Kurator jobb i Malmö

Hitta lediga jobb som Kurator i Malmö. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Malmö från den arbetsgivaren.

Kurator till Habiliteringsmottagning barn och unga 2 i Malmö

Kurator
Läs mer Jul 1
Gör skillnad. Varje dag.

Vi på Habiliteringsmottagningen för barn och unga 2 i Malmö vänder oss till barn och ungdomar upp till 17 år, med varaktiga funktionsnedsättningar samt deras familjer. De barn och ungdomar som kommer till oss kan ha rörelsenedsättningar, autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Barn och ungdomar med muskeldiagnoser får sina habiliterande insatserhos oss. Vår verksamhet bygger på tvärfackligt barn- och familjecentrerat arbete, vilket innebär att barnet och dess anhöriga har full delaktighet i planering och utvärdering av insatserna.

På vår enhet är vi cirka 30 medarbetare inom yrkesgrupperna sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, dietist, läkare, fritidskonsulent, specialpedagog, receptionist, medicinsk sekreterare och enhetschef. Vi som arbetar inom verksamheten har ett viktigt och utmanande uppdrag; att stärka individens kraft och frihet att forma sitt liv. Med stort engagemang och bred kompetens arbetar vi varje dag för att komma närmare vår målbild om att individer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv utifrån sina egna val.

Titta gärna på våra filmer där våra medarbetare berättar om hur det är att arbeta hos oss. https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/medarbetarna-berattar/?highlight=medarbetarna.

ARBETSUPPGIFTER
Vi har nu möjlighet att välkomna en kurator till oss! Rollen innefattar att du kommer arbeta med att:

• Ge information om samhällets sociala lagstiftning, service och resurser samt bidra till att barn, ungdomar och deras familjer, vid behov, får dessa insatser.
• Ge familjerna hjälp genom stödjande och krisbearbetande samtal samt ha ansvar för att sociala och psykologiska aspekter beaktas i habiliteringsteamets arbete.
• Stödja barnens/ungdomarnas självständighetsutveckling och/eller främja deras medvetande om sin funktionsnedsättning enskilt eller i grupp.
• Delta i utbildningsinsatser till barnet/ungdomen själv, föräldrar och övrigt nätverk.
• Delta i kartläggning och planeringen av insatser tillsammans med barn/ungdomar, familj, habiliteringsteam och övrigt nätverk såsom skola, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst.
• Utifrån helhetssyn medverka till en samordning av habiliterings- och övriga samhällsinsatser.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en godkänd socionomutbildning och har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med barn och ungdomar med varaktig funktionsnedsättning, habiliteringsarbete, familjearbete och/eller barnpsykiatrisk verksamhet. Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, autism och muskeldiagnoser ses som en fördel, likaså om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med dessa diagnoser. Det är även en fördel om du är van vid att arbeta i systemet PMO, Pasis och Officepaketet.

Vi söker dig som lägger stor vikt vid att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas. Du är en person som har lätt för att samarbeta, samtidigt som du innehar ett flexibelt arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete. Därtill ser vi gärna att du är initiativrik, engagerad och organiserad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Kurator till Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna i Malmö

Kurator
Läs mer Jun 28
Gör skillnad. Varje dag.

Inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel finns Syn-, hörsel- och dövverksamheten som riktar sig till personer i alla åldrar med synnedsättning/blindhet, hörselnedsättning/dövhet, dövblindhet och tinnitus.

Hörsel- och tinnitusmottagningar vuxna är en enhet inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten för vuxna personer med hörselnedsättning eller tinnitus samt deras nätverk. Rehabiliteringsinsatser erbjuds både individuellt och i grupp. Insatserna ges av audionomer, hörselpedagoger, kommunikationspedagog, kuratorer och psykologer. Enheten har ett Skåneövergripande ansvar med personal placerad i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Inom Syn, hörsel och dövverksamheten arbetar cirka 170 anställda och inom hörsel- och tinnitusmottagningar för vuxna cirka 25.

För mer information: www.skane.se/horselochsyn

ARBETSUPPGIFTER
Hos oss inom Hörsel- och tinnitusmottagningar vuxna kommer du som kurator ingå i ett team där vi har ett nära samarbete för att kunna erbjuda den enskilde bästa möjliga rehabilitering. I arbetet kommer du ha kontakt med patienter och närstående samt ha kontakt och samverka med andra myndigheter och rehabiliteringsaktörer. Som kurator kommer du bland annat hålla i individuella samtal, ansvara för och leda rehabilitering i grupp samt informera om samhällets stödåtgärder. Arbete med hörselrelaterad stress och avspänning är också vanligt förekommande. En stor del av vår målgrupp är patienter med hörselnedsättning och tinnitus som befinner sig i yrkesverksam ålder.

Vi välkomnar dig till en arbetsplats med god stämning och trevliga kollegor där vi arbetar tvärprofessionellt i team och tar vara på den gedigna kompetens som finns hos våra medarbetare. Vi är dessutom måna om vår enhets och våra medarbetares fortsatta utveckling, varvid vi kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling. Kuratorsgruppen har även regelbunden extern handledning.

Tjänstens placering är i Malmö men arbetet är regionövergripande vilket innebär att resor förekommer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen gärna med utbildning i KBT steg 1. Det är även meriterande om du har utbildning i mindfulness eller ACT. Arbetslivserfarenhet som kurator eller annat behandlingsarbete är ett krav. Erfarenhet av tidigare arbete inom hörselområdet är en stor fördel för den här tjänsten.

För att kunna möta våra patienter på ett respektfullt och empatiskt sätt förutsätter vi att du har ett öppet sinne och är lyhörd. Vi ser gärna att du är nyfiken och ser möjligheter i stället för hinder. Vidare är du självständig, flexibel och vill bidra till vår verksamhets fortsatta utveckling. Då du kommer att arbeta i team med kollegor inom olika professioner är intresse för och förmåga till arbete i team en förutsättning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Vikarierande kurator till barn- och ungdomspsykiatrimottagning mellanvård i

Kurator
Läs mer Jun 20
Gör skillnad. Varje dag.

Barn och ungdomspsykiatrin (Bup) specialistpsykiatri i område Malmö/Trelleborg har cirka 130 medarbetare och vänder sig till barn och ungdomar under 18 år samt deras familjer. Vi arbetar mot hela Malmö stad samt Trelleborg, Vellinge och Svedala kommun. Inom vårt område finns även tre allmänpsykiatriska mottagningar, spädbarnspsykiatri mottagningar, neuropsykiatrisk mottagning, ätstörnings mottagning samt tillgång till heldygnsvård via en akutavdelning samt två vårdavdelningar.

Mellanvård är ett komplement till det övriga vårdutbudet inom Bup och hör organisatoriskt till specialistpsykiatri öppenvård. Vår mottagning vänder sig till barn mellan 4 - 18 år och deras familj/nätverk vars psykiatriska problematik kräver utökad och mer intensiv behandling än den som kan ges inom den allmänpsykiatriska öppenvården. I Mellanvård arbetar vi oftast med tätare kontakt samt med möjlighet att både arbeta i hemmiljö, närmiljö eller på mottagningen. Mellanvårdens insatser är tidsbegränsade och utgår från tydliga mål.

Till enheten hör även Ätstörningsmottagning och Mellanvård Ätstörning. Enheten har 20 medarbetare bestående av sjuksköterska, psykolog, kurator, familjebehandlare, fysioterapeut, läkare, medicinsk sekreterare och enhetschef. På Mellanvården arbetar 9 medarbetare.


ARBETSUPPGIFTER
På mellanvården arbetar vi utifrån ett familjeperspektiv och anpassar behandlingen efter patienten och familjens behov, utifrån det behovet kan vi erbjuda såväl individuella kontakter som familjearbete. Arbetsmiljön värderas högt och vi värnar om ett gott kamratskap. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig mentorskap med erfaren behandlare.
Hos oss har alla en stabil och gemensam värdegrund att stå på.

Som kurator hos oss kommer du att arbeta både individuellt och med övriga medarbetare på enheten. Tillsammans samarbetar och planerar ni insatser för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömning, utredning, psykoedukation och individuellt anpassade behandlingar för barn, ungdomar och deras familjer. Det finns oftast stora psykosociala påfrestningar i familjen. En viktig del i arbetet är att samverka kring patienten både inom Bup och med andra aktörer såsom skola, socialtjänst och habilitering.

Mellanvården är en mobil verksamhet, vilket innebär att arbetet sker både på mottagningen samt i barnens hem och närmiljö. Utifrån att mellanvården arbetar med patienter med komplex barnpsykiatrisk problematik finns det i dagsläget många olika behandlingsmodeller. Arbetet som kurator är utmanande, stimulerande och varierande, det ges möjlighet att arbeta kreativt med barn och unga utifrån barnpsykiatrins samtliga diagnoser i komplexa ärende.

Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag med möjlighet till viss flexibilitet av arbetstiderna.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har godkänd socionomexamen och erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande för tjänsten med grundläggande psykoterapiutbildning, Steg 1, Funktionell Familjeterapi (FFT) Dialektisk beteendeterapi (DBT) och om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Då resor förekommer i tjänsten är det önskvärt att du har giltigt B-körkort.

Arbetet på mellanvården förutsätter att du kan tänka och arbeta flexibelt, hantera känslomässigt stressfyllda situationer samt att du är ansvarsfull och intresserad av att arbeta med komplexa psykiatriska tillstånd. Som person är du stabil, initiativrik och trivs med att arbeta både individuellt och i team. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och bra på att skapa relationer. Därutöver har du en förmåga till att få ett helhetsperspektiv kring våra patienter då det kan vara blandad problematik både hos patienten och i omgivningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan en eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Kurator till Kirsebergsskolan

Kurator
Läs mer Jun 10
Ref: 20221947

Arbetsuppgifter
På Kirsebergsskolan samarbetar två kuratorer i ett nära samarbete med övrig elevhälsa. Skolkuratorn har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv och planerar och genomför uppdrag på skol-, grupp- och individnivå. Kuratorn arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande.

Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, speciallärare, logoped och skolsköterskor. Du ser dig själv som en del av ett team där du både samverkar effektivt med andra professioner men har också förmågan att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.

 

Kvalifikationer
Du som söker har en socionomexamen och gärna minst två års erfarenhet från socialt arbete med barn och unga.

Du ska ha god insikt i skolans mål och styrdokument. Du är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt, god samarbetsförmåga och kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med elever, kollegor och föräldrar.

Du gillar att jobba i team, men kan ändå arbeta självständigt. Du vill tillsammans med oss målmedvetet utveckla elevhälsoarbetet för att alla elever ska få möjlighet att nå sina mål.

 

Om arbetsplatsen
Kirsebergsskolan är en F-6 skola med cirka 600 elever. Här erbjuds du en inspirerande och spännande arbetsplats där vi sätter eleven och elevens lärande i centrum. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På vår skola har vi en positiv elevsyn med höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter då vi har en språklig mångfald hos eleverna. Här lär vi av och med varandra för att utveckla verksamheten.

Vi satsar på en stark och stödjande elevhälsa, med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete för att möta alla elever där de befinner sig. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet som våra elever de bästa förutsättningar för ett livslångt lärande.

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!


Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning till 2023-06-30
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Övrigt
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Ansök nu

Kurator till projekt Injektionsberoende i Region Skåne

Kurator
Läs mer Jun 27
Gör skillnad. Varje dag.

Nu välkomnar vi en kurator till projekt Injektionsberoende vid sprutbytesmottagningarna i Region Skåne.

Region Skånes sprutbytesmottagningar är integrerade i den högspecialiserade sjukvården vid regionens infektionskliniker. Årligen deltar cirka 1200 individer genom sammanlagt cirka 15 000 besök vid regionens fyra sprutbytesverksamheter för att erhålla någon av de rådgivande eller skadereducerande åtgärder som erbjuds. Verksamheten kännetecknas av gott bemötande och god omvårdnad genom drop-in tider för såromläggningar, provtagning och vårdbesök.

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) kombinerar läkemedelsbehandling med psykologisk eller psykosocial behandling eller psykosocialt stöd. LARO ska vara individuellt anpassad och insatserna som ingår i behandlingen ska ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Region Skånes tvååriga Projekt Injektionsberoende är ett samarbete mellan sprutbytesverksamheterna vid VO infektionssjukdomar i Region Skåne och LARO-mottagningar samt avdelningen för opioidberoende vid Beroendecentrum Malmö/Trelleborg. Projektet integrerar klinik och samarbete mellan psykiatri och somatik. Forskningsstudie pågår parallellt med den kliniska insatsen.
Injektionsberoende är ett begrepp som på senare år, kliniskt har uppmärksammats som ett signifikant problem hos personer som injicerar narkotika och som även börjat diskuteras inom forskningen. De psykologiska mekanismer som driver injicerandet handlar inte om drogen utan om injicerandet i sig. Injektionsberoende kan vara en försvårande faktor i en rehabiliteringsprocess mot drogfrihet. Injektioner är nära förknippade med infektioner vilka kan ha påtaglig effekt på sjuklighet och dödlighet. Att behandla ett injektionsbeteende förväntas ge hälsovinster på kort och lång sikt.

I projekt Injektionsberoende ingår kartläggning av omfattningen av injektionsberoende, utveckling av motiverande psykologisk intervention med syfte att minska injektionsberoende och erbjudande om individuell samtalsbehandling. Projektet syftar till att öka samarbete mellan psykiatri och somatik för att bättre möta behov i patientgruppen, att närmare utforska beteendet injektionsberoende och att därefter regionalt sprida den kunskap som inhämtats under projektet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder dig med stort intresse för beroende en unik tjänst i Projekt Injektionsberoende! Du blir projektanställd av Verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar vid Skånes Universitetssjukvård med arbetstid/plats förlagd vid Region Skånes fyra sprutbytesmottagningar; Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Ditt arbete som kurator inom sprutbytesverksamheten innefattar psykosocialt behandlingsarbete och bedömningar, kris- och stödsamtal, rådgivning och vägledning i sociala frågor, kontakter med andra vårdgivare, samarbetspartners samt myndigheter. I rollen ingår också motivationsarbete, krisstöd och bearbetande samtal med patienter och närstående. Arbete utförs både självständigt och i team med andra yrkeskategorier.

Dina arbetsuppgifter innefattar också implementering av en ny behandlingsmetod för problematik med injektionsberoende. Samtalsbehandlingen är manualbaserad och utgår från patientens individuella målsättning. Du kommer att ha ett nära samarbete med engagerade kollegor på respektive mottagning. Du ingår i projektets referensgrupp där erfarenheter från flera yrkesgrupper utbyts i stödjande och utvecklande syfte.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har socionomexamen och goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Arbetet kräver att du både kan arbeta självständigt och i team, flexibelt och med strukturerade samtal. För att lyckas behöver du vara trygg i din yrkesroll och kunna möta människor med många olika typer av problematik och stödbehov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Reumatologmottagning i Malmö

Kurator
Läs mer Jun 23
Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker en kurator till Malmö. En tillsvidaretjänst på heltid med möjlighet till deltid.

Reumatologen i Malmö och Lund bedriver såväl länssjukvård som högspecialiserad vård för patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar. Några av våra diagnosgrupper är RA, spondylartrit, SLE och sklerodermi. Modern reumatologisk behandling har under senare tid förbättrat patienternas prognos avsevärt och flertalet patienter sköts idag via Reumatologens öppenvårdsverksamhet. En ständig utveckling pågår gällande både den medicinska behandlingen och rehabiliteringsinsatser. Inom slutenvården utförs olika typer av ledkirurgi och även mer omfattande utredningar.

Arbetet sker i team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Öppenvård och rehabverksamhet sker på båda orterna. Slutenvården är förlagd enbart till Lund. Vi är totalt 19 medarbetare inom rehabverksamheten. Av kuratorerna arbetar en i Malmö och resterande i Lund.

ARBETSUPPGIFTER
Inom reumatologi har kuratorn en viktig roll.

Ditt arbete som kurator inom reumatologin innefattar psykosocialt behandlingsarbete och bedömningar, kris- och stödsamtal, rådgivning och vägledning i sociala frågor, kontakter med andra vårdgivare, samarbetspartners och myndigheter. Det är viktigt att den psykosociala ohälsan ses utifrån ett helhetsperspektiv. Kuratorns insatser riktas till patienter och deras anhöriga och du representerar det psykosociala synsättet i teamet. Vi bedriver dagrehabilitering och inom denna verksamhet ingår Mindfulness som kuratorn håller i.

I rollen som kurator hos oss förväntas du att arbeta både självständigt och i team med övriga yrkeskategorier. Det ingår även i arbetet att ha socionomstuderande med viss regelbundenhet. Även beredskap kan förekomma.

Du förväntas kunna arbeta på båda orter, även om ni är placerade på en ort.

Handledning ingår

KVALIFIKATIONER
Du som söker till oss ska ha socionomexamen samt goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har Steg 1-utbildning i PDT eller KBT och/eller instruktörsutbildning i Mindfulness. Det är även meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Tidigare erfarenhet av teamarbete och kroniskt sjuka patienter är meriterande.

