Folkhälsoutvecklare jobb i Malmö

Hitta lediga jobb som Folkhälsoutvecklare i Malmö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Malmö från den arbetsgivaren.

Strateg inom folkhälsa

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 19
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en strateg inom folkhälsa till enheten för social hållbarhet på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, med viss möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Enheten för social hållbarhet med ca 25 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnads avdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelserna fick sista mars 2022 i uppdrag av regeringen att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Länsstyrelserna har flera uppdrag som direkt eller indirekt har bäring på folkhälsan såsom ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), brottsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd, jämställdhet, friluftsliv med mera. Länsstyrelsen Skåne driver även med ett utvecklingsarbete, Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga, där vi ger kommuner ett samlat stöd i deras förebyggande och främjande arbete.

Det nya uppdraget tar sin utgångpunkt i den nationella folkhälsopolitiken och innebär att länsstyrelserna utifrån regionala och lokala förutsättningar och behov ska:
• utgöra en kompletterande länk mellan nationell, regional och lokal nivå inom stödstrukturen för statligt folkhälsoarbete,
• stödja implementering av folkhälsopolitiken genom att stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete med fokus på goda och jämlika förutsättningar för hälsa genom livet,
• bidra till en god, jämlik och jämställd folkhälsa i länen genom att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete,
• bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att främja hälsa, förbygga ohälsa och jämna ut hälsoskillnader,
• stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom folkhälsoområdet och
• genomföra en kartläggning av den regionala och lokala aktörskartan samt behov inom folkhälsoområdet.

Du kommer tillsammans med vår befintliga folkhälsostrateg och ett engagerat och kunnigt team utveckla vårt redan existerande arbete utifrån det nya uppdraget. Det kan handla om att driva folkhälsofrågorna och bygga samverkan internt så väl som externt. I rollen ingår exempelvis att ordna kunskapshöjande insatser och forum för dialog och erfarenhetsutbyte, processledning, understödja metod- och kunskapsutveckling, göra kartläggningar och analyser, skriva rapporter och svara på remisser.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig motsvarande minst kandidatexamen. Du har erfarenhet av arbete på strategisk nivå inom området folkhälsa och social hållbarhet. Erfarenhet av strategiskt arbete med mänskliga rättigheter, jämställdhet och Agenda 2030 är meriterande. Vi ser att du har bakgrund från offentlig förvaltning på kommunal, regional eller nationell nivå. Du bör också ha erfarenhet av utvecklingsarbete, av att leda och driva processer samt av att stödja samverkan mellan olika aktörer. Du har även en god erfarenhet av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter.

Du är en initiativrik strateg med ett genuint engagemang för frågor som rör social hållbarhet. Du tycker om att fungera som processledare och har en kommunikativ förmåga som bidrar till att skapa engagemang och utveckla samverkan. Du är kunnig inom ditt område och kan på ett pedagogiskt sätt översätta teori till praktik. Som person har du en förmåga till helhetssyn och kan arbeta systematiskt och strukturerat för att utveckla idéer och lösa problem. Du är van att ha många kontaktytor och har en förmåga att prioritera och arbeta flexibelt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är lyhörd och bra på att samarbeta.


Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Samhällstrateg inriktning folkhälsa

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Nov 3
Ref: 20202410

Arbetsuppgifter
Malmö är en attraktiv stad med hög befolkningstillväxt. Stadens befolkning utgör grunden för det kommunala uppdraget. Stadskontorets avdelning för Analys och hållbarhet söker nu en samhällsstrateg som vill vara med och utveckla folkhälsoarbetet i Malmö stad. Du kommer arbeta på enheten Statistik och analys. 

Rollen som samhällsstrateg innebär att arbeta med Malmös strategiska utveckling på ett övergripande plan. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att bidra vid uppbyggandet av ett system för epidemiologisk bevakning. Du kan även komma att ta fram kvalificerade kunskapsunderlag till Stadskontorets ledning samt till kommunstyrelsen, att ansvara för, utföra och presentera fördjupade analyser samt att bevaka relevant kunskaps- och metodutveckling. Arbetet innebär många kontakter med andra förvaltningar i staden såväl som med andra aktörer.

Tjänsten är ett föräldravikariat fram till mars 2022.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen i folkhälsovetenskap, statistik, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annan relevant inriktning samt erfarenhet av analytiskt arbete inom folkhälsovetenskap eller epidemiologi. Har du dessutom relevant forskningserfarenhet är det meriterande.

Du har tidigare erfarenhet av att ha byggt upp eller utvecklat indikatorssystem med relevans för uppdraget. Erfarenhet av visualisering av indikatorer och/eller statistik är meriterande. 

Du har en god analytisk kapacitet, gillar att arbeta med varierande frågor och är bra på att pedagogiskt strukturera olika typer av framställningar. Du kommunicerar sammanhang och resultat på ett lättförståeligt sätt, skriftligt såväl som muntligt, självklart på svenska men gärna också på engelska. Du anpassar ditt arbete till nya förutsättningar och fångar upp trender och tendenser i omvärlden.

En central drivkraft för dig är att utforma verksamheten i Sveriges tredje största och snabbast växande storstad. Därför utvecklar du metoder och arbetssätt tillsammans med andra i kommunen. Du värdesätter framtagandet av sakliga och gedigna beslutsunderlag samt stimuleras av att dessa tjänar som grund för strategiska ställningstaganden kring stadens utveckling. Du lockas av att ditt arbete utgör en väsentlig utgångspunkt för kommunal planering, ekonomisk resursfördelning och konsekvensbedömningar i verksamheterna. 

Vi vill gärna att du i ditt personliga brev beskriver din erfarenhet av att bygga upp eller utveckla indikatorsystem, samt din erfarenhet av analytiskt arbete inom folkhälsa eller epidemiologi. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Om arbetsplatsen
Avdelningen Analys och Hållbarhet leder, stödjer och samordnar uppföljning och analys av stadens verksamheter, Agenda 2030, jämställdhet, barnrätt, folkhälsa, antidiskriminering och trygghet. Här finns också beredning av remisser och motioner. Avdelningen är under utveckling och har fått nya utökade arbetsuppgifter som kan bidra till stadens ambitioner för ett hållbart Malmö. 

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat, med start januari 2021 till mars 2022.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Ansök nu

Utvecklingsstrateg med fokus på föräldraskapsstöd

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Mar 25
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en utvecklingsstrateg med ansvar för vårt uppdrag inom föräldraskapsstöd. En mindre del av tjänsten består av att arbeta med Länsstyrelsens uppdrag inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Tjänsten är placerad på enheten för social hållbarhet på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde i juli eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Enheten för social hållbarhet med ca 20 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Vår uppgift är att främja samverkan och stödja andra aktörer i deras arbete med frågor som rör social hållbarhet med fokus på främjande och förebyggande uppgifter.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer vara del av ett större team som arbetar strategiskt och utvecklingsinriktat med frågor som rör folkhälsa och social hållbarhet. Du kommer framför allt att arbeta med de två uppdrag som beskrivs nedan:

1. Länsstyrelsen ska samverka med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer för att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. I vårt uppdrag är vi ett stöd till regionala och lokala föräldrastödjande aktörer. Vi fångar upp lokala och regionala behov samt arrangerar kompetensutveckling i länet.

2. Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna och utveckla arbetet mot ANDTS i länet. Vi gör arbetet genom att omvärldsbevaka och sprida kunskap via konferenser, utbildningar och informationsinsatser. Vi driver nätverk för regionala och lokala aktörer. Genom kommundialoger stimulerar vi till att arbetet utvecklas på lokal nivå. Inom detta område kommer du arbeta tillsammans med våra två länssamordnare för ANDTS.

Arbetet innebär en del resor inom Sverige.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom folkhälsovetenskap, det beteendevetenskapliga området, eller annan utbildning motsvarande minst en kandidatexamen som vi kan bedöma som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt med föräldraskapsstöd. Det är meriterande om du har erfarenhet av ANDTS-arbete och att utveckla barnrättsarbete. Du bör ha erfarenhet av att samordna, leda och driva processer samt av att stödja samverkan mellan olika aktörer. Det är särskilt meriterande om du har erfarenheter av denna typ av arbete från lokal, regional och/eller nationell nivå inom offentlig sektor.

Som person är du kommunikativ och har en pedagogisk förmåga som bidrar till att skapa engagemang och utveckla samverkan. Du kan arbeta både operativt och med att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter. Som person har du förmåga till helhetssyn och att arbeta systematiskt samt strukturerat för att utveckla idéer samt lösa problem. Du har vidare en förmåga att prioritera och arbeta flexibelt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är lyhörd och bra på att samarbeta.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ansök nu

Utvecklare till Kunskapscentrum barnhälsovård i Malmö

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Aug 16
Gör skillnad. Varje dag.

Kunskapscentrum barnhälsovård har ett regionalt övergripande ansvar att arbeta med stöd till och utveckling av barnhälsovårdsverksamheten i Region Skåne.
Enheten har dessutom tilläggsuppdrag som rör utsatta barn såsom barn som anhöriga, barn som far illa, och hälsoundersökningar på begäran av socialtjänsten och ska inom dessa områden vara ett stöd för hälso- och sjukvården i Region Skåne.
Kunskapscentrum barnhälsovård är liksom Kunskapscentrum kvinnohälsa organisatoriskt knutet till Kompetenscentrum för Primärvård och Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) och är geografiskt beläget i Malmö samt samlokaliserade med Kunskapscentrum migration och hälsa.
Vid Kunskapscentrum barnhälsovård erbjuds nu en unik möjlighet att i framkant av samhällsutvecklingen få vara med och utveckla arbetet för barn i utsatta livssituationer ett tvärprofessionellt team bestående bland annat av läkare, sjuksköterskor, psykologer administratör och kommunikatörer. Arbetet har stort fokus på fortbildning av medarbetare inom hela hälso- och sjukvården i regionen, men också på att stödja verksamheternas utvecklingsarbete för utsatta barn och samverka med berörda aktörer såsom kommunernas socialtjänst.

Du arbetar i ett tvärprofessionellt team med övergripande planering för jämlik hälsa för barn och för att främja god psykisk, fysisk och social hälsa bland annat genom kompetensutveckling för professionella framförallt inom hälso- och sjukvården i Skåne.
Vi är idag på de tre kunskapscentrumen cirka 30 medarbetareARBETSUPPGIFTER
Utifrån lagstiftning, kunskapsläge och styrande dokument identifiera behov samt utveckla metoder, rutiner och uppföljningar gällande arbetet i hälso- och sjukvården för uppdragsfrågorna. Du kommer även att skapa och medverka vid ut- och fortbildningsdagar genom att med kollegor planera, förbereda, facilitera, moderera, föreläsa och utvärdera dessa. En viktig del av arbetet är att omvärldsbevaka uppdragsfrågorna och aktuellt kunskapsläge regionalt, nationellt och internationellt genom att:
- ta del av forskning.
- ta del av nationella och regionala styrande dokument.
- ta del av andra regioners arbete.
- prenumerera på nyhetsbrev.
- delta i konferenser och nätverksträffar.

Utöver det innebär tjänsten även att:
- kommunicera information genom nyhetsblad, hemsida och e-post.
- ta del av och utforma texter, rapporter, handlingsplaner, verksamhetsplaner, årsberättelser.
- vara stöd åt verksamheterna i uppdragsfrågorna.
- samla in och analysera tillgänglig statistik
- samordna och understödja. barnskyddsteamens arbete
- resa någon eller några gånger i veckan till konferenser, möten och utbildningar både inom och utanför länet.


KVALIFIKATIONER
Du som är aktuell för tjänsten har en akademisk examen som socionom. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst med stödjande verksamheter eller myndighetsutövning är meriterande liksom erfarenhet från arbete på en familjecentral eller inom hälso- och sjukvården. Du får gärna ha erfarenhet av utvecklingsarbete/forskning.

Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Folkhälsostrateg

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Apr 12
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för sam¬hällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som ut¬vecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveck¬ling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en folkhälsostrateg med placering på samhällsbyggnadsavdelningen, enheten för social hållbarhet. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse sommaren 2019. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Enheten för social hållbarhet med ca 20 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Vårt arbete är av främjande och förebyggande karaktär vilket innebär att stödja och samordna andra aktörer i deras arbete med frågor som rör social hållbarhet och utvecklingsfrågor. Vi arbetar även med tillsynsuppdrag enligt alkohol- och tobakslagen.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Hos oss på enheten för social hållbarhet välkomnas du till en arbetsplats som är inne i en utvecklingsfas. Enheten har flera uppdrag inom folkhälsoområdet samt uppdrag som inkluderar tidiga insatser och ett främjande perspektiv. Vi vill nu utveckla hur vi samordnat och i samverkan med andra aktörer i länet främja ett långsiktigt, kunskapsbaserat och brett arbete för en god och jämlik hälsa. Vi söker en driven folkhälsostrateg som kan utveckla detta arbete, både enskilt och i samarbete med kollegerna på enheten och med relevanta aktörer i Skåne.

Du kommer att leda det strategiska folkhälsoarbetet inom organisationen och utveckla samverkan med externa partners inom området. Du ansvarar för att utveckla nya arbetssätt i hur vi kan vara ett samlat regionalt stöd till kommunerna i våra främjande och förebyggande uppdrag. En annan del av arbetet kan vara att ta fram kunskapsunderlag som bygger på aktuell forskning samt omvärldsbevakning.

Länsstyrelsen har som uppgift att verka för att det av riksdagen fastställda folkhälsomålet nås genom att beakta folkhälsan inom myndighetens arbete. Du har ett uppdrag är att lyfta perspektivet social hållbarhet/folkhälsa internt i andra relevanta sakområden, exempelvis inom arbetet med bostadsförsörjning. Andra arbetsuppgifter kan vara att svara på remisser och skriva rapporter.

Du kommer vara en del av ett större team som arbetar strategiskt och utvecklingsinriktat med frågor som rör folkhälsa och social hållbarhet. Arbetet innebär en del resor.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap eller annan relevant inriktning, motsvarande minst kandidatexamen. Du bör ha flerårig erfarenhet av arbete på strategisk nivå inom områdena jämlikhet, likvärdiga villkor och social hållbarhet. Vi ser att du har bakgrund från offentlig förvaltning, helst från kommunal och/eller regional nivå. Du bör också ha erfarenhet av utvecklingsarbete, av att leda och driva processer samt av att stödja samverkan mellan olika aktörer. Du har även en god erfarenhet av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter.

Du är en initiativrik strateg med ett genuint engagemang för frågor som rör social hållbarhet. Du tycker om att fungera som processledare och har en kommunikativ förmåga som bidrar till att skapa engagemang och utveckla samverkan. Du är kunnig inom ditt område och kan på ett pedagogiskt sätt översätta teori till praktik. Som person har du en förmåga till helhetssyn och kan arbeta systematiskt och strukturerat för att utveckla idéer och lösa problem. Du är van att ha många kontaktytor och har en förmåga att prioritera och arbeta flexibelt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är lyhörd och bra på att samarbeta.

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd.

Anställningarna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av intern personal med företräde enligt lagen om anställningsskydd.

Ansök nu

Utvecklingsstrateg med fokus på föräldraskapsstöd

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Jan 21
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en medarbetare som arbetar med folkhälsofrågor med ansvar för vårt uppdrag inom föräldraskapsstöd. En mindre del av tjänsten består av att arbeta med Länsstyrelsens uppdrag inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Tjänsten är placerad på samhällsbyggnadsavdelningen, på enhet för social hållbarhet. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde maj/juni 2019. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Enheten för social hållbarhet med ca 20 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Vårt arbete är av främjande och förebyggande karaktär vilket innebär att stödja och samordna andra aktörer i deras arbete med frågor som rör social hållbarhet och utvecklingsfrågor. Vi arbetar även med tillsynsuppdrag enligt alkohol- och tobakslagen.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer vara del av ett större team som arbetar strategiskt och utvecklingsinriktat med frågor som rör folkhälsa samt social hållbarhet och du kommer framför allt att arbeta med de två uppdrag som beskrivs nedan:

1. Under åren 20182021 ska Länsstyrelsen samverka med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer för att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. Viktiga utgångspunkter i vårt uppdrag är ett jämställt föräldraskap, barnens rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska vi även ta hänsyn till funktionshinderperspektivet och förebyggandet av våld. I vårt uppdrag för föräldraskapsstöd är vi ett stöd till regionala och lokala föräldrastödjande aktörer, vi fångar upp lokala och regionala behov samt arrangerar kompetensutveckling i länet.

2. Regeringen har antagit en nationell ANDT-strategi för åren 20112020. Länsstyrelsen ska stödja implementering av den nationella ANDT-politiken i länet, utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete, främja samarbete, stimulera till tvärsektoriella insatser samt främja och stödja kompetensutveckling i länet. Sedan 2018 har Länsstyrelsen även uppdrag att stödja genomförandet av lagförändringar som gäller spelmissbruk. Vi gör arbetet genom att omvärldsbevaka och sprida kunskap via konferenser, utbildningar och informationsinsatser. Vi driver nätverk för regionala och lokala aktörer. Genom kommundialoger stimulerar vi till att strategier och handlingsplaner tas fram. En stor del av arbetet sker genom samverkan såväl internt och externt. Inom detta område kommer du arbeta tillsammans med våra två länssamordnare för ANDTS.

Arbetet innebär en del resor inom Sverige.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom det beteendevetenskapliga området, folkhälsovetenskap, socialt arbete, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig, motsvarande minst kandidatexamen. Det är särskilt meriterande om du har utbildning inom folkhälsovetenskap. Du bör ha flerårig erfarenhet av arbete med föräldraskapsstöd och utveckla förebyggande arbete för barn och unga. Det är meriterande om du även har erfarenhet av ANDTS-arbete. Du bör också ha erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete, att samordna, leda och driva processer och av att stödja samverkan mellan olika aktörer. Det är särskilt meriterande om du har erfarenheter av denna typ av arbete från lokal, regional och/eller nationell nivå inom offentlig sektor.

Du tycker om att fungera som processledare och har en kommunikativ och pedagogisk förmåga som bidrar till att skapa engagemang och utveckla samverkan mellan relevanta aktörer. Du kan arbeta både praktiskt och med att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter. Som person har du förmåga till helhetssyn och att arbeta systematiskt och strukturerat för att utveckla idéer och lösa problem. Du har vidare en förmåga att prioritera och arbeta flexibelt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är lyhörd och bra på att samarbeta.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd.

Ansök nu

ANDT - samordnare

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Okt 29
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en regional samordnare för arbetet med alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) med placering på samhällsbyggnadsavdelningen, enhet för social hållbarhet. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse under våren 2019. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Enheten för social hållbarhet med ca 20 medarbetare arbetar för en socialt hållbar utveckling i Skåne med uppdrag inom främst mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Vårt arbete är av främjande och förebyggande karaktär vilket innebär att stödja och samordna andra aktörer i deras arbete med frågor som rör social hållbarhet och utvecklingsfrågor. Vi arbetar även med tillsynsuppdrag enligt alkohol- och tobakslagen.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Regeringen har antagit en nationell ANDT-strategi för åren 20112020. Länsstyrelsen ska stödja implementeringen av den nationella ANDT-politiken i länet, utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete, främja samarbete lokalt, regionalt och nationellt och stimulera till tvärsektoriella insatser samt främja och stödja kompetensutveckling i länet. Sedan 2018 har Länsstyrelsen även i uppdrag att stödja genomförandet av lagförändringar som gäller spelmissbruk. Vi gör arbetet genom att omvärldsbevaka och sprida kunskap via konferenser, utbildningar och informationsinsatser. Vi driver nätverk för regionala och lokala aktörer. Genom kommundialoger stimulerar vi till att strategier och handlingsplaner tas fram. En stor del av arbetet sker genom samverkan såväl internt som externt.

Du kommer vara en del av ett större team som arbetar strategiskt och utvecklingsinriktat med frågor som rör folkhälsa och social hållbarhet. Arbetet innebär en del resor.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom det beteendevetenskapliga området, folkhälsovetenskap, socialt arbete, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig, motsvarande minst kandidatexamen. Du bör ha flerårig erfarenhet av arbete med ANDT-frågor, helst från kommunal eller regional nivå inom offentlig sektor. Du bör också ha erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete, att samordna, leda och driva processer och av att stödja samverkan mellan olika aktörer. Erfarenhet av att utveckla förebyggande arbete är meriterande.

Du tycker om att fungera som processledare och har en kommunikativ och pedagogisk förmåga som bidrar till att skapa engagemang och utveckla samverkan mellan relevanta aktörer. Du kan arbeta både praktiskt och med att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter. Som person har du förmåga till helhetssyn och att arbeta systematiskt och strukturerat för att utveckla idéer och lösa problem. Du har förmåga att prioritera och arbeta flexibelt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är lyhörd och bra på att samarbeta.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd.

Ansök nu

Folkhälsoutvecklare , Kunskapscentrum demenssjukdomar , Malmö

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Feb 23
Gör skillnad. Varje dag.

Kunskapscentrum för demenssjukdomar är en del av vårdenhet minnessjukdomar inom Skånes universitetssjukhus (SUS). Vi finns till för att bidra till utveckling och kunskapsspridning inom demensvården i Region Skåne. Kunskapscentret vänder sig främst till vårdpersonal, men även till andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom. Centret erbjuder både fasta och anpassade utbildningar för sina målgrupper.

Migrationsskolan vid Kunskapscentrum demenssjukdomar har i uppdrag att bevaka, sammanställa och sprida kunskap inom området demenssjukdomar. Inom uppdraget arbetar Migrationsskolan mer specifikt med att analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat för att förbättra demensvården för personer med utländsk bakgrund. Vårt arbete vänder sig till hälso- och sjukvårdpersonal inom Region Skåne som arbetar inom demensvården samt till patienter med en demenssjukdom och deras närstående.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och skapa en bättre demensvård i Sverige? Vi söker nu dig som brinner för att förbättra vården för patienter med demenssjukdom.

Som folkhälsoutvecklare arbetar du med att utveckla metoder för att stödja Region Skånes verksamheter för att öka och förbättra diagnostik och omhändertagande av personer med demenssjukdom. Ditt främsta fokus kommer att vara att utveckla vården och omhändertagandet av personer med demenssjukdom som har utländsk bakgrund.

Tjänsten innebär flera kontaktytor och du verkar för att främja samarbete och samverkan mellan huvudmännen. Organisatoriskt kommer du att tillhöra enheten för minnessjukdomar, men du kommer även att arbeta tillsammans med ansvariga för Region Skånes strategiska demensplan.

Vi kan erbjuda ett längre vikariat på deltid 50% från 2018-04-01 till 2019-03-31.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskole-/universitetsexamen med inriktning folkhälsa. Vi ser gärna att du har en magisterexamen inom området och det är meriterande om du har forskningserfarenhet. Du behöver ha erfarenhet av utvecklingsarbete inom området kognitiva sjukdomar gärna med fokus på demensvård.

Vi ser det som starkt meriterande om du har god kunskap om bakomliggande faktorer för ohälsa och ojämlikhet mellan olika befolkningsgrupper samt att du kan se och förstå orsakerna och därmed möjligheterna för att både främja hälsa och förebygga ohälsa. Du får gärna ha en kunskap om migrationsprocessens olika delar och hur migration kan påverka den enskilda individens hälsa och vad det innebär på en strukturell nivå.

Vi vill att du har god analytisk förmåga och god kännedom om samverkan mellan de kommunala verksamheterna och den regionala hälso- och sjukvården. Du har erfarenhet av att arbeta med frågekonstruktion och urvalsplanering samt erfarenhet av att analysera insamlad data, detta innebär även att kunna sammanställa och genomföra statistiska analyser och databearbetning i statistisk programvara.

Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska är en förutsättning för tjänsten.

För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som har lätt för att samarbeta, knyta kontakter och att du har en god pedagogisk förmåga. Trots din sociala förmåga så trivs du med att driva ditt arbete självständigt och tar gärna initiativ till förbättring. Därtill har du ett flexibelt förhållningssätt och mod att möta olika utmaningar som du möter längs projektets gång.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har drygt 13 000 medarbetare och en omsättning om drygt 14 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa.

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu