människor på riktigt? Bra. Då har vi ett jobb till dig.

Malmö stads förskoleförvaltning bygger just nu en helt ny enhet för kommunikation och digitalisering där du har stora möjligheter att ta plats och forma framtiden för 200 förskolor och 17 000 barn i Malmö. Här får du bygga upp processer, kunskap och organisation nästan från grunden inom ett område som är både viktigt och prioriterat.

Du blir en nyckelperson i förvaltningens digitaliseringssatsning och har i den här rollen mycket bra förutsättningar för att påverka hur vi jobbar i Malmö de närmsta åren. En del av dina områden ger även möjligheter att jobba på nationell nivå i frågor som vi har gemensamt med andra storstäder.

Vi är en av Malmös största förvaltningar. Här finns massor av möjligheter, kunskap och en miljö där vi tillsammans alltid strävar efter att sätta barnet i centrum. Vi har ett uppdrag där resultatet spelar roll för tusentals människor och deras vardag och det är en stark drivkraft för oss alla. Gärna också för dig.

Arbetsuppgifter
Enheten är under uppbyggnad och det finns därför möjligheter att forma rollen till viss del, men ditt huvuduppdrag är att som specialist stödja och leda det övergripande digitaliseringsarbetet ur ett tekniskt perspektiv.

I den här rollen jobbar du huvudsakligen med arkitekturfrågor, men du har även ansvar för  att kartlägga verksamheten, göra behovsanalyser, arbeta fram vår roadmap, bereda beslutsunderlag, vara förvaltningens representant i flera stadsövergripande forum och vid behov även arbeta på nationell nivå. Du rapporterar till enhetschefen för Kommunikation & Digitalisering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ett relevant område för tjänsten - eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För att klara uppdraget har du sannolikt arbetat några år med flera av följande områden:


• IT-arkitektur. Gärna enterprisearkitektur.
• Projektarbete och några olika modeller för projektstyrning.
• Verksamhetsutveckling.
• SAFe 5.
• Integration.
• Tjänstedesign.
• Implementeringar och utrullningar.
• Framtagning av analyser, rapporter och beslutsunderlag till chefer och ledningsgrupper.

Erfarenhet från att ha arbetat i offentlig förvaltning är naturligtvis meriterande, men inget krav. Det är dock bra om du har jobbat i större organisationer och gärna en miljö som är delvis styrd av juridiska krav.

Du måste kunna leda ditt eget arbete och vara självgående i dina uppdrag, men du behöver även vara en god kommunikatör och bygga egna nätverk, både inom Malmö och nationellt. Många av dina uppdrag drivs tillsammans med kollegor på enheten och vi söker därför dig som trivs i samarbete med andra, som är lyhörd för verksamhetens behov och som är bra på att se nya kreativa lösningar. 

Om arbetsplatsen
Just nu rekryterar vi flera spännande roller till vår nya enhet för kommunikation och digitalisering. Enheten består i dag av ett IT-team och ett kommunikatörsteam, och nu bygger vi ett nytt team med strateger och projektledare för att driva digitaliseringen inom förvaltningen. Vi har en ny chef på plats med många idéer, och totalt är vi ca 15 personer på enheten. Vi jobbar gärna digitalt men trivs också tillsammans på kontoret mitt i Malmö på Lugna gatan 82.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

I den här rekryteringen använder vi urvalsfrågor istället för personligt brev. Frågorna ser du när du loggar in för att ansöka. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Ansök nu