Som person är du positiv, ansvarstagande och självständig samt har också god förmåga att samarbeta med andra i en dynamisk verksamhet. Vi ser gärna att du har intresse för att delta i och driva utvecklings- och förbättringsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till barn-och ungdomspsykiatri Velandergården i Malmö

Kurator
Läs mer Jun 20
Gör skillnad. Varje dag.

Inom barn- och ungdomspsykiatrins verksamhetsområde heldygnsvård Malmö, finns det en vårdavdelning, en akutavdelning och en akutmottagning, som alla är regionövergripande. Verksamhetsområdet innefattar även Velandergården och de regionala teamen; BUP Trauma, Teamet för psykos och bipolära tillstånd samt Könsidentitetsmottagningen.

Velandergården är ett behandlingshem i barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) Skånes regi, i samarbete med Malmö stad och dess Sjukhusskola, som är placerad i Velandergårdens lokaler. På Velandergården arbetar vi tvärprofessionellt med ett holistiskt perspektiv där patientens- och familjens individuella behov står i fokus. Här möter vi ungdomar med komplexa barnpsykiatriska tillstånd såsom neuropsykiatriska diagnoser, förstämningssyndrom, posttraumatiserande svårigheter och autismspektrumstörning. Det är vanligt att ungdomar som söker sig till oss har en sammansatt problematik med samsjuklighet och stor skolfrånvaro.

Vår verksamhet utmärks av en bred kompetens med ett nära samarbete både internt och externt. Hos oss kommer du att ingå i ett härligt team bestående av kuratorer, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterska och enhetschef. Vi befinner oss just nu i en förändring där vi ser över vårt uppdrag till att bli mer fokuserat på riktade insatser, i samarbete med öppenvård och övriga barn- och ungdomspsykiatrin (Bup). Vi kommer arbeta för en mer intensiv insats, som kan korta vårdtiden för våra ungdomar.

ARBETSUPPGIFTER
Är du en driven, förändringsbenägen och omtänksam socionom? Är du intresserad av ett stimulerande och meningsfyllt arbete med ungdomar? Då är detta rätt tjänst för dig!

En av våra kuratorer lämnar oss för nya äventyr i livet, och därför söker vi nu efter en ny trevlig kollega till vårt härliga team. Att arbeta med ungdomar och deras familjer som under en längre tid haft utmaningar, förutsätter ett terapeutiskt förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Inom ramen för kompetensområdet genomför vi kartläggning, observationer, bedömning, behandling och utredning av ungdomar med komplexa barnpsykiatriska tillstånd.

Hos oss som kurator kommer du att ha varierande arbetsuppgifter utefter patientens problematik. Tillsammans med teamet ansvarar du för helhetstänket kring ungdomen och dess familj. Arbetet innefattar många olika delar såsom individuella samtal och familjesamtal, att samverka både internt och externt, omvårdnadsarbete, upprätthållande av ADL, observera, stödja, stabilisera och behandla. Stor del av vårt arbete består av social träning för ungdomen, så även praktiska moment som att stödja i hemkunskap, idrott, slöjdlektioner och aktivering ingår i vårt uppdrag. Vi är nära våra ungdomar på Velandergården och värdesätter att alltid ha patientfokus som högsta prioritet. Vi arbetar efter ett tio veckors schema som innefattar fyra sovande journätter.

Tillsammans med arbetsgruppen får du möjlighet till handledning varannan vecka, och du kommer att ha kompetenta kollegor som kan ge dig råd och stöd i det dagliga arbetet. Hos oss finns det även stora möjligheter för fortbildning och kliniken har regelbundna föreläsningar inom det barnpsykiatriska kunskapsområdet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och har goda kunskaper i såväl tal som skrift. Det är meriterande med KBT-utbildning Steg 1 samt erfarenhet av barnpsykiatri, familjeterapeutiskt arbete och/eller erfarenhet av arbete inom olika delar av psykiatrin- och socialtjänstens verksamhetsområden. Vi ser det också som önskvärt att du har erfarenhet av att dokumentera i dokumentationsprogrammet Melior.

För att lyckas i din roll söker vi dig som är behandlingsinriktad och sätter patienten i fokus samt har en god samarbetsförmåga. Du har även ett flexibelt förhållningssätt och en bred kulturell kompetens. Då vi är måna om att finna rätt person för tjänsten så kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.

I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Kurator till Neptuniskolan

Kurator
Läs mer Jun 8
Ref: 20221892

Arbetsuppgifter
Som kurator på Neptuniskolan arbetar du främst förebyggande och främjande på gruppnivå genom att fånga upp elevernas behov och arbeta direkt med klasser och grupper. Som komplement till arbetet på  gruppnivå arbetar du även på individnivå med råd och stöd samt att stötta personalen i det psykosociala arbetet. Du deltar även i skolans organisatoriska utvecklingsarbete genom att bidra med ett psykosocialt perspektiv.

För att trivas hos oss tänker vi att du är van vid att arbeta systematiskt genom att till exempel analysera olika data så som elevenkäter, frånvarostatistik och kränkningsärenden vilket  i sin tur leder till förändrade rutiner och arbetssätt för all personal. En viktig del i ditt uppdrag är att aktivt stötta skolans personal mot verksamhetens mål.

Som kurator på Neptuniskolan ingår du i ett elevhälsoteam tillsammans med andra elevhälsoprofessioner och skolledning. Som kurator på Neptuniskolan förväntas du arbeta tvärprofessionellt mot varje elevs bästa skola.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen och minst två års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator och / eller inom grundskola är meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av Lösningsfokus, motiverande samtal eller andra liknande samtalsmetoder. Du har god insikt i skolans mål och styrdokument, kunskap om andra aktörer som till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området.

Vi söker dig som kan skapa ett positivt utvecklings- och samarbetsklimat med kollegor, personal, elever och föräldrar. Du förstår vikten av god kommunikation och ser eleven ur ett helhetsperspektiv samt har ett genuint intresse av att skapa hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vi värdesätter egenskaper som prestigelöshet, humor, flexibilitet, nytänkande och organisatorisk förmåga samt systematik.

Om du vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras vardag är du varmt välkommen med din ansökan.

Om arbetsplatsen
Vi skapar nytt! Vill du vara med och bygga upp vår skola? Neptuniskolan är ny sedan hösten 2020 och fortsätter att växa. Skolan har kapacitet för sju paralleller och kommer att växa succesivt.

Neptuniskolan är skolan där vi bildar och fostrar dagens barn och ungdomar till att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter, framtidstro och en god hälsa. Tillsammans utvecklar vi förmågor som vi tror kommer behövas i framtiden och tillsammans tränar vi på sådant som är svårt och lär oss nya saker i ett lärande som är lustfyllt. På Neptuniskolan skapar vi goda relationer genom nyfikenhet och förtroende både för elever och kollegor. Att ha höga förväntningar och tilltro löper som en röd tråd genom vår organisation liksom ett uppmuntrande och stödjande bemötande. Vi tror på samarbete och kollegialt lärande i en organisation där alla ska få lyckas. Andan som råder är: Det är viktigt för mig att det går bra för dig.

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!


Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Övrigt
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Ansök nu

Kurator, vikariat, till Vuxenpsykiatrimottagning bipolär i Malmö

Kurator
Läs mer Jun 7
Gör skillnad. Varje dag.

Centralt i Malmö på Ahlmansgatan 1 ligger två vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar som är specialiserade på bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Utöver medicinsk behandling erbjuds evidensbaserade psykologiska behandlingsprogram såsom DBT (dialektisk beteendeterapi) och MBT (mentaliseringsbaserad terapi). Vissa av patienterna har en särskilt komplex problematik som kräver olika former av kurativa insatser och i första hand kommunal samverkan.

På enheten är vi idag cirka 35 medarbetare i roller som specialistläkare, psykologer, psykoterapeut, sjuksköterskor, kurator, peer support och medicinska sekreterare. Nu välkomnar vi en kurator för ett vikariat på 6 månader!

ARBETSUPPGIFTER
Som kurator hos oss är du enhetens psykosociala och socialjuridiska resurs för patienter och personal. Du deltar aktivt i behandlingsarbetet utifrån din psykosociala kompetens. Du genomför vid behov psykosocial rådgivning och bedömning, samverkan med kommuner, andra myndigheter och behandlingshem samt sammankallar till och deltar i tjänstemanna- och SIP-möten. Uppföljande och stödjande samtal och andra behandlingsinsatser kan också bli aktuellt.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har en socionomexamen och goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatrin samt god kännedom om Malmö stads olika verksamheter och insatser för patienter med psykisk sjukdom.

Som person är det viktigt att du både kan samarbete med olika professioner i sjukvården samt organisera ditt eget arbete och fatta egna beslut. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Kurator till Vårdcentralen Granen i Malmö

Kurator
Läs mer Maj 20
Gör skillnad. Varje dag.

Vårdcentralen Granen är en spännande, utvecklande och mångkulturell arbetsplats. Vi har patienten i fokus och eftersträvar att alltid ha en god tillgänglighet. Vårdcentralen har många patienter som har valt att komma till oss och vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre på att ge god vård. Vår personalstyrka består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, psykolog, fysioterapeuter samt medicinska sekreterare. Vi har mottagningar inom diabetes, astma/KOL, blodtryck, öron näs och hals samt äldremottagning. I samma hus har vi även Familjecentralen Värnhem, där vi har barnhälsovård, mödravård, socialtjänst och en öppen förskola.

På Vårdcentralen Granen är vi måna om att våra medarbetare är delaktiga i verksamheten, trivs på jobbet och känner sig sedda. Varmt välkommen till oss!

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som kurator kommer du självständigt att arbeta med psykosociala bedömningar, psykosocialt inriktad samtalsbehandling, vägledning, samverkan med myndigheter och andra vårdgivare, både individuellt och i grupp, med fokus på att människor blir synliga samt tas omhand i sin helhet och i sitt sammanhang. Eventuellt även med REKO. Alltid med särskild uppmärksamhet på barnens situation som anhöriga. Handledning erbjuds.

På Vårdcentralen Granen arbetar vi mycket med förbättringsarbete, vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten. Därför ser vi gärna att du har intresse av att delta i utbildningar och föreläsningar som kan komma såväl verksamheten som den enskilde medarbetaren till godo.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig med socionomexamen och vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Erfarenhet från primärvård är meriterande. Har du utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) steg 1 finns även möjlighet att arbeta med internet-KBT, som ett komplement till traditionell behandling.

För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara positiv, ansvarstagande och noggrann. Personen vi söker har ett flexibelt och serviceinriktat förhållningssätt samt har förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och samtidigt har förmåga till självständigt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval så varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Barn- och ungdomspsykiatri Viktoriagården i Malmö

Kurator
Läs mer Jun 2
Gör skillnad. Varje dag.

Barn och ungdomspsykiatrin (Bup) i Malmö och Trelleborg har cirka 130 medarbetare och vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer. Vi arbetar mot Malmö stads samtliga stadsdelsområden samt Trelleborg, Vellinge och Svedala kommun. Utöver vår späd- och småmottagning har vi tre geografiska öppenvårdsmottagningar, en neuropsykiatrisk mottagning, mellanvård och ätstörningsteam. Vi har dessutom tillgång till heldygnsvård via en akut- och vårdavdelning.

Viktoriagården är en öppenvårdsmottagning för späd- och småbarnspsykiatri med fokus på anknytning och samspelsbehandling. Till oss kommer barn i åldern upp till fyra år med symtom som kan kopplas till samspelssvårigheter med omsorggivaren. Vi ger även samspelsinsatser till barn i åldern fyra till sex år. Vi tar därutöver emot blivande föräldrar med känslomässiga svårigheter i relationen till sitt barn. På mottagningen arbetar vi utifrån ett föräldra- och barnperspektiv där olika former av psykoterapeutisk inriktning och kompetens är företrädda.

På mottagningen är vi idag 13 medarbetare bestående av psykologer, kuratorer, familjebehandlare, specialpedagog, sjuksköterska, läkare, medicinsk sekreterare och enhetschef. Till enheten hör även en späd- och småbarnsverksamhet belägen i Trelleborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en kurator till oss på Viktoriagården!

I arbetsuppgifterna ingår det att utföra barnpsykiatriska bedömningar och kvalificerat samspelsarbete med barn under fyra år tillsammans med deras föräldrar. Runt var patient har du nära samarbete med en psykolog eller terapeut. Arbetsuppgifterna inkluderar även regelbunden journalföring samt samverkan med vårdgrannar.

Arbetsmiljön värderas högt och vi värnar om ett gott kamratskap med humor och högt i tak. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig introduktion samt regelbunden handledning med erfaren behandlare.

Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen. Erfarenhet av barnpsykiatriskt behandlingsarbetet med späd- och småbarnsfamiljer och kunskap om barns tidiga utveckling och anknytning är krav för tjänsten. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom samspelsbehandling och vidareutbildning steg 1

Du som söker har patienten i fokus, ett salutogent synsätt och en god samarbetsförmåga. Som person är du stabil, engagerad, initiativrik och trivs med att arbeta både i team och individuellt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan en eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Behandlare till enhet Barnövervikt i Malmö

Kurator
Läs mer Maj 25
Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker nu en behandlare till enhet Barnövervikt i Malmö!

Verksamhetsområde (VO) barnmedicin har cirka 500 anställda och ingår i kvinno-, barn- och reproduktionsdivisionen vid Skånes universitetssjukhus. Vi behandlar barn och ungdomar mellan 0-18 år med sjukdomar inom specialområden utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt.

Inom VO barnmedicin vårdas barn i åldrarna 0-18 år med olika sjukdomsbilder. Barnsjukvården kan beskrivas som ett litet sjukhus i det stora. Hos oss finns allt från den breda basen, de vanliga sjukdomstillstånden som drabbar många, till den högspecialiserade vården av barn och ungdomar med ovanliga och svåra diagnoser. Vi vårdar akut och planerat och har vårdtider som varierar mellan några timmar upp till ibland flera månader. Hos oss finns samtliga kompetenser tillgängliga, såsom läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och specialpedagoger. Vi arbetar enligt FNs barnkonvention och NOBAB standard.

Enhet Barnövervikt är sedan 2001 en verksamhet inom Region Skåne som 2004 blev en permanent verksamhet. Enheten har i uppdrag att behandla, informera och sprida kunskap om sjukdomen barnobesitas och dess konsekvenser. I uppdraget ingår även att upprätthålla en dialog med barnhälsovård, skolhälsovård och andra befintliga och framtida samarbetspartners.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med barn och ungdomar med obesitas i åldern 1-18 år. Behandlingen sker i ett tvärprofessionellt team där de olika yrkeskategorierna arbetar som behandlare enligt standardiserad obesitas familjeterapi (SOFT-modellen) som har sin grund i familjeterapi, lösningsfokuserad terapi och kunskap om barnobesitas. Som behandlare kan du hjälpa barnet och familjen att hitta verktyg för att barnet ska kunna arbeta mot och bibehålla en hälsosam vikt.

Förutom det direkta arbetet med patienten är alla medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården på vår enhet. Vårt arbetsklimat präglas av glädje, samhörighet och professionalism där vi har barnet i centrum. I teamet på enhet Barnövervikt arbetar barnläkare, dietister, barnsköterska, psykolog, fysioterapeut samt medicinsk sekreterare. Alla är engagerade och tillsammans skapar vi framtiden för våra patienter och deras familjer.

Introduktion anpassas efter behov och tidigare erfarenhet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad socionom med goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator ses det som meriterande.
Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom barnobesitas samt samtalsterapi som exempelvis lösningsfokuserad terapi, familjeterapi, COPE, COS, MM och/eller MI.

Då vi är måna om att hitta rätt person läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har ett genuint intresse för barnobesitas och arbete med barn och ungdomar. Du vill göra skillnad för våra patienter och deras anhöriga genom din närvaro på arbetsplatsen. Som person är du initiativtagande, flexibel och noggrann. Vi ser gärna att har en god samarbetsförmåga och har intresse av att arbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är förtroendeingivande och empatisk i dina kontakter med barnen och deras familjer. Du delar vår ambition om att ständigt bli bättre och bidrar till detta genom din förmåga att ta initiativ och bygga relationer. Det är en självklarhet för dig att möta såväl patienter som kollegor utifrån sjukhusets värdeord välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Vi tillämpar löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Ungdomsmottagning i Malmö

Kurator
Läs mer Maj 30
Gör skillnad. Varje dag.

Inom Primärvården Östra Skåne finns 11 fysiska ungdomsmottagningar, en mobil enhet och UM Skåne Online där barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer träffar besökare via videosamtal. Vi är organiserade i fem områden med varsin enhetschef under en gemensam verksamhetschef. Mottagningarna är välfungerade och trivsamma arbetsplatser med engagerade medarbetare. Personalen består av barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och läkare. Vi arbetar med ungdomar i åldern 12 år tills den dagen ungdomen fyller 23 år. Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom; sexuell hälsa, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar samt fysisk och psykisk ohälsa.

Läs mer om ungdomsmottagningen på www.umo.se.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en kurator till Ungdomsmottagningen i Malmö.

Som kurator hos oss kommer du att arbeta med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete med ungdomar i åldrarna 12 - 23 år. Arbetet innebär huvudsakligen individuella besök på mottagningen eller digitalt. Det ingår även förebyggande och utåtriktat arbete till skolklasser eller andra grupper av ungdomar, liksom samverkan med andra verksamheter som riktar sig mot ungdomar.

Du kommer att arbeta tvärprofessionellt tillsammans med mottagningens övriga professioner. Din specifika kompetens är av stor vikt för att teamet ska kunna erbjuda våra besökare ett gott omhändertagande. Du erbjuds regelbunden handledning. Vi välkomnar dig till en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandra.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och utbildning i psykoterapi motsvarande steg 1. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Grundläggande utbildning i sexologi och tidigare arbetslivserfarenhet på ungdomsmottagning är en stor fördel i arbetet.
Arbetet förutsätter att du har en positiv grundsyn, engagemang och respekt för ungas livsvillkor och sexuella hälsa.

För att lyckas och trivas i rollen är du kreativ och nytänkande och trivs med att bedriva utvecklingsarbete inom verksamheten tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till enhet kurator psykolog-barn inom VO barnmedicin i Malmö

Kurator
Läs mer Maj 30
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) barnmedicin inom Skånes universitetssjukhus (Sus) har cirka 500 anställda. Hos oss utreds och behandlas barn och ungdomar upp till 18 år med olika somatiska sjukdomar. Kuratorerna ingår i enhet kurator psykolog-barn och arbetar mot barnsjukvården vid Sus. Arbetet sker på såväl slutenvårdsavdelningar som i öppenvården. Kuratorn ingår i flertalet team för de olika subspecialiteter eller diagnosgrupper som ingår i verksamheten. Vi strävar mot att skapa ett aktivt lärande, kunskapsdelning och utbildning genom yrkeslivet.

Vi har verksamhet i Malmö och Lund. Inom VO barnmedicin arbetar ett flertal tvärvetenskapliga kompetenser i teamarbete. Vi arbetar enligt FNs barnkonvention och NOBAB standard.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som kurator hos oss förväntas du arbeta med barn och ungdomar med olika sjukdomar eller skador och deras familjer. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetens övriga kuratorer samt med andra yrkeskategorier i team och på vårdavdelningar.

Arbetet sker inom både sluten- och öppenvården med egen mottagningsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår krisstöd vid akuta kris- och sorgereaktioner, psykosociala utredningar och bedömningar, motivationsarbete, stödsamtal och bearbetande samtal, information om och bistånd till samhällets stöd samt samverkan med andra verksamheter och myndigheter.

I tjänsten ingår även handledning av socionomstudenter med en viss regelbundenhet samt avlastningssamtal till personalgrupper efter överenskommelse. Tjänsten gäller en delad tjänstgöring på 50% mellan Lund och Malmö, med placeringsort i Malmö. Viss helgberedskap kan även förekomma.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig med socionomexamen och vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdkurator. Vidare har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är önskvärt med vidareutbildning i socialt arbete inom hälso- och sjukvård, likaså om du har grundläggande psykoterapiutbildning eller annan för uppdraget adekvat vidareutbildning.

Det är meriterande för tjänsten om du har jobbat med barn och deras familjer. Därtill ses erfarenhet av arbete med krisstöd vid akuta kris- och sorgereaktioner som en merit.

Hos oss arbetar du självständigt med egna ansvarsområden men också i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, ha god samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, vara flexibel och kunna ställa om och prioritera efter arbetets skiftande karaktär. Vidare behöver du ha god initiativförmåga och kunna planera samt strukturera ditt arbete. Då vi är angelägna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras före eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till barn-och ungdomspsykiatri Velandergården i Malmö

Kurator
Läs mer Maj 30
Gör skillnad. Varje dag.

Inom barn- och ungdomspsykiatrins verksamhetsområde heldygnsvård Malmö, finns det en vårdavdelning, en akutavdelning och en akutmottagning, som alla är regionövergripande. Verksamhetsområdet innefattar även Velandergården och de regionala teamen; BUP Trauma, Teamet för psykos och bipolära tillstånd samt Könsidentitetsmottagningen.

Velandergården är ett behandlingshem i barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) Skånes regi, i samarbete med Malmö stad och dess Sjukhusskola, som är placerad i Velandergårdens lokaler. På Velandergården arbetar vi tvärprofessionellt med ett holistiskt perspektiv där patientens- och familjens individuella behov står i fokus. Här möter vi ungdomar med komplexa barnpsykiatriska tillstånd såsom neuropsykiatriska diagnoser, förstämningssyndrom, posttraumatiserande svårigheter och autismspektrumstörning. Det är vanligt att ungdomar som söker sig till oss har en sammansatt problematik med samsjuklighet och stor skolfrånvaro.

Vår verksamhet utmärks av en bred kompetens med ett nära samarbete både internt och externt. Hos oss kommer du att ingå i ett härligt team bestående av kuratorer, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterska och enhetschef. Vi befinner oss just nu i en förändring där vi ser över vårt uppdrag till att bli mer fokuserat på riktade insatser, i samarbete med öppenvård och övriga barn- och ungdomspsykiatrin (Bup). Vi kommer arbeta för en mer intensiv insats, som kan korta vårdtiden för våra ungdomar.

ARBETSUPPGIFTER
Är du en driven, förändringsbenägen och omtänksam socionom? Är du intresserad av ett stimulerande och meningsfyllt arbete med ungdomar? Då är detta rätt tjänst för dig!

En av våra kuratorer lämnar oss för nya äventyr i livet, och därför söker vi nu efter en ny trevlig kollega till vårt härliga team. Att arbeta med ungdomar och deras familjer som under en längre tid haft utmaningar, förutsätter ett terapeutiskt förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Inom ramen för kompetensområdet genomför vi kartläggning, observationer, bedömning, behandling och utredning av ungdomar med komplexa barnpsykiatriska tillstånd.

Hos oss som kurator kommer du att ha varierande arbetsuppgifter utefter patientens problematik. Tillsammans med teamet ansvarar du för helhetstänket kring ungdomen och dess familj. Arbetet innefattar många olika delar såsom individuella samtal och familjesamtal, att samverka både internt och externt, omvårdnadsarbete, upprätthållande av ADL, observera, stödja, stabilisera och behandla. Stor del av vårt arbete består av social träning för ungdomen, så även praktiska moment som att stödja i hemkunskap, idrott, slöjdlektioner och aktivering ingår i vårt uppdrag. Vi är nära våra ungdomar på Velandergården och värdesätter att alltid ha patientfokus som högsta prioritet. Vi arbetar efter ett tio veckors schema som innefattar fyra sovande journätter.

Tillsammans med arbetsgruppen får du möjlighet till handledning varannan vecka, och du kommer att ha kompetenta kollegor som kan ge dig råd och stöd i det dagliga arbetet. Hos oss finns det även stora möjligheter för fortbildning och kliniken har regelbundna föreläsningar inom det barnpsykiatriska kunskapsområdet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och har goda kunskaper i såväl tal som skrift. Det är meriterande med KBT-utbildning Steg 1 samt erfarenhet av barnpsykiatri, familjeterapeutiskt arbete och/eller erfarenhet av arbete inom olika delar av psykiatrin- och socialtjänstens verksamhetsområden. Vi ser det också som önskvärt att du har erfarenhet av att dokumentera i dokumentationsprogrammet Melior.

För att lyckas i din roll söker vi dig som är behandlingsinriktad och sätter patienten i fokus samt har en god samarbetsförmåga. Du har även ett flexibelt förhållningssätt och en bred kulturell kompetens. Då vi är måna om att finna rätt person för tjänsten så kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.

I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Kurator till Palliativ vård och ASIH i Malmö

Kurator
Läs mer Maj 11
Gör skillnad. Varje dag.

Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) sydvästra Skåne ingår organisatoriskt som ett av fyra verksamhetsområden i Palliativ vård och ASIH, Primärvården Skåne. Vi erbjuder specialiserad palliativ vård och annan avancerad hemsjukvård till patienter i alla åldrar bosatta i sydvästra Skåne. Vården sker på våra palliativvårdsavdelningar, i patienternas hem eller på särskilt boende. Verksamheten utgår ifrån Malmö och Trelleborg och har nära samverkan med sjukhus, primärvård och kommuner i upptagningsområdet

Palliativvårdsavdelningen och ASIH bedriver specialiserad palliativ vård, verksamheten är under ständig uppbyggnad och utveckling och har ett nära samarbete med varandra. Palliativvårdsavdelningen är en palliativ slutenvårdsavdelning där det bedrivs avancerad vård i livets slut. ASIH består av fyra team. Ett öppenvårdsteam, ett konsultteam samt två team som riktar sig till våra inskrivna patienter.

ARBETSUPPGIFTER
Till specialiserad palliativ vård och ASIH i Malmö söker vi dig som är kurator och som vill utvecklas inom ditt yrke hos oss. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du blir en del av våra växande tvärprofessionella team. Som kurator hos oss kommer du att tillsammans med dina två andra kuratorskollegor ansvara för kuratorsuppgifterna inom enheterna i Malmö

Du kommer framför allt att arbeta på palliativvårdsavdelningen. Ditt arbete handlar i första hand om samtal vars syfte är till att stödja, uppmuntra, informera och avlasta patient och närstående i frågor samt problem som är relaterade till patientens sjukdom. Det erbjuds kuratorskontakt till patient och närstående, vilket sker enskilt eller i form av par- och/eller familjesamtal. Arbetet innebär att arbeta förebyggande, ge individuell vård och att medverka till att trygghet skapas i svåra livssituationer. Arbetsuppgifterna innefattar bedömning av patienters- och anhörigas behov av psykosocialt stöd och rådgivning i bland annat relationsfrågor. I arbetet ingår det även att informera om samhällets resurser samt svara på frågor som berör ekonomi, arbete, bostad, transport, försäkringar, med mera. Hos oss kommer du att arbeta med patienter i alla åldrar och diagnoser.
På palliativvårdsavdelningen deltar du aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Vi vill att du aktivt deltar i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.

Målet med vården är att samverka med patienten och lindra de symtom som patienten besväras av för att nå högsta möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga behov samt att ge stöd åt de närstående. Vi erbjuder ett utvecklande, spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast och medicinska sekreterare. Det övergripande målet för Skånes palliativa vård och ASIH är att erbjuda en likvärdig vård för alla invånare i Skåne oberoende av diagnos, ålder och bostadsort. Vi har verksamhet dygnet runt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med socionomexamen som även har ett genuint intresse för palliativ vård. Därtill ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Verksamheten består bland annat av vårdavdelning, vårdplatser i patientens eget hem eller på särskilt boende, vilket innebär att det krävs giltigt B-körkort för manuellt växlad bil. Det är meriterande om du är legitimerad som hälso- och sjukvårdskurator, har steg 1 och 2 psykoterapiutbildning samt tidigare erfarenhet av palliativ vård, onkologi eller barnsjukvård, och har arbetat med människor i kris och sorg.

Du är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus, vilket innebär att du har förmågan att se patienten som individ och dennes behov. Arbetet innebär stöd och samtal varför du måste vara kommunikativ och ha förmåga att möta människor på olika plan och av olika kulturer och åldrar. Du har ett flexibelt förhållningssätt och förmåga att trots ett högt arbetstempo kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas hos oss måste du kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut. Samtidigt värdesätter du också teamarbete och bidrar med dina kunskaper till att skapa ett gott arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning trauma i Malmö

Kurator
Läs mer Apr 5
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta med att ge stöd och behandling till barn och ungdomar med svåra traumarelaterade problem? Söker du ett spännande och intressant arbete i en organisation som är i utveckling och där tvärprofessionellt arbete är en självklarhet? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi välkomnar nu en kurator med steg 1-kompetens till oss på Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen (Bup) trauma i Malmö. Tjänsten avser ett vikariat på ett och ett halvt år.

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning (Bup) trauma ingår i verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri (Bup) heldygnsvård och specialistmottagningar, och har ett regionalt ansvar för hela Bup Skåne. Mottagningens uppdrag har breddats från att tidigare har omfattat barn, unga och familjer med erfarenhet av krig och tortyr specifikt, till att idag även omfatta barn och unga med komplex traumarelaterad problematik generellt. Vidare har mottagningen ett specialiserat team som arbetar med bedömning och behandling av barn och unga under 18 år med komplext posttraumatiskt stressyndrom. Mottagningen är lokaliserad i Malmö.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten som kurator arbetar du med bedömning och traumafokuserad behandling av barn och ungdomar, där behandlingen framför allt utförs individuellt. En viktig del i ditt arbete är att stödja föräldrar och nätverk under behandlingsprocessen. Vidare ingår det även i arbetet att aktivt medverka i behandlingskonferenser samt att delta i konsultativt och tvärfackligt arbete både internt och externt. Du kommer dessutom att medverka i utbildningar i mottagningens regi. Därtill ingår metodutveckling och utvärdering av mottagningens arbete i arbetsuppgifterna liksom samarbete och kontakt med exempelvis andra vårdaktörer så som skola, socialtjänst och Migrationsverket. I vissa ärenden kommer du i det kliniska arbetet att arbeta tillsammans med tolk.

- Arbetet på Barn- och ungdomspsykiatrimottagning trauma känns meningsfullt och viktigt. Det är ett privilegium att få följa barnen och ungdomarna i de processer de går igenom under behandlingen hos oss. Vi kan aldrig ta bort det svåra våra patienter upplev, men vi kan tillsammans göra så att det gör mindre ont. Det är då jag känner att vi verkligen gör skillnad i någons liv, säger Sanna, kurator på Bup trauma.

Hos oss tilldelas du en mentor för råd och stöd i det dagliga arbetet. Teamet har regelbunden handledning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom med steg 1-kompetens. För tjänsten krävs att du har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Vi ser också att du har god kunskap om Socialtjänstlagen med inriktning på barn och ungdomar. Om du har erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete med traumatiserade barn och unga ses det som meriterande för tjänsten.

För att trivas i rollen är det viktigt att du är lyhörd, har god kommunikationsförmåga och är trygg i din yrkesroll. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator, vikariat, till Flyktinghälsan i Malmö

Kurator
Läs mer Maj 5
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du göra skillnad på riktigt och bli en del av ett härligt arbetsteam? Då är det kanske just du som är vår nya kollega! Vi välkomnar nu en kurator till vårt team, tjänsten avser ett vikariat fram till och med 2023-02-28.

Flyktinghälsan är en resursenhet inom Primärvården sydväst. Vi har i uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar till nyanlända samt sjukvård till asylsökande och gömda i Malmö. På Flyktinghälsan är vi idag 13 medarbetare inom yrkeskategorierna läkare, kurator, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare och receptionist. Teamarbete över yrkeskategorierna är en självklarhet för oss på Flyktinghälsan.

ARBETSUPPGIFTER
Hos oss blir din uppgift att utreda och tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer individens psykosociala ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska samt sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder.

Vidare ingår det att vara aktiv och bidra till verksamhetens utveckling genom samverkan med olika vårdgivare, internt och externt samt med andra för patienten viktiga parter. Arbetet kommer att ställa höga krav på flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter olika situationer.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig med godkänd socionomexamen och som har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det ses som meriterande om du tidigare har arbetat i ett mångkulturellt område och/eller inom primärvården.

Du som söker är effektiv, drivande och engagerad. Vidare har du en god empatisk förmåga samt ett gott bemötande mot patienter såväl som mot dina arbetskamrater. Vi vill även att du ska vara flexibel, ha ansvarskänsla och har ett lösningsfokuserat arbetssätt inför olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kuratorer till Cancerrehabiliteringsmottagning i Malmö

Kurator
Läs mer Maj 4
Gör skillnad. Varje dag.

Nu välkomnar vi två nya medarbetare. En tjänst är tillsvidare och den andra är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom och dess behandling för patienten och dess närstående. Rehabiliteringen ska, utifrån patientens behov och önskningar, ge stöd och förutsättningar för att personen ska kunna leva ett bra liv.

Enheten för cancerrehabilitering består av multiprofessionella team i Lund och Malmö. De båda orterna har ett nära samarbete med varandra. Enheten jobbar både med öppen- och slutenvård. Teamen består av allmänläkare, arbetsterapeuter, dietist, koordinatorer, kuratorer, lymfterapeuter, psykiater, psykologer, sekreterare, fysioterapeuter och sexolog. Vi erbjuder bland annat rehabilitering och behandlingar enskilt och i grupp samt samtalsstöd.

Enheten utgår från de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering och lymfödem och strävar efter ett arbetssätt som resulterar i strukturerade och standardiserade rehabiliteringsförlopp. Vi arbetar dagligen och kontinuerligt med strukturerat förbättringsarbete för att nå mål om tillgänglighet, patientsäkerhet, lika vård och god arbetsmiljö.

Enheten har även, på uppdrag av förvaltningsledningen, ett övergripande cancerrehabiliteringsteam för hela Skånes universitetssjukvård (Sus).

ARBETSUPPGIFTER
I din roll som kurator hos oss erbjuder du olika former av samtalsbehandling; krisstöd, stödjande kontakt, kartläggning, information och rådgivning. Insatserna riktas till enskilda, par och ibland familjer alltid med särskild uppmärksamhet på barnens situation som anhöriga. Samverkan med vårdgrannar, myndigheter och att bevaka det socialrättsliga området är en viktig del i dina arbetsuppgifter.

Konsultation, handledning och utbildning inom det psykosociala området är prioriterat och du kommer att handleda socionomstudenter med viss regelbundenhet. Helgberedskap kan förekomma.

Vi erbjuder dig kontinuerlig handledning och kuratorsverksamheten på Sus erbjuder professionsspecifik fortbildning.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har socionomexamen och vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande med en grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 och/eller annan adekvat fortbildning. Kännedom om och erfarenhet av arbete utifrån ACT är också meriterande. Har du erfarenhet av arbete inom rehabilitering ser vi det som positivt. Då vi kontinuerligt och strukturerat arbetar med att förbättra vår verksamhet ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling.

Arbetet kräver självständighet, flexibilitet och en god förmåga att prioritera. Du bidrar till verksamheten med en positiv inställning, personlig mognad samt ett intresse för utvecklingsarbete inom det psykosociala verksamhetsområdet.

I din roll har du ett konsultativt förhållningssätt, vana vid teamarbete och har erfarenhet av och kompetens att genomföra avgränsade målfokuserade samtal utifrån patientens behov.

Vi söker dig som är kompetent, prestigelös, nytänkande och med lätthet kan tillämpa ett helhetsperspektiv i samarbete med teamkollegor. Vi ser att du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att be om hjälp och sätta gränser vid behov. Tjänsten kommer att ställa stora krav på lyhördhet och en god förmåga att förmedla kunskap både till patienter, kollegor och i organisationen varför en god pedagogisk förmåga är viktig. Vi arbetar i team och lägger stort vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan i dag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator

Kurator
Läs mer Apr 18
Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö City erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar .Vi erbjuder även introduktionsprogram, programinriktat val. Från och med augusti 2022 slås vi ihop med Cybergymnasiet under namnet Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö City, vi blir då en skola med cirka 550 elever och 60 medarbetare,

Kurator till Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö City

Ditt uppdrag

Vi erbjuder nu en tjänst på 100% som kurator.

Du kommer i din profession ge råd, stöd och vägledning.
Som skolkurator är din roll oerhört viktig då du hjälper till att förbättra skolmiljön. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Du arbetar utifrån skolans elevhälsoplan och ett lösningsfokuserat arbetssätt, både förebyggande och hälsofrämjande. Du samverkar med elever genom tex enskilda samtal, frånvaroutredningar och skolans trivselgrupp. Även kontakt med vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för eleven ingår i uppdraget.

Din profil

Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter god förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, god förmåga avseende struktur och planering samt intresse och bra förmåga att arbeta i ett lag.

Vi erbjuder

Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.

Skolan ligger i Malmö City så det finns goda kommunikationsmöjligheter. Våra elever kommer från Malmö men även en del andra kommuner i Skåne.

Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professions utveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde: 2 augusti 2022 eller överenskommet datum.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Åsa Lilius, asa.lilius@dbgy.se.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö

Kurator
Läs mer Apr 8
Gör skillnad. Varje dag.

Nu välkomnar vi en kurator till vårt härliga team på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC)!

Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) är en ISO-9001 certifierad verksamhet som har expertis inom ämnesområdet reproduktion (fortplantning). Vid RMC genomför vi infertilitetsutredningar, assisterad befruktning (IVF-behandling, inseminationsbehandling och sperma- och äggdonation) samt arbetar inom områden som gynekologi, andrologi och gynekologisk endokrinologi.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten som kurator hos oss omfattar till största del utredningsarbete utav mottagare av donerade gameter. Du arbetar med fördjupad psykosocial utredning och bedömning av individers/pars psykosociala och psykiatriska belastning inför föräldraskap samt utredning av donatorer. Detta förutsätter att du är bekväm med att säga nej när kraven för behandling inte uppnås. Stödsamtal kan också bli aktuellt i mindre omfattning. Utredningsarbetet kräver en hel del skrivning vilket du behöver vara bekväm i.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är en stor fördel om du har erfarenhet från kuratorsarbete inom Hälso- och sjukvården, gärna med erfarenhet från arbetsområde med barn. Vidare är det viktigt att du har ett synsätt utifrån det ofödda barnets bästa i fokus. Vi ser det som meriterande om du har insikt i de lagar och regler som styr vår verksamhet och utredningsområdet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter att du är trygg i din roll som kurator. Det är viktigt att våra patienter känner tillit till dig och att du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du bidrar med en positiv inställning gentemot såväl patienter som kollegor och du har ett flexibelt förhållningssätt. Vidare har du viljan att utvecklas i din yrkesroll.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Dammfriskolan

Kurator
Läs mer Apr 7
Ref: 20221011

Arbetsuppgifter
Du arbetar främjande genom att fånga upp elevernas behov vid olika tillfällen. Du är vidare van vid att analysera olika data som elevenkäter, kränkningsärenden som i sin tur leder till förändrade rutiner och arbetssätt för all personal. En viktig del i ditt arbete är att förnya skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Som kurator på Dammfriskolan så ingår du i ett elevhälsoteam bestående av två kurator, två skolsköterskor, 3-4 specialpedagoger och en studie- och yrkesvägledare. Du arbetar förebyggande ute på gruppnivå för att främja en god skolmiljö och skoldag för våra elever. Denna tjänst kommer att riktas mot F-5.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen och minst två års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator är meriterande. Du har vidare erfarenhet av ART, KOMET, motiverande samtal eller andra liknande program. 

Du har god insikt i skolans mål och styrdokument, kunskap om andra förvaltningar och till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området.

Vi söker dig som kan skapa ett positivt utvecklings- och samarbetsklimat med personal, elever och föräldrar.  Vi värdesätter egenskaper som prestigelöshet, humor, flexibilitet, nytänkande och organisatorisk förmåga. 

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen
På Dammfriskolan finns engagerade och kunniga kollegor som tycker det är roligt att utvecklas och arbeta tillsammans. Kollegorna är hjälpsamma och stöttar varandra i sitt arbete. Vi tycker att vårt arbete är stimulerande och omväxlande. Dammfriskolan har spetsutbildning i matematik och genom resultat och elevenkäter har vi sett en positiv utveckling på flera områden. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling där vi använder varandras eller andras kompetenser. Det här läsåret arbetar vi i lärgrupper utifrån Helene Timperleys modell, elevernas behov - lärarnas behov som i sin tur skall ge en förändrad undervisning. Skolans ledning vill att all personal och alla elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget. Vill du tillhöra ett starkt gäng och ha roligt på jobbet, där utveckling är en av hörnstenarna, är Dammfriskolan arbetsplatsen för dig.

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!


Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Ansök nu

Kurator, vikariat, till Habiliteringsmottagning barn och unga 2 i Malmö

Kurator
Läs mer Mar 10
Gör skillnad. Varje dag.

Välkommen till oss på habiliteringsmottagning barn och unga Malmö 2! På vår enhet finns ca 25 medarbetare inom yrkesgrupperna sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, dietist, läkare, fritidskonsulent, specialpedagog, receptionist och medicinsk sekreterare. Habiliteringsmottagning barn och unga vänder sig till barn och ungdomar med varaktiga funktionsvariationer och deras anhöriga. Barnen och ungdomarna kan ha fysiska funktionsvariationer, intellektuella funktionsvariationer och/eller autismspektrumstörning. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att barnet och de anhöriga har full delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av insatserna.

Om du är mer nyfiken på hur det är att arbeta på habiliteringen kan du se mer här: https://bit.ly/2FcHQsS.

ARBETSUPPGIFTER
Har du lätt för att skapa kontakt med barn och unga? Vill du dessutom ges möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som person, tillsammans med härliga kollegor? Då kan det vara dig vi söker!

Nu välkomnar vi dig som vill bli en del av vår habiliteringsmottagning i Malmö. Vi erbjuder dig ett vikariat som löper från 2022-04-25 till 2023-04-07, med möjlighet till förlängning. Som kurator stödjer du barn och ungdomars självständighetsutveckling samt främjar deras medvetande om sin funktionsvariation enskilt eller i grupp. Du ger familjerna hjälp genom stödjande och krisbearbetande samtal samt har ansvar för att sociala och psykologiska aspekter beaktas i habiliteringsteamets arbete. I ditt arbete ingår att delta i utbildningsinsatser som riktar sig till barn eller ungdomar, föräldrar och övrigt nätverk. Vidare kartlägger och planerar du insatser tillsammans med barn och ungdomar, familj, habiliteringsteam och övrigt nätverk. I dina arbetsuppgifter ingår även att ge information om samhällets stöd och service. Samarbete med andra vårdgivare och instanser förekommer också. Insatser sker både individuellt och i grupp.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en godkänd socionomutbildning och har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Är du dessutom legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är det meriterande. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som kurator med barn och ungdomar med varaktig funktionsvariation, autism och/eller habiliteringsarbete. Det är även en fördel om du är van vid att arbeta i systemet PMO.

Vi söker dig som lägger stor vikt vid att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas. Du är en person som har lätt för att samarbeta, samtidigt som du innehar ett flexibelt arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete. Därtill ser vi gärna att du är initiativrik, engagerad och organiserad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till rättspsykiatrimottagning öppenvård i Malmö

Kurator
Läs mer Mar 17
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken på psykiatrisk omvårdnad och positiv till utvecklings- och förändringsarbete? Då ska du inte tveka att söka dig till oss! Vi välkomnar nu en kurator till vårt team på rättspsykiatrimottagning öppenvård i Malmö.

Verksamhetsområde rättspsykiatri ingår som en del av förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel och består av rättspsykiatriska enheter i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Vi har idag cirka 300 medarbetare och vårdar personer som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård. Många har psykossjukdom, multifunktionshinder med funktionsnedsättning och missbruk. Det är vanligt med sekundära komplikationer såsom bristande formell utbildning, social isolering och utstötthet. Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera och rehabilitera personer som lider av en allvarlig psykisk störning till ett vardagsliv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.

Öppenvården i Malmö svarar för rehabilitering och habilitering av patienter dömda till rättspsykiatrisk vård då slutenvård inte längre anses nödvändig. Här arbetar vi i team bestående av sjuksköterskor och skötare där läkare, psykolog, arbetsterapeut och kurator finns knutna till teamet. I vårt arbete eftersträvar vi ett nära samarbete med Socialtjänsten och övrig psykiatri i nätverksarbetet kring våra patienter. Vi arbetar även uppsökande med hembesök för att kunna följa upp våra patienter. För närvarande utbildas samtlig personal inom öppenvården i behandlingsmodellen Flexibel Assertive Community (F-ACT).


ARBETSUPPGIFTER
Hos oss fungerar kuratorerna som en psykosocial och socialjuridisk konsultativ resurs för såväl patienter som kollegor och deltar i behandlingsarbetet med patienterna utifrån sin psykosociala kompetens. I din roll har du huvudansvaret för att samverkan med kommun och övriga myndigheter kan ske på ett smidigt sätt för patienter och övriga teammedlemmar utifrån gällande lagstiftning. Patienternas behov av psykosociala insatser under vårdtiden är ofta mycket stort och kräver kontinuerlig samverkan med andra vårdgrannar, olika myndigheter och intresseorganisationer. Ansvar för anhörigarbete och att barnperspektivet uppmärksammas är en annan viktig del av ditt arbete.

Vi erbjuder dig ett självständigt och varierat arbete där du får använda dina specifika kunskaper som kurator. Vårdarbetet utgår alltid från patientens individuella behov och du kommer att få en individuellt anpassad introduktion med bredvidgång efter personligt behov. Kompetensutveckling och handledning, exempelvis i patientarbetet, sker fortlöpande.

Teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Vår verksamhet präglas av mångfald och hög kompetens.


KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten har du som söker en socionomexamen samt goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Därtill är giltigt B-körkort ett krav för tjänsten. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med rättspsykiatriska patienter samt erfarenhet av myndighetsarbete inom Socialtjänsten och/eller hälso- och sjukvården. Även tidigare erfarenhet av journalsystemet Melior är fördelaktigt.

Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet där kunskap om eller nyfikenhet för psykiatrisk omvårdnad är viktigt för att trivas och lyckas i rollen. Eftersom verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede är det en förutsättning att du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan en eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område Order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till barn- och ungdomspsykiatrimottagning mellanvård i Malmö

Kurator
Läs mer Mar 9
Gör skillnad. Varje dag.

Barn och ungdomspsykiatrin (Bup) specialistpsykiatri i område Malmö/Trelleborg har cirka 130 medarbetare och vänder sig till barn och ungdomar under 18 år samt deras familjer. Vi arbetar mot hela Malmö stad samt Trelleborg, Vellinge och Svedala kommun. Inom vårt område finns även tre allmänpsykiatriska mottagningar, spädbarnspsykiatri mottagningar, neuropsykiatrisk mottagning, ätstörnings mottagning samt tillgång till heldygnsvård via en akutavdelning samt två vårdavdelningar.

Mellanvård är ett komplement till det övriga vårdutbudet inom Bup och hör organisatoriskt till specialistpsykiatri öppenvård. Vår mottagning vänder sig till barn mellan 4-18 år och deras familj/nätverk vars psykiatriska problematik kräver utökad och mer intensiv behandling än den som kan ges inom den allmänpsykiatriska öppenvården. I Mellanvård arbetar vi oftast med tätare kontakt samt med möjlighet att både arbeta i hemmiljö, närmiljö eller på mottagningen. Mellanvårdens insatser är tidsbegränsade och utgår från tydliga mål.

Till enheten hör även ätstörningsmottagning och mellanvård ätstörning. Enheten har 20 medarbetare bestående av sjuksköterska, psykolog, kurator, familjebehandlare, fysioterapeut, läkare, medicinsk sekreterare och enhetschef. På mellanvården arbetar 9 medarbetare.


ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en kurator till vårt team.

På mellanvården arbetar vi utifrån ett familjeperspektiv och anpassar behandlingen efter patienten och familjens behov, utifrån det behovet kan vi erbjuda såväl individuella kontakter som familjearbete. Arbetsmiljön värderas högt och vi värnar om ett gott kamratskap. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig mentorskap med erfaren behandlare. Hos oss har alla en stabil och gemensam värdegrund att stå på.

Som kurator hos oss kommer du att arbeta både individuellt och med övriga medarbetare på enheten. Tillsammans samarbetar och planerar ni insatser för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömning, utredning, psykoedukation och individuellt anpassade behandlingar för barn, ungdomar och deras familjer. Det finns oftast stora psykosociala påfrestningar i familjen. En viktig del i arbetet är att samverka kring patienten både inom Bup och med andra aktörer såsom skola, socialtjänst och habilitering.

Mellanvården är en mobil verksamhet, vilket innebär att arbetet sker både på mottagningen samt i barnens hem och närmiljö. Utifrån att mellanvården arbetar med patienter med komplex barnpsykiatrisk problematik finns det i dagsläget många olika behandlingsmodeller. Arbetet som kurator är utmanande, stimulerande och varierande, det ges möjlighet att arbeta kreativt med barn och unga utifrån barnpsykiatrins samtliga diagnoser i komplexa ärende.

Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag med möjlighet till viss flexibilitet av arbetstiderna.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har godkänd socionomexamen och erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande för tjänsten med grundläggande psykoterapiutbildning, Steg 1, Funktionell Familjeterapi (FFT) och om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Då resor förekommer i tjänsten är det önskvärt att du har giltigt B-körkort.

Arbetet på mellanvården förutsätter att du kan arbeta flexibelt, hantera känslomässigt stressfyllda situationer samt att du är ansvarsfull och intresserad av att arbeta med komplexa psykiatriska tillstånd. Som person är du stabil, initiativrik och trivs med att arbeta både individuellt och i team. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och är bra på att skapa relationer. Därutöver har du en förmåga att få ett helhetsperspektiv kring våra patienter då det kan vara blandad problematik både hos patienten och i omgivningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan en eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Utvecklingsledare till hudmottagning centrum sexuell hälsa i Malmö

Kurator
Läs mer Feb 24
Gör skillnad. Varje dag.

Vi välkomnar nu en psykolog, kurator alternativt sjuksköterska för en utvecklingsledande roll till Centrum för sexuell hälsa (CSH) i Malmö. Här kommer du som utvecklingsledare vara med på mottagningens utvecklingsresa och koordinera samt rapportera det framtida utvecklingsarbetet! Låter detta intressant? Då ska du inte tveka att söka dig till oss!

Enheten Centrum för sexuell hälsa (CSH) som organisatoriskt tillhör hudsjukvården på Skånes universitetssjukhus (Sus) har fått i uppdrag att starta upp en ny mottagningsverksamhet för sexuellt våldsutsatta personer. Verksamheten är planerad att starta upp under våren och vi söker nu en driven psykolog, kurator eller sjuksköterska som vill leda utvecklingen av mottagningen.

Mottagningen ska vila på tre ben och kommer dels att ha som mål att bli den naturliga remissinstansen för bedömning och behandling av ohälsa orsakat av sexuellt våld. Uppdraget är inte i första hand långvarig terapeutisk eller medicinsk behandling men enheten kommer att skapa ramar för bedömning och behandling som kan utvecklas över tid. I mottagningens kunskapsbärande uppdrag ligger ett utbildningsuppdrag med ambition att höja kunskapen om sexuellt våld och ohälsa i Sus upptagningsområde, och på sikt i hela regionen. CSH kommer att delta i nätverk både med bas i frågorna om sexuellt våld och ohälsa men också med bas i sexuellt våld och våld i nära relationer

ARBETSUPPGIFTER
Som den första medarbetaren på mottagningen och på plats så kommer du att ansvara för uppstarten, koordinering och rapportering av utvecklingsarbetet. Initialt kommer du också att vara huvudansvarig behandlare av de patienter som remitteras till mottagningen.

Under 2022 räknar vi med att en större del av din arbetstid kommer att bestå i att planera och starta upp mottagningen för att succesivt övergå till att huvudsakligen ha patientnära arbete.

Förutom självständigt arbete, kommer du också arbeta i nära samverkan med dina övriga kollegor på CSH. Enhetschefen kommer att leda arbetet och verksamheten har också tillgång till verksamhetsutvecklare som stödjer dig i uppstarten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, psykolog alternativt kurator med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. För legitimationsyrke ser vi att du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Vidare ser vi att du har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete samt erfarenhet av att leda och samordna flera aktörer i projekt. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av arbete inom sexuell hälsa, våld i nära relationer eller likvärdiga yrkeserfarenheter.

Din yrkestitel är inte avgörande men personlig lämplighet och ett driv att självständigt kunna starta upp, planera och nätverka brett är viktig. Vi vill att du är utåtriktad och trivs med att tala inför både mindre och större grupper. Tjänsten ställer även stora krav på att ha en helhetssyn, skapa goda relationer och vara en god kommunikatör. Det är en förutsättning för tjänsten att du har ett flexibelt förhållningssätt och är en god lyssnare.

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator, vikariat, till VO urologi i Malmö

Kurator
Läs mer Mar 7
Gör skillnad. Varje dag.

Välkommen till en arbetsplats där du får möjlighet att växa! Här har vi ett nära samarbete mellan vårdavdelningarna där vi arbetar kontinuerligt med varje medarbetares individuella kompetensutveckling.

Verksamhetsområde (VO) urologi består av två vårdavdelningar i Malmö med 21 vårdplatser måndag till fredag och 16 vårdplatser lördag till söndag. Verksamhetsområdet består även av en mottagning i Malmö respektive Lund. På avdelningarna arbetar medarbetarna med olika diagnosgrupper i sexmånadersperioder och byter sedan för att upprätthålla sin kompetens.

VO urologi bedriver högspecialiserad urologisk omvårdnad av patienter som genomgår olika typer av urologiska operationer. Vidare behandlas även patienter med akuta urologiska tillstånd såsom infektioner, blödningar och tillstånd där njurfunktionen hotas. Vi använder oss av tekniker med bland annat laparoskopiska och robotassisterade ingrepp, vilket medför kortare vårdtider och en ökad patientomsättning som på så sätt skapar en dynamisk arbetsplats.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en kurator för ett vikariat alternativt en timanställning till VO urologi i Malmö.

Att arbeta som sjukhuskurator hos oss innebär att ge stöd och råd till våra patienter och deras anhöriga som bland annat innefattar krisbearbetning, stödsamtal och motiverande samtal. Genom samtalsstöd stärker du patienter och närståendes möjlighet att hantera påfrestningar som har samband med sjukdomen. Du arbetar även med praktiska sociala åtgärder som syftar till att patienterna ska stöttas i att ha en hållbar social situation. Vidare har du ett nära samarbete med din kuratorskollega inom verksamheten samt med teamen inom verksamhetsområdet som består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare, dietister, kuratorer och administratörer.

Psykosocial stöttning från sjukvården erbjuds och här har kuratorn en central roll. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utmanande arbete. Vi kan också erbjuda handledning, intern utbildning och kompetensutveckling utifrån intresseområde.

Annonsen avser ett vikariat på cirka sex månader med möjlighet till förlängning alternativt en timanställning om det är av intresse. På sikt kan det eventuellt leda till en tillsvidareanställning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen med goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Erfarenhet från hälso- och sjukvård är meriterande men inget krav. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som kurator är det meriterande.

Vi tror att du är en person som är bekväm med att ta egna beslut och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är duktig på att planera och organisera arbetet i förväg samtidigt som du har en god förmåga att omprioritera när en akut situation uppstår. Vidare är det viktigt att du har ett professionellt bemötande gentemot såväl patienter som anhöriga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till område endokrinologi i Malmö

Kurator
Läs mer Feb 18
Gör skillnad. Varje dag.

Söker du ett spännande arbete där du arbetar tillsammans med kompetenta kollegor? Är du dessutom intresserad av handledning? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker nu en kurator med stort engagemang till vår verksamhetsområde endokrinologi!

Endokrinologi har en stor öppenvårds- och dagvårdsverksamhet både i Malmö och Lund samt slutenvårdsplatser i Malmö. Specialiteten endokrinologi och diabetologi utgör ett av Skånes universitetssjukhus profilområden. Vår verksamhet har också ett välutvecklat multidisciplinärt samarbete med andra discipliner såsom kirurgi, onkologi, njurmedicin, oftalmologi, patologi, neurokirurgi och barnsjukvård. Vid endokrinmottagningarna i Lund och Malmö utreds och behandlas patienter med störningar i hormonbalansen avseende hypofys, sköldkörtel, binjurar och bisköldkörtlar. Den största delen av våra patienter är personer med insulinbehandlad diabetes.

ARBETSUPPGIFTER
Som kurator hos oss innebär dina arbetsuppgifter psykosocialt behandlingsarbete bestående av kris- och stödsamtal, efterlevnadssamtal samt rådgivning och vägledning i sociala frågor. I ditt arbete ingår även kontakt med andra vårdgivare och samarbetspartners. Du har ett nära samarbete med andra yrkesprofessioner som bland annat består av sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, undersköterskor och medicinska sekreterare. Därtill ingår det i tjänsten att handleda socionomkandidater under deras praktik.

Du kommer att vara stationär i Malmö samt vid behov ta emot remisser från endokrinmottagningen i Lund. I Malmö har vi dessutom en avdelning där du kommer att vara behjälplig vid behov. Vi erbjuder dig som ny medarbetare en handledd gedigen introduktion som anpassas utifrån dina individuella behov och tidigare erfarenheter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och har erfarenhet av arbete som kurator inom hälso- och sjukvård. För tjänstgöring som kurator krävs språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) steg 1 eller är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Likaså är tidigare erfarenhet av att arbeta som kurator inom den somatiska sjukvården en fördel. Det är också fördelaktigt om du har baskunskap i IT, och har kunskap av journalsystemet Melior och PASiS.

Vi välkomnar dig som trivs med att arbeta såväl i team som självständigt. Precis som oss, värderar du ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi ser att du är trygg i din yrkesroll då det ingår att fortbilda både patienter och sjukvårdspersonal, därför värdesätter vi också god pedagogisk förmåga. Vidare har du som söker lösningsinriktad och positiv inställning samt ett stort intresse för utveckling och lärande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till VO kvinnosjukvård i Malmö

Kurator
Läs mer Feb 17
Gör skillnad. Varje dag.

Inom verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård är vi cirka 800 anställda som bedriver både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Verksamheten finns både i Malmö och Lund med ett gott samarbete och kunskapsutbyte mellan förlossningen, perinatalavdelningarna och den endokrinologiska enheten. Som universitetssjukhus har vi utbildningsuppdrag och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning. Vår personal har en hög kompetens och vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och variation i ditt arbete inom verksamhetsområdet.

Till specialistmödravårdsmottagningen kommer gravida kvinnor som remitteras från sin barnmorskemottagning eller annan vårdgivare och behöver kontrolleras utöver sedvanlig mödrahälsovård. Specialistmödravården består av flera specialistmottagningar såsom tidsbeställd och akut obstetrisk mottagning, ultraljud, blodflödesundersökning med doppler samt kuratorsverksamhet. I verksamheten ingår även Ambulatoriet, som riktar sig mot gravida kvinnor och deras partner som befinner sig eller har befunnit sig i ett missbruk, beroende eller problematiskt bruk samt gravida med allvarlig psykisk ohälsa. Vi bedriver även uppsökande verksamhet där prevention och information är en viktig del av arbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en kurator till kvinnosjukvården där vi bedriver högspecialiserad vård inom graviditet, förlossning, gynekologi samt cancervård. Arbetet präglas av nära samarbete med bland annat barnmorskor, sjuksköterskor och läkare samt till viss del socialtjänst. I rollen som kurator hos oss är du placerad på specialistmödravårdsmottagningen, men arbetar mot hela kvinnosjukvården. En del av din tjänst kommer vara riktad mot Ambulatoriet där du har ett nära samarbete med två barnmorskor i teamet, samt samverkar med bland annat socialförvaltningen och LARO-mottagningarna.

Som kurator utgör du en viktig del i kvinnosjukvårdens psykosociala team med särskilt uppdrag att erbjuda stödsamtal, krisintervention samt bearbetande samtal till verksamhetens patienter inom obstetrik och gynekologi. I arbetsuppgifterna ingår även social rådgivning, sociala stödåtgärder samt samverkan med övriga aktörer som exempelvis Socialförvaltningen och Försäkringskassan. Du arbetar även med stödjande åtgärder mot hela verksamheten som till exempel avlastande samtal, reflektionsgrupper och utbildningar. Därutöver ingår handledning av socionomstudenter med viss regelbundenhet. Ambulatoriet befinner sig just nu i en förändringsfas vilket medför att du som får tjänsten har stora möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras med patienternas bästa i fokus.

Vi erbjuder dig kontinuerlig handledning samt professionsspecifik fortbildning som organiseras via kuratorsverksamheten på Skånes universitetssjukhus. Helgberedskap kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en socionomexamen med goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Erfarenhet av att arbeta med personer som är eller har varit i ett missbruk eller beroende är meriterande. Därtill är det meriterande med en grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1.

Arbetet kräver självständighet, flexibilitet och en god förmåga att prioritera. Du bidrar till verksamheten med en positiv inställning, personlig mognad samt ett intresse för utvecklingsarbete inom det psykosociala verksamhetsfältet. Då vi arbetar i team lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och empatiskt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator, vikariat till Vuxenpsykiatrimottagning Fosievägen i Malmö

Kurator
Läs mer Feb 17
Gör skillnad. Varje dag.

Vuxenpsykiatrimottagning Fosievägen finns i centrala Malmö och har som uppdrag att utreda, diagnostisera, bedöma och behandla patienter med allmänpsykiatriska diagnoser. Mottagningen har ett brett behandlingsutbud och erbjuder utredningar, farmakologisk behandling, stödsamtal, krisbearbetning, samtalsbehandling med psykodynamisk, kognitiv eller beteendeterapeutisk inriktning, samt gruppbehandling med olika inriktningar.

Vuxenpsykiatrimottagning Fosievägen Malmö har cirka 50 anställda där det förutom kurator även ingår sjuksköterskor, psykologer, läkare, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator, medicinska sekreterare, fysioterapeut samt administratör och receptionist.

ARBETSUPPGIFTER
Då en av våra kollegor ska gå på föräldraledighet så söker vi nu en ny kollega till vår mottagning. Aktuell tjänst är ett vikariat som pågår cirka ett år.

I rollen som kurator hos oss kommer du att arbeta både självständigt och i olika teamkonstellationer med övriga professioner. I arbetet ingår individuella behandlingar och gruppbehandlingar samt att du kommer delta i teamkonferenser och yrkesgruppsträffar. En viktig del i kuratorsrollen är samverkan och du kommer att ha gemensamma möten med patientens övriga nätverk, både inom psykiatrin, till exempel våra slutenvårdsavdelningar och externa aktörer så som socialtjänsten. Kuratorerna har också ett ansvar för att bevaka barnperspektivet. I tjänsten ingår även handledning av studenter, deltagande i konsultationer, att vara fast vårdkontakt och att skriva vårdplaner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom. God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska är en förutsättning för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av socialt arbete och/eller kliniskt arbete inom psykiatrisk öppenvård så som bedömning, utredning och behandling. Det är meriterande om du har en vidareutbildning inom psykoterapi.

För att du ska lyckas och trivas i din nya roll bör du vara ansvarsfull och mogen, med en god förmåga till intern och extern samverkan. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt, såväl som i team. Vi söker dig som är lyhörd, drivande, engagerad och som värdesätter samarbete för att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till VO lungmedicin i Malmö

Kurator
Läs mer Jan 24
Gör skillnad. Varje dag.

Lungmedicin tillhör verksamhetsområde (VO) hjärt- och lungmedicin vid Skånes Universitetssjukvård (Sus). Tjänsten som kurator kommer att vara på både vår avdelning samt på vår mottagning i Malmö.

På lungmottagningen arbetar vi med att utreda och behandla patienter med KOL, lungcancer och interstitiella lungsjukdomar.

På vår vårdavdelning har vi en integrerad öppenvårdsverksamhet slutenvårdsplatser och öppenvårdsplatser för intervention. Här vårdas bland annat patienter med KOL, emfysem, lungcancer, pneumothorax och interstitiella lungsjukdomar. Inom interventionen utförs bronkoskopiundersökningar, dräninläggningar, pleuratappningar samt förbereder för finnålspunktioner.

Vill du arbeta på en spännande och framtidsorienterad arbetsplats i nya fräscha lokaler? Då ska du söka dig till oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu dig med stort engagemang som vill arbeta hos oss som kurator!

Ditt arbete som kurator hos oss innefattar psykosocialt behandlingsarbete, utredningar och bedömningar, kris- och stödsamtal, rådgivning och vägledning i sociala frågor, kontakter med andra vårdgivare, samarbetspartners samt med myndigheter. Du kommer även att ha kontakt med familjer och närstående med särskild uppmärksamhet på barnens situation.
Arbete omfattar patienter såväl i sluten som öppenvård och utförs både självständigt och i team med andra yrkeskategorier.

I rollen ingår även stödjande åtgärder riktade mot verksamheten såsom avlastande samtal, reflektionsgrupper och utbildningar.

Du kommer även att handleda socionomstudenter med en viss regelbundenhet. Vi erbjuder dig kontinuerlig handledning samt professionsspecifik fortbildning inom kuratorsverksamhetens regi.

I tjänsten ingår beredskap en helg/kvartal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna några års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, har grundläggande steg 1 utbildning och/eller annan relevant vidareutbildning. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav om du är utbildad hälso- och sjukvårdskurator. Har du tidigare yrkeserfarenhet som kurator, gärna inom hälso- och sjukvård, ser vi även det som meriterande. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt med egna ansvarsområden och behöver därför vara trygg i din yrkesroll och kunna möta människor med många olika typer av problematik och stödbehov.

Du har god förmåga att organisera, prioritera och ta egna initiativ. Ansvarstagande faller dig naturlig och du kan arbeta bra både självständigt och i team. Höga krav ställs på flexibilitet och en positiv attityd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Bulltoftaskolan

Kurator
Läs mer Jan 24
Ref: 20220177

Arbetsuppgifter
Uppdraget är riktat mot årskurserna F-6. Skolkuratorn har ett särskilt ansvar att med sin kompetens bidra med lämpliga insatser för elever i behov av stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet.

Kuratorn arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Kuratorn arbetar för en för eleverna likvärdig lärandemiljö, som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Kuratorn arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande. Kuratorn är en del av skolans elevhälsoteam.

I kuratorns uppdrag ingår bland annat:


• Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm
• Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov
• Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv
• Handleda personal på organisationsnivå i skolutvecklingsarbete som exempelvis NPF-paket
• Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elev/elever
• Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stad Kvalifikationer
• Ansvara för att skolans plan mot kränkande behandling är ett levande dokument som omsätts i praktiken

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen med minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Har du tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator eller har arbetat mot barn- och unga inom socialtjänsten är det meriterande. Du har god insikt i skolans mål och styrdokument samt har kunskap om andra förvaltningar och barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet (BUP).

Vidare har du kunskap om praxis och riktlinjer inom området. I din roll som skolkurator leds du av ett relationellt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt uppdrag ska du kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen
Bulltoftaskolan ingår tillsammans med Karlshögskolan och Mölletoftaskolan i Bulltofta rektorsområde som är beläget i nordöstra Malmö i närheten av Bejers park. Inom rektorsområdet finns det cirka 500 elever fördelat mellan de tre skolorna. På Bulltoftaskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Det finns en klass i varje årskurs i åk F–3 på Bulltoftaskolan och från årskurs 4 bildas tre paralleller då elever från Bulltoftaskolan, Karlshögskolan och Mölletoftaskolan slåss ihop. På Bulltofta rektorsområde kommer du vara med och bidra till vårt utvecklingsarbete. 

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!


Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Ansök nu

Kurator, vikariat, till barn- och ungdomshabilitering i Malmö

Kurator
Läs mer Jan 17
Gör skillnad. Varje dag.

Är du utbildad socionom som har lätt för att skapa kontakt med barn och unga? Vill du dessutom ges möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som person, tillsammans med härliga kollegor? Då kan det vara dig vi söker!

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar (017 år) med varaktiga funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Barnen och ungdomarna kan ha fysiska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autismspektrumstörning. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att barnet och de anhöriga har full delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av insatserna. Om du är mer nyfiken på hur det är att arbeta på habiliteringen, kan du se mer här: https://bit.ly/2FcHQsS.

Vår organisation i Malmö är uppdelad i tre enheter, med cirka 80 medarbetare inom yrkesgrupperna sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, dietist, läkare, fritidskonsulent, specialpedagog, receptionist och medicinsk sekreterare.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi dig som vill bli en del av barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö! Vi erbjuder dig ett vikariat som löper från 2022-06-01 till 2023-03-01, med möjlighet till förlängning.

Som kurator stödjer du barn och ungdomars självständighetsutveckling samt främjar deras medvetande om sin funktionsnedsättning enskilt eller i grupp. Du ger familjerna hjälp genom stödjande och krisbearbetande samtal samt har ansvar för att sociala och psykologiska aspekter beaktas i habiliteringsteamets arbete. I ditt arbete ingår att delta i utbildningsinsatser som riktar sig till barnet eller ungdomen, föräldrar och övrigt nätverk. Vidare kartlägger och planerar du insatser tillsammans med barn och ungdomar, familj, habiliteringsteam och övrigt nätverk. I dina arbetsuppgifter ingår även att ge information om samhällets stöd och service. Samarbete med andra vårdgivare och instanser förekommer också.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en godkänd socionomutbildning och har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Är du dessutom legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är det meriterande. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som kurator med barn och ungdomar med varaktig funktionsnedsättning, autism och/eller habiliteringsarbete. Det är även en fördel om du är van vid att arbeta i systemet PMO.

Vi söker dig som lägger stor vikt vid att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas. Du är en person som har lätt för att samarbeta, samtidigt som du innehar ett flexibelt arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete. Därutöver ser vi gärna att du är initiativrik, engagerad och har en god organisationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Case manager region syd

Kurator
Läs mer Dec 16
OM UPPDRAGET

Region syd är en av fyra regioner i Rädda Barnens Sverigeprogram. Regionen omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län. I regionen finns ca 45 lokalföreningar, sex distrikt och många aktiva medlemmar. Här arbetar också ett fyrtiotal engagerade medarbetare vid våra två regionkontor i Malmö och Växjö samt projektkontor i Kalmar, Eslöv och Helsingborg. Region syd kännetecknas av en varm, modig och inkluderande organisationskultur. Vi vill ligga i framkant i att skapa innovativa lösningar och partnerskap för ett hållbart samhälle med goda uppväxtvillkor för barn i socioekonomisk utsatthet, barn i migration och barn som upplevt våld.

Case managers uppdrag är att stödja det regionala arbetet för barns rättigheter. Case Manager ska stötta och vägleda anställda och ideella inom Rädda Barnens verksamheter i det direkta arbetet med barn på individ-, grupp- och strukturnivå. Det kan handla om stöd i enskilda ärenden men också i utvecklingsprocesser som rör direktstödsverksamhet, tex rutiner för barnskydd, krisorganisation mm. Case Manager skall bidra till kunskapsspridning i frågor som rör barns trygghet och skydd. I kunskapsspridning ingår att Case Manager bidrar till att de som möter barn i vår organisation har kompetens att arbeta förebyggande utifrån risk- och skyddsfaktorer och agera när vi möter barn som far illa eller riskerar att fara illa. Du samarbetar med kollegor i region syd och i hela Sverigeprogrammet.

- Att bidra med stöd till anställda och ideella kring barn som far illa eller riskerar att fara illa och barns trygghet och skydd på individ-, grupp- och strukturnivå.
- Löpande erbjuda kompetenshöjande insatser till anställda och ideella kopplat till barns trygghet och skydd.


- Ge direkt stöd till enskilda barn, unga vuxna och familjer genom information, stöd och vid behov hänvisning till rätt samhällsinstans.
- Internt implementera och utveckla Case management som funktion inom Rädda Barnen samt ta fram vägledning och rutiner på lokal, regional eller nationell nivå.
- Bidra till påverkansarbete lokalt, regionalt och nationellt kring frågor som rör barns trygghet och skydd.


VEM SÖKER VI?

För att lyckas i rollen ser vi att du som söker uppdraget har följande erfarenheter

- Socionomutbildning (eller erfarenhet som bedöms likvärdig)
- Minst tre års yrkeserfarenhet inom socialt arbete med barn och unga
- Dokumenterad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i kris. Det är särskilt meriterande med erfarenhet från och kunskap om barn som upplevt våld och barn som lever i socioekonomisk utsatthet.
- God orientering och kännedom i frågor som rör barns rättigheter samt lagstiftning som reglerar och påverkar barns livsvillkor.


- Erfarenhet av verksamhetsutveckling, samverkan och samordning
- God förmåga att samverka och samarbeta med socialtjänst och andra samhällsinstanser.
- Goda kunskaper om påverkansarbete och förväntas i rollen kunna företräda Rädda Barnen.
- Mycket god förståelse för det ideella arbetets kärnvärden och förutsättningar.
- God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Ytterligare språk är meriterande.


- Mycket goda datakunskaper i bl.a. Office-paketet (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
- Meriterande är erfarenhet från folkrörelser och ideella organisationer som förtroendevald eller anställd.


Personliga egenskaper vi ser är viktiga för att lyckas i rollen är god samarbetsvilja, god pedagogisk- och kommunikationsförmåga, modig och att våga testa nya saker, lösningsorienterad, flexibel och förmåga att driva förändring, resultatorienterad och ambitiös, leveranssäker med förmåga att fokusera på det som skapar värde för barn.

Alla medarbetare inom Rädda Barnen förväntas självklart efterleva våra värderingar. (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/om-oss/riktlinjer-och-policys/vad-betyder-vara-varderingar-201201-1.pdf)

LÅTER DET INTRESSANT?

Rollen är ett vikariat till och med 20221231 med placering i Malmö eller något av våra övriga kontor i region syd (Helsingborg, Växjö eller Kalmar). HÄR (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/om-oss/riktlinjer-och-policys/info-om-villkor-210127.pdf) hittar du information om våra anställningsvillkor. Rädda Barnen tillämpar målstyrd arbetstid. Arbete på kvällar och helger samt resor inom Sverige är vanligt förekommande i rollen. Vid frågor om rollen kontakta gärna rekryterande chef Sara Svensson. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast 20220110. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Då vi har en anonymiserad rekryteringsprocess ber vi dig att inte ange personliga uppgifter när du svarar på eventuella urvalsfrågor och vi använder endast CV och inte personligt brev i ansökan.

Rädda Barnen strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar självklart alla sökande. I samband med ansökan ber vi dig att ladda upp ditt CV och svara på urvalsfrågor, notera att vi inte använder personligt brev i samband med ansökan. Vi är noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Alla medarbetare förväntas följa våra viktiga riktlinjer som handlar om trygghet och säkerhet för alla, samt våra värderingar och etiska riktlinjer. Läs mer om dessa viktiga riktlinjer (https://www.raddabarnen.se/om-oss/vara-varderingar/policies-och-riktlinjer/)

Ansök nu

Kurator till barn- och ungdomsmottagning 1 i Malmö

Kurator
Läs mer Dec 23
Gör skillnad. Varje dag.

Vi på barn- och ungdomspsykiatrimottagningen 1 är en stor mottagning med 25 medarbetare fördelat på psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, sekreterare och överläkare. Vi har även stärkt upp den administrativa sidan med en receptionist på visstidsanställning. Därutöver har vi ST-läkare, underläkare och ofta en PTP-psykolog och övriga studenter på vår mottagning.

Vi har nu möjlighet att utöka vår arbetsgrupp med ytterligare en kurator och söker därför dig som vill komma och arbeta tillsammans med oss. Vi är ett positivt gäng som bryr oss om varandra, trots höga inflöden av remisser och komplexa ärenden finns det alltid plats för skratt och gemenskap.

Vår största målgrupp på mottagningen är barn och ungdomar som kommer på remiss med frågeställning neuropsykiatrisk problematik.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en ny kollega till vår trevliga mottagning i Malmö! Som kurator hos oss kommer du att ta emot nybesök, göra bedömningar, ha enskilt behandlingsarbete, vara med på samordnad individuell plan (SIP) och andra nätverksarbeten. I arbetet ingår även samarbete med socialtjänst och skola.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne kännetecknas av ett ständigt pågående förbättringsarbete för att utveckla den vård och det omhändertagande vi önskar ge våra patienter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn och unga och gärna från barn- och ungdomspsykiatrin. Du behöver vara utbildad i kognitiv beteendeterapi steg 1 (KBT). Om du har erfarenhet av arbete i systemet Melior ses detta som meriterande.

För att du ska lyckas och trivas i din nya roll bör du vara ansvarsfull och mogen, med god förmåga till intern och extern samverkan. Arbetet kräver att du fattar egna beslut och utifrån fasta ramar planerar ditt arbete själv, det krävs därför att du har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till rättspsykiatrimottagning öppenvård i Malmö

Kurator
Läs mer Dec 20
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken på psykiatrisk omvårdnad och positiv till utvecklings- och förändringsarbete? Då ska du inte tveka att söka dig till oss! Vi välkomnar nu en kurator till vårt team på rättspsykiatrimottagning öppenvård i Malmö. Tjänsten avser ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning.

Verksamhetsområde (VO) rättspsykiatri är sedan 2009 ett samlat rättspsykiatriskt verksamhetsområde inom Region Skåne. Vi befinner oss i en utvecklingsfas med förändringar i lagstiftning och vårdinnehåll, med ökad inriktning mot öppenvård och utökat samarbete med Skånes kommuner.

VO rättspsykiatri ingår som en del av Psykiatri Skåne och består av rättspsykiatriska enheter i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Vi har idag cirka 300 medarbetare och vårdar personer som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård. Många har psykossjukdom, multifunktionshinder med funktionsnedsättning och missbruk. Det är vanligt med sekundära komplikationer såsom bristande formell utbildning, social isolering och utstötthet. Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera och rehabilitera personer som lider av en allvarlig psykisk störning till ett vardagsliv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.

Öppenvården i Malmö svarar för rehabilitering och öppenvård av patienter dömda till rättspsykiatrisk vård då slutenvård inte längre anses nödvändig. Här arbetar vi i team bestående av sjuksköterskor och skötare där läkare, psykolog, arbetsterapeut och kurator även finns knutna till teamet. I vårt arbete eftersträvar vi ett nära samarbete med Socialtjänsten och övrig psykiatri i nätverksarbetet kring våra patienter. Vi arbetar även uppsökande för att kunna följa upp våra patienter som befinner sig i öppen rättspsykiatrisk vård.


ARBETSUPPGIFTER
Hos oss fungerar kuratorerna som en psykosocial och socialjuridisk konsultativ resurs för både patienter och kollegor och deltar i behandlingsarbetet med patienterna utifrån sin psykosociala kompetens. I din roll har du huvudansvaret för att samverkan med kommun och övriga myndigheter kan ske på ett smidigt sätt för patienter och övriga teammedlemmar utifrån gällande lagstiftning. Patienternas behov av psykosociala insatser under vårdtiden är ofta mycket stort och kräver kontinuerlig samverkan med andra vårdgrannar, olika myndigheter och intresseorganisationer. Ansvar för anhörigarbete och att barnperspektivet uppmärksammas är en annan viktig del av ditt arbete.

Vi erbjuder dig ett självständigt och varierat arbete där du får använda dina specifika kunskaper som kurator. Vårdarbetet utgår alltid från patientens individuella behov och du kommer att få en individuellt anpassad introduktion med bredvidgång efter personligt behov. Kompetensutveckling och handledning, exempelvis i patientarbetet, sker fortlöpande.

Teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Vår verksamhet präglas av mångfald och hög kompetens.


KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten har du som söker en socionomexamen. Därtill är goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt giltigt B-körkort krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med rättspsykiatriska patienter. Vidare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård. Även tidigare erfarenhet av journalsystemet Melior ser vi som fördelaktigt.

Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten fäster vi stor vikt vid personlig lämplighet där kunskap om eller nyfikenhet för psykiatrisk omvårdnad är viktigt för att trivas och lyckas i rollen. Eftersom verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede är det en förutsättning att du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan en eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator, vik, till njurmedicin i Malmö

Kurator
Läs mer Dec 9
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du bli en del av ett engagerat och motiverat team som arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling? Då kan det här vara jobbet för dig!

Njurmedicin i Malmö ansvarar för njurmedicinsk specialistvård för Malmös medborgare och för avancerad njurmedicinsk vård i södra sjukvårdsregionen. Njurmedicin i Malmö innefattar två hemodialysmottagningar, en slutenvårdsavdelning samt en njurmottagning. Därutöver finns även en mottagning för träning och uppföljning av patienter i peritonealdialys. Njur- och pancreastransplantationer görs i Malmö och den direkta uppföljningsvården sker på vår avdelning. Patienternas kontakt med njurmedicin blir nära och oftast livslång.

Vi är en liten paramedicinsk mottagning med god stämning och med fokus på nära samarbete yrkesprofessionerna emellan. Till vår öppenvård kommer patienter på regelbundna besök, för samtal, behandling eller rehab. Hos oss finner du en samlad kompetens av olika yrkeskategorier som kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, undersköterska, sjuksköterska, medicinska sekreterare och läkare. Verksamheten har som mål att förhindra organskada genom prevention, förbättra patienternas livskvalitet, arbeta för delaktiga medarbetare och att driva forskning och utveckling.

Vi söker nu en kurator som vill vara en del av vårt utökade team. Är du nyfiken att höra mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

ARBETSUPPGIFTER
Inför projektet att intensifiera och utveckla det preventiva arbetet inom njurmedicin så utökar vi nu med ytterligare en kurator för ett vikarierat, med möjlighet till förlängning.

Att arbeta som sjukhuskurator hos oss innebär att ge stöd och råd till njursjuka och deras anhöriga. Som kuratorn ger du samtalsstöd för att stärka patienter och närståendes möjlighet att hantera påfrestningar som har samband med sjukdomen. Ditt ansvarsområde kommer vara dialysmottagningarna och vår njurmottagning. Du kommer även att få en inblick i vår transplantationsmottagning och uppföljning efter transplantation och vår slutenvård. Som kuratorn arbetar du även med praktiska sociala åtgärder som syftar till att patienterna ska stöttas i att ha en hållbar social situation.

Att leva med en kronisk njursjukdom påverkar alla livsområden, familj, relationer, arbetsliv och framtidsplaner. Psykosocial stöttning från sjukvården erbjuds och här har kuratorn en central roll. Att leva med kronisk sjukdom kräver tillgång till hela vårdkedjan. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utmanande arbete i ett för oss mycket spännande skede. Region Skåne har beslutat att satsa på förbättring av njursjukvården genom att stimulera preventiv vård, stödja transplantationsverksamheten och förnya dialysvården. I denna satsning ingår även moderniserade arbetssätt och digitalisering. Vi har därför utökat med flera medarbetare i vårt team för att kunna möjliggöra att färre insjuknar i svår njursjukdom och även möjliggöra en högre kvalitet i njursjukvården.

Vi kan också erbjuda handledning, intern utbildning och kompetensutveckling utifrån intresseområde.


KVALIFIKATIONER
Nu välkomnar vi dig som har socionomexamen med goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Erfarenhet från hälso och sjukvård är meriterande men inget krav. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med njurmedicin eller vana från arbete med kroniskt sjuka är det meriterande.

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med patienter med kronisk sjukdom och därmed långa vårdkontakter. Då du kommer att ha ett nära samarbete med kuratorkollega och även andra yrkeskategorier, så är samarbetsförmåga, lösningsförmåga och ett starkt intresse för människor högt prioriterande, liksom intresse för utvecklingsprojekt. För oss är det en självklarhet att du är trygg i din roll som kurator då självständigt arbete är en del av ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till Fågelbacksskolan

Kurator
Läs mer Dec 13
Ref: 20213318

Arbetsuppgifter
Vill du bidra i utvecklingen av såväl våra elever, verksamheten som dig själv och dina kollegor? Då hoppas vi att vi kan få möjligheten att hälsa dig välkommen till Fågelbacksskolan i februari!

Eftersom vår kurator går vidare till ett nytt uppdrag söker vi nu en ny kollega till Fågelbacksskolan som vill vara en del av Fågelbacksskolans elevhälsa och tillföra psykosocial kompetens till skolans pedagogiska arbete. Som kurator på Fågelbacksskolan är du en del av elevhälsan, som leds av biträdande rektor, tillsammans med skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och speciallärare. På Fågelbacksskolan arbetar du hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, grupp- och organisationsnivå. I uppdraget ingår att arbeta med likabehandling och värdegrundsarbete. Som kurator deltar du i SSPF och arbetet med CTC och du ansvarar för att det arbetet omsätts i praktiken så att det gör skillnad för våra elever. Som kurator ger du handledning och konsultation till skolans personal genom observationer och samtal mellan lärare och elev. Du bidrar med kunskap om frisk- och riskfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Du genomför samtal såsom stöd och motivationssamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare relaterade till skolsituationen. Vid behov har du kontakt med externa aktörer såsom centrala elevhälsan, socialtjänst och BUP.

Fågelbacksskolan är skolan med lärandet i fokus där vi bildar och fostrar dagens barn och ungdomar till att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter, framtidstro och en god fysisk och mental hälsa. Vi ger stöd i identitetsskapandet. Tillsammans utvecklar vi förmågor som vi tror kommer behövas i framtiden och tillsammans tränar vi på sådant som är svårt och lär oss nya saker i ett lärande som är lustfyllt, varierat, ger sammanhang och omfattas av de fyra perspektiven. Vi har framgångsrik och effektiv undervisning och goda relationer är grunden för lärandet. Andan som råder är Det är viktigt för mig att det går bra för dig.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen samt erfarenhet av socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolkurator på högstadiet. Du har god insikt i skolans mål och styrdokument samt kunskap om andra förvaltningar till exempel socialtjänst.

För att lyckas i rollen som kurator på Fågelbacksskolan behöver du vara en trygg, ödmjuk och omdömesgill person. Du behöver ha ett stort och genuint fokus på att skapa förtroendefulla och professionella relationer med dem du möter i arbetet. Det gäller elever, personal och vårdnadshavare. Du kommer att vara en del av Fågelbacksskolans elevhälsa och behöver ha förmågan att samverka med kollegor på skolan, gärna i den proaktiva och främjande och förebyggande fasen, men också med externa aktörer. Du behöver kunna anpassa dig efter situation och, när det behövs, kunna hålla ett högt tempo med flera bollar i luften samtidigt. Vi vill ha en kurator som eleverna känner till och som är synlig i vår verksamhet. Du behöver alltså ha viljan och förmågan att vara nära både elever och kollegor.

Är det dig vi har beskrivit? Tveka då inte att söka när vi nu har en ledig tjänst och kanske är det just dig som vi hälsar välkommen till Fågelbacksskolan!

Om arbetsplatsen
I centrala Malmö finns Fågelbacksskolan – en nybyggd 7–9 skola där du i en fräsch och ändamålsenlig miljö får en påtaglig chans att göra skillnad! Som medarbetare på Fågelbacksskolan går du en spännande framtid till mötes då vi är i processen att bygga upp vår profil med inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen. Vi har lärandet i fokus och tillsammans stödjer och utmanar vi våra elever till att bli goda samhällsmedborgare och framtida världsmedborgare med valmöjligheter och framtidstro. På Fågelbacksskolan vågar vi mer, vill mer, utvecklas och lär tillsammans.

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!


Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb


Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 220201 eller enligt överenskommelse 

Övrigt
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kurator 100%, tidsbegränsad tjänst under 2022

Kurator
Läs mer Dec 9
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Allmänt om studentcentrum
Anställningen är placerad på avdelningen Studentcentrum. Studentcentrum tillhör Malmö universitet gemensamma verksamhetsstöd och är organiserad i fem enheter där förutom enheten för Studenthälsan även Stöd och Service, Pedagogiskt stöd, International Office och Studieadministrativa enheten ingår. 

Studenthälsan vid Malmö universitet
Vid Malmö universitet är studenthälsovården särskilt inriktad på främjande och förebyggande åtgärder och innefattar mottagningsverksamhet, grupper, kurser, föreläsningar och workshoppar, informationsförmedling, konsultativa insatser och nätverksbyggande, kunskapsinsamling samt bearbetning och förmedling av kunskap. Studenthälsan arbetar aktivt med att främja studenters arbetsmiljö och har även ett samordningsansvar för lika villkor studenter samt universitetsgemensam studentintroduktion. Studenthälsan genomför aktiviteter med syfte att minska risken för ensamhet och isolation för den enskilde samt öka känslan av sammanhang.  Verksamheten är organiserad efter lokala förutsättningar och erbjuder studenterna insatser som är anpassade efter målgruppens specifika behov. Studenthälsan på Malmö universitet är en lågtröskelverksamhet med ambitionen att erbjuda korta väntetider och drop-in verksamhet. Studenter kontaktar Studenthälsan för problem i studiesituationen, stress, prestationsångest, oro, brist på energi, svårigheter att koncentrera sig, problem i relationer, kris, sorg, frågor kring hållbara levnadsvanor etc. På Studenthälsan arbetar kuratorer, sjuksköterska, folkhälsovetare samt arbetsmiljöspecialist med inriktning studenter.

Arbetsuppgifter

Som kurator på Studenthälsan vid Malmö universitet erbjuder du samtalsstöd till studenter. Du är aktiv och drivande i det metodutvecklande arbetet och i genomförandet av föreläsningar, kurser och grupper med studiesocialt fokus. Du utformar och håller informationsinsatser samt presentationer gentemot såväl studenter som medarbetare. Du bygger nätverk och samverkar med olika instanser och verksamheter såväl inom som utanför lärosätet.

Kvalifikationer
Vi söker nu en person som är utbildad socionom med lång erfarenhet av kurativt arbete. Det är meriterande om du har en grundläggande psykoterapeutisk utbildning, steg 1. Du har intresse och erfarenhet av att arbeta på såväl individ- som gruppnivå samt en vana att arbeta självständigt med bedömning och åtgärdsplanering. Du har erfarenhet av att arbeta med unga vuxna och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat inom studenthälsovård på högskola och universitet.  Då kommunikation är ett viktigt redskap i mötet med studenter och personal samt att arbetet på Malmö universitet utförs i en internationell miljö, förutsätter vi goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift. Du är inte främmande att arbeta med digitala kanaler och verktyg.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, det vill säga att du har god samarbetsförmåga, ett flexibelt arbetssätt och vana av att arbeta självständig och ta egna initiativ.

Upplysningar

Verksamhetschef för Studenthälsan Jessica Wastring, tel. 040-665 73 33.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-12-22. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:


• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Referenser

Övrigt
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Anställningen är tidsbegränsad, heltid, med tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse. 

Fackliga företrädare

SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: Sekocivil@seko.lu.se   
OFR: naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

En kurator med KBT-inriktning till Mobilia Vårdcentral

Kurator
Läs mer Nov 11
Mobilia Vårdcentral är ett privat alternativ till den offentliga vården. Vår målsättning är att finnas till hands när du behöver oss och att erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalité.


Vi har en hög tillgänglighet genom generösa öppettider vardagar och helger och vi finns till hands när Du som patient behöver oss. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar.
Vi är en vårdcentral som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi ger dig ett personligt och professionellt bemötande. Vår ambition är att erbjuda dig vård av hög kvalitet .


Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård. Vi har även kvälls- och helgmottagning så du kan få vård och bedömning.
Vi arbetar hårt för att ge kunden just den vård och omvårdnad som hen behöver.


Vi söker dig som är kurator med behörighet att verka inom svensk sjukvård. KBT-kompetens lägst steg 1 är ett krav. Tidigare erfarenheter inom primärvård samt arbete med KBT inom vårdval psykoterapi är krav. Har du även erfarenheter av att arbeta i PMO är detta en fördel.
Du har god samarbetsförmåga, tycker om att arbeta i team och är trygg i din yrkesroll. Självklart är du positiv, lyssnar, flexibel.


Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kurator till Första Linjen, Bup i Malmö

Kurator
Läs mer Okt 29
Gör skillnad. Varje dag.

I juli år 2013 startade barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Region Skåne fyra Första linjemottagningar för åldersgrupperna 618 år. Första linjens uppdrag är att träffa barn och ungdomar med psykisk ohälsa av lätt till medelsvår karaktär. Ett första besök ska kunna erbjudas inom sju dagar. Mottagningarna har också ett förebyggande uppdrag.

Första linjen Malmö/Trelleborg består av ett team utgörande av sju psykologer, tio kuratorer, en konsulterande läkare, två sekreterare och en enhetschef. Av dessa är sex psykologer och sju kuratorer placerade på Davidshallsgatan 16 i Malmö. På mottagningen i Trelleborg arbetar tre kuratorer, en psykolog samt en sekreterare. Det är på mottagningen i Malmö vi nu söker en kuratorskollega.

Låter detta som en arbetsplats för dig? Tveka då inte att söka dig till oss!

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till Första linjen inom Bup i Malmö! Vi söker nu en kuratorskollega som är intresserad av att arbeta med behandling. Tjänsten avser en visstidsanställning på elva månader.

På Första linjen arbetar vi utifrån ett grundläggande familjeperspektiv där varje medarbetare självständigt arbetar med bedömning och behandling av de barn, unga och föräldrar som söker sig till oss. Alla medarbetare förväntas också leda någon av de gruppbehandlingar vi har i vårt utbud. Dessa har främst inriktningen psykoedukation samt kognitiva och beteendeinriktade strategier. Vi erbjuder även digitala alternativ i behandlingen.

Som kurator hos oss erbjuder vi dig extern handledning i grupp samt stöd av en mentor för att komma igång med ditt arbete. Vi har även behandlingskonferenser där man har möjlighet till stöd och konsultation av kollegorna i patientärendena.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har godkänd socionomexamen. Goda språkkunskaper i svenska såväl i tal som skrift är en förutsättning för tjänsten och du ska ha erfarenhet av att arbeta med barn och familjer. Erfarenhet av arbete med grupp är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av psykoedukation och grundläggande psykoterapiutbildning och/eller steg 1 utbildning inom familj- eller kognitiv beteendeinriktning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, att du är strukturerad och kvalitetsmedveten samt har god problemlösningsförmåga. Vi tror att du är en ansvarsfull och mogen person med god förmåga till intern och extern samverkan. God samarbetsförmåga och gott bemötande ser vi som självklara egenskaper hos dig.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer göras innan eventuell anställning.

Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

En kurator med KBT-inriktning till Mobilia Vårdcentral

Kurator
Läs mer Sep 30
Mobilia Vårdcentral är ett privat alternativ till den offentliga vården. Vår målsättning är att finnas till hands när du behöver oss och att erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalité.


Vi har en hög tillgänglighet genom generösa öppettider vardagar och helger och vi finns till hands när Du som patient behöver oss. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar.
Vi är en vårdcentral som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi ger dig ett personligt och professionellt bemötande. Vår ambition är att erbjuda dig vård av hög kvalitet .


Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård. Vi har även kvälls- och helgmottagning så du kan få vård och bedömning.
Vi arbetar hårt för att ge kunden just den vård och omvårdnad som hen behöver.


Vi söker dig som är kurator med behörighet att verka inom svensk sjukvård. KBT-kompetens lägst steg 1 är ett krav. Tidigare erfarenheter inom primärvård samt arbete med KBT inom vårdval psykoterapi är krav. Har du även erfarenheter av att arbeta i PMO är detta en fördel.
Du har god samarbetsförmåga, tycker om att arbeta i team och är trygg i din yrkesroll. Självklart är du positiv, lyssnar, flexibel.


Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Komvux Malmö söker en kurator

Kurator
Läs mer Okt 1
Ref: 20212593

Arbetsuppgifter
Är du skicklig i att handleda personalgrupper? Kan du se en stor nytta av detta inom vuxenutbildningen och vill arbeta med att utveckla handledning inom Komvux Malmö? Är du trygg, lyhörd och empatisk i din yrkesroll? Då ska du läsa vidare, vi har en plats för Dig i vårt team!

Vi söker just nu en kurator med ett stort engagemang för utbildning, som har kunskap inom domänen socialt arbete och som kan använda sin kompetens till att stödja elevernas väg genom Komvux. Känner du igen dig så tveka inte att söka tjänsten direkt! Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan! Hos oss får du möjlighet att samarbeta med fyra rutinerade, engagerade, omtänksamma och kompetenta kuratorskollegor!

Som kurator hos oss kommer du främst att arbeta på gruppnivå med handledning, konsultation och utbildning av både personal, framför allt lärare, och elever. Aktiviteterna bygger på identifierade behov och går ut på att lärare och elever får stöd i att fokus ligger på undervisningen, vi vill ha ett salutogent förhållningssätt där arbetet i första hand ska vara främjande för en god och hälsosam studiemiljö. I denna tjänst kommer du bidra till att utveckla kuratorernas utåtriktade verksamhet så att kuratorernas kompetenser synliggörs och uppmärksammas.

I dina arbetsuppgifter ingår även att planera och hålla seminarier, föreläsningar eller workshops i ämnen inom professionens kunskapsområde till exempel stresshantering, kunskap om samhällets resurser och gränsdragning. Vidare är du som kurator aktiv i att skapa samverkan med lärare och med personal inom Komvux pedagogiska stödorganisation, samt deltar i det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. I tjänsten ingår administrativa uppgifter. Kvällstjänstgöring kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och minst två års erfarenhet av socialt arbete samt har en god förmåga att handleda personalgrupper. Har du handledarutbildning är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av psykosocialt arbete som socionom eller har annan erfarenhet av att ha arbetat med människor och att bemöta människor i olika situationer med olika behov av stöd. Har du vana vid att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete ser vi det som ett plus.

Vi letar efter dig som får energi av att möta mycket folk, både lärare och elever. Vi söker dig som är extra intresserad av och kunnig inom området handledning och som både vill och kan arbeta för att kuratorernas kompetens synliggörs och uppmärksammas, särskilt inom detta område. Du är klok när det gäller att möta motstånd, förstår värdet av tajming och att man ibland behöver backa för att sedan kunna komma längre fram. Du är någon som tycker om, och är bra på, att ha lektioner, seminarier, föreläsningar eller workshops inom ditt professionsområde. Du har god förmåga att effektivt kunna organisera ditt arbete med administrativa uppgifter och logistik.

Du som vill arbeta med oss är van vid, och tycker om att, möta människor med olika behov. Du har ett gott och professionellt bemötande, är lugn och stabil i mötet med människor. Vidare har du en utvecklad samarbetsförmåga och kan arbeta gemensamt med andra mot uppsatta mål. Du håller dig uppdaterad om lagstiftning, forskning och samhällets resurser på en nivå som är relevant. Tjänsten förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskaper i fler språk.

Om arbetsplatsen
Vill du vara delaktig i att skapa en inkluderande och stimulerande läromiljö för Malmös Komvuxelever? För vuxenutbildningen finns en organisation för pedagogiskt stöd som leds av en rektor och en biträdande rektor. Organisationen består av specialpedagoger, speciallärare, bibliotekspersonal, IT-pedagoger och kuratorer. Pedagogisk stödorganisation verkar för att alla Komvuxelever ska nå sina studiemål genom en inkluderande, tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Den pedagogiska stödorganisationen syftar till att samla kompetens och rikta den mot identifierade behov. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2022-01-10 eller snarast möjligt därefter

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
 
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
 
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.

Ansök nu

Kurator till Toftanässkolan

Kurator
Läs mer Sep 28
Ref: 20212559

Arbetsuppgifter
Som skolkurator verkar du för att eleverna ska få en så god kunskaps- och social utveckling som möjligt. Du bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas närvaro, lärande, utveckling och hälsa och du initierar främjande och förebyggande insatser utifrån en behovsanalys.

I tjänsten som skolkurator på Toftanässkolan ingår bland annat samtal med individer och elevgrupper. Du kommer också att arbeta för att utveckla trygghet för lärande, stöttning mot måluppfyllelse och föräldrasamverkan.

Som skolkurator på Toftanässkolan kommer du att ingå i skolans resursteam och vara tätt knuten till arbetslagen.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget krävs en socionomexamen. Befattningen kräver också två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolkurator.

Du behöver ha god insikt i skolans mål och arbete och kunna se hur du kan använda din kompetens för att våra elever ska kunna nå målen bättre. Det är viktigt att du har kunskap om andra förvaltningar, samt om praxis och riktlinjer.

Då vi arbetar med att implementera lösningsfokus i skolan behöver du ha erfarenhet av att arbeta med lösningsfokuserade samtal. Du behöver ha gått minst Lösningsfokuserad grundutbildning och haft handledning i lösningsfokuserade samtal. Vi ser det som meriterande att du arbetat i skolan tidigare.

Som person är du kreativ och har en analytisk förmåga. Du är trygg och har förmågan att hantera stressiga situationer. Du är också flexibel och har lätt för att samarbeta.


Erfarenhet krävs.

Om arbetsplatsen
Toftanäs från idé till verklighet. På skolan ska all verksamhet präglas av en stark inre övertygelse som bygger på skolans vision.

Vår grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans.

Elevens lärande ska stå i centrum och därför måste vi utveckla våra förmågor att utveckla ett djupt livslångt lärande, vilket innebär ständig förbättring, inte minst eftersom det är en oviss framtid som vi utbildar våra elever för.

Skolan har en uttalad inriktning mot högt och starkt medledarskap, vilket innebär att man ges förutsättningar samt förutsätts ha förmågor och attityd för att utöva sitt ledarskap oavsett yrkesroll.

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!

Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Övrigt
Om du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så kanske du märker att du till denna tjänst söker på ett nytt sätt, via ett nytt rekryteringssystem. Vi byter rekryteringssystem för att de ska var enklare för dig att söka våra tjänster. Om du har sökt i vårt tidigare system Visma Recruit, och vill återanvända din ansökan i denna rekrytering kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.

Ansök nu

Kuratorer till rättspsykiatrimottagning öppenvård i Malmö

Kurator
Läs mer Sep 23
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken på psykiatrisk omvårdnad och positiv till utvecklings- och förändringsarbete? Då ska du inte tveka att söka dig till oss! Vi välkomnar nu två kuratorer till vårt team på rättspsykiatrimottagning öppenvård i Malmö. Tjänsterna avser en tillsvidareanställning och ett vikariat på nio månader med eventuell möjlighet till förlängning.

Verksamhetsområde (VO) rättspsykiatri är sedan 2009 ett samlat rättspsykiatriskt verksamhetsområde inom Region Skåne. Vi befinner oss i en utvecklingsfas med förändringar i lagstiftning och vårdinnehåll, med ökad inriktning mot öppenvård och utökat samarbete med Skånes kommuner.

VO rättspsykiatri ingår som en del av Psykiatri Skåne och består av rättspsykiatriska enheter i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Vi har idag cirka 300 medarbetare och vårdar personer som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård. Många har psykossjukdom, multifunktionshinder med funktionsnedsättning och missbruk. Det är vanligt med sekundära komplikationer såsom bristande formell utbildning, social isolering och utstötthet. Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera och rehabilitera personer som lider av en allvarlig psykisk störning till ett vardagsliv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.

Öppenvården i Malmö svarar för rehabilitering och öppenvård av patienter dömda till rättspsykiatrisk vård då slutenvård inte längre anses nödvändig. Här arbetar vi i team bestående av sjuksköterskor och skötare där läkare, psykolog, arbetsterapeut och kurator även finns knutna till teamet. I vårt arbete eftersträvar vi ett nära samarbete med Socialtjänsten och övrig psykiatri i nätverksarbetet kring våra patienter. Vi arbetar även uppsökande för att kunna följa upp våra patienter som befinner sig i öppen rättspsykiatrisk vård.


ARBETSUPPGIFTER
Hos oss fungerar kuratorerna som en psykosocial och socialjuridisk konsultativ resurs för både patienter och kollegor och deltar i behandlingsarbetet med patienterna utifrån sin psykosociala kompetens. I din roll har du huvudansvaret för att samverkan med kommun och övriga myndigheter kan ske på ett smidigt sätt för patienter och övriga teammedlemmar utifrån gällande lagstiftning. Patienternas behov av psykosociala insatser under vårdtiden är ofta mycket stort och kräver kontinuerlig samverkan med andra vårdgrannar, olika myndigheter och intresseorganisationer. Ansvar för anhörigarbete och att barnperspektivet uppmärksammas är en annan viktig del av ditt arbete.

Vi erbjuder dig ett självständigt och varierat arbete där du får använda dina specifika kunskaper som kurator. Vårdarbetet utgår alltid från patientens individuella behov och du kommer att få en individuellt anpassad introduktion med bredvidgång efter personligt behov. Kompetensutveckling och handledning, exempelvis i patientarbetet, sker fortlöpande.

Teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Vår verksamhet präglas av mångfald och hög kompetens.


KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten har du som söker en socionomexamen. Därtill är goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt giltigt B-körkort krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med rättspsykiatriska patienter. Vidare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård. Även tidigare erfarenhet av journalsystemet Melior ser vi som fördelaktigt.

Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten fäster vi stor vikt vid personlig lämplighet där kunskap om eller nyfikenhet för psykiatrisk omvårdnad är viktigt för att trivas och lyckas i rollen. Eftersom verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede är det en förutsättning att du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan en eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator, vikariat, till vuxenpsykiatrimottagning beroende i Malmö

Kurator
Läs mer Sep 10
Gör skillnad. Varje dag.

Beroendecentrum Malmö, inom verksamhetsområde vuxenpsykiatri Malmö, är ett av landets största centrum inom området beroendesjukdomar. Vi erbjuder behandling och diagnostik av alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende samt beroende av spel om pengar i öppenvård och heldygnsvård i de fall det kräver specialistutredning och specialistvård. Vi har även regionalt uppdrag för heldygnsvård vid opiatberoende. Hos oss finns mottagningar för alkohol- och läkemedelsmissbruk, ungdomar, samsjuklighet, narkotikaberoende med eller utan neuropsykiatrisk diagnos samt ackrediterade mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Beroendecentrum bedriver universitetssjukvård och arbetar för en ökad inriktning mot öppenvård.

Inom vuxenpsykiatrimottagning beroende finns två team varav ett riktar sig mot alkoholberoende samt psykisk utredning och det andra gentemot narkotikaberoende och psykiatrisk utredning. Beroendecentrum bedriver universitetssjukvård och arbetar för en ökad inriktning mot öppenvård Vi strävar även efter ett utökat samarbete inom verksamhetsområdet, den somatiska specialistvården, primärvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

ARBETSUPPGIFTER
Vi har nu möjlighet att välkomna en ny kuratorkollega, för ett längre vikariat, till oss på vuxenpsykiatrimottagning beroende i Malmö!

Som kurator hos oss arbetar du med patienter som har ett beroende, ofta med underliggande psykisk sjukdom. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av kartläggning, bedömningssamtal och behandlingsarbete med patienter som söker behandling hos oss. Du kommer ingå i ett team tillsammans med läkare, sjuksköterska och psykolog. I rollen ingår även samverkan med kommunens socialtjänst och samordnad individuell planering (SIP). Därtill har du som kurator uppdrag som barnombud. Du kommer ha huvudsaklig placering i alkoholteamet med viss tjänstgöring på läkemedelsmottagningen.

För att du ska komma in i verksamheten och din roll på bästa sätt erbjuder vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov. Då utveckling är central för oss lägger vi stor vikt vid att du som medarbetare är delaktig och får möjlighet att påverka utvecklingen hos oss.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig med godkänd socionomexamen som har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har några års erfarenhet av arbete inom beroendevård, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Har du utbildning i motiverande intervju (MI) och/eller återfallsprevention är det meriterande. Det är även fördelaktigt om du har god datorvana.

Det här är en tjänst för dig som är trygg i din yrkesroll och som har ett stort engagemang för den aktuella målgruppen. Du har en god förmåga att samarbeta med kollegor, men du arbetar även gärna självständigt och har god vana av att fatta egna beslut. I ditt arbete är du strukturerad samtidigt som du är flexibel och snabbt kan ställa om utifrån ändrade omständigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till barn- och ungdomspsykiatri Velandergården i Malmö

Kurator
Läs mer Sep 7
Gör skillnad. Varje dag.

Inom barn- och ungdomspsykiatrins (Bup) verksamhetsområde heldygnsvård Malmö finns det en vårdavdelning och en akutavdelning som båda är regionövergripande. Verksamhetsområdet innefattar även Velandergården och de regionala teamen: Bup trauma, teamet för psykos och bipolära tillstånd samt könsidentitetsmottagningen.

Velandergården är ett behandlingshem med integrerad sjukhusskola för tolv elever. På Velandergården arbetar vi tvärprofessionellt med ett holistiskt perspektiv där patientens och familjens individuella behov står i fokus. Vi har ett nära samarbete med Malmö Stad och dess Sjukhusskola som är placerad i Velandergårdens lokaler. Vår verksamhet utmärks av en bred kompetens med ett nära samarbete både internt och externt. Hos oss kommer du att ingå i ett härligt team bestående av kuratorer, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterska, läkare och enhetschef.

Här möter vi ungdomar med komplexa barnpsykiatriska tillstånd såsom neuropsykiatriska diagnoser, förstämningssyndrom, posttraumatiserande svårigheter och autismspektrumstörning. Det är vanligt att ungdomar som söker sig till oss har en sammansatt problematik med samsjuklighet och stor skolfrånvaro.

ARBETSUPPGIFTER
Är du en driven, omtänksam socionom som är intresserad av ett stimulerande och meningsfyllt arbete med ungdomar? Då är detta rätt tjänst för dig! Då en av våra kuratorer lämnar oss för nya äventyr i livet, söker vi nu efter en ny trevlig kollega till vårt härliga team. Att arbeta med ungdomar och deras familjer som under en längre tid haft utmaningar, förutsätter ett terapeutiskt förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Inom ramen för kompetensområdet genomför vi kartläggning, observationer, bedömning och utredning av ungdomar med komplexa barnpsykiatriska tillstånd.

I rollen som kurator hos oss kommer du att ha varierande arbetsuppgifter utefter patientens problematik. Du, tillsammans med teamet ansvarar för helhetstänket kring ungdomen och dess familj. Arbetet innefattar många olika delar såsom individuella samtal och familjesamtal, samverka både internt och externt, omvårdnadsarbete, upprätthållande av aktiviteter i dagliga livet (ADL), observera, stödja, stabilisera och behandla. Stor del av vårt arbete består av social träning för ungdomen, så även praktiska moment som att stödja i hemkunskap, idrott, slöjdlektioner och aktivering ingår i vårt uppdrag. Vi är nära våra ungdomar på Velandergården och värdesätter att alltid ha patientfokus som högsta prioritet.

Tillsammans med arbetsgruppen får du möjlighet till handledning varannan vecka och du kommer att ha kompetenta kollegor som kan ge dig stöd och råd i det dagliga arbetet.

Hos oss finns det stora möjligheter för fortbildning och verksamheten har regelbundna föreläsningar inom det barnpsykiatriska kunskapsområdet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har en socionomexamen. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Erfarenhet av barnpsykiatri och/eller familjearbete med ett psykosocialt perspektiv samt erfarenhet av arbete inom olika delar av psykiatrin- och socialtjänstens verksamhetsområden är meriterande, liksom steg 1 utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Önskvärt är att du har erfarenhet av att dokumentera i dokumentationsprogrammet Melior.

Som person är du behandlingsinriktad, har patienten i fokus samt har en god samarbetsförmåga, flexibilitet och bred kulturell kompetens.

Då vi är måna om att finna rätt person för tjänsten så kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator till barn- och ungdomshabilitering i Malmö

Kurator
Läs mer Aug 20
Gör skillnad. Varje dag.

Är du utbildad socionom som har lätt för att skapa kontakt med barn och unga? Vill du dessutom ges möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som person tillsammans med härliga kollegor? Då kan det vara dig vi söker!

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar (0–17 år) med varaktiga funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Barnen och ungdomarna kan ha fysiska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autismspektrumstörning. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att barnet och de anhöriga har full delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av insatserna. Om du är mer nyfiken på hur det är att arbeta på habiliteringen, kan du se mer här: https://bit.ly/2FcHQsS.

I organisationen i Malmö, som är uppdelad i tre enheter, finns cirka 80 medarbetare inom yrkesgrupperna sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, dietist, läkare, fritidskonsulent, specialpedagog, receptionist och medicinsk sekreterare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu tre kuratorer till vår verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar. Välkommen till oss på barn- och ungdomshabilitering i Malmö!

Som kurator stödjer du barn och ungdomars självständighetsutveckling samt främjar deras medvetande om sin funktionsnedsättning enskilt eller i grupp. Du ger familjerna hjälp genom stödjande och krisbearbetande samtal samt har ansvar för att sociala och psykologiska aspekter beaktas i habiliteringsteamets arbete. I ditt arbete ingår att delta i utbildningsinsatser som riktar sig till barnet eller ungdomen, föräldrar och övrigt nätverk. Vidare kartlägger och planerar du insatser tillsammans med barn och ungdomar, familj, habiliteringsteam och övrigt nätverk. I dina arbetsuppgifter ingår även att ge information om samhällets stöd och service. Samarbete med andra vårdgivare och instanser förekommer också.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en godkänd socionomutbildning och har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är det meriterande. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som kurator med barn och ungdomar med varaktig funktionsnedsättning, autism och/eller habiliteringsarbete. Det är även en fördel om du har vana vid och en god förmåga att hålla svåra samtal. Vidare är du van vid att arbeta med olika IT-system och har en öppenhet för digitala vårdkontakter.

Vi söker dig som lägger vikt vid att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas. Du är en person som har lätt för att samarbeta och i ditt arbetssätt är du flexibel samt trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete. Därutöver ser vi gärna att du är initiativrik, engagerad och har en god organisationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kurator, vikariat, till vuxenpsykiatrimottagning bipolär i Malmö

Kurator
Läs mer Sep 2
Gör skillnad. Varje dag.
Vuxenpsykiatrimottagning bipolär Malmö är en specialiserad psykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med bipolär sjukdom i Malmö och Trelleborg. Mottagningen har en tydlig vårdprocess med det övergripande målet att hjälpa patienter till ökad kontroll över sitt stämningsläge och till förbättrad hantering av de negativa konsekvenserna av sjukdomen. Parallellt med medicinska insatser erbjuder mottagningen evidensbaserade pedagogiska och terapeutiska program riktade både mot grundsjukdomen och mot samsjuklighet.

På mottagningen är vi idag 13 medarbetare i rollerna som specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, mentorer och medicinska sekreterare. Nu välkomnar vi en kurator för ett vikariat på ett år.

ARBETSUPPGIFTER
Som kurator på vuxenpsykiatrimottagning bipolär Malmö är du enhetens psykosociala och socialjuridiska resurs för patienter och personal och du deltar aktivt i behandlingsarbetet utifrån din psykosociala kompetens. Du genomför vid behov psykosocial rådgivning och bedömning, samverkan med myndigheter, sammankallar till och deltar i SIP-möten samt håller i barnorienterade samtal. Psykopedagogiska interventioner och annan behandling både i grupp och individuellt kan också bli aktuellt. Befattningen är delad mellan dels vuxenpsykiatrimottagning bipolär, dels team DBT (dialektisk beteendeterapi) och team MBT (mentaliseringsbaserad terapi) som behandlar patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har en socionomexamen och goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och/eller har vidareutbildning i grundläggande psykoterapi (steg 1). Det är till en fördel om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatrin.

Du som söker har ett intresse för att arbeta med psykosociala frågeställningar med patienten i fokus. Då ditt arbete sker såväl i team som individuellt, är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och kan fatta egna beslut. Vi värdesätter ditt deltagande och engagemang i verksamhetens utveckling. Det tillsammans med din flexibilitet och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kuratorer till Ungdomsmottagning i Malmö

Kurator
Läs mer Sep 2
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och bidra till unga personers förbättrande mående och sexuella hälsa? Varmt välkommen till oss på Ungdomsmottagningen i Malmö!

Inom Primärvården Östra Skåne finns 11 fysiska ungdomsmottagningar, en mobil enhet och UM Skåne Online där barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer träffar besökare via videosamtal. Vi är organiserade i fem områden med varsin enhetschef under en gemensam verksamhetschef. Mottagningarna är välfungerade och trivsamma arbetsplatser med engagerade medarbetare. Personalen består av kuratorer, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi arbetar med ungdomar i åldern 12 år tills den dagen ungdomen fyller 23 år. Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom sexuell hälsa, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar samt fysisk och psykisk ohälsa.

Läs mer om ungdomsmottagningen på www.umo.se.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två kuratorer till Ungdomsmottagningen i Malmö, varav en för tillsvidareanställning och en för tidsbegränsad anställning med 75% tjänstgöringsgrad till och med 2022-03-30.

Som kurator hos oss kommer du att arbeta med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete med ungdomar i åldrarna 12 till 23 år. Arbetet innebär huvudsakligen individuella besök, på mottagningen eller digitalt, men har också inslag av förebyggande och utåtriktat arbete till skolklasser eller andra grupper av ungdomar, liksom samverkan med andra verksamheter som riktar sig till ungdomar.

Du kommer att arbeta tvärprofessionellt tillsammans med mottagningens övriga professioner. Din specifika kompetens är av stor vikt för att teamet ska kunna erbjuda våra besökare ett gott omhändertagande. Handledning ingår. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandra.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och utbildning i psykoterapi motsvarande steg 1. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Grundläggande utbildning i sexologi och tidigare arbetslivserfarenhet på ungdomsmottagning är en stor fördel i arbetet.

Arbetet förutsätter att du har en positiv grundsyn samt engagemang och respekt för ungas livsvillkor. För att lyckas och trivas i rollen är du kreativ, nytänkande och trivs med att bedriva utvecklingsarbete inom verksamheten tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

Intervjuer planeras att hållas 22 och 24 september.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan anställning.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